Пошук по сайту


«Добра слава про обдаровану людину живе у віках» (на літературному матеріалі)

«Добра слава про обдаровану людину живе у віках» (на літературному матеріалі)

Дніпропетровський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти

Кафедра гуманітарної освіти

Завдання ІІ етапу

Всеукраїнської олімпіади

з української мови та літератури

2011 рік

8 клас

Українська мова

  1. Поясніть зміст даних прислів’їв та приказок:


Лагідне слово – ключ до серця.

Язик кісток не має, але кістки ламає.

І від солодких слів буває гірко.

Від ласкавих слів затихає грім.

Як ви вважаєте, чому від доброго слова світ стає кращим? Чи кожна людина заслуговує добрих слів?

(12 балів)

2. Чому однорідні члени речення та підмет із присудком не можна вважати словосполученням?

(6 балів)

3. Виправте допущені у словосполученнях помилки:

Покрашені вікна,

гладити білизну,

коврові доріжки,

відкрити двері,

невірний номер.

(4 бали)

4. Поставте розділові знаки, зробіть синтаксичний розбір речення, визначте частини мови.

Тоді хвалять молодця як дійшла робота до кінця.

(6 балів)

Усього 28 балів

Дніпропетровський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти

Кафедра гуманітарної освіти

Завдання ІІ етапу

Всеукраїнської олімпіади

з української мови та літератури

2011 рік

8 клас

Українська література

І Напишіть твір на тему: «Добра слава про обдаровану людину живе у віках» (на літературному матеріалі).

(12 балів)

ІІ Дайте відповідь на запитання:

1. Які пісні українського народу пов’язані з грецьким культом богині Деметри?

(4 бали)

2. Протяжне мелодійне проказування твору в супроводі кобзи, бандури чи ліри називається ...

(4 бали)

3. Назвіть українських поетів, твори яких ви вивчали на уроках української літератури в попередніх класах. (5 балів)

Усього 25балів

Разом 53 бали

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Кафедра гуманітарної освіти

Завдання ІІ етапу

Всеукраїнської олімпіади

з української мови та літератури

2011 рік

9 клас

Українська мова

1.Напишіть власне висловлення, підтримавши або спростувавши думку: «Поразка – це наука. Ніяка перемога так не вчить...».

(12 балів)

2. Відредагуйте і запишіть словосполучення:

Прийняти міри, хворий грипом,

помилитися по неуважності, на протязі дня,

слідуюча сторінка, в любому випадку.

(6 балів)

3. Розкрийте зміст даних фразеологізмів:

Кричати пробі, голубити словами,

ані пари з уст, умітити в саме око,

блудити словами.

(5 балів)

4. Поставте, де потрібно, апостроф:

воззєднання, рутвяний, мавпячий,

півяблука, дитясла, медвяний,

дієтїдальня, присвята,

арфяр, Вячеслав. (5 балів)

5. Продовжте речення, щоб утворилося складносурядне та просте речення з однорідними членами речення:

Від річки здіймався теплий ранковий туман…

(6 балів)

Усього (34 бали)

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Кафедра гуманітарної освіти

Завдання ІІ етапу

Всеукраїнської олімпіади

з української мови та літератури

2011 рік

9 клас

Українська література

І Напишіть твір на тему: «Багатством живиться лише тіло. А душу звеселяє споріднена праця» (Григорій Сковорода).

(12 балів)

ІІ Дайте відповіді на запитання та тестові завдання:Хто є автором «Слова про закон і благодать»?
(3 бали)Яка літописна повість розповідає про ті ж події, що й «Слово про похід Ігоря»?
(3 бали)Ідея «Слова про похід Ігоря» -

А) засудити легковажність князя Ігоря;

Б) прославити сміливе руське військо;

В) довести силу Руської держави;

Г) викрити підступність половців;

Д) закликати князів до єднання.
(3 бали)У «Повісті минулих літ» наявні всі названі оповіді (легенди), крім

А) діяльності князя Данила Галицького;

Б) походження слов’ян від Ноєвого сина Яфета;

В) княжих міжусобиць;

Г) убивства Бориса й Гліба їхнім братом Святополком.
(3 бали)Речитативність, нерівноскладові рядки, дієслівне римування – це ознаки

А) думи;

Б) балади;

В) історичної пісні;

Г) колядки;

Д) веснянки. (3 бали)
Назвіть представників барокового стилю (кінець 17-го – 18 ст.)

(5 балів)
Усього (32 бали) Разом (66 балів)

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Кафедра гуманітарної освіти

Завдання ІІ етапу

Всеукраїнської олімпіади

з української мови та літератури

2011 рік

10 клас

Українська моваНапишіть власне висловлення на тему: «Комунікабельність – крок до успіху».

(12 балів)
Розберіть слова за будовою: розквітлий, принесений, зроблено, безмежжя.

(4 бали)
Укажіть рядок, у якому всі прикметники є якісними:

А) комерційний, смішний, веселий;

Б) безмежний, телефонний гарний;

В) жовтогарячий, ніжний, широкий;

Г) ручний, дерев’яний, високий.

(2 бали)
Визначте рід поданих іменників: путь, Сибір, тюль, біль, дріб, пил, ледащо, собака, сусіда, бідолаха, ім’я.
(5 балів)Разом пишуться усі прислівники рядка:

А) у(досвіта), на(жаль), на(дворі);

Б) у(купі), по(сучасному), з(давніх)давен;

В) на(швидкуруч), по(троху), без(вісти).
(3 бали)Підберіть синоніми до фразеологізмів:

бити тривогу,

занепасти духом,

гнути коліна,

дерти кирпу.

(4 бали)
Усього (30 балів)

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Кафедра гуманітарної освіти

Завдання ІІ етапу

Всеукраїнської олімпіади

з української мови та літератури

2011 рік

10 клас

Українська література

І Прокоментуйте слова Михайла Грушевського: «Історія нашої літератури є історією нашого відродження національного і культурного… Українське слово вирятувало народ від видимої загибелі».

(12 балів)

ІІ Дайте відповіді на запитання та тестові завдання:Доведіть на прикладах, що в українській літературі 70-90 років ХІХ століття спостерігається поглиблення принципу психологізму.
(5балів)Якими джерелами користувався І.С.Нечуй-Левицький, щоб написати роман «Князь Єремія Вишневецький»?
(4 бали)Який літературний жанр називається п’єсою? Наведіть приклад п’єс Михайла Старицького.

(5 балів)
Бориса Грінченка «робітником без одпочинку» назвав:

А) Тарас Шевченко;

Б) Євген Гребінка;

В) Іван Франко;

Г) Микола Чернявський.
(3 бали)Автором картини «Бій Максима Кривоноса з Єремією Вишневецьким» є:

А) Віктор Полтавець;

Б) Григорій Мясоєдов;

В) Микола Самокиш.
Усього (29 балів)

Разом 59 балів

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Кафедра гуманітарної освіти

Завдання ІІ етапу

Всеукраїнської олімпіади

з української мови та літератури

2011 рік

11 клас

Українська мова

1.

Напишіть власне висловлення на тему: «Сучасний світ потребує милосердя».

(12

балів)
2.Поясніть значення фразеологізмів:

бачити смаленого вовка, воду решетом носити, на голові ходити , розбити глек, як мокре горить.

(5

балів)

3. Визначте рядок із дієсловами доконаного виду:

А) підмінити, писати, розкидати;

Б) сказати, скласти, проймати;

В) передати, говорити, скоротити;

Г) попередити, добігти, принести.
(2 бали)

4. Виправте орфографічні помилки: шелистіти, роздерати, преборкати, сонечко, щебетати, вітерець, гребинястий, пишеш, непречетний, шенель, привілей, деректор, бренить, претендент.

(7 балів)

5.Утворіть від даних іменників форму кличного відмінка:

Львів, Київ, сестриця, добродій, доня, чумак, друг.

(7 балів)

6.Запишіть правильно подані прислівники:

День/у/день, по/синівськи, будь/ласка, раз/у/раз, десь/не/десь, на/жаль, сам/на/сам, до/речі, як/слід, всього/на/всього.

(5 балів)

7.Складне речення з підрядним обставинним мети утвориться, якщо частину повертаюсь додому вписати замість крапок у реченні

А) Як тільки велике свято …

Б) … так що готуйте, мамо, вечерю.

В) … аби розвіяти сум і тривогу.

Г) … бо рідна кличе сторона.

(4 бали)

Усього 42 бали

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Кафедра гуманітарної освіти

Завдання ІІ етапу

Всеукраїнської олімпіади

з української мови та літератури

2011 рік

11 клас

Українська література

І Поміркуйте, кому з українських письменників ви могли б адресувати слова Миколи Бажана про Юрія Яновського «Він жив для літератури, а не з літератури»?

(12 балів)

ІІ Дайте відповідь на запитання та тестові завдання:Які характерні ознаки авангардизму?

(7 балів)
Ідеєю поезії Павла Тичини «Одчиняйте двері» є:

А) заклик до боротьби зі злом і кривдою;

Б) утвердження героїзму народу в боротьбі за свободу;

В) осудження братовбивчої війни в Україні;

Г) прославлення вимріяної революції.

(5 балів)
Якому твору присвячена новела Миколи Хвильового «Я (Романтика)»?

(5 балів)
Твір Валер’яна Підмогильного «Місто» належить до різновиду роману:

А) народницького;

Б) модерного?

В) новелістичного;

Г) побутового.

(3 бали)
Усього (32 бали)

Разом 74 бали

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Вислови українських письменників про свій край — рідну україну
«Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля, Ще нам, браття-українці, усміхнеться доля»

У початковому його тлумаченні не позначав якогось особливого предмета,...
Пізніше культуру стали розуміти як «людяність», що виділяє людину з природи, вар­варського стану. Культура стала мірою, що відрізняє...

Золота доба
Саме XIX століття вперше усвідомило людину – не монарха, не полководця, навіть не героя, просто людину – творця історії; створило...

Золота доба
Саме XIX століття вперше усвідомило людину – не монарха, не полководця, навіть не героя, просто людину – творця історії; створило...

Зарубіжна література
Місце національних літератур у всесвітньому літературному процесі, їх взаємодія І взаємовпливи. Веди (від 2 тис до н е.)

Реферат на тему: Основні проблеми сучасної української молоді
Цими ж питаннями переймається ювентологія (наука про різноманітні особливості молоді) — складова сучасної науки про людину

«Леся Українка – дочка Прометея»
Лесі Українки, допомогти їм скласти цілісне уявлення про неї як людину, митця, громадянина

Д. Х. Чейза (на матеріалі роману “Чорна перлина”)

Шевченкове слово в віках не старіє
Т. Шевченка; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до національної культури, почуття гордості за Україну, за її національного...

Ернест Міллер Хемінгуей “Старий І море” повість-притча про людину....
Тема: Ернест Міллер Хемінгуей “Старий І море” – повість-притча про людину. “Життєподібний” сюжет І філософсько-символічний зміст...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка