Пошук по сайту


Книга інвентарного обліку

Книга інвентарного обліку


Стаття. Л.Поперечна Алгоритм проведення інвентаризації бібліотечних фондів шкільних підручників. Додаток 6Зразок підсумкового акта

«Про інвентаризацію бібліотечного фонду навчальної літератури»
ЗАТВЕРДЖУЮ:

____________А. О.Рябченко

Директор ЗОШ №1

«___» __________ 2011 р.

Акт № 9
Від «25» червня 2011 року

Про інвентаризацію бібліотечного фонду

навчальної літератури
Комісія, призначена наказом по установі від 25.05.2011 № 118 «Про проведення моніторингу забезпеченості навчально-виховного процесу підручниками», у складі:

голови комісії: Рябченка А.О. – директора школи,

членів комісії: Віткалової Н.М. – заступника директора з НВР,

Ремез Н.П. – завідувача бібліотеки школи,

Сергієнко Н.М. – бібліотекаря школи,

Лукіянчук С.В. – бібліотекаря школи,

Степаненко І.М. – голови профспілкового комітету школи

Чамухи Л.А. – бухгалтера відділу освіти
склала цей акт про те, що нею в період з 24.05.2011 по 24.06.2011 була здійснена інвентаризація бібліотечного фонду навчальної літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1 шляхом звірки фактичної наявності із записами документів з обліку цієї частини фонду бібліотеки. Перевірені наступні документи:

 1. Акт попередньої інвентаризації фонду навчальної літератури №8 від 22.06.2010

 2. Книги сумарного обліку бібліотечного фонду підручників № 1, 2.

 3. Книга інвентарного обліку бібліотечного фонду підручників №1.

 4. Супровідні документи (накладні,акти, описи тощо на приймання-передавання навчальної літератури).

 5. Акти на вилучення книг між попередньою та цією інвентаризаціями: акт №18п від 25.08.2010; №19п від 08.06.2011; №19п(вн) від 08.06.2011.

 6. Документи, які засвідчують видачу книг читачам (формуляри класів)

 7. Реєстраційна картотека руху фонду навчальної літератури.

У ході інвентаризації встановлено:

 1. За обліковими документами налічується 31 152 примірники навчальних книг на суму 264 280 грн. (Двісті шістдесят чотири тисячі двісті вісімдесят грн.)

 2. В наявності 31 152 примірників книг на суму 264 280 грн. (Двісті шістдесят чотири тисячі двісті вісімдесят грн.)

Додаються:

  • реєстр наявної у бібліотечному фонді навчальної літератури;

  • статистичний звіт про наявні бібліотечні фонди навчальної літератури станом на 24.06.2011;

  • перелік придатних до використання навчальних видань, які знаходяться у резерві (не використовуються у навчальному процесі)

  • перелік навчальних видань, які підлягають списанню та вилученню з бібліотечних фондів;

  • інформація про потребу в навчальній літературі на 2011/2012 н.р.

 1. Виявлено, як недостача:

Примірників навчальної літератури 0 (нуль) на суму 00 грн. (нуль грн.)


 1. З виданих учням на 2010-2011 навчальний рік підручників не повернуто 15 (п’ятнадцять) примірників.

 2. Висновки комісії з інвентаризації (про ведення обліку, стану облікових документів; про літературу, якої не вистачає, затриманих книг тощо): записи в облікових документах ведуться своєчасно та охайно, було перевірено та проаналізовано якісний та кількісний стан підручників, здійснено заміну загублених учнями підручників та навчальних посібників.

 3. Пропозиції комісії: видавати навчальну літературу у 2011-2012 н.р. відповідно до Інструкції про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури та Порядку користування підручниками з бібліотечних фондів ЗОШ №1 (Протокол №16 від 27.08.2008); списати застарілу та зношену літературу, яка не використовується у навчально-виховному процесі до 31.08.2011; провести списання та оформити заміну загублених підручників до 31.08.2011.


Голова комісії:

Директор школи
А.О. РябченкоЧлени комісії:

Заступник директора з НВР
Н.М. Віткалова

Завідувач бібліотеки
Н.П. Ремез

Бібліотекар
Н.М.Сергієнко

Бібліотекар

голова профспілкового комітету школи
С.В. Лукіянчук
Степаненко І.М.

Бухгалтер відділу освіти
Л.А. Чамуха

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Книга обліку дітей
Перелік обов’язкового складу документів відповідальність за формування та зберігання яких несуть

Книга обліку стану спортзалу
Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету інформатики...
Коротка характеристика (може містити інформацію про кількість екземплярів, примірників, авторизацію, тощо)

План Вступ Теоретичні аспекти організації обліку на автотранспортних...
Організація обліку на автотранспортних підприємствах на прикладі Тзов вкф “Віта-Авто”

Складний життєвий шлях випав на долю Олександра Олеся (справжнє прізвище...
Києві (1909 — 1919). У 1907р у Петербурзі вийшла перша книга Олеся — “З журбою радість обнялась”, що принесла славу молодому поетові....

К е. н., професор, завідувач кафедри обліку І аудиту
Кафедра обліку І аудиту, Економічний факультет, Ужгородський національний університет

К е. н., професор, завідувач кафедри обліку І аудиту
Кафедра обліку І аудиту, Економічний факультет, Ужгородський національний університет

1. Книга джерело знань
Книги – наші постійні супутники. Книга – джерело знань для школяра, студента, кожної людини. Книга – наш найкращий порадник у всіх...

1. Бухгалтерська облікова система
Але в практичній діяльності керівники українських компаній досі не мають чіткого розуміння цього виду обліку, що, мабуть, є головною...

Закон про прибуток Закон України від 28. 12. 94 р. №334/94-вр «Про...
Відображення операцій з обліку фінансових інвестицій на рахунках бухгалтерського облікуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка