Пошук по сайту


Калинівська середня загальноосвітня школа Дніпропетровська область, Широківський район Заключне повторення матеріалу з математики в 5 класі

Калинівська середня загальноосвітня школа Дніпропетровська область, Широківський район Заключне повторення матеріалу з математики в 5 класі

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Калинівська середня загальноосвітня школа

Дніпропетровська область, Широківський район


Заключне повторення матеріалу з математики

в 5 класі


Шевченко Г.М

вчитель математики.


С. Рози Люксембург

2010 рік

Шевченко Ганна Миколаївна, вчитель математики Калинівської середньої загальноосвітньої школи Широківського району

Заключне повторення матеріалу з математики у 5 класі. (31с.)В посібнику представлені матеріали з досвіду роботи вчителя з розвитку креативної особистості на уроках математики. В роботі пропонуються цікаві задачі, складені на основі яскравих прикладів з казок та старовинних історій, які спонукають до творчих пошуків, бажання шукати нові, кращі способи розв’язування задач. Такі задачі можна використати на уроках математики при повторенні вивченого матеріалу в кінці року та під час навчально– виробничої практики . Пропонується вчителям математики.

Заключне повторення матеріалу в 5 класі .

В п’ятому класі дуже важливо навчити дітей осмислено підходити до розв’язування тестових задач. Під час роботи над задачею ми розвиваємо в учнів логічне мислення, яке має дуже важливе значення для виховання креативної особистості в сучасній школі. Логічне мислення необхідне школярам для сприйняття краси і витонченості математичних суджень , чіткого лаконічного і вичерпного висловлювання думок, впевненості у міркуваннях , формування вмінь абстрагуватися від конкретного змісту і зосереджуватися на структурі своєї думки, розвитку інтуїції. На уроках математики ми маємо можливість прищеплювати інтерес до творчих пошуків, виховувати в дітей бажання шукати нові , кращі способи розв’язання задач , аналізу змісту задачі тощо. При цьому у дітей приходить розуміння того, без напруженої систематичної праці прийти до успіху неможливо , появляється віра у власні сили і здібності і задоволення від виконаного завдання.

Розвитку логічного мислення сприяє розв’язування текстових завдань. Протягом року , вивчаючи певні теми залишається дуже мало часу на розв’язування задач, тому в кінці року , під час повторення вивченого матеріалу та під час навчально – виробничої практики можна приділити більшу увагу задачам. Важливим завданням є зацікавлення учнів процесом повторення . Адже викликати інтерес в учнів до уже відомого їм матеріалу значно важче, ніж на початковому етапі ознайомлення з ним. Тут допомагає введення в повторюваний матеріал елементів нового, яскравих прикладів, завдань, які вимагають мислительної діяльності, пошуку нових раціональних способів розв’язування.

Учні повинні чітко усвідомлювати, що розв’язати задачу означає знайти розв’язок. Для цього учні повинні уміти виділяти всі величини про які йдеться в умові задачі і в вимозі, встановлювати між цими величинами залежність, визначати які дії і в якому порядку треба виконувати над даними величинами, а також які допоміжні числові величини треба знайти , щоб дістати відповідь на запитання задачі.

За кількістю дій задачі бувають прості – на одну дію – і складені – на дві і більше дій. Уміння розв’язувати складені задачі залежить від насамперед від уміння розв’язувати прості задачі. Адже саме в процесі розв’язування простих задач з’ясовується суть кожної дії і застосовуються різні випадки її застосування. Знання простих задач, що розв’язуються однією дією є необхідною умовою і для складання рівнянь за умовою задачі, пояснень, що супроводжують процес розв’язування задач.

Учні повинні засвоїти такі відомості.

Додавання застосовують:

 • Для знаходження суми , коли відомі всі доданки;

 • Коли дане число треба збільшити на кілька одиниць

Відніманням розв’язують задачі:

 • На знаходження остачі;

 • На зменшення числа на кілька величин;

 • На різницеве порівняння двох чисел (відніманням визначають на скільки одна величина більша чи менша за іншу);

Множення на натуральне число застосовують:

 • Для знаходження суми декількох однакових доданків;

 • При збільшенні числа у декілька разів.

Діленням на натуральне число розв’язують задачі:

 • На знаходження однієї з рівних частин цілого, або поділ на рівні частини;

 • На зменшення числа на в кілька разів;

 • На ділення на вміщення;

 • На кратне порівняння двох чисел.

Після вивчення дробів розширюється коло задач, які розв’язуються за допомогою множення і ділення. Так дією множення на дріб ми знаходимо частину від числа, а діленням на дріб визначаємо число за відомою його частиною.

Задачі можна поділити на такі основні типи:

 • Задачі на знаходження двох чисел за їх сумою і різницею;

 • Задачі на знаходження чисел за їх кратним відношенням;

 • Задачі на рух;

 • Задачі на знаходження дробу від числа;

 • Задачі на знаходження цілого за частиною;

 • Задачі на відсотки.


Задачі на знаходження двох чисел за їх сумою та

різницею.


 1. Сума двох чисел дорівнює 337, одне з них на 113 більше, ніж друге. Знайти ці числа (2 бала)

 2. За два дні посадили разом 62 кущі, причому першого дня посадили на 12 кущів більше, ніж другого. Скільки кущів посадили учні кожного дня? (2 бала)

 3. У двох бідонах було 64 л молока. Якщо з першого бідона перелити в другий 8 л молока , в двох бідонах залишиться молока порівну.

(2 бала)

 1. Троє хлопчиків зібрали 106 грибів. Другий хлопчик зібрав на 12 грибів більше ,ніж перший, а третій – на 16 грибів більше ,ніж другий. Скільки грибів знайшов кожний хлопчик? (3 бала)

 2. Сума двох чисел становить 5,66, одне з них на 2,24 більше за інше .Знайти ці числа. (3 бала)

 3. За два дні перевезли 8,4 т яблук. Якщо б першого дня перевезли на 1,2 т яблук більше, то кожного дня перевозили однакову кількість. Скільки яблук перевезли кожного дня? (3 бала)

 4. У трьох класах 119 учнів . У другому класі на 4 учня більше, ніж у першому, а в третьому – на 3 учня більше, ніж у другому. Скільки учнів у кожному класі? (3 бала)

 5. У трьох ящиках було 104,5 кг яблук. У першому і другому ящиках разом 60,9 кг, а в другому і третьому разом 75,8 кг яблук. Скільки кілограмів яблук було в кожному ящику. (3 бала)

 6. У лісі на площі 7,2 га росли дуби, а берези займали площу на 3,9 га меншу ,ніж дуби. Площа під соснами була на 6,8 га більшою, ніж під березами. Граби займали площу на 4,7 га більшу. ніж дуби, берези і сосни разом. Яка площа всього лісу? (3 бала)

 7. У чотири ящики поклали 83,56 кг помідорів. У другому ящику було 30,31 кг помідорів, що на 9,61 кг більше , ніж у першому ящику і на 0,9 кг більше, ніж у третьому ящику. На скільки кілограмів помідорів у четвертому ящику було менше, ніж у другому? (3 бала)


Задачі на знаходження чисел за їх сумою та кратним відношенням.


 1. Сума двох чисел 575. Одне з них у 4 рази більше за друге. Знайти ці числа. (2 бала)

 2. Батько у 4 рази старший за сина, а разом їм 45 років. Скільки років кожному ? (2 бала)

 3. Книга у 9 разів дорожча за зошит. Разом вони коштують 30 грн. На скільки зошит дешевший за книгу? (2 бала)

 4. Мати у 4 рази старша за дочку, а дочка на 27 років молодша за матір. Скільки років матері і дочці? (2 бала)

 5. У гаю росло 300 дерев: берези, осики і дуби .Осик було у 4 рази більше, ніж беріз, а дубів – у 5 разів більше, ніж беріз. Скільки дерев кожного виду росло у саду? (3 бала)

 6. Щоб приготувати суміш для полірування мідних виробів, беруть 10 части води,5 частин нашатирного спирту,2 частини крейди. Скільки грамів кожної речовини треба взяти, що отримати 3,4 кг суміші (3 бала)

 7. Один кусок дроту на 54 м коротший за другий. Після того як від кожного з кусків відрізали по 12 м , другий кусок став у 4 рази коротший за перший. Знайти довжину кожного куска дроту. (3 бала)

 8. Довжина прямокутника у 4 рази більша за ширину, а периметр його 120 см. Знайти площу прямокутника (3 бала)

Задачі на рух
1. Заповнити таблицю, де s – шлях руху, v – швидкість руху, t – час руху

S
248 км

325 км
13200 м

875м

v

15 км/год
65 км/год

92 км/год

110 м/с

25м/с

t

8 год

4год
12 год
2. З одного міста одночасно виїхали два автомобілі. Швидкість одного 90 км/год , а другого 75 км /год. Яка відстань буде між ними через 5 годин , якщо , вони рухалися :

а) в різних напрямках;

б) в одному напрямку? (3 бала)

3.Два автомобілі виїхали одночасно назустріч один одному з двох міст, відстань між якими 628 км. Через скільки годин вони зустрілися, якщо швидкість першого автомобіля 72 км/год, а другого – 85 км/год? (3 бала)

4. Два літаки вилетіли одночасно назустріч один одному з двох міст, відстань між якими 240 км, і зустрілися на проміжному аеродромі через 4 години. Яка швидкість другого літака, якщо швидкість першого була 350 км/год? (3 бала)

5.Штучний супутник Землі пролітає за 12 с відстань 96 км. З якою швидкістю летить супутник? (3 бала)

6. Першу ділянку шляху автомашина пройшла за 2 год, а другу – за 3 год. Довжина двох ділянок шляху разом 310 км. З якою швидкістю їхала автомашина на кожній з цих ділянок шляху, якщо відомо, що швидкість на другій ділянці шляху на 20 км/год більша за швидкість на першій ділянці?

(3 бали)

7. Поїзд пройшов відстань 336 км за 4 год, автобус 126 км – за 3 год. У скільки разів швидкість автобуса менша за швидкість менша від швидкості поїзда ? (3 бала)

8 .З двох сіл, відстань між яким 28 км , одночасно назустріч один одному вийшли два хлопчики і зустрілися через 4 год. Швидкість першого хлопчика 4 км/год . Яка швидкість другого хлопчика? (3 бала)

9. З двох міст вирушили на зустріч один одному два потяги і через 18 год зустрілися .Визначити їх швидкість , якщо швидкість одного з них на 10 км/год більша , ніж швидкість другого, а відстань між містами 1620 км

(3 бала)

10. З двох міст , відстань між якими 500 км, виїхали назустріч один одному автомобіль і мотоцикл, які зустрілися через 5 годин .Швидкість руху автомобіля у 3 рази більша , ніж швидкість руху мотоцикла. Яка швидкість руху автомобіля і мотоцикла? (3 бала)

11. Відстань між двома портами 700 км. Одночасно назустріч один одному з них вийшли два теплоходи і зустрілися через 5 год. Яка швидкість кожного теплохода, якщо швидкість одного на 6 км / год більша за іншого?

(3 бала)

12. Відстань між двома містами автомобіль подолав за 3 години зі швидкістю 65 км / год. За скільки годин подолає цю відстань мотоцикліст, який їхатиме зі швидкістю 39 км / год? (3 бала)

13. З двох міст , відстань між якими 1000 км, вирушили товарний і пасажирський потяги, які зустрілися через 5 годин. Швидкість пасажирського потяга у 3 рази більша , ніж товарного. З якою швидкістю рухався кожний потяг? (3 бала)

14.Мопед проїжджав за одну годину на 84 км менше, ніж автомобіль. Яка була швидкість кожного з них, якщо швидкість мопеда в 5 раз менша за швидкість автомобіля? (3 бала)

15. Одночасно в одному напрямі виїхали легковий автомобіль і мотоцикл. Швидкість автомобіля у 3 рази більша за швидкість мотоцикла. Через 3 години автомобіль був на відстані 240 км від мотоцикла. Яка швидкість кожного з них? (3 бала)

16. Два потяги в різний час вирушили назустріч один одному з двох станцій, відстань між якими 784 км. Швидкість першого потяга 52 км / год, а другого на 10 км / год менша. Пройшовши 416 км, перший потяг зустрівся з другим. На скільки годин один з потягів вийшов раніше від другого?

(3 бала)

17. З двох міст ,відстань між яким 369 км, виїхали одночасно назустріч один одному велосипедист і мотоцикліст. Через 3 години відстань між ними становила 225 км. Визначити швидкість велосипедиста і мотоцикліста, якщо швидкість мотоцикліста в 3 рази більша за швидкість велосипедиста.

(3 бала)

18. Власна швидкість теплохода (в стоячій воді)21,6 км /год .Швидкість течії річки 4,9 км / год .Яка швидкість теплохода за течією і проти течії річки? (3 бала)

19 . Швидкість течії річки 60 м / хв.. Чи пересуватиметься човен і з якою швидкістю , якщо пливе :

а) за течією річки з власною швидкістю 60 м / хв.;

б)проти течії річки з власною швидкістю 60 м / хв.;

в) проти течії річки з власною швидкістю 120 км / хв? (3 бала)

20. Теплохід ішов по озеру 3 год зі швидкістю 27 км / год потім 4 години по річці , яка впадає в це озеро. Знайдіть відстань, яку пройшов теплохід за ці 7 год. Якщо швидкість течії річки 3 км/ год? (3 бала)

21. Швидкість катера проти течії 16,5 км/ год. Знайдіть швидкість катера за течією і його власну швидкість. Якщо швидкість течії річки 4,7 км / год.

(3 бала)

22.Швидкість течії річки 2,2 км / год. Власна швидкість катера 15,3 км / год. Який шлях пройшов катер, якщо за течією він йшов 3 год, а проти течії 4 год.? (3 бала
Знаходження дробу від числа

1. Сосна росте 450 років. Вік верби становить від віку сосни. Скільки років росте верба? (2 бала)

2 У коробці 12 синіх, 16 зелених і 20 червоних кульок. Яку частину всіх олівців становлять кульки кожного кольору?

(2 бала)

3. Учні посадили 120 кущів. 1 /4 яких становить смородина. Скільки кущів смородини посадили учні ? (2 бала)

4. Висота Говерли (Карпати) 2060 м, а висота Ай-Петрі (Крим)- становитьвисоти Говерли. Яка висота Ай – Петрі? (2 бала)

5.Комбайнер зібрав пшеницю з поля площею 360 га. Першого дня він зібрав 1 / 6 всієї площі, другого дня 2/ 5 решти. З якої площі він зібрав третього дня? (2 бала)

6.Робітник за три дні виготовив 600 деталей. Перші два дні він виготовляв однакову кількість і зробив 3/5 усіх деталей , е третього - решту .

Скільки деталей виготовляв робітник кожного дня ? 2 бала)

7. Протягом доби надоїли 1 т молока. Скільки можна одержати масла, якщо вихід вершків становить 4 /25 маси молока, вихід масла – 2 /8 маси вершків?

( 3 бала)

8.Робітник повинен за зміну виготовити 126 деталей, але він перевиконав завдання на 2 /7 . Скільки деталей виготовив робітник? ( 3 бала)

9. У саду росли яблуні і груші, яблунь – 120 , а груш на 1 /4 менше. Скільки фруктових дерев росло в саду? ( 3 бала)

10. За 4 дні діти зібрали 1т 260 кг овочів. Цибулі зібрали 1 / 9 , картоплі 2 / 3, а помідор 1 / 3 всіх овочів, а решту – моркву. Скільки кілограмів цибулі, картоплі, помідор і моркви зібрали діти? ( 3 бала)

11. У покупця було 584 грн. За першу покупку він заплатив 1 / 4 всіх грошей, за другу покупку – 2 /3 решти, а за третю -1/2 грошей, що залишилося після двох покупок. Скільки грошей витратив покупець?

( 3 бала)

12.Швидкість польоту стрижа 1600 м/хв., а шпака становить ¾ швидкості стрижа. На скільки більшу відстань здолає стриж за 1 хв.?

( 3 бала)

13.Граничний вік лева 35 років, що становить 7/40 граничного віку слона. Який граничний вік слона? ( 3 бала)

14. Висота польоту ластівки 2км, висота польоту лелеки становить 1 /2 висоти польоту ластівки, а качки – 4/5 висоти польоту лелеки. Яка висота польоту лелеки і качки? ( 3 бала)

15.Число років сина становить 2/ 11 числа років батька, а число років дочки – 5 /11 числа років батька. Скільки років батькові, якщо синові й дочці разом 28 років? ( 3 бала)

16. Довжина однієї сторони чотирикутника становить 3/11 його периметра, а довжина другої сторони 4 / 11 периметра. Знайти периметр чотирикутника, якщо сума довжин цих сторін 28 см . ( 3 бала)

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Україна дніпропетровська районна державна адміністрація відділ освіти
Теплична, 5, смт. Ювілейне, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52005 тел/факс 27-10-41

Україна дніпропетровська районна державна адміністрація відділ освіти
Теплична, 5, смт. Ювілейне, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52005 тел/факс 27-10-41

Україна Нікопольська Міська Рада Відділ освіти І науки Висновок про...
Комунального закладу,,Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8

Повторення вивченого матеріалу в 6-му класі Варіант 1
Т 2(20) Морфологія. Дієслово

Комунальний заклад «Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній...
Про перевірку зошитів у 3-4 класах з математики та української мови, з української мови та літератури, російської мови, англійської...

Лубенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4
Цей навчальний посібник стане в нагоді школярам, які прагнуть розширити свої знання з математики та бажають самостійно оволодівати...

Відділ освіти широківської райдержадміністрації водянська середня...
Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про представників типу Членистоногі, продовжити формувати в учнів уміння аналізувати...

Матеріали табору відпочинку«Сонечко»
Запорізька середня загальноосвітня школа загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів

С. Тихий Став 2010 – 2011 н р. Самусік Віра Ігорівна
Комунальний заклад І – ІІ ступеня «Тихоставська неповна середня загальноосвітня школа»

Казмірук Світлана Миколаївна
Відділ освіти широківської райдержадміністрації кз водянська середня загальноосвітня школа – загальноосвітній навчальний заклад І...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка