Пошук по сайту


Основний зміст уроку

Основний зміст уроку

Орієнтовне календарно-тематичне планування

11 клас. Академічний рівень (2 уроки на тиждень)



Дата

Тема (основний зміст) уроку

І семестр

1.

 

Основні тенденції розвитку драматургії наприкінці XIX — на початку XX ст. «Нова драматургія», її засадничі принципи. Творчі знахідки та здобутки Г.Ібсена, А.Чехова, Дж. Б. Шоу.

2.

 

Г.Ібсен — видатний норвезький драматург, творець «нової драми». Новаторство Ібсена-драматурга. «Ляльковий дім» — соціально-психологічна драма.

3.

 

Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п’єсі «Ляльковий дім». Характеристика образу Нори.

4.

 

РМ Диспут: ваше особисте ставлення до вчинку Нори.

5.

 

Складність і неоднозначність художнього процесу І пол. XX ст. Модернізм як некласична модель культури, найповніше й найпослідовніше втілення естетико-художнього перевороту XX ст.

6.

 

Авангардизм 1910-20-их років і здійснювана ним «революція в мистецтві», його основні течії (футуризм, кубізм, дадаїзм, експресіонізм, сюрреалізм). Доля реалізму в літературі І пол. XX ст. Елітарна та масова культура.

7.

 

Ф. Кафка. Загальна характеристика творчості.

8.

 

Концепція світу та людини в оповіданні «Перевтілення».

9.

 

Проблема метафоричного світобачення в оповіданні «Перевтілення». Символічність образного світу твору. Вплив Кафки на розвиток всесвітньої літератури.

10.

 

Контрольний твір

11.

 

Джеймс Джойс — видатний ірландський письменник-модерніст. Характерні риси його творчості та їх прояв в есе «Джакомо Джойс». «Потік свідомості» та аналіз психології людини у психологічному есе «Джакомо Джойс».

12.

 

Джерела «потоку свідомості» в есе. Спроба «реставрації» сюжету твору. Вплив Джойса на всесвітню літературу.

13.

 

Контрольна робота.

14.

 

Михайло Олександрович Булгаков — видатний російський письменник. Булгаков і Київ.

15.

 

«Майстер і Маргарита». Особливості композиції твору.

16.

 

«Московські» та «єршалаїмські» розділи твору та художні засоби їхнього зв’язку.

17.

 

Проблематика роману. Характеристика головних образів твору.

18.

 

РМ (письмово). Складання цитатної характеристики (або анкети) образів Майстра та Маргарити.

19.

 

Воланд і його свита. «Магічний реалізм» у творі

20.

 

Особистість і влада, різні аспекти потрактування проблеми їхніх взаємовідносин. Контрольний домашній твір. Художня література на межі ХІХ-ХХ століть традиції та новаторство (на матеріалі вивчених творів).

21.

 

Загальна характеристика творчості Р.М.РІльке.

22.

 

Загальна характеристика творчості Аполлінера.

23.

 

Загальна характеристика творчості Ф.Гарсіа Лорки.

24.

 

«Срібна доба російської поезії». Загальна характеристика творчості О.Блока.

25.

 

Загальна характеристика творчості Анни Ахматової.

26.

 

Загальна характеристика творчості Б.Пастернака.

27.

 

РМ. Виразне читання віршів.

28.

 

Контрольна робота

29.

 

ПЧ. Сторінками художньої літератури І половини XX ст.

30.

 

Особливості літературного процесу другої половини XX ст. Нові явища та тенденції в літературі кінця XX ст.

31.

 

Підсумковий урок.

II семестр

32.

 

Бертольт Брехт — видатний німецький письменник. «Епічний театр» Брехта, його теоретичні засади та творча практика.

33.

 

Проблематика та художні особливості п’єси «Життя Галілея».

34.

 

Неоднозначність образу Галілея. Інтелектуальний характер драми.

35.

 

А. Кдмю — французький письменник, лауреат Нобелівської премії. Його філософські й естетичні погляди. Роман «Чума» як еволюція «від естетики абсурду до естетики бунту».

36.

 

РМ (письмово) Філософія екзистенціалізму в цитатах з роману «Чума».

37.

 

Роман «Чума» як узагальнене трактування зла в контексті людського буття і як ствердження необхідності боротьби з ним при неможливості повного й остаточного подолання.

38.

 

РМ (усно). Характеристика основних образів роману. Проблема вибору у творі. Особливості поетики й стилю.

39.

 

Е. Хемінгуей — видатний американський письменник. «Старий і море» — повість-притча про людину. Образ Сантьяго.

40.

 

«Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст повісті. Місце Хемінгуея в американській і всесвітній літературі.

41.

 

Контрольна робота.

42.

 

Своєрідність японської літератури XX ст. Кавабата Ясунарі — «красою Японії народжений». Вишукана простота стилю письменника.

43.

 

Відображення національної естетики та етики в романі «Тисяча журавлів».

44.

 

Чайна церемонія та її доля у XX ст. як утілення глобалізації та вульгаризації національного колориту.

45.

 

Інтенсивний розвиток латиноамериканської літератури в другій пол. XX ст. Г.Гарсіа Маркес — відомий колумбійський письменник, лауреат Нобелівської премії. Роман «Сто років самотності» як твір «магічного реалізму».

46.

 

Органічне поєднання буденного й фантастичного як характерні риси «магічного реалізму» в романі «Сто років самотності».

47.

 

Проблематика та система образів твору. Родина Буендіа у художньому часі й просторі твору.

48.

 

Контрольний твір. Роль інакомовлення в літературі XX століття (на матеріалі вивчених творів).

49.

 

Постмодернізм — одне з найяскравіших літературних явищ другої половини XX ст., його теоретичні засади й художня (літературна) практика.

50.

 

Мистецтво постмодернізму та його стосунки з елітарною та масовою культурою. «Найяскравіші представники постмодерністської прози.

51.

 

М.Павич — сербський письменник-постмодерніст. Утілення в оповіданні «Дамаскин» рис постмодернізму.

52.

 

Використання фактів візантійської та поствізантійської культури («віртуальний історизм») як характерна ознака творчості М.Павича.

53.

 

П.Зюскінд — сучасний письменник-постмодерніст. Риси постмодернізму в повісті «Запахи, або Історія одного вбивці»: «віртуальний історизм» («імітація» світогляду Франції доби Просвітництва); захоплюючий детективний сюжет, можливість багатьох варіантів інтерпретації тощо.

54.

 

Образ Гренуя та його літературні прототипи (крихітка Цахес, персонажі Ч.Діккенса і т.д.).

55.

 

Контрольна робота

56.

 

ПЧ. Література початку XXI ст.

57.

 

РМ. Захист проекту «Книга, без якої я не уявляю свого життя». Контрольний домашній твір.

58.

 

Узагальнення та систематизація вивченого. Найвидатніші здобутки світової літератури доби античності, Середньовіччя та Відродження.

59.

 

Найвидатніші здобутки світової літератури XVII і XVIII століть, а також XIX століття (доба романтизму).

60.

 

Найвидатніші здобутки світової літератури XIX століття (доби реалізму та раннього модернізму)

61.

 

Найвидатніші здобутки світової літератури XX — початку XXI століття (у т.ч. сучасного літературного процесу).

62.

 

Підсумковий урок.

63.

 

Резервний час.

поділитися в соціальних мережах



Схожі:

4. Маркетингова товарна політика
Традиційно ця політика становить основний зміст маркетингової діяльності, бо коли підприємство не виготовляє корисних споживачам...

4. Маркетингова товарна політика
Традиційно ця політика становить основний зміст маркетингової діяльності, бо коли підприємство не виготовляє корисних споживачам...

Пояснювальна записка Перехід від дитинства до дорослості має як основний...
«Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку» факультативний курс для учнів

Кислотно-основний баланс при внутрішніх хворобах
На сьогодні частіше вживаним тер-міном є кислотно-основний баланс, який за змістом більше відповідає характеристиці ступеня регуляції...

План уроку музики №21 у 6 класі тема уроку: Доля генія зміст уроку...
Обладнання: роздатковий матеріал (слова пісень, характеристики музики, тощо), портрет композитора, ілюстрації, презентації Microsoft...

Пояснювальна записка Перехід від дитинства до дорослості має як основний...
«Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку» (факультативний курс для учнів 5-х класів)

Тема І зміст уроку
Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське І українське бароко

Уроку за програмою
Зміст теми: визначити, чи можна вважати собор персонажем твору? Що уособлює собор? Символом чого він є?

Уроку Тема, зміст
Тема III. Початок Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. Відродження Української держави

Уроку Тема уроку
...



База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка