Пошук по сайту


1.3. Поняття функцій держави - України О. В. Негодченко

України О. В. Негодченко

Сторінка5/72
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72

1.3. Поняття функцій державиУ перекладі з латинської "функція" означає виконання, завершення. Держава в різні історичні періоди виконує відповідні завдання, які здійснює за відповідними напрямками — функціями.

Завдання держави — це ті життєво важливі питання, до вирішення яких прагне кожна держава.

Функції держави — це основні напрямки її діяльності у вирішенні завдань, що стоять перед нею, в яких виражається її сутність та соціальне призначення.

Ознаки функцій держави:

а) вони безпосередньо відображають чи конкретизують сутність держави;

б) через них реалізуються основні завдання держави;

в) їх здійснення веде до досягнення державою поставленої мети на даному історичному відрізку часу;

г) їх слід розглядати як напрямки й сторони діяльності держави.

Класифікація функцій держави "'

1. За соціальним значенням діяльності держави поділяються на основні та неосновні.

Основні — найбільш загальні та важливі комплексні напрямки діяльності держави щодо здійснення стратегічних завдань і цілей, які стоять перед державою в конкретний історичний період (оборонна, підтримання зовнішніх відносин, охорона правопорядку, соціальна).

Неосновні — напрями діяльності держави щодо здійснення конкретних завдань у другорядних сферах суспільного життя (управління персоналом, матеріально-технічне забезпечення та управління майном).

2. Залежно від територіальної спрямованості розрізняють внутрішні та зовнішні функції.

Внутрішні функції — напрями діяльності держави, в яких конкретизується внутрішня політика щодо економічних, ідеологічних, екологічних, культурних та інших сторін життя громадянського суспільства.

До внутрішніх функцій відносять:

—економічну;

— культурно-виховну;

— охорони і захисту всіх форм власності;

— соціального обслуговування населення;

— екологічну;

— охорони правопорядку, прав і свобод людини й громадянина та інші.

Зовнішні — основні напрямки діяльності держави за її межами у взаємовідносинах з іншими державами, світовими громадськими організаціями та світовим товариством у цілому.

До зовнішніх функцій держави відносять:

— організацію співробітництва з іншими суб'єктами міжнародних відносин;

— захист державного суверенітету;

— підтримку миру в регіоні та боротьбу за мирне співіснування держав різного напрямку орієнтації.

3. За часом здійснення функції групуються на постійні й тимчасові.

Постійні — напрями діяльності держави, що здійснюються на всіх етапах її розвитку.

Тимчасові — напрями діяльності держави, обумовлені конкретним етапом історичного розвитку суспільства.

4. За сферами суспільного життя їх поділяють на гуманітарні, економічні, політичні та ін.

Гуманітарні — напрями діяльності держави та її органів щодо забезпечення кожній людині належних умов життя.

Економічні — напрями діяльності держави (її органів) щодо переходу від планової до ринкової економіки і подальшого розвитку виробничих сил і виробничих відносин на основних засадах ринку і добросовісної конкуренції.

Політичні — напрями діяльності держави (органів держави) щодо створення умов для формування й функціонування державної влади на засадах демократії.

1.4. Внутрішні й зовнішні функції державиСучасні держави соціально-демократичної правової орієнтації мають відповідні внутрішні напрямки своєї діяльності (функції):

1) у гуманітарній сфері:

— забезпечення прав людини і громадянина;

— охорона навколишнього природного середовища;

— забезпечення охорони здоров'я, матеріальне та інше соціальне забезпечення нормальних умов існування людини;

— організація освіти, виховання, розвиток мистецтва та культури тощо;

2) в економічній сфері:

— господарсько-стимулююча (виробнича);

— господарсько-організаторська (програмування й організація виробничої діяльності);

— науково-організаторська (організація й стимулювання наукових досліджень у господарській сфері);

— господарсько-перехідна (перехід від планової до ринкової економіки);

— регулювання економіки (регулювання й охорона праці, забезпечення мінімального рівня споживання) та ін.;

3) у політичній сфері:

національно-забезпечувальна (створення та збереження умов національної самобутності всіх корінних народів і національних меншин);

— демократизаторська (створення умов для реалізації народом своєї влади);

— охоронна (охорона конституційного ладу, правопорядку й дисципліни, всіх форм власності, прав, свобод та законних інтересів людини й громадянина) тощо.

Зовнішні функції:

1) у гуманітарній сфері:

— міжнародне забезпечення прав людини й громадянина;

— допомога народам інших країн у разі стихійного лиха та інших кризових ситуацій;

— забезпечення чистоти, ефективного використання та відтворення оточуючого людину земного природного середовища;

— міжнародне культурно-виховне співробітництво між країнами;

— участь у забезпеченні розробок і безпосередній охороні здоров'я людей у всьому світі тощо;

2) в економічній сфері:

— участь держави у створенні світової економічної системи на основі міжнародної кооперації та інтеграції виробництва й праці;

— розв'язання глобальних господарських проблем та їх наукове обгрунтування (енергетика, космос, освоєння полюсів, Світового океану) тощо;

3) у політичній сфері:

— розвиток міждержавних договірних відносин;

— забезпечення суверенітету і обороноздатності країни;

— участь у ненасильницькому забезпеченні миру в усьому світі;

— участь у боротьбі з міжнародними правопорушеннями та особами, винними у їх вчиненні;

— поступова консолідація прогресивних сил світу на забезпечення подальшого вирішення глобальних проблем всесвітнього значення та ін.

Форми здійснення функцій держави — це спеціальні способи її діяльності, з допомогою яких реалізуються державні функції (правові та організаційні).

Правові форми здійснення функцій держави:

— правотворча;

— правоохоронна;

— правозастосовча;

— правоустановча.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72

Схожі:

Закон україни
Корінний народ України – автохтонна етнічна спільнота, етногенез якої відбувся на території в межах лінії державного кордону України,...

Закон
Законодавство України про загальну середню освiту базується на Конституцiї України ( 254к/96-вр ) I складається з Закону України...

Закон України «Про освіту»
...

Загальна характеристика права власності в Україні
Право власності в Україні регулюється Конституцією України, Законом України “Про власність”, від 7 жовтня 1991р., Цивільним кодексом...

Банківське право україни
Рецензенти: В. Ф. Погорічко, докт юрнд наук, проф., член-кор. Апрн україни (Інститут держави І права нан україни ім. В. М. Корецького);...

Закон україни
...

Закон україни
...

Звіт про виконання плану роботи
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями І дорученнями голови Сумської обласної державної...

Наказ
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти І науки України, Міністерства оборони України, Міністерства...

Закон україни
Внести зміни до Закону України „Про захист суспільної моралі” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №14, ст. 192; 2010 р.,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка