Пошук по сайту


Довідник категорій страхувальників, які сплачують

Довідник категорій страхувальників, які сплачуютьДодаток 1

до Порядку формування та подання

страхувальниками звіту щодо сум

нарахованого єдиного внеску на

загальнообов’язкове державне

соціальне страхування

(пункт 1 розділу І)

Довідник категорій страхувальників, які сплачують

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне

соціальне страхування
з/п


Код категорії страху-вальника


Назва категорії страхувальників


повна назва
  1. Юридичні особи – страхувальники


111

Підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.
Коротка назва: ЮО на загальних підставах113

Підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами, що обрали спрощену систему оподаткування – єдиний податок.
Коротка назва: ЮО на єдиному податку114

Підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами, що обрали особливий спосіб оподаткування – фіксований сільськогосподарський податок.
Коротка назва: ЮО на фіксованому сільськогосподарському податку120

Колективні та орендні підприємства, сільськогосподарські кооперативи та фермерські господарства, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок).
Коротка назва: колективні, орендні підприємства130

Дипломатичні представництва і консульські установи України, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств та організацій (у тому числі міжнародних), утворених відповідно до законодавства України, які мають окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами.
Коротка назва: дипломатичні представництва України140

Д

Продовження додатка 3

ипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), розташовані на території України.
Коротка назва: іноземні дипломатичні представництва150


Підприємства, установи, організації, військові частини та органи, які виплачують заробітну плату (винагороду), грошове забезпечення, допомогу.
Коротка назва: організації – не роботодавці160

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Коротка назва: Фонд страхування від безробіття180

Районні (міські) управління праці та соціального захисту населення.
Коротка назва: Управління праці та соціального захисту населення


2. Фізичні особи – страхувальники
211

Фізичні особи – підприємці, які сплачують єдиний внесок від суми доходу, отриманого від цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, у тому числі ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців).
Коротка назва: ФО – підприємці на загальних підставах211.1

Фізичні особи – підприємці, які сплачують єдиний внесок від суми доходу, отриманого від цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, у тому числі ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), які беруть участь на добровільних засадах в інших видах загальнообов’язкового державного соціального страхування, а саме в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності.
Коротка назва: ФО – підприємці на загальних підставах, які беруть участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності211.2

Фізичні особи – підприємці, які сплачують єдиний внесок від суми доходу, отриманого від цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, у тому числі ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), які беруть участь на добровільних засадах в інших видах загальнообов’язкового державного соціального страхування, а саме в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві.

Коротка назва: ФО – підприємці на загальних підставах, які беруть участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві211.3

Фізичні особи – підприємці, які сплачують єдиний внесок від суми доходу, отриманого від цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, у тому числі ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), які беруть участь на добровільних засадах у всіх видах загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Коротка назва: ФО – підприємці на загальних підставах, які беруть участь на добровільних засадах у всіх видах загальнообов’язкового державного соціального страхування212

Фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування – фіксований податок, у тому числі ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців).
Коротка назва: ФО – підприємці на фіксованому податку213

Ф

Продовження додатка 3

ізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування – єдиний податок, у тому числі ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців).
Коротка назва: ФО – підприємці на єдиному податку213.1

Фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування – єдиний податок, у тому числі ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), які беруть участь на добровільних засадах в інших видах загальнообов’язкового державного соціального страхування, а саме в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності.
Коротка назва: ФО – підприємці на єдиному податку, які беруть участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності213.2

Фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування – єдиний податок, у тому числі ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), які беруть участь на добровільних засадах в інших видах загальнообов’язкового державного соціального страхування, а саме в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві.
Коротка назва: ФО – підприємці на єдиному податку, які беруть участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві213.3

Фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування – єдиний податок, у тому числі ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), які беруть участь на добровільних засадах у всіх видах загальнообов’язкового державного соціального страхування

.

Коротка назва: ФО – підприємці на єдиному податку, які беруть участь на добровільних засадах у всіх видах загальнообов’язкового державного соціального страхування
221

Фізична особа – член сім’ї фізичної особи – підприємця, який сплачує внески від суми доходу, отриманого від цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.
Коротка назва: член сім’ї ФО – підприємця на загальних підставах222

Фізична особа – член сім’ї фізичної особи – підприємця, який обрав спрощену систему оподаткування.
Коротка назва: член сім’ї ФО – підприємця на ССО223

Фізична особа, яка використовує працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту).
Коротка назва: фізична особа, яка використовує працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту)230

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності.
Коротка назва: особа, яка провадить незалежну професійну діяльність230.1

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності та беруть участь на добровільних засадах в інших видах загальнообов’язкового державного соціального страхування, а саме в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності.
Коротка назва: особа, яка провадить незалежну професійну діяльність та бере участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності230.2

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності та беруть участь на добровільних засадах в інших видах загальнообов’язкового державного соціального страхування, а саме в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасних випадків.
Коротка назва: особа, яка провадить незалежну професійну діяльність та бере участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасних випадків230.3

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності та беруть участь на добровільних засадах у всіх видах загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Коротка назва: особа, яка провадить незалежну професійну діяльність та бере участь на добровільних засадах в усіх видах загальнообов’язкового державного соціального страхування241

Особи, які досягли 16-річного віку, не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до статті 11 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та уклали договір на добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.
Коротка назва: добровільні учасники242

О

Продовження додатка 3

соби, які на підставі частини третьої статті 24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” здійснюють доплату до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.
Коротка назва: особа, яка доплачує243

Платники, які відповідно до статті 10 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування” мають право на добровільну сплату єдиного внеску.
Коротка назва: добровільна сплата єдиного внеску243.2

Платники, які виявили бажання брати добровільну участь у декількох видах загальнообов’язкового державного соціального страхування:

пенсійному страхуванні,

страхуванні з тимчасової втрати працездатності України,

страхуванні на випадок безробіття.
Коротка назва: добровільна сплата єдиного внеску243.3

Платники, які виявили бажання брати добровільну участь у декількох видах загальнообов’язкового державного соціального страхування:

пенсійному страхуванні,

страхуванні на випадок безробіття,

страхуванні від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
Коротка назва: добровільна сплата єдиного внеску243.7

Платники, які виявили бажання брати добровільну участь у декількох видах загальнообов’язкового державного соціального страхування:

страхуванні на випадок безробіття,

пенсійному страхуванні.
Коротка назва: добровільна сплата єдиного внеску243.8

Платники, які виявили бажання брати добровільну участь в одному з видів загальнообов’язкового державного соціального страхування: пенсійному страхуванні.
Коротка назва: добровільна сплата єдиного внеску243.12

Платники, які виявили бажання брати добровільну участь в одному з видів загальнообов’язкового державного соціального страхування: страхуванні з тимчасової втрати працездатності
Коротка назва: добровільна сплата єдиного внеску243.13

Платники, які виявили бажання брати добровільну участь в одному з видів загальнообов’язкового державного соціального страхування: страхуванні від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
Коротка назва: добровільна сплата єдиного внеску243.14

Платники, які виявили бажання брати добровільну участь в одному з видів загальнообов’язкового державного соціального страхування: страхуванні на випадок безробіття.
Коротка назва: добровільна сплата єдиного внеску243.15

Платники, які виявили бажання брати добровільну участь в усіх видах загальнообов’язкового державного соціального страхування:

пенсійному страхуванні,

страхуванні на випадок безробіття,

страхуванні з тимчасової втрати працездатності,

страхуванні від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
Коротка назва: добровільна сплата єдиного внеску244

Ф

Продовження додатка 3

ізичні особи – підприємці, державна реєстрація яких припинена за заявницьким принципом та які перебувають на обліку як платники єдиного внеску
Коротка назва: ФО, яка отримувала доходи від підприємницької діяльностіподілитися в соціальних мережахСхожі:

Реферат з дисципліни “Фінанси підприємства”
Мито. Акцизний збір. Податок на додану вартість. Збори І цільові відрахування, які сплачують підприємства. Місцеві податки І збори....

Література 64 Розділ Система управління трудовим потенціалом 65 Трудовий...
Співвідношення категорій «трудові ресурси», «трудо- вий потенціал», «робоча сила» та «людський капітал» 76

В роботі щодо соціального захисту дітей пільгових категорій
Тема: “Дотримання вимог чинного законодавства з питань захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які...

Методичні рекомендації щодо здійснення психологічного супроводу та...
Визначення причин труднощів дітей та учнів різних категорій "групи ризику", індивідуальна діагностика „важковиховуваних”

Довідник призначається для учителів історії, правознавства, географії;...
Опубліковано: Словник-довідник. Міжнародні відносини. Країнознавство. – Харків: Основа, 2011. – Б-ка журн. «Історія та правознавство»....

Автоматики й телемеханіки
Уатації апаратури, застосовуваної в пристроях сцб магістрального залізничного транспорту. Довідник розрахований на електромеханіків...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник заступника директора школи з навчально-виховної роботи. Частина І. Організація роботи
Федорчук О. К. Довідник заступника директора школи з навчально-виховної роботи. Частина І. Організація роботи. – Теребовля, 2013....

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників випуск 84 ДіяльністьБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка