Пошук по сайту


1.2. Поняття й ознаки держави - України О. В. Негодченко

України О. В. Негодченко

Сторінка4/72
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72

1.2. Поняття й ознаки державиЖиття людей в умовах цивілізації більшість учених справедливо пов'язують із державою. Важко переоцінити її значення для суспільного розвитку. Саме держава надає визначеним загальним правилам значення юридичних норм. Саме держава своїм авторитетом, примусовою силою забезпечує їх належне виконання різними суб'єктами суспільних відносин. Саме державі належить провідна роль у вирішенні загальних справ, у досягненні суспільного компромісу між різними верствами населення, а також суспільної злагоди.

На різних етапах історичного розвитку суспільства поняття "держава" трактувалося неоднозначно. Так, французький король Людовік XIV, ототожнюючи державну владу зі своєю верховною владою, говорив: "Держава — це я". Ф. Енгельс стверджував, що держава є не чим іншим, як машиною для придушення одного класу іншим. Подібні порівняння, з огляду на яскраво виражену класову сутність держави минулого, раніше вважалися прийнятними. Зважаючи на сутність сучасної демократичної держави, такі порівняння не лише недоречні, а й неправильні.

Будь-яка держава наділена низкою таких універсальних ознак, які проявляються на всіх етапах її розвитку. Серед них можна виділити такі:

1) держава — єдина політична організація, яка охоплює все населення країни в певних просторових межах. Територія — матеріальна основа існування держави. Сама територія не породжує державу, зона лише утворює простір, в межах якого держава розповсюджує свою владу на населення, яке тут проживає. Територіальна ознака породжує громадянство — юридичний зв'язок особи з певною державою, що виражається у взаємних правах та обов'язках;

2) суверенітет держави, під яким розуміють політико-юридичну властивість державної влади, що означає її верховенство та повноту всередині країни, незалежність і рівноправність у міжнародних відносинах.

Розрізняють дві сторони суверенітету:

— внутрішню: виражає верховенство і повноту державної влади стосовно всіх інших організацій політичної системи суспільства, її монопольне право на законодавство, управління та юстицію в межах всієї державної території;

— зовнішню: виражає незалежність і рівноправність держави як суб'єкта міжнародного права у зносинах з іншими державами, неприпустимість втручання у внутрішні справи держави ззовні;

3) наявність апарату публічної влади, який включає в себе апарат управління та апарат легального примусу. Влада держави — це "апаратна" влада, оскільки здійснюється з допомогою спеціального апарату, діяльність якого обмежено правом. Основне його призначення полягає у вирішенні завдань і здійсненні функцій держави в інтересах усього суспільства. В Україні апарат управління утворюють: Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в нашій державі; Президент України як глава держави, гарант додержання Конституції, прав і свобод людини та громадянина; центральні та місцеві органи виконавчої влади. Апарат легального примусу утворюють: армія, міліція, суди, прокуратура, виправно-трудові установи;

4) органічний зв'язок держави з правом. Саме держава в особі компетентних правотворчих органів видає загальнообов'язкові правила поведінки, забезпечує їх реалізацію, тобто держава організує суспільне життя на правових засадах;

5) держава має офіційну систему оподаткування та фінансового контролю. Кошти, акумульовані в бюджетах різних рівнів, ідуть на утримання державного апарату, бюджетних організацій і розвиток загальнонародних соціально-економічних і політичних програм: будівництво житла, доріг тощо.

6) держава має формальні реквізити — офіційні символи: прапор, герб, гімн, а в державах з монархічною формою правління офіційним символом до того ж вважається монарх.

Вищерозглянуті основні ознаки держави дають можливість сформулювати таке її визначення:

держава це суверенна, політико-територіальна організація суспільства, наділена владою, яка здійснюється державним апаратом на основі норм права, що забезпечують захист та узгодженість суспільних, групових, індивідуальних інтересів, спираючись у разі необхідності на легальний примус.

Держава — це організація політичної влади, необхідна для виконання як суто класових завдань, так і загальних справ, обумовлених природою певного суспільства.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72

Схожі:

Закон україни
Корінний народ України – автохтонна етнічна спільнота, етногенез якої відбувся на території в межах лінії державного кордону України,...

Закон
Законодавство України про загальну середню освiту базується на Конституцiї України ( 254к/96-вр ) I складається з Закону України...

Закон України «Про освіту»
...

Загальна характеристика права власності в Україні
Право власності в Україні регулюється Конституцією України, Законом України “Про власність”, від 7 жовтня 1991р., Цивільним кодексом...

Банківське право україни
Рецензенти: В. Ф. Погорічко, докт юрнд наук, проф., член-кор. Апрн україни (Інститут держави І права нан україни ім. В. М. Корецького);...

Закон україни
...

Закон україни
...

Звіт про виконання плану роботи
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями І дорученнями голови Сумської обласної державної...

Наказ
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти І науки України, Міністерства оборони України, Міністерства...

Закон україни
Внести зміни до Закону України „Про захист суспільної моралі” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №14, ст. 192; 2010 р.,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка