Пошук по сайту


Курсова робота

Курсова робота

Сторінка1/4
  1   2   3   4


Міністерство освіти України

Прикарпатський університет ім. В. Стефаника

кафедра теорії та історії держави і права
КУРСОВА РОБОТА

"Конституція США"

виконала: студентка групи ПР-14 Турянкська С. С.

науковий

керівник: доц. Присташ Л.Т.

Івано - Франківськ

2000 рік.

ЗМІСТ


ВСТУП 3

РОЗДІЛ I

ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ США (1787р) 6

РОЗДІЛ II

КОНСТИТУЦІЯ США

2.1ПРИНЦИП ПОДІЛУ ВЛАДИ 15

2.2ФЕДЕРАЛІЗМ і СУВЕРЕНІТЕТ 19

РОЗДІЛ III

КОНСТИТУЦІЯ І ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 21

ВИСНОВОК 23

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 25

We the people of the United States, in order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defense, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America".1

ВСТУП


Вибір теми данної роботи підказаний її актуальністю. Після розпаду Радянського Союзу на окремі держави перед народами кожної з них повстало питання про конституцію – основний закон, за яким незалежна держава буде жити й розвиватися.

Попередні конституції республік СРСР, написані чиновниками на зразок "Сталінської конституції" 1936 року, навіть з численними виправленнями, не можуть бути пристосовані для самостійних держав. Виникла потреба у нових конституціях, для створення яких, вкрай необхідно і дуже важливо знати історію становлення конституційного устрою інших держав, що пройшли цей шлях раніше.

Завдання даної роботи прослідкувати становлення конституційної системи на прикладі однієї з найбільш розвинених та передових світових держав – Сполучених Штатів Америки. Американський народ живе за положеннями своєї конституції вже понад 200 років, практично не змінюючи її. Відсутність виражених змін у конституції свідчить про оптимальність прийнятих законів. Не тільки професіоналізм та грамотність відзначають авторів цього зводу законів. В ньому сконцентровані знання, мудрість та культура останніх віків розвитку людства, високе почуття справедливості. Статті Конституції містять чіткі формулювання, які не надають можливості порізному їх трактувати.

Нова Конституція грунтувалася на трьох джерелах. По-перше, на ідеях французького Просвітництва XVIII в., насамперед Вольтера, Руссо, Монтеск'є. По-друге, на британських традиціях парламентаризму, верховенства закону, свободи особи, що знайшли своє "оформлення" у теоріях Гоббса і Локка. По-третє, на власному історичному досвіді молодих американських колоній і штатів, відображених в ідеях Джефферсона, Мэдисона, Гамільтона й інших "батьків фундаторів".

Маючи настільки солідну теоретичну базу, Конституція не явилася "сухим" документом, зрозумілим лише обраним політикам - навпаки, вона свідомо написана простою і доступною мовою, адже, на думку її творців, Конституція існує насамперед для народу, а вже потім - для уряду, виконавця волі останнього.

Конституція США відрізняється логічністю і ясністю побудови, лаконізмом, без зайвої деталізації. Вона складається з 7 статей, розділених на частини.

Перші три статті встановлюють форми влади: Законодавчої (Конгрес, що складається із Сенату і Палати Представників), Виконавчої (Президент) і Судової (Верховний Суд).

Стаття 4 визначає відношення між штатами, а також між штатами і федеральним урядом.

Стаття 6 близька до неї за змістом, оскільки характеризує природу і роль Конституції як " вищого закону країни".

Стаття 5 передбачає порядок доповнення і внесення змін у Конституцію, а Стаття 7 - порядок вступу Конституції в силу після її ратифікації 9 штатами, тобто ¾ від 12 штатів (безштату,який відмовився брати участь у Конвенті Род-Айленда)1. У 1791 р. Конституцію доповнив "Білль про права" (1-10 поправки), що гарантує демократичні права і свободи людини.

Аналіз Конституції дозволяє виділити такі принципи, що визначають політичний лад і систему державної влади США:

  • Верховенство влади народу і закону

  • Гарантії прав і свобод людини

  • Поділ влади, система стримувань і противаг

  • Федералізм

  • Можливість зміни і доповнення Конституції - внесення поправок

Про конституцію США у нас в Україні й інших країнах колишнього Радянського Союзу опубліковано багато наукових робіт. У них розглядається тема з точки зору зовнішньої та внутрішньої політики, економіки, юриспруденції та т.п. Особливо багато літератури виходить до ювілеїв прийняття Конституції. Так, до 200-літнього ювілею в 1987 році вийшло багато статей, особливо критичного характеру.

Критика Конституції США 1787 року з позицій сучасності не входить до завдання даної роботи.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Курсова робота
Курсова робота з дисципліни „Маркетинг”/ О. В. Полюхович, Рівне: нувгп, 2012, – 44 с

Курсова робота з дисципліни «Статистика» на тему: «Статистичне вивчення...
Курсова робота відповідає вимогам діючої нормативної документації України та умовам ects/кмсонп

Курсова робота з дисципліни «Статистика» на тему: «Статистика продукції промисловості»
Курсова робота відповідає вимогам діючої нормативної документації України та умовам ects/кмсонп

4. Курсова робота має характер цільної завершеної роботи як стосовно...
Курсова робота є до курсовим завданням І подається куратору курсі в на 3-й день перебування на курсах

” Навчально-дослідна робота (курсова робота) студента з „Економіки...
...

Курсова робота
Мікропрограма

Курсова робота
Вступ

Курсова робота
Вступ

Курсова робота на тему: “Міжнародні банківські розрахунки
Вступ

Курсова робота на тему: «Епічний театр Бертольда Брехта»
ВисновкиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка