Пошук по сайту


Форма отримання вхідни потоків І вимоги до них

Форма отримання вхідни потоків І вимоги до них


http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Організаційна карта підрозділу

Найменування процесу: післяпродажне обслуговування

Керівник підрозділу

Післяпродажного обслуговування

Власник процесу

Керівник підрозділу післяпрод. об-ння

Шифр:

Дата: 29.09.10

Нормативні документи:

ЗУ «Про господарську діяльність», статут підприємства, законодавче забезпечення, методичні вимоги та інші нормативні акти, що регулюють господарську діяльність.

Вхідні потоки: грошові кошти

Форма отримання вхідни потоків і вимоги до них:

Розрахунково – платіжні документи, інформація про ринок споживача у письмовому вигляді.

Перевірка:

Підтвердження того що керівник маркетингового відділу отримав всю інформацію.

Особа. Що відповідає за передачу (постачальник):

Керівник комерційного відділу

Вихідні потоки

Інформація про задоволення споживачів

Форма передачі вихідних потоків і вимоги:

Акт про передачу, письмовий звіт про кількість споживачів

Перевірка:

Підтвердження того що вище керівництво отримало чітко доступну та правдиву інформацію

Особа, що відповідає за приймання (споживач):

Вище керівництво

Критерії оцінки процесу

Кількість клієнтів, які звертаються до фірми.

Необхідні записи і передача інформації

Записи про. кількість задоволених споживачів.

Дії у випадку, якщо ціль не досягнута

Удосконалення процесу після продажного обслуговування, підбір висококваліфікованих працівників.

Відповідальність керівника підрозділу

Керівник несе відповідальність за процес після продажного обслуговування, за зацікавленість клієнтів у нашому підприємстві.

Повноваження керівника підрозділу

Контролювати весь процес, вводить зміни у процес після продажного обслуговування, удосконалює роботу працівників відділу маркетингу. 1. Ціль та галузь використання.

  1. Ціль – контролювання всіх процесів СУЯ через аналіз даних з метою покращення, управлінням невідповідностями та забезпечення ефективного виробництва.

  2. Галузь використання – узгодження та проведення корегувальних і попереджуючих дій з усіма підрозділами підприємства по роботі відповідного підрозділу. 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.

 1. ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник.

 2. ISO 9001:2000. системи менеджменту якості. Вимоги.

 3. Стратегія підприємства.

 4. Законодавство України.
 1. ПОЗНАЧЕНННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ.

В даному стандарті використано такі скорочення:

СУЯ – система управління якістю.

СМЯ – система менеджменту якості.

ВТЗ – відділ тех. забезпечення.

ВК – вище керівництво.


 1. ОПИС ВИКОНАННЯ

  1. Власником процесу «проведення післяпродажного обслуговування» є керівник відділу маркетингу.


Власник процесу має повноваження:

 • визначити засоби, необхідні для попередження виникнення невідповідностей та усунення причин;

 • діяти від імені всієї організації;

 • вносити пропозиції на покращення якості;

 • надавати пропозиції щодо поліпшення процесу виготовлення продукції;

 • приймати рішення і діяти у відповідності з покладеними функціональними обов’язками.

 • проведення періодичного аналізу СМЯ;

 • прийняття рішень з покращення СМЯ;

 • прийняття рішень щодо відповідності даних по кожному з процесів;

 • здійснює корегуючі та попереджуючі дії.


Власник процесу несе відповідальність за:

 • за виконання поставлених задач

 • своєчасність виконання поставлених задач

 • розробку і виконання заходів, спрямованих на виправлення невідповідностей;

 • прийняття рішень з питань що стосується його компетенції.


4.2. Модель процесу «Виготовлення продукції PFS 1000»


Нормативні документи. План виробництваГроші


Проведення післяпродажного обслуговування

Інформація про задоволення споживачів


продукція PFS 1000

документація
4.2.1. Вихідні потоки


Вихідний потік

Процес-споживач

Форма передачі вихідного потоку

Відповідальний за приймання

Гроші

Провести післяпродажне обслуговування

інформація про продукцію

Начальник відділу маркетингу


4.2.2. Вхідні потоки


Вхідний потік

Процес-споживач

Форма передачі вихідного потоку

Відповідальний за приймання

Інформація про задоволеність споживачів

Проектування та розроблення

Пакет даних

Керівник „Офіс-тех”

4.2.3. Ресурси процесу:


  • бюджет;

  • підготовлений персонал;

  • довідкова література.


4.3 Опис виконання процесу:

Процес «Здійснення після продажного обслуговування» складається з етапів:


  • виконання процесу (Виготовлення продукції PFS 1000);

  • аналізувати дані про задоволеність або незадоволеність споживачів4.3.1. Продукція виготовляється відповідно до затвердженого товарного ряду на поточний рік згідно календаря.

Виготовляється продукція згідно затвердженому керівництвом компанії запланованого обсягу.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Курсова робота по Фінансовому аналізі
Поняття грошових потоків. Аналіз формування чистих потоків коштів у результаті поточної, інвестиційної й фінансової діяльності

Демократичне врядування” “democratic governance”
Розглянуто зміст, види, умови формування, перебігу І регулювання фінансових потоків бюджетів міст. Обґрунтовано та подано систему...

Орієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів з української...
Ри, національних І загальнолюдських духовних цінностей, розвиток творчих здібностей учнів, виховання в них естетичного смаку, високої...

Урок як основна форма навчально-виховного процесу. Специфіка уроку; вимоги до сучасного уроку
Ознайомити студентів з основною формою організації навчально-виховного процесу з ім

Довідник ознак доходів для заповнення ф. №1ДФ
Наведені у довіднику ознаки доходів використовуються при заповненні податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого)...

План гігієнічні проблеми урбанізації Гігієнічні принципи містобудування...
Ріст міст впливає на сфери життєдіяльності суспільства, змінює його структуру, еконо­міку І докорінно перетворює навколишнє середовище....

Вступ
Нтр. Природно, що нтр відіграє роль у вдосконаленні вищої освіти. Це висуває нові підвищені вимоги до знань студентів І щоб задовольнити...

Всеукраїнський студентський архів
Р 47 Па, молярна маса сировини 59. 016. Склад сировини колони у мас наведений у табл Кількість, склад І температури потоків, які...

Список сімей, які знаходяться в загальній черзі на отримання житла...

Список сімей, які знаходяться в пільговій черзі на отримання житла...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка