Пошук по сайту


План Вступ 4 Поняття принципів права. 7 Принципи об’єктивного І суб’єктивного права 12

План Вступ 4 Поняття принципів права. 7 Принципи об’єктивного І суб’єктивного права 12

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5«Принципи та функції права»

План


Вступ 4

1. Поняття принципів права. 7

2. Принципи об’єктивного і суб’єктивного права 12

3. Поняття та види функції права. 18

Висновки 27

Література 29

ВступАктуальність теми. Демократичний вибір України, проголошений на найвищому політичному рівні, потребує суттєвих змін в правовій системі заради досягнення зазначеної мети. За цих умов виникає необхідність теоретичного переосмислення й визначення сутності та змісту принципів права – провідних засад, вихідних ідей, що характеризуються універсальністю, мають загальну значущість і вищу імперативність, відображають найважливіші положення права, визначають основні напрямки його розвитку.

Філософські категорії загального і окремого (одиничного), співвідношення між ними є методологічною основою розкриття поняття «принципи права», їх ролі у забезпеченні сінного, цілісного підходу до регулювання суспільних відносин.

Поняття принципу права насамперед пов'язане з його оцінкою як загального положення. В юридичній літературі загальновизнано, що принципи права — це основні, вихідні положення, які визначають загальну спрямованість права і найбільш суттєві риси його змісту.

Вдосконалення правової системи України вимагає переглянути саму суть (природу) функцій права. Пізнати такі правові явища, як правова функція (тобто вплив тих соціальних чинників, які формуватимуть право) і функція права (напрям впливу права на соціальні явища).

Так, під правовою функцією ми розуміємо постійне і безперервне відображення сукупності елементів моральних та інших цінностей суспільства у правових нормах за законами існуючої культури і внутрішньої єдності явищ реального світу з метою можливості утворення подальших правовідносин суб'єктів права.

Відомо, що право - це мінімум моралі. Тому законодавча діяльність повинна полягати у безперервному черпанні інформації з моралі та інших створених суспільством цінностей для формування правових норм, розширення правового поля. Цей процес триватиме доти, доки існуватиме людське життя. Людина прагне створити досконалі правові норми, що, власне, їй не вдасться практично ніколи, оскільки самі моральні норми продовжують еволюціонувати. В цілому всі духовні цінності повинні якимось чином відображатись у праві, тоді зростатиме цінність права, буде можливість уникнути прогалин у праві.

Оскільки для функції необхідний закон чи правило відображення елементів однієї множини в іншій, то таким правилом слугує культура суспільства, його менталітет та інші народні чинники.

Правило чужого народу не виконає цього завдання, і правова функція не буде існувати.

Крім того, всі суспільні явища, як відомо, перебувають у єдності, взаємозалежності. І утворити правову норму, яка була б відірваною від життя, - це означає погубити ЇЇ, зробити її завчасно “недіючою”. Правова функція покликана відображати елементи суспільної множини так, щоб виконувались правила логіки, здорового глузду. Тобто повинна утворюватись своєрідна правова гармонія, яка полягає у збалансуванні суспільних норм і створенні найбільш активних правових норм.

Безсумнівно, що правова функція націлена на створення належного підґрунтя для: розвитку правовідносин. Суб'єкт прана, вступаючи у правовідносини, повинен бути впевненим, що вони реалізуватимуться за законами логіки. Тоді правова культура суб'єкта права буде дієвою, стабільною, виваженою. А дії суб'єкта права -безперервними, послідовними і впевненими в отриманні результату

Отже, метою даної роботи є визначення сутності та змісту принципів та функцій права – провідних засад, вихідних ідей, пріоритетних напрямків що характеризують і відображають найважливіші положення права, визначають основні напрямки його розвитку.

Для досягнення зазначеної мети поставлені наступні завдання:

  • визначення поняття принципів права;

  • охарактеризувати принципи суб’єктивного та об’єктивного права;

  • визначити поняття функцій права;

  • виділити та розглянути види функцій права.

Робота базується на позитивному й критичному аналізі філософського матеріалу, юридичної літератури. Дослідницька методологія базується на положеннях теорії пізнання із використанням таких принципів наукового мислення, як індукція, дедукція, аналіз і синтез, порівняння. Теоретичну основу роботи склали праці вчених в області загальної теорії права.

  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План Вступ Поняття нотаріального процесуального права та його місце...
Поняття нотаріального процесуального права та його місце в системі права України. Нотаріальний процес І його стадії

1. поняття
Давнього Риму, вироблення у студентів уміння застосувати у практи­чній діяльності набуті знання І норми римського права для розуміння...

Наші права щасливе дитинство
Мета : узагальнити знання про основні права дитини, розділити поняття “права І обов’язки; показати єдність прав І обов’язків;виховувати...

1. Поняття про джерела конституціного права
Констиутція України один з найважливіших різновидів джерел конституційного права. 9

1. 1 Поняття, завдання, система кримінального права
Вступ

Питання для іспиту з курсу “філософія права”
Правовий об’єктивізм, правовий суб’єктивізм та інтерсуб’єктивність у осмисленні права

Курсова робота на тему: Принципи цивільного процесуального права
Широкі І реальні процесуальні права учасників процесу І надійні гарантії їх реалізації, доступність І простота судочинства, які дають...

Мета: виховати в учнів законослухняність, повагу до правових норм...
Учитель: На цій виховній годині ми поведемо мову про важливе значення такого поняття як права неповнолітніх

План заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини...
Забезпечення належних гарантій захисту права на життя та наявність правових засобів захисту І механізмів ефективного розслідування...

Вступ
Кк іспанії, фрн, Швеції, Франції, США. Формальними, як прави­ло, є доктринальні визначення поняття злочину у за­рубіжній теорії права....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка