Пошук по сайту


8 6 дітей, з них дошкільного віку – 62 дитина, шкільного – 24

8 6 дітей, з них дошкільного віку – 62 дитина, шкільного – 24«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Начальник відділу освіти

Сокальської РДА

____________Р.Т.МОНАСТИРСЬКИЙ
« » грудня 2013р.
Сокальської районної

психолого-медико-педагогічної

консультації

на 2014 рік


Вступ

Сокальська РПМПК у своїй роботі керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, законами України, актами Президента України, рішенням місцевих органів виконавчої влади, Положенням про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації районну ПМПК.

Протягом 2013 року Сокальською РПМПК проведено 9 засідань, на яких обстежено 86 дітей, з них дошкільного віку – 62 дитина, шкільного – 24.

Загальна кількість дітей з порушенням психофізичного розвитку, які навчаються:

 • в спеціальних навчальних закладах Львівської області навчається 86 дітей;

 • за індивідуальною формою навчання -16 дітей;

 • за інклюзивною формою навчання 5;

 • в спеціальних групах компенсуючого типу м.Сокаля - 98 дітей.

Основною формою взаємодії спеціалістів РПМПК з особами, які представляють інтереси дітей з відхиленнями в розвитку, педагогічними та медичними працівниками є консультування.

Протягом 2013 н.р. проводилась наступна консультативна робота:

батькам - надано 120 консультацій

педагогам - надано 50 консультацій

представникам служб у справах дітей – 6 консультацій

представникам відділу освіти – 5 консультацій

У дні засідань та за окремими зверненнями консультантами РПМПК проводилася робота з батьками, діти яких мають тяжкі порушення психофізичного розвитку і не охоплені спеціальним навчанням. Під час бесід з батьками надавались консультації щодо форм та змісту розвивальної роботи з дітьми в домашніх умовах, наголошувались при потребі навчання та перебування в спеціальних навчальних закладах.

Протягом навчального року кількість індивідуальних консультацій батькам, діти яких мають порушення психофізичного розвитку і не охоплені спеціальним навчанням становила 15 консультацій. 10 дітей –інвалідів було відвідано в домашніх умовах, де надавались консультації з питань виховання.

Сокальська ПМПК здійснює заходи, які сприяють впровадженню інклюзивного навчання. Надіслані в ЗНЗ району для ознайомлення та практичного використання рекомендації щодо організації інклюзивного навчання та соціально-психологічного супроводу дітей з психофізичними вадами. Розроблено та розповсюджено рекомендації щодо сприяння інклюзивному навчанню. Проведено семінар з вчителями-логопедами, психологами: «Інклюзивна освіта: здобутки, проблеми, перспективи». Виступили на засіданні координаційної ради з питань складення регіональних планів освітніх округів з проблеми: «Інклюзивна освіта. Робота окружних психолого-педагогічні консультаційних пунктів (ОППКП) в корекційній допомозі дітям з психофізичними вадами»

У ЗНЗ району під супроводом працівників окружних психолого-педагогічних консультаційних пунктів знаходиться 16 учнів з психофізичними порушеннями.. Спеціалістами ПМПК надаються консультації для працівників окружних психолого-педагогічних пунктів при складанні індивідуальних навчальних планів на учнів та під час їх реалізації. Було проведено 5 консультаційних засідань.

ПМПК працює в тісному співробітництві з працівниками окружних психолого-педагогічних консультаційних пунктів, психологами навчальних закладів району, вчителями-логопедами, педагогами, службами у справах дітей, охорони здоров’я, соціального захисту і інші. Консультанти ПМПК запрошуються на засідання семінарів, де подають необхідні матеріали методичного та інформаційного характеру, для підготовки відповідних документів на дитину, яка скеровується на діагностичне засідання ПМПК. Консультанти надають рекомендації батькам, працівникам закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту про необхідність своєчасного раннього виявлення дітей та підлітків з відхиленнями у розвитку з метою побудови не лише корекційної, а й превентивної роботи з ними.

Протягом року систематично проводилися бесіди з психологами та вчителями щодо необхідності своєчасного виявлення дітей і підлітків з відхиленнями у розвитку з метою надання їм кваліфікованої психолого-педагогічної допомоги.

З метою популяризації діяльності ПМПК, забезпечення фахового удосконалення логопедів, психологів проведено:

 • «круглий стіл» для батьків, які виховують дітей-інвалідів, який приурочений до міжнародного Дня інвалідів. У заході взяли участь представники благодійного фонду «Карітас-Сокаль», вчителі індивідуального та інклюзивного навчання, батьки.

 • прийняли участь у засіданні «круглого столу» у районному центрі зайнятості «Адаптація людей з особливими потребами в сучасних умовах»;

 • Проведено два семінари для вчителів індивідуального навчання;

« Активізація пізнавальної діяльності розумово відсталих дітей за допомогою психологічних та ігрових вправ»

«Організація та здійснення індивідуального навчання дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»

Проведено просвітницькі виступи перед психологами, логопедами, вчителями:

 • Причини невстигання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

 • « Психологічний супровід впровадженні інклюзивного навчання. Виконання індивідуальних навчальних планів»

 • «Реалізація права дітей з особливими освітніми потребами на рівний доступ до якісної освіти»

 • «Початкові прояви та і рання діагностика психічних порушень у дітей»

 • «Синдром раннього дитячого аутизму»

 • « Психологічна допомога дітям із затримкою психічного розвитку та розумовою відсталістю»

 • Психологічні особливості обстеження та корекції дітей, що мають синдром дефіциту уваги та гіперактивності та інші

ПМПК періодично залучається до виступів на нарадах завідувачів ДНЗ та директорів ЗНЗ..

За останні роки спостерігається тенденція до збільшення дітей з мовними порушеннями. Серед інших видів порушень явного збільшення не спостерігається.

Кількість дітей-інвалідів, віком від 0 до 18, у районі станом на 01.12..2013р. - 438.

З них, у ЗНЗ району за місцем проживання навчається 120 дітей, в ДНЗ - 14 дітей, 18- за індивідуальною формою корекційного навчання, 18 - скеровані в будинки соціального захисту, але знаходяться під опікою батьків, 3 –є дітей-інвалідів влаштовано у заклади Міністерства праці та соціального захисту України.

Сокальською районною ПМПК спільно з відділами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту здійснюється облік дітей з особливими потребами та дітей з інвалідністю. Налагоджена система взаємного інформування про дитячу захворюваність та спільні профілактичні дії щодо її запобігання.
Завдання Сокальської РПМПК на 2014 р.

  1. Розвиток районної психолого-медико-педагогічної консультації як консультативного, інформаційного центру, що забезпечує психолого-педагогічний супровід у розв’язанні освітніх і соціально-реабілітаційних проблем дітей із порушенням психофізичного розвитку.

Сприяння фаховому зростанню, підвищенню творчого потенціалу , поваги та уваги до особистості педагогів, які працюють з дітьми, що мають порушення психофізичного розвитку на індивідуальній та інклюзивній формі навчання

  1. Діяльність районної психолого-медико-педагогічної консультації у 2014 р. буде спрямована на:

 1. Своєчасне виявлення та облік дітей з вадами розвитку (як тих, які перебувають на обліку в медичних закладах, так і з числа дітей, що мають труднощі в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах), визначення для них відповідних форм психолого-соціально-педагогічної допомоги.

 2. Попередній збір даних про стан здоров’я та розвиток дітей, які мають вади розвитку, труднощі у навчанні з метою направлення її на обстеження ПМПК.

 3. Якісне психолого-медико-педагогічне обстеження дітей шкільного віку, які потребують індивідуального та інклюзивної форми навчання.

 4. Здійснення обстеження та направлення дітей дошкільного і молодшого шкільного віку з вадами мовлення до логопедичного пункту.

 5. Направлення дітей із складними для діагностики порушеннями психофізичного розвитку на обстеження в Львівську ОПМПК для встановлення остаточного діагнозу і визначення умов навчання, виховання, лікування, соціально-трудової адаптації.

 6. Поновлення банку даних дітей з вадами у розвитку за результатами діагностичних обстежень ЛКК та ПМПК, які перебувають на індивідуальній та інклюзивній формі навчання.

 7. Сприяння кваліфікованому, творчому, науковому зростанню консультантів РПМПК, проводячи з ними наради, семінари, тренінги тощо організації інклюзивної форми навчання.

 8. Надання консультативно-просвітницьку допомогу батькам (особам, що їх замінюють), педагогам, соціальним педагогам, практичним психологам, медичним працівникам з питань навчання, виховання та лікування дітей з відхиленнями в психофізичному розвитку, їхньої соціально-трудової адаптації та інтеграції у суспільне життя.

 9. Участь у нарадах, семінарах, конференціях, які організовуються ОПМПК, стосовно питань діяльності ПМПК, корекційної допомоги дітям з психофізичними вадами, організації індивідуального та інклюзивної форми навчання.

 10. Облаштування кабінету ПМПК.

 11. Підготовку аналітичної звітності про роботу РПМПК за 2014р.з. П.

Зміст роботи


Дата проведення

І. ДІАГНОСТИЧНА РОБОТА

1.1

Організувати і провести колегіальні засідання ПМПК з метою психолого-медико-педагогічного вивчення дітей;


згідно графіку

1.2

Поновити банки даних дітей з вадами психофізичного розвитку:


o з порушеннями розумового розвитку;

o із затримкою психічного розвитку;

o із неврологічними захворюваннями;

o з порушеннями опорно-рухового апарату;

o з порушеннями мовлення;

o з порушеннями слуху;

o дітей-інвалідів;

o дітей-інвалідів, які потребують корекції психофізичного розвитку;

o дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують корекції психофізичного розвитку;

o дітей-аутистів;

o охоплених індивідуальною та інклюзивною формою навчання;

- дітей району, для яких можливо організувати інклюзивнy модель навчання

до 1 жовтня 2014р.


1.3

Відвідати школи району з метою виявлення і обстеження дітей, які потребують корекції.


згідно графіку

1.4

Провести виявлення дітей, які не засвоюють навчальну програму початкової школи

лютий

1.5

Провести дослідження розумової працездатності з виявленням показників виснажуваності у дітей, які навчаються за індивідуальною формою.


грудень

1.6

Проводити попереднє вивчення дітей шкільного або дошкільного віку (в тому числі і тих, які не відвідують навчальні заклади) зі складними для діагностики випадками, яким необхідно пройти діагностичне обстеження в обласній ПМПК


при потребі

1.7

Організовувати виїздні засідання ПМПК в школи сільської місцевості


при потребі

1.8

Здійснювати психолого-педагогічний супровід дітей з вадами психофізичного розвитку , які навчаються за інклюзивною та індивідуальною формами навчання.

постійно

1.9

Провести моніторинг якості надання освітніх послуг дітям з психофізичними вадами, які навчаються на індивідуальній та інклюзивній формі навчання. Підготувати відповідні проекти наказів


жовтень,

травень

1.10

Проводити повторні обстеження учнів з метою підтвердження або зміни психолого-педагогічних рекомендацій.


при потребі

1.11

Вивчити динаміку корекційної роботи з дітьми дошкільного віку, які відвідують спеціальні групи компенсую чого типу, та виконання рекомендацій РПМПК:

ДНЗ №1

ДНЗ №5

ДНЗ №8

ДНЗ №9


жовтень,

травень

 1. КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

2.1

Надавати консультативно-методичну допомогу керівникам закладів району, педагогам, практичним психологам, соціальним педагогам, з питань виховання¸ навчання, необхідності психолого-педагогічного та медичного супроводу дітей з порушеннями психофізичного розвитку та девіантною поведінкою.


щочетверга


2.2

Проводити консультації для директорів, вчителів індивідуального, інклюзивного навчання щодо програм навчання дітей, складання навчального плану, особливостей навчання учнів з психофізичними вадами.


вересень

2.3

Провести аналіз планів навчання дітей з психофізичними вадами, яким організовано індивідуальне навчання


вересень

2.4

Провести консультації для керівників шкіл з питань організації інклюзивного навчання.


вересень

2.5

Провести консультації для асистентів вчителів щодо особливостей соціально-педагогічного супроводу дітей, для яких організовано інклюзивну форму навчання.


вересень

2.6

Провести групові консультації для вчителів початкових класів на тему:

 «Особливості роботи вчителя в умовах інклюзивного навчання»

 « Інтеграція дітей з особливими потребами в загальноосвітній простір»

 «Причини невстигання учнів в школі»


відповідно до графіку відвідування шкіл

2.7

Систематично проводити консультації для батьків, які виховують дітей з психофізичними вадами, щодо можливих форм навчання їх дітей, інклюзивної зокрема.

під час консультацій

2.8

Проводити консультування батьків, педагогів, медичних працівників з питань надання корекційної допомоги дитині в родині.

згідно запиту

2.9

Проводити бесіди з логопедами, психологами, вчителями, вихователями щодо оптимальних шляхів своєчасного виявлення дітей з вадами мовлення та надання їм корекційної допомоги.

згідно графіка прведення методоб’єднань

2.10

Провести групові консультації для вихователів спецгруп ДНЗ: «Організація взаємодії вчителя-логопеда і вихователів в процесі корекційної роботи. Проблеми співробітництва».

згідно графіка прведення методоб’єднань

2.12

Провести тематичні консультації для вчителів щодо роботи з дітьми різних категорій .

під час відвідування шкіл району

2.13

Взяти участь у засіданнях робочих груп щодо складання індивідуальних програм на дітей, для яких організовано інклюзивну форму навчання та їх виконання

жовтень

травень

 1. ІНДИВІДУАЛЬНО-КОРЕКЦІЙНА РОБОТА З ДІТЬМИ В РПМПК

3.1

Проводити індивідуально– корекційну роботу з дітьми, які мають порушення психофізичного розвитку:

- практичного-психолога

- дефектолога

- логопеда


впродовж року

щопонеділка

9.00.- 13.00.

щоп’ятниці

9.00.-13.00


3.2

Розробити та розповсюдити плани-схеми корекційних занять для дітей з розвитку пізнавальних процесів


грудень

 1. ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНА ТА МЕДИЧНА ПРОСВІТА

4.1

Приймати участь методичних заходах відділу освіти.

за потребою


4.2

Проводити роботу в ДНЗ міста та району по роз’ясненню значення допомоги вчителів-дефектологів, логопедів дітям з особливими потребами.

за потребою

4.3

Проводити роз’яснювальну роботу щодо захисту прав інвалідів та людей з обмеженими можливостями в ЗНЗ району та толерантного ставлення до них.

під час проведення методичних заходів

4.4

Підготувати проект наказу та методичні рекомендації щодо відзначення Міжнародного Дня інвалідів.


листопад 2014


4.5

Брати участь у м\о практичних психологів, вчителів-логопедів, вчителів початкових класів, де проводити просвітницьку роботу щодо своєчасного виявлення дітей з психофізичними вадами, з метою надання їм корекційної допомоги та виступити з доповідями:

o «Вплив навчального навантаження на психічне здоров`я дитини з порушеннями у фізичному та (або) психічному розвитку»;
o «Діти з порушеннями емоційно - вольової сфери: поліпшення здоров`я, освіти і якості життя»;

o «Діти з порушенням психічної діяльності».
o «Психологічне вивчення дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання».
o «Основи психологічного консультування батьків, у яких є дитина з особливими освітніми потребами»


згідно графіка прведення методоб’єднань

4.6

Поновити наочну інформацію для педагогів та батьків з питань корекційної роботи з дітьми, які мають порушення у розвитку.
4.7

Запровадити системну консультативно-роз’яснювальну роботу серед керівників навчальних закладів, педагогічних працівників, громадськості, батьків щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на освіту.

протягом року

4.8

Розповсюдити в ЦРЛ буклети «Психолого-медико-педагогічна консультація . Режим роботи»

вересень

4.9.

1 Розробити та розповсюдити серію буклетів „Спеціальна освіта чи стихійна інтеграція…” (для педагогічних працівників)

грудень

 1. МЕТОДИЧНА РОБОТА

5.1

Провести інструктивно-методичні наради з фахівцями РПМПК:

- «Оптимізація шляхів діяльності районної ПМПК»

- «Підсумки проведення діагностичних засідань»

вересень

жовтень, травень

5.2

Висвітлювати досвід роботи працівників ОППКП, вчителів індивідуального та інклюзивного навчання з дітьми з психофізичними вадами на сторінках сайту відділу освіти

протягом року

5.3

Провести семінари для вчителів індивідуального навчання:

-«Корекційно-виховна робота вчителя ЗНЗ, який працює з дітьми з особливими потребами»

- «Корекційна спрямованість індивідуального навчання»

жовтень

березень

5.4

Продовжити роботу семінару-практикуму для вчителів логопедів логопедичних груп: «Комплексна допомога дітям дошкільного віку з мовними порушеннями»

відповідно до графіку м/о

5.5

Продовжити роботу семінару-практикуму для вчителів-логопедів ОППКП на тему: «Попередження та подолання ФФНМ в учнів молодшого шкільного віку»

відповідно до графіку м/о

5.6

Забезпечити загальноосвітні навчальні заклади району, де навчаються діти з психофізичними вадами, відповідними навчальними програмами для дітей з особливими освітніми потребами

вересень

5.7

Популяризувати новинки фахової літератури серед консультантів РПМПК, логопедів, практичних психологів, педагогів щодо навчання та виховання дітей з психофізичними вадами.

періодично

5.8

Підготувати аналітичну звітність для обласної ПМПК

за 2013-2014н.р.

травень

5.9.

Опрацювати нормативно-правову документацію, що регулює діяльність спеціальної освіти.
 1. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ

6.1

Підвищувати фаховий рівень шляхом опрацювання методичної та спеціальної літератури.

впродовж року


6.2


Участь в обласних семінарах ПМПК, районних методоб’єднаннях.

згідно графіка

6.3

Консультування з проблемних питань в обласній ПМПК

при потребі


6.4

З метою удосконалення методик психолого-педагогічного вивчення дітей, систематично поновлювати методичну базу РПМПК новими підручниками, посібниками, дидактичним матеріалом, сучасною методичною літературою

впродовж року

6.5

Систематизувати добірку фахової літератури з питань аутизму, синдрому Дауна.

грудень, січень

 1. РОБОТА З БАТЬКАМИ, ЯКІ МАЮТЬ ДІТЕЙ З ВАЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

7.1

Забезпечити психолого-педагогічний патронат сімей, які виховують дитину з порушеннями психофізичного розвитку

щомісяця


7.2

Надавати допомогу у розвитку індивідуальних здібностей дітей з обмеженими можливостями.

листопад7.3

Організувати зустрічі з батьками, що виховують дітей з психофізичними вадами та провести бесіди на тему:

«Роль психологічного клімату сім’ї у формуванні особистості дитини»

«Проблеми взаємин у родині, де є дитина з аномаліями»

«Особливості формування загально трудових умінь і навичок у дітей з особливими освітніми потребами»

впродовж року

7.4

Здійснювати соціально-педагогічний патронат сімей, де проживають діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують навчальних закладів, з метою вивчення умов виховання та надавати відповідні консультації.

впродовж рокуЗавідувач Сокальської РПМПК Г.М.ФЕНЧИН

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма розвитку дітей дошкільного віку є додатковою програмою основа −
Шавровська В. Н., Шавровська Н. В. Освіта дітей старшого дошкільного віку. Шляхи реалізації програми «Впевнений старт»: Навчально-методичний...

Молодшого шкільного віку
Русова В. В. Комплексна психолого-педагогічна система пошуку обдарованих дітей молодшого шкільного віку: Методичні рекомендації....

Комплексна додаткова освітня программа "Дитина в дошкільні роки", наук кер проф. Крутій К. Л
Дошкільне виховання, батькам, а також укладачам нових комплексних програм розвитку, виховання та навчання дітей раннього, переддошкільного...

Палац дитячої та юнацької творчості «істок» харківської міської ради...
Естетичне виховання дітей молодшого шкільного віку засобами народної хореографії

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»: Андрієтті О. О., Голубович О. П., Долинна О. П., Д’яченко Т....

В ідділ освіти виконкому тернівської районної у місті ради комунальний...
«Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку засобами народознавства» (методичні рекомендації)/ 31 сторінка

Навчання звуковому аналізу слів з використанням зорових символів
У навчанні грамоти дітей старшого дошкільного віку вже склалася певна методика, яка спирається на використання наочності у вигляді...

Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із...
Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років

Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із...
Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років

Напрямки освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»
Базового компоненту дошкільної освіти,можна визначити,що освітня лінія «Дитини в сенсорно-пізнавальному просторі» передбачає сформованість...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка