Пошук по сайту


Довідник «Основні засади діяльності прес-служб органів державної влади та місцевого самоврядування: світовий та український досвід» Донецьк Дондуу 2011 удк ббк

Довідник «Основні засади діяльності прес-служб органів державної влади та місцевого самоврядування: світовий та український досвід» Донецьк Дондуу 2011 удк ббк

Сторінка1/14
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національне агенство України з питань державної служби

Донецький державний університет управління

Довідник

«Основні засади діяльності прес-служб органів державної влади та місцевого самоврядування: світовий та український досвід»

Донецьк ДонДУУ 2011

УДК

ББК

Довідник «Основні засади діяльності прес-служб органів державної влади та місцевого самоврядування: світовий та український досвід». – Донецьк: ДонДУУ, 2011. – 96 с.
Замовник: Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

Під науковим керівництвом: Поважний О.С.- д.е.н., професор, ректор ДонДУУ.

Рецензенти:

Серьогин С.М. – директор Дніпропетровського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор

Дєгтяр А.О. – завідувач кафедри економічної теорії та фінансів Харківського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор

Ткачова Н.М. - завідувач кафедри логістики Донецького державного університету управління, доктор наук з державного управління, професор
У Довіднику представлено визначення ключових понять щодо взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадськістю, аналіз нормативно-правової бази державної комунікативної політики, особливості діяльності прес-служб органів державної влади та органів місцевого самоврядування як джерела офіційної інформації, принципи планування і діяльності прес-служб на основі нормативних документів, наукової та методичної літератури й закордонного досвіду, а також основні цілі, функції та завдання прес-служби, що є основою проектування та побудови її організаційної структури.

Автори-укладачі Довідника намагалися довести основні висновки дослідження основних засад діяльності прес-служб органів державної влади та місцевого самоврядування до рівня конкретних пропозицій, які можуть використовуватися при розробці й створенні ефективної системи взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадськістю та інститутами громадянського суспільства в Україні.

Довідник розрахований на широке коло усіх, хто цікавиться актуальними проблемами розроблення моделі ефективної інформаційної взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування з громадськістю.
© Пілюшенко В.Л. – д.т.н.

© Халецька А.А. – д.держ.упр.

© Колеснікова Т.О.

© Лебедева В.В.

© Донецький державний університет управління, 2011

ЗМІСТ

ВСТУП 6

ЧАСТИНА 1. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕС-СЛУЖБ

ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО

САМОВРЯДУВАННЯ: СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ 8

1.1. Стратегічне планування в теоретичному аспекті 10

1.2. Законність в державному управлінні 11

1.3. Нормативно-правові основи державної комунікативної

політики в Україні 12

1.4. Проблеми щодо створення інституційних та правових умов

для забезпечення демократизації державотворчого процессу 22

1.5. Умови для побудови громадянського суспільства в Україні 22

ЧАСТИНА 2. Процес організації діяльності прес-служб:

тактичний рівень 26

2.1. Підходи до організації та цільова функція діяльності прес-служб

органів державної влади та місцевого самоврядування 28

2.2. Принципи, основні цілі та завдання, функції прес-служб

органів державної влади та місцевого самоврядування 28

2.3. Структурна організація прес-служб органів державної

влади та місцевого самоврядування 32

2.4. Модель інформаційної взаємодії органів державної влади

та місцевого самоврядування з громадськістю 40

ЧАСТИНА 3. ІНСТРУМЕНТИ ВЗАЄМОДІЇ ПРЕС-СЛУЖБ У

ПЛАНУВАННІ ОПЕРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 54

3.1. Оперативне планування 57

3.2. Типи взаємодії влади з громадськістю 57

3.3. Форми підготовки та оприлюднення інформації 58

3.4. Інструменти взаємодії прес-служб органів державної

влади та органів місцевого самоврядування з громадськістю 60

ЛІТЕРАТУРА 80

ГЛОСАРІЙ 85

ДОДАТКИ 86

ПЕРЕДМОВА

Важливим елементом діяльності прес-служб органів державної влади та місцевого самоврядування є відкритість роботи уряду.

Вирішення проблеми формування комунікативної політики органів державного управління та громадянського суспільства потребує інституційного, фінансового, організаційного, економічного та наукового забезпечення, тоді як її функціонування відбувається через активізацію відповідних механізмів державного управління. Важливу роль у демократичному суспільстві відіграють прес-служби. Вони доносять інформацію про владу до громадян, своєчасно реагують на події, які турбують населення.

Робота над цим Довідником мала на меті розроблення моделі ефективної інформаційної взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування з громадськістю.

Автори-укладачі Довідника намагалися довести основні теоретичні положення та висновки дослідження основних засад діяльності прес-служб органів державної влади та місцевого самоврядування до рівня конкретних пропозицій, які можуть використовуватися при розробці й створенні ефективної системи взаємодії органів державної влади і органів місцевого самоврядування з громадськістю та інститутами громадянського суспільства в Україні.

ВСТУП

Мета цього Довідника – надання практичних порад представникам прес-служб органів державної влади та місцевого самоврядування щодо організації ефективного механізму спілкування між пресою та владою у процесі формування та реалізації узгодженої комунікативної політики органів державного управління та громадянського суспільства, зміцнення партнерських відносин між органами влади та громадянами.

Довідник ґрунтується на вивченні провідного світового та українського досвіду.

Довідник містить визначення ключових понять щодо взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадськістю; аналіз нормативно-правової бази державної комунікативної політики; висвітлення особливостей діяльності прес-служб органів державної влади та органів місцевого самоврядування як джерела офіційної інформації; визначення цільової функції та розробку принципів планування і діяльності прес-служб на основі нормативних документів, наукової та методичної літератури й закордонного досвіду, основних цілей, функцій та завдань прес-служби, що є основою проектування та побудови її організаційної структури; оперативний план інформаційної взаємодії прес-служб органів державної влади та місцевого самоврядування з громадськістю.

Довідник складається з трьох частин:

  • Частина 1 дає відповідь на запитання: Що таке стратегічне планування? Що таке державне управління? Що передбачає законність в державному управлінні й чому це важливо для діяльності прес-служб органів державної влади та органів місцевого самоврядування? Що складає нормативно-правові основи комунікативної політики? Що таке комунікативна парадигма в дослідженні зв’язків з громадськістю та владою?

Основне завдання розділу – ознайомити працівників прес-служб органів державної влади та місцевого самоврядування з нормативно-правовими основами комунікативної політики, а також з основними поняттями, які є ключовими елементами вироблення узгодженої та публічно прийнятої комунікативної політики органів державного управління та громадянського суспільства і представлені у глосарії (Додаток А). Цей розділ указує на переваги, які можуть отримати органи державної влади від участі в демократизації державного управління та сприяння в становленні громадянського суспільства.

  • Частина 2 описує Процес організації прес-служб на рівні прийняття тактичних рішень.

Цей розділ висвітлює підходи до організації діяльності прес-служб, принципи, основні цілі та завдання, функції, структурну організацію прес-служб органів державної влади і місцевого самоврядування. В розділі охарактеризовано модель інформаційної взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування з громадськістю.

  • Частина 3 дає поради щодо Практичного застосування (і вибору) методів та інструментів діяльності прес-служб органів державної влади та місцевого самоврядування в оперативному плануванні інформаційної взаємодії прес-служб органів державної влади та місцевого самоврядування з громадськістю.

У розділі стисло подано визначення і зміст методів та інструментів діяльності прес-служб органів державної влади та місцевого самоврядування, їх переваги та хиби, приклади застосування в міжнародній практиці методів, які органи державної влади найчастіше використовують і вважають найбільш ефективними.

Наведено також практичний інструментарій для встановлення інформаційної взаємодії прес-служб органів державної влади та місцевого самоврядування з громадськістю.

Довідник містить додатки, які, на думку авторів, допоможуть представникам прес-служб у поетапному плануванні діяльності: розробленні стратегії розвитку, визначенні тактики, складанні оперативних планів.

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРЕС-СЛУЖБ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ


1.1. Стратегічне планування в теоретичному аспекті

Етапи розроблення стратегічних планів організації

Термін, на який розраховане стратегічне планування

Особливості стратегічного планування

1.2. Законність в державному управлінні та її важливість у формуванні узгодженої комунікативної політики

1.3. Нормативно-правові основи державної комунікативної політики в Україні

Конституція України

Закон України “Про звернення громадян”

Закон України “Про інформацію”

Закон України “Про державну таємницю”

Закон України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”

Закон України “Про місцеві державні адміністрації”

Закон України “Про статус депутатів місцевих рад”

Закон України “Про органи самоорганізації населення”

Міжнародні акти щодо забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, що ратифіковані Україною

Норми законодавства, які регламентують питання взаємодії органів влади і громадянського суспільства при розробці регіональнх програм

1.4. Проблеми щодо створення інституційних та правових умов для забезпечення демократизації державотворчого процесу

1.5. Умови для побудови громадянського суспільства в Україні
Що таке стратегічне планування в теоретичному аспекті?

П
ВАРТО ЗНАТИ!

ЩО ТАКЕ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:

Державне управління - цілеспрямований, організаційний та регулюючий вплив держави на стан і розвиток суспільних процесів, свідомість, поведінку та діяльність особи і громадянина з метою досягнення цілей та реалізації функцій держави, відображених у Конституції та законодавчих актах, шляхом запровадження державної політики, виробленої політичною системою та законодавчо закріпленої, через діяльність органів державної влади, наділених необхідною компетенцією.
роцес планування в організації
здійснюється поетапно: розроблення стратегії розвитку, визначення тактики, складання оперативних планів. Відповідно до цих етапів планування виокремлюють три види планування: стратегічне, тактичне та оперативне [25, с.179].

Стратегічне планування – планування на перспективу, яке вказує на напрям дій для забезпечення реалізації місії організації.

Зазвичай стратегічне планування розраховане на тривалий період (10 і більше років), хоча в багатьох організаціях стратегія ґрунтується на середньостроковому плануванні (3–5 років). Відповідальним за його розроблення є вищий менеджмент організації.

С
ВАРТО ЗНАТИ!

У системі державного управління суб’єкт управління (держава) визначає державно-владний характер і переважно правову форму взаємодії (управлінської діяльності), тобто певного роду суспільні відносини, через які реалізуються численні прямі й зворотні зв’язки між суб’єктами і об’єктами управління. Тому державне управління має віддзеркалювати запити та потреби суспільства

Мета державного управління - відображення потреб та інтересів суспільства.

Ціль - визначення пріоритетів у державному управлінні.

Цілі державного управління мають відповідати таким вимогам і бути: об’єктивно зумовленими та обґрунтованими; соціально мотивованими; системно організованими; забезпеченими в ресурсному відношенні; науково обґрунтованими.

Основні види цілей: за джерелом виникнення та змістом (суспільно-політичні, соціальні, економічні, духовні); за конкретними діями (організаційні, виробничі, інформаційні, роз’яснюючі); за часом (стратегічні, тактичні, оперативні).
тратегічне планування
характеризується такими особливостями:

1. Планова робота націлена на майбутнє та не описує поточну ситуацію.

2. Стратегічний план не є детермінованим, тобто у ньому немає жорсткої регламентації за ресурсами, виконавцями і термінами; він обґрунтовує загальні перспективні напрями діяльності та розвитку організації.

3. У системі стратегічного планування відсутнє припущення, що майбутнє можна передбачити тільки за результатами минулого.

Планування є складовою циклу організованої роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування у встановленні взаємодії з громадськістю через діяльність прес-служб [25].

Постановка проблеми. Провідний досвід зарубіжних країн переконливо свідчить про необхідність використання такої моделі ефективної інформаційної взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування з громадськістю в Україні, яка б відповідала сучасним демократичним вимогам і забезпечувала б права і свободи громадян, задоволення їх потреб та підвищення добробуту.


ВАРТО ЗНАТИ!

ЩО Є ОБ’ЄКТОМ УПРАВЛІННЯ

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ:

  • Cуспільство

Державне управління пов’язане з реалізацією цілей і функцій держави. Система державного управління за своєю структурою охоплює такі складові: суб’єкти управління (управляючу систему) – взаємодію та взаємосприяння (управлінську діяльність/процес) – суспільну систему (об’єкти управління), тобто сфери і галузі суспільного життя.


Формування та реалізація узгодженої комунікативної політики держави певною мірою стримуються не тільки внаслідок об’єктивних чинників, але і через відсутність нових стереотипів мислення, недостатнє розуміння публічної влади як муніципальними і державними посадовими особами, так і пересічними громадянами.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Львівський регіональний інститут державного управління Національної...
Демократичні механізми діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Чернігів
Ернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,...

Семінару
Рівня психологічної та правової культури працівників юридичних служб місцевих органів виконавчої влади, територіальних (місцевих,...

В ідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна...
З метою створення оперативної інформаційної бази для інформування органів місцевого самоврядування та повноцінного задоволення запитів...

Законом
Концепція система основоположних нормативних настанов, які ґрунтуються на комплексній оцінці мовної ситуації в Україні І якими мають...

Семінару: «Значення загальної та юридичної психології в роботі юриста та державного службовця»
Ичних служб територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів Дніпропетровської...

Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади

С ерія: Економічні науки Випуск 40. Частина I
При реалізації стратегії розвитку туризму рекомендується зосередити зусилля на обмеженому переліку об’єктів І найперспективніших...

Транснаціональні корпорації
«магістр» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» спеціальності 03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Донецьк:...

Тема заняття
Ознайомитись із вимогами які повинні ставитись до органів місцевого самоврядування у відповідності з міжнародними вимогами та проблемами...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка