Пошук по сайту


1. Предмет, метод, система історії держави І права зарубіжних країн та її місце в системі юридичних наук

1. Предмет, метод, система історії держави І права зарубіжних країн та її місце в системі юридичних наук

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Історія держави і права

зарубіжних країнПосібник для самостійного

вивчення дисципліни


ЗМІСТ


Вступ

5

Зміст курсу

6

Конспект лекцій

10

Змістовий модуль 1

10

Тема 1. Предмет, метод, система історії держави і права зарубіжних країн та її місце в системі юридичних наук

10

Питання для самоконтролю

13

Питання для самостійного вивчення

13

Тема 2. Основи правового статусу особи, конституційні права та свободи громадян

13

Питання для самоконтролю

16

Питання для самостійного вивчення

16

Тема 3. Виникнення й розвиток держави та права Давньої Греції та Давнього Рима

16

Питання для самоконтролю

24

Питання для самостійного вивчення

25

Тема 4. Феодальна держава та право Франції доби середньовіччя

25

Питання для самоконтролю

27

Питання для самостійного вивчення

28

Тема 5. Феодальна держава та право Німеччини. Золота була

28

Питання для самоконтролю

33

Питання для самостійного вивчення

33

Тема 6. Феодальна держава та право Англії. Велика Хартія вільностей

33

Питання для самоконтролю

35

Питання для самостійного вивчення

35

Тема 7. Держава та право феодальної Росії (ХІV ХVІІІ ст.ст.)

35

Питання для самоконтролю

38

Питання для самостійного вивчення

38

Тема 8. Держава та право в країнах арабського Сходу доби середньовіччя

38

Питання для самоконтролю

42

Питання для самостійного вивчення

42

Тема 9. Розвиток держави та права Англії в Новий час (середина XVII – ХІХ ст.ст.). Хабеас корпус акт. Біль про права

42

Питання для самоконтролю

46

Питання для самостійного вивчення

46

Тема 10. Утворення та конституційний розвиток США (XVIІI – ХІХст)

46

Питання для самоконтролю

49

Питання для самостійного вивчення

49

Тема 11. Розвиток держави та права Франції в Новий час. Кодекс Наполеона

50

Питання для самоконтролю

51

Питання для самостійного вивчення

52

Тема 12. Розвиток держави та права Німеччини в Новий час. Конституція 1871 р

52

Питання для самоконтролю

54

Питання для самостійного вивчення

55

Тема 13. Розвиток держави та права Японії в Новий час. Реформи Міцухіто

55

Питання для самоконтролю

59

Питання для самостійного вивчення

59

Тема 14. Держава та право Росії ХІХ – поч. ХХ ст.

60

Питання для самоконтролю

66

Питання для самостійного вивчення

66

Тема 15. Держава та право США в новітній період. «Новий курс» Рузвельта

66

Питання для самоконтролю

69

Питання для самостійного вивчення

70

Тема 16. Держава та право Великобританії в новітній період

70

Питання для самоконтролю

74

Питання для самостійного вивчення

74

Тема 17. Держава та право Франції в новітній період

74

Питання для самоконтролю

79

Питання для самостійного вивчення

80

Тема 18. Держава та право Німеччини в новітній період

80

Питання для самоконтролю

83

Питання для самостійного вивчення

84

Тема 19. Виникнення та розвиток незалежних держав в Центральній і Східній Європі

84

Питання для самоконтролю

87

Питання для самостійного вивчення

87

Індивідуальне завдання

88

Питання до екзамену

90

Список літератури

91
Вступ
Курс „Історія держави та права зарубіжних країн” вивчається у всіх учбових закладах юридичного профілю, які здійснюють підготовку фахівців-юристів. Це пов’язано з тим, що в сучасних умовах вивчення проблем державного права зарубіжних країн набуває особливого значення. Викладання курсу присвячено вивченню основних напрямків розвитку конституційного права зарубіжних країн.

Курс державного права має три мети: загальноосвітню, правознавчу і практичну.

Загальноосвітнє значення даного предмету пов’язано з необхідністю підвищення загальної культури студентів-майбутніх юристів.

Правознавча мета курсу полягає в поглибленні теоретичних знань про моделі правового регулювання статуса особливості, про різні конституційні принципи економічної, соціальної, політичної систем суспільства, про основи його духовного життя, про різні форми правління, територіального, політичного устрою держави, системах державних органів і органів місцевого самоврядування.

Практична мета курсу пов’язана з вивченням конституційно-правових інститутів і методів конституційного регулювання, їх позитивних та негативних сторін, що можуть змінюватись в неоднакових умовах, позитивні риси можуть обернутися негативними і навпаки.

Знання конституційної теорії і практики різних держав може допомогти у вивченні конституційного права України та інших предметів.

Розподіл часу в тематичному плані є приблизним. З погодження учбового відділу викладач має право змінювати відношення годин по окремим темам курсу, але в межах загального бюджету часу, відведенного на вивчення цього предмету.

Предмет: основні закономірності виникнення та розвитку держави і права зарубіжних країн на різних етапах історичного розвитку.

Мета: формування знань про виникнення та розвиток в зарубіжних країнах державних інститутів та систем права, починаючи з стародавніх часів до сучасності.

Завдання: поглиблення теоретичних знань про моделі правового регулювання статуса особливості, про різні конституційні принципи економічної, соціальної, політичної систем суспільства, про основи його духовного життя, про різні форми правління, територіального, політичного устрою держави, системах державних органів і органів місцевого самоврядування.
Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Держава і право зарубіжних країн

в стародавні часи та в добу середньовіччя
Тема 1. Предмет, метод, система історії держави і права зарубіжних країн та її місце в системі юридичних наук

Предмет історії держави та права зарубіжних країн. Мета та завдання курсу. Співвідношення історії держави та права зарубіжних країн з іншими юридичними науками, її місце в системі вищої юридичної освіти.

Періодизація курсу. Виникнення держави і права. Теорії, що пояснюють процес появи і становлення держави і права. Іригаційна теорія. Патріархальна теорія. Теологічна теорія. Космічна теорія. Теорія насильства. Расова теорія. Інцестна (статева) теорія. Спортивна теорія. Патрімоніальна теорія. Органічна теорія. Економічна теорія. Класова теорія. Психологічна теорія. Договірна теорія. Дифузійна теорія.

Тема 2. Історія держави і права Стародавнього Сходу

Загальні ознаки соціально-економічної структури країн Стародавнього Сходу. Роль східної общини, колективної і державної власності в розвитку держави і права. Значення природних чинників. Збереження пережитків первіснообщинного ладу на Древньому Сході. Суть і функції деспотії на Стародавньому Сході. Держава і право Стародавнього Єгипту. Держава і право Стародавньої Месопотамії. Законник царя Хаммурапі. Кастовий лад Стародавньої Індії. Закони Ману.

Тема 3. Виникнення й розвиток держави та права Давньої Греції та Давнього Рима

Розпад родового ладу в Афінах. Реформи Тезея. Архонти й ареопаг. Реформи Солона та Клісфена. Демократизація державного ладу в V столітті до н.е. Реформи Ефіальта і Перікла. Утворення Афінського морського союзу. Рабовласницька демократія в Афінах. Виникнення держави в Спарті. Царі. Герусія. Ефори. Народні збори. Основні риси Афінського права. Відмінності Афінської рабовласницької демократії від сучасної демократії.

Виникнення держави в Римі. Боротьба патриціїв і плебеїв. Реформа Сервія Туллія. Утворення аристократичної республіки. Законодавство Гракхів. Військова реформа Марія. Диктатура Сулли. Повстання Спартака. Перехід до імперії. Едикт Каракалли. Виникнення та розвиток колонату. Прінципат. Занепад республіканських установ і формування імперського чиновництва. Домінат. Реформи Діоклетіана та законодавство Костянтина. Поділ імперії на Західну і Східну. Падіння Західної Римської імперії.

Тема 4. Феодальна держава та право Франції доби середньовіччя

Ранньофеодальна франкська монархія. Особливості виникнення держави у франків. Роль завоювання. Розвиток форм феодальної власності на землю: алод, бенефіцій, феод. Встановлення феодальної залежності і її форми. Коммендація і прекарій. Імунітет. Реформа Карла Мартелла. Державний лад франків при Меровінгах. Карл Великий і "відновлення" Західної Римської імперії. Державний лад Каролінгської монархії. Центральне та місцеве управління. Судова система. Верденський договір 843 р. і розпад франкської держави.

Тема 5. Феодальна держава та право Німеччини. Золота булла

Утворення феодальної держави в Німеччині. Священна Римська імперія". Політична децентралізація в імперії. Золота Булла 1356 р. Влада князів. Управління в князівствах і містах. Військова організація. Особливості станово-представницької монархії в Німеччині. Органи станового представництва (рейхстаг і ландтаги). Імперський суд і поліція. Особливості абсолютизму в Німеччині. Селянська війна 1525 р. і її результати. Князівський абсолютизм. Поліцейська держава в Пруссії.

Тема 6.  Феодальна держава та право Англії. Велика Хартія вільностей

Формування феодальних відносин у англосаксів. Система управління в англосакських державах.

Нормандське завоювання та його вплив на суспільний і державний лад Англії в XI-XIII ст.ст. Реформи Генріха II. Центральні органи влади. Велика Хартія Вільностей 1215 р. Зміни в суспільному ладі Англії в ХІІ-XV ст.ст. Утворення станово-представницької монархії. Виникнення та розвиток парламенту. Формування органів місцевого самоврядування. Еволюція судової системи. Виникнення суду присяжних. Передумови абсолютної монархії в Англії. Роль держави в обгороджуванні земель і в процесі первинного накопичення капіталу. Незавершений характер абсолютизму.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон України «Про судоустрій І статус суддів»
Семінар Поняття, предмет І метод господарського процесуального права. Система судів

Програма для підготовки та складання кандидатського іспиту зі спеціальності...
Е. О. Дідоренка, кандидат юридичних наук, доцент; Бондар В. С., начальник ад’юнктури лдувс ім. Е. О. Дідоренка, кандидат юридичних...

План Вступ Поняття нотаріального процесуального права та його місце...
Поняття нотаріального процесуального права та його місце в системі права України. Нотаріальний процес І його стадії

С ерія: Економічні науки Випуск 40. Частина ІІ
У статті досліджено досвід зарубіжних країн щодо забезпечення інноваційного розвитку держави. Проаналізовано методи та інструменти...

Програма для підготовки та складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Данилевський А. О. – заступник начальника кафедри кримінального права, кандидат юридичних наук

Програма для підготовки та складання вступного іспиту в ад’юнктуру...
Несвіт Є. О., доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності лдувс ім. Е. О. Дідоренка, кандидат юридичних...

Банківське право україни
Рецензенти: В. Ф. Погорічко, докт юрнд наук, проф., член-кор. Апрн україни (Інститут держави І права нан україни ім. В. М. Корецького);...

«Цивільне право України»
Цивільне право – це система правових норм, які регулюють майнові відносини щодо володіння, користування І розпорядження матеріальними...

Методичні рекомендації до навчальної дисципліни «основи цивільного права країн єс»
Методичні рекомендації до навчальної дисципліни «Основи циві- льного права країн єс» для студентів за напрямом підготовки

1. Предмет, система та джерела конституційно процесуального права України
Бисага Ю. М., Гомонай В. В., Чечерський В. І. Конституційно-процесуальне право України. Ужгород : Ліра, 2008База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка