Пошук по сайту


1.13. Конституція, закони і підзаконні акти - України О. В. Негодченко

України О. В. Негодченко

Сторінка14/72
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   72

1.13. Конституція, закони і підзаконні актиНайбільш поширеною диференціацією нормативних актів є їх класифікація за юридичною силою на закони і підзаконні акти.

Закон це нормативно-правовий акт, прийнятий в особливому порядку вищим представницьким органом державної влади (Парламентом) або безпосередньо народом ( шляхом референдуму ), що має найвищу юридичну силу і призначений для врегулювання найбільш важливих суспільних відносин.

Види законів:

1) Конституція — Основний Закон держави, який закріплює засади державного та суспільного ладу, правовий статус людини і громадянина, засади здійснення народовладдя, порядок організації та засади діяльності державних органів, засади здійснення місцевого самоврядування, а також адміністративно-територіальний устрій держави;

2) конституційні закони приймаються кваліфікованою більшістю голосів парламентарів (в Україні це не менш ніж 2/3 голосів народних депутатів). Складність цього питання обумовлена тим, що в Основному законі нашої держави чітко не визначено коло питань по яким приймаються конституційні закони. Однак, окремі статті Конституції України прямо вказують на необхідність прийняття окремих законів кваліфікованою більшістю голосів парламентарів (ст. ст. 20, 111, 155 Конституції України);

3) звичайні закони приймаються простою більшістю голосів парламентарів (в Україні це не менш ніж 50% голосів народних депутатів + 1 голос). Коло питань, що підлягають законодавчій регламентації, визначено в ст. 92 Конституції України;

4) кодифіковані законодавчі акти (кодекси) Кодекс — це єдиний, внутрішньо узгоджений, логічно завершений нормативно-правовий акт, який регулює певну сферу однорідних суспільних відносин (наприклад, Кримінальний кодекс України, Цивільний кодекс України та інші);

5) органічні закони

Органічними називаються такі законодавчі акти, які є своєрідним продовженням єдиного "конституційного організму", і необхідність прийняття яких випливає з положень конституції держави. Конституція України не передбачає необхідності їх прийняття, а чинне законодавство України не містить положень про органічні закони;

6) оперативні закони

Оперативними називаються такі законодавчі акти, якими визначений порядок та час набрання чинності, подовження дії або ж припинення дії нормативно-правових актів та міжнародних договорів (наприклад, Закон України „Про прийняття Конституції України та введення її в дію" від 28.06.1996 p.);

7) надзвичайні закони

Надзвичайними називаються такі законодавчі акти, необхідність прийняття яких обумовлена певними надзвичайними подіями в суспільстві чи на міжнародній арені. Характерними особливостями таких законів є: 1) тимчасовий характер їхньої дії; 2) обмеження ними конституційних прав і свобод людини за винятком тих, які визначені в ч. 2 ст. 64 Конституції України; 3) призупинення ними дії інших законодавчих актів.

Підзаконний нормативно-правовий акти — це такий нормативно-правовий акт, який приймається на основі закону та з метою його виконання і призначений для врегулювання найважливіших суспільних відносин.

Види підзаконних нормативно-правових актів залежно від суб'єктів правотворчості та їхньої юридичної форми:

1) декларації, акти та постанови Верховної Ради України;

2) укази та розпорядження Президента України;

3) рішення Конституційного Суду України, якими відміняються норми права, що не відповідають Конституції України;

4) постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, а також декрети Кабінету Міністрів України, що були прийняті в порядку делегованої правотворчості;

5) нормативні накази, інструкції, розпорядження та положення міністерств, державних комітетів, інших центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом;

6) постанови та рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

7) постанови, рішення та розпорядження Ради Міністрів Автономної Республіки Крим;

8) рішення і нормативні постанови місцевих рад народних депутатів та їх виконавчих комітетів;

9) розпорядження голів місцевих (обласних і районних) державних адміністрацій;

10) нормативні накази та розпорядження керівників* територіальних управлінь центральних органів виконавчої влади;

11) нормативні накази керівників територіальних управлінь і відділів обласних та районних державних адміністрацій;

12) нормативні накази адміністрації державних підприємств, установ і організацій.

Нормативно-правові акти з'являються в результаті правотворчості.

Правотворчість це діяльність державних органів і посадових осіб, громадських організацій, уповноважених на те державою, а також усього народу країни, спрямована на утворення, зміну чи відміну нормативно-правових актів.

Види правотворчості:

— безпосередня правотворчість народу (референдум);

— правотворчість державних органів;

— правотворчість громадських об'єднань

Етапи і стадії правотворчості

I. Підготовка проекту нормативно-правового акта включає стадії:

1) прийняття рішення про необхідність розробки проекту нормативного акта;

2) підготовка проекту;

3) обговорення проекту;

4) узгодження проекту;

5) доопрацювання проекту.

II. Прийняття нормативного правового акта включає стадії:

1) внесення проекту на обговорення правотворчого органу;

2) обговорення проекту в правотворчому органі;

3) прийняття нормативно-правового акта.

III. Уведення в дію нормативного акта включає стадії: :- 1) опублікування;

2) доведення до виконавців іншим способом;

3) набрання актом юридичної чинності.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   72

Схожі:

Закон україни
Корінний народ України – автохтонна етнічна спільнота, етногенез якої відбувся на території в межах лінії державного кордону України,...

Закон
Законодавство України про загальну середню освiту базується на Конституцiї України ( 254к/96-вр ) I складається з Закону України...

Закон України «Про освіту»
...

Загальна характеристика права власності в Україні
Право власності в Україні регулюється Конституцією України, Законом України “Про власність”, від 7 жовтня 1991р., Цивільним кодексом...

Банківське право україни
Рецензенти: В. Ф. Погорічко, докт юрнд наук, проф., член-кор. Апрн україни (Інститут держави І права нан україни ім. В. М. Корецького);...

Закон україни
...

Закон україни
...

Звіт про виконання плану роботи
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями І дорученнями голови Сумської обласної державної...

Наказ
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти І науки України, Міністерства оборони України, Міністерства...

Закон україни
Внести зміни до Закону України „Про захист суспільної моралі” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №14, ст. 192; 2010 р.,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка