Пошук по сайту


1.5. Класифікація держав за їхньою формою (форми правління, форми державного устрою, політичні режими)

України О. В. Негодченко

Сторінка6/72
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72

1.5. Класифікація держав за їхньою формою (форми правління, форми державного устрою, політичні режими)Кожна держава, як і будь-яке інше суспільне утворення, має бути певним чином організована, побудована, сформована; здійснення нею влади має відбуватися певними методами й способами.

Форма держави це порядок організації та здійснення державної влади стосовно форми правління, форми територіального устрою, форми державно-правового режиму.

У кожному історичному типі держави використовується кілька її форм, проте існує певна форма держави, яка найкраще відповідає даному її типу і тому є на-поширенішою серед однотипних держав.

Форма держави здатна, зі свого боку, певним чином впливати на зміни соціальної сутності держави, тобто здійснювати "зворотний" вплив на тип держави.

Форма держави включає в себе три складових елементи: форму правління, форму територіального устрою, форму державно-політичного режиму.

Форма державного правління спосіб організації вищої державної влади, який передбачає порядок Ті утворення і компетенцію, взаємозв'язок її органів, а також взаємовідносини з населенням країни.

Різновиди форм державного правління

Загальноісторичні форми державного правління:

монархія — це форма правління, при якій верховна влада в державі належить монарху (фараону, царю, королю) і передається за спадком представнику правлячої династії;

республіка — це форма правління, при якій верховна влада в державі належить представницькому органу (Парламенту або Президенту), який обирається на певний термін.

Форми правління сучасних держав:

президентська республіка — це форма правління, при якій глава держави (президент) одноособово або з наступним схваленням верхньої палати парламенту формує склад уряду, яким, як правило, керує сам (США, Аргентина, Мексика, Ірак, Швейцарія);

напівпрезидентська або президентсько-парламентська республіка — це форма правління, при якій глава держави (президент) особисто пропонує склад уряду (насамперед кандидатуру прем'єр-міністра), який підлягає обов'язковому затвердженню всім парламентом (Україна, Фінляндія, Франція);

парламентська республіка — це форма правління, при якій глава держави (президент) не може впливати на склад і політику уряду, який формується виключно парламентом і підзвітний лише йому (Італія, Німеччина);

парламентська монархія — це форма правління, при якій глава держави (монарх) не може прямо впливати на склад і політику уряду, що формується виключно парламентом, і лише йому підзвітний (Великобританія, Данія, Швеція, Японія);

дуалістична монархія — це форма правління, при якій глава держави (монарх) особисто формує склад уряду, яким керує сам або через призначеного ним прем'єр-міністра.

Президентські і напівпрезидентські республіки поширені в країнах Америки, Африки; парламентські республіки і парламентські монархії — в країнах Європи, дуалістичні монархії — в деяких країнах Африки, Близького Сходу.

2. Форма територіального устрою — спосіб поділу держави на певні складові частини та розподілу влади між нею та цими частинами;

Різновиди держав за формою територіального устрою:

1. Унітарна — це проста держава, в якій адміністративно-територіальні одиниці не мають ознак суверенітету. Так, наприклад, територія України поділяється на області, Польщі — на воєводства, Великобританії — на графства, Італії — на провінції. Унітарні держави можуть бути як централізованими, так і децентралізованими.

Централізованою називається така унітарна держава, в якій органи влади на місцях формуються центральними органами влади, а отже їм підзвітні і підконтрольні (наприклад, Білорусь).

Децентралізованою називається така унітарна держава, в якій органи влади на місцях формуються центральними органами влади і мають відносно останніх певну автономію у вирішенні питань, віднесених законодавством до їхньої компетенції (наприклад, Іспанія, Данія, Португалія, Україна, Шрі-Ланка).

2. Федерація — це складна союзна держава, в якій адміністративно-територіальні одиниці мають ознаки суверенітету (наприклад, колишній Радянський Союз, США, Канада, ФРН). Федерації можуть утворюватися за національною (наприклад, СРСР, Югославія) та територіальною (наприклад, США, ФРН) ознаками.

Залежно від правового статусу суб'єктів, федерації поділяються на симетричні та асиметричні:

а) симетричними називаються такі держави, в яких суб'єкти федерації мають рівний правовий статус. На

сьогоднішній день таких федерацій "у чистому вигляді" в світі не існує;

б) асиметричними називаються такі держави, в яких суб'єкти федерації мають нерівний правовий статус (наприклад, в США особливий правовий статус до 1949 р. мала Аляска, на сьогодні асоційованим членом цієї федерації є Пуерто-Ріко).

3. Конфедерація — це тимчасовий союз суверенних держав, який створюється для досягнення військових, політичних та економічних цілей (наприклад, США на початковому етапі становлення своєї державності, в період війни із своєю метрополією Англією за незалежність; Швейцарська конфедерація). Конфедерація є недовговічним союзом держав і, як правило, трансформується у федерацію або ж кілька унітарних держав. Прикладом цьому може слугувати СінєГамбія на місці якої утворилися дві унітарні держави Сінєгал і Гамбія. Від складних держав (федерації, конфедерації) слід відрізняти регіональні або інші союзи держав (Об'єднання Американських Держав, Співдружність Незалежних Держав, що утворилася після демонтажу Союзу РСР).

3. Форма державно-політичного режиму — це сукупність прийомів та способів здійснення державної влади. Різновиди державно — політичного режиму: демократичний — це державно-політичний режим, при якому державна влада здійснюється з дотриманням основних прав людини, із забезпеченням легальних можливостей вільного виявлення і врахування інтересів усіх груп населення через демократичні інститути (вибори, референдуми тощо) та діяльність різноманітних громадських об'єднань, що представляють ці інтереси і впливають на вироблення й здійснення політики держави. Демократичний режим має такі різновиди, як демократично-ліберальний, демократично-консервативний, демократично-радикальний;

антидемократичний (тоталітарний) — це державно-політичний режим, при якому державна влада здійснюється шляхом обмеження або порушення основних прав людини; скорочення або недопущення, усунення легальних можливостей для вільного виявлення та врахування інтересів усіх груп населення (зокрема через діяльність громадських об'єднань, що їх представляють); зосередження неконтрольованої населенням державної влади в руках правлячої верхівки (олігархії) або однієї особи. Останній різновид тоталітаризму отримав назви "автократія", "вождизм". Тоталітаризм існував також у вигляді таких державних режимів, як расистський, фашистський, військово-диктаторський, державно-терористичний.

Сучасні державні режими:

демократичний (найбільш поширений у державах Європи та Америки);

антидемократичний (тоталітарний) (зберігається в окремих країнах Азії та Африки).

Форма правління й територіальний устрій характеризують головним чином структурний аспект форми держави, а державний режим — її функціональний аспект. У цілому ж форма держави — це таке явище, яке характеризується єдність структури й територіальної організації, а також методів здійснення державної влади.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72

Схожі:

Закон україни
Корінний народ України – автохтонна етнічна спільнота, етногенез якої відбувся на території в межах лінії державного кордону України,...

Закон
Законодавство України про загальну середню освiту базується на Конституцiї України ( 254к/96-вр ) I складається з Закону України...

Закон України «Про освіту»
...

Загальна характеристика права власності в Україні
Право власності в Україні регулюється Конституцією України, Законом України “Про власність”, від 7 жовтня 1991р., Цивільним кодексом...

Банківське право україни
Рецензенти: В. Ф. Погорічко, докт юрнд наук, проф., член-кор. Апрн україни (Інститут держави І права нан україни ім. В. М. Корецького);...

Закон україни
...

Закон україни
...

Звіт про виконання плану роботи
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями І дорученнями голови Сумської обласної державної...

Наказ
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти І науки України, Міністерства оборони України, Міністерства...

Закон україни
Внести зміни до Закону України „Про захист суспільної моралі” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №14, ст. 192; 2010 р.,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка