Пошук по сайту


План и семінарських занять з курсу «Новітня історія України. 1914 1945 роки» для студентів 4 курсу історичного факультету Кількість годин 24

План и семінарських занять з курсу «Новітня історія України. 1914 1945 роки» для студентів 4 курсу історичного факультету Кількість годин 24

Сторінка1/4
  1   2   3   4
П л а н и

семінарських занять з курсу

«Новітня історія України. 1914 - 1945 роки»

для студентів 4 курсу історичного факультету

Кількість годин - 24

підготував проф. Кондратюк К.К.

З а н я т т я 1. Україна в Першій світовій війні.

2 год.

П л а н

 1. Початок війни, її характер. Ставлення українського населення і політичних партій до воєнного конфлікту.

 2. Воєнні дії на Українських землях у 1914-1916 рр.

 3. Українські січові стрільці.

 4. Назрівання революційної кризи в Російській імперії.

Джерела та література

Литвин В. Україна: доба війн і революцій (1914-1920).-К., 2003.

Історія України. /Ю.Зайцев та ін. - Вид. 3-є.-Львів, 2002.

Історія України. /В.Верстюк та ін. - Вид. 3-є.-К., 2002.

Гордієнко В. Українські січові стрільці. – Львів, 1990.

Кондратюк К. Новітня історія України. 1914-1945. Львів, 2007.

З а н я т т я 2. Україна за часів Центральної Ради.

2 год.

П л а н

 1. Початок Української революції, її характер, соціальна база. Створення Центральної Ради, ї склад і статус.

 2. Перший і Другий Універсали Ради.

 3. Третій Універсал. Проголошення УНР.

 4. Війна Раднаркому Росії з Центральною Радою. Четвертий Універсал, проголошення незалежності УНР.

 5. Брестський договір. Останні дні Центральної Ради.

Джерела та література

Українська Центральна Рада. Документи. У 2 т.- К., 1996-1997.

Верстюк В. Українська Центральна Рада. Навч. посібник .- К., 1997.

Литвин В. Україна: доба війн і революцій (1914-1920).-К., 2003.

Гриценко А. Політичні сили у боротьбі за владу в Україні (кінець 1917 – початок 1919 рр.). – К., 1999.

Хміль І. Аграрна революція в Україні: березень 1917 р. – квітень 1918 р., - К., 2000.

З а н я т т я 3. Українська держава часів гетьмана П. Скоропадського.

2 год.

П л а н

 1. Гетьманський переворот.

 2. Внутрішня політика П.Скоропадського.

 3. Зовнішньо-політичний курс.

 4. Падіння гетьманського уряду.

Джерела та література

Скоропадський П. Спогади. – К., Філадельфія, 1995.

Гетьманський альманах. - К., 2003. – Частина ІІ.

Захарченко П. Селянська війна в Україні. Рік 1918. К., 1997.

Останній гетьман. Ювілейний збірник пам’яті П.Скоропадського. К., 1993.

Рубльов О., Реєнт О. Українські визвольні змагання. 1917 – 1921 (Україна крізь віки. – Т.10).К., 1999.

З а н я т т я 4. Українська Народна Республіка за часів Директорії.

2 год.

П л а н

 1. Утворення Директорії. Боротьба за відновлення УНР.

 2. Внутрішня політика Директорії.

 3. Наростання нестабільності УНР і посилення громадянської війни.

 4. Встановлення радянської влади в Україні навесні 1919 р.

Джерела та література

Горак В. Зліт і падіння Директорії// Український історичний журнал.- 1995, № 4.

Гриценко А. Політичні сили у боротьбі за владу в Україні : рік 1919. – К., 1997.

Конституційні акти України. 1917 – 1920. – К., 1990.

Литвин В. Україна: доба війн і революцій (1914-1920).-К., 2003.

Рубльов О., Реєнт О. Українські визвольні змагання. 1917 – 1921 (Україна крізь віки. – Т.10).К., 1999.

З а н я т т я 5. Західноукраїнська Народна Республіка.

2 год.

П л а н

 1. Встановлення української влади у Львові 1 листопада 1918 р. Початок національно-демократичної революції.

 2. Проголошення ЗУНР. Державне будівництво.

 3. Акт Злуки ЗУНР і УНР.

 4. Польсько-українська війна 1918 - 1919 р.

Джерела та література

Західно-Українська Народна Республіка. Документи і матеріали. Т. 1 – 2. – Івано - Франківськ, 2001.

Вівчаренко О., Тищик Б. ЗУНР. – Коломия, 1993.

Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР.- Львів, 1995.

Гордієнко В. Українська Галицька армія. – Львів, 1991.

Макарчук С. Українська республіка галичан, Львів, 1997.

Литвин М. Українсько-польська війна 1918 – 1919 рр. - Львів, 1998.

З а н я т т я 6. Військове протиборство за владу в Україні у другій половині 1919-го – 1920-у роках.

2 год.

П л а н

 1. Наступ Добровольчої армії Денікіна на Україну. Війська УНР і ЗУНР у боротьбі з денікінцями.

 2. Денікінський режим в Україні. Поразка білогвардійців.

 3. Польсько-радянська війна 1920 р. і Україна.

 4. Причини поразки, історичне значення і уроки Української революції 1917 – 1920 рр.

Джерела та література

є Волковинський В. Нестор Махно. – К., 1994

Гриценко А. Політичні сили у боротьбі за владу в Україні : рік 1919. – К., 1997.

є Литвин С. Суд історії. Симон Петлюра і Петлюрівщина. – К., 2001

Сергійчук В. Погроми в Україні: 1914 – 1920. – К., 1998

Яневський Д. Політичні системи України 1917-1920 років: спроби творення України 1917-1920 років: спроби творення і причини поразки. - К., 2003.

З а н я т т я 7. Українська СРР у 1921 – 1928 рр.

2 год.

П л а н

 1. Більшовицький режим в Україні.

 2. Перехід до нової економічної політики, її наслідки.

 3. Україна і створення СРСР.

 4. Культурне будівництво в 20-х роках.

Джерела та література

Голод 1921 – 1922 рр. в Україні. Збірник документів. – К., 1993

Історія України. Під ред. В.Смолія. - Вид. 3-є.-К., 2002.

Калініченко В. Селянське господарство України в період НЕПУ.- Харків, 1997.

Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиліття (1919-1929 рр.).- К., 1996.

Касьянов Г. Українська інтелігенція 1920-х – 30-х років: соціальний портрет та історична доля. – К., 1992

З а н я т т я 8. Радянська Україна в 20-30-х роках.

2 год.

П л а н

 1. Індустріалізація: мета, завдання, соціально-економічні наслідки.

 2. Суцільна колективізація сільського господарства. Голодомор 1932-1933 рр.

 3. Утвердження тоталітарного режиму. Масові репресії.

Джерела та література

Индустриализация Советского Союза. Новые документы. Новые факты. Новые подходы. Часть І. – М., 1997

Даниленко В., Касьянов Г., Кульчицький С. Сталінізм на Україні. 30-ті роки. - К., 1993.

Колективізація і голод на Україні (1929 – 1933). – Зб. Документів. – К., 1993

Конквест Р. Жнива скорботи.-К., 1993.

Кульчицький С. Україна між двома світовими війнами (1921-1939).- Україна крізь віки. Т.11.- К., 1999.

Ченцов В. Політичні репресії в Радянській Україні. – К., 2000

Шаповал Ю. Україна ХХ століття: особи та події в контексті важкої історії.- К., 2001.

З а н я т т я 9. Західноукраїнські землі у міжвоєнний період )1919 – 1939 рр.).

2 год.

П л а н

 1. Анексія Східної Галичини і Західної Волині Польщею.

 2. Політика польської влади щодо українського населення. Національно-визвольна боротьба.

 3. Румунський режим у Буковині та Бессарабії.

 4. Закарпаття у складі Чехо - Словаччини. Карпатська Україна.

Джерела та література

Історія України. /Ю.Зайцев та ін. - Вид. 3-є.-Львів, 2002.

Кондратюк К. Новітня історія України. 1914-1945. Львів, 2007.

Кентій А. Нариси історії ОУН (1929-1941). – К., 1998.

Сливка Ю. Сторінки історії КПЗУ. – Львів, 1989.

Буковина. Історичний нарис. Чернівці, 1998.

Вегеш М. Августин Волошин і Карпатська Україна. – Львів – Хуст, 2004.

З а н я т т я 10. Встановлення радянського режиму в Західній Україні ( 1939 – 1941 рр.)

2 год.

П л а н

 1. Пакт Молотова – Ріббентропа.

 2. Вступ Червоної армії в Західну Україну.

 3. Приєднання Західної України, Буковини і Бессарабії до СРСР і з’єднання їх з УРСР.

 4. Радянізація західних областей України.

Джерела та література

1939 рік в історичній долі України і українців. Матеріали міжнародної наукової конференції. Львів, 2001.

Кондратюк К. Новітня історія України. 1914-1945. Львів, 2007.

Литвин М., Луцький О., Науменко К. 1939. Західні землі України. - Львів, 1999.

Баран В., Токарський В. Україна: західні землі. 1939-1941.- Львів, 2009.

З а н я т т я 11. Початок німецько-радянської війни. Німецький окупаційний режим в Україні.

2 год.

П л а н

 1. Напад Німеччини на СРСР. Мобілізаційні заходи в Україні, евакуація.

 2. Поразки Червоної армії у 1941 – 1942 рр.

 3. Нацистський «новий порядок» в Україні.

Джерела та література

Лето 1941. Украина. Документы.- К., 1991

Безсмертя. Книга пам’яті України. 1941-1945. К., 2000

Коваль М. Україна в Другій світовій і Великій вітчизняній війнах (Україна крізь віки. Т.12).- К., 1999

Німецький окупаційний режим на Україні. Документи// Український історичний журнал. – 1991. - № 5 – 6.

З а н я т т я 12. Рух Опору в Україні. Звільнення України від німецьких загарбників.

2 год.

П л а н

 1. Радянське підпілля і партизанський рух.

 2. Націоналістичні підпільні та збройні формування.

 3. Польський рух опору в Галичині та Волині.

 4. Звільнення України від німецьких загарбників.

Джерела та література

Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Париж - Ньй-Йорк - Львів, 1993

Кентій А. Українська повстанська армія в 1942 – 1943 рр. – К., 1999.

Кондратюк К. Новітня історія України. 1914-1945. Львів, 2007.

Безсмертя. Книга пам’яті України. 1941-1945. К., 2000.

Муковський І., Лисенко О. Звитяга і жертовність українців на фронтах другої світової війни. К., 1997.

Ковпак С. Від Путивля до Карпат. – К., 1979. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ПЛАНИ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З КУРСУ

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

(1945–2010)

для студентів четвертого курсу

історичного факультету

ЛЬВІВ- 2010

Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка

Рекомендовано до друку

кафедрою новітньої історії України

Львівського національного університету

імені Івана Франка.

Протокол ___ від ___ січня 2010 р.

Уклали: Качмар Володимир Михайлович

Кондратюк Костянтин Костянтинович

Комп’ютерний набір

Качмар Володимир Михайлович

Відповідальний за випуск

Сухий Олексій Миколайович

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

(1945–2010)

для студентів четвертого курсу

історичного факультету

Під. до друку Формат 60х84/16

Папір друк. Друк. на різогр. Умовн. друк. арк.

Тираж прим. Обл.-вид. арк. Зам.

Видавничий центр Львівського національного університету

імені Івана Франка. 79000 Львів, вул. Дорошенка, 41.Методичні рекомендації щодо підготовки студентами семінарських занять

Новітня історія України є однією з важливих дисциплін навчального плану у здобутті історичної освіти. При цьому треба врахувати, що вона має не лише теоретичне, а й практичне значення, оскільки дає розуміння сучасних суспільно-політичних і державно-правових явищ та інститутів, допомагає у минулому знаходити корені сучасності, якоюсь мірою передбачити майбутнє цих явищ, з’ясувати роль сучасної держави у суспільстві, її значущість.

Згідно з навчальним планом, крім лекційного курсу з новітньої історії України зі студентами проводять семінарські заняття. Їх мета – виробити у студентів уміння самостійно вивчати питання новітньої історії України, формулювати і обґрунтовувати історико-теоретичні висновки та узагальнення. Семінарські заняття не повторюють, а доповнюють і поглиблюють вузлові теми лекційного курсу.

У плані семінарського заняття зазначено тему, порядок її розгляду і наведено список обов’язкової літератури. Основою для підготовки кож­ного семінару є першоджерела, які дають змогу ґрунтовно підготуватись до відповідей на головні питання теми. Слід детально ознайомитися з наведеною в списку обов’язковою літературою. Крім того, можна вико­ристати й інші доступні джерела. У спеціальному зошиті семінарських занять треба розробити розгорнутий план (або тези) відповідей або конспективно сформулювати їх. Бажано тематично згрупувати реко­мендовані першоджерела та наукові праці і під час аналізу того чи іншого конкретного питання вміти знайти відповідне підтвердження своїх думок у літературі.

Виступаючи на семінарі, студент повинен чітко і лаконічно вислов­лювати свої думки, не відхиляючись від теми, при цьому можна корис­туватись конспектом, проте не зачитувати його замість усного виступу. Виступ доповідача у разі потреби доповнюється іншими студен­тами. Спірні і дискусійні питання вирішують за допомогою викладача в процесі докладного обговорення.

Отже, семінар повинен бути активним, творчим заняттям, де студент навчається чітко формулювати і обґрунтовувати відповіді, аргументувати їх за допомогою першоджерел та літератури, захищати та обстоювати свої думки у діловій дискусії. Відповіді на головні питання, а також суттєві доповнення і виступи студентів оцінюються викладачем.

ТЕМА 1. Поновлення і функціонування сталінського тоталітарного режиму в УРСР (1945–1953 рр.)

2 год.

План

 1. Партійні і громадські інституції більшовицького взірця. Партійні функціонери: М. Хрущов, Л. Каганович, Л. Мельников.

 2. Радянські органи влади: Верховна Рада УРСР, Рада міністрів, місцеві органи влади.

 3. Державний терор. Придушення українського національно-визвольного руху.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Акція “Вісла”. Документи / За ред. Є. Місила. – Львів; Нью-Йорк, 1997.

Баран В.К.. Україна: новітня історія (1945–1991 рр.). – Львів, 2003.

Україна: друга половина ХХ століття. Нариси історії. – Київ, 1997.

Баран В. Україна 1950–1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи. – Львів, 1996.

Баран В.К., Даниленко В.М. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-ті рр.). – Київ, 1999. – Т. 13 (Україна крізь віки).

Білас І.Г. Репресивно-каральна система Україні. 1917–1953: Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз: У 2 кн. – Київ, 1994. – Кн. 2.

Винниченко І.І. Україна 1920–1980-х: депортації, заслання, вислання. – Київ, 1994.

Депортації. Західні землі України. Лінія західного кордону 50-х рр. Документи. – Львів, 1998. – Т. 2.

Гриневич В.А. Утворення Наркомату закордонних справ УРСР: проекти і реалії (1941–1945 рр.) // Український історичний журнал. – 1995. – № 2.

Грицак Я.Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. – Київ, 2000.

Десять буренних літ. Західноукраїнські землі в 1944–1953 роках / Упоряд. В. Сергійчук. – Київ, 1998.

Здіорук С.І., Гриневич Л.В., Здіорук О.Г. Покажчик публікацій про діяльність ОУН та УПА (1945–1998). – Київ, 1999.

Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів / За заг. ред. А.П. Коцура, Н.В. Терес. – Київ; Чернівці, 2008.

Історія України ХХ – початку ХХІ століття: Навч. посібн. / П.П. Панченко, Н.П. Барановська, С.С. Падалка та ін..; За заг. Ред. В.А. Смолія. – Київ, 2004.

Кентій А.В. Нарис історії боротьби ОУН-УПА в Україні (1946–1956 рр.). – Київ, 1999.

Киричук Ю.Український національний рух 40–50-х років ХХ століття: ідеологія та практика. – Львів, 2003.

Кокін С.А. Анотований покажчик документів з історії ОУН і УПА у фондах Комуністична партія України в резолюціях в рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК. В 2 т. – Київ, 1977. – Т. 2. 1941–1976.

Кондратюк К. Профспілки України у 1945–1990 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин федерації профспілок України. – 2009. – № 3.

Литвин В.М. Україна у першому повоєнному десятилітті (1946–1955). – Київ, 2004.

Літопис нескоренної України. Документи, матеріали, спогади. – Львів, 1997. – Кн. 2.

Макарчук С.А. Переселення поляків із західних областей України в Польщу в 1944–1946 рр. // Український історичний журнал. – 2003. – № 3.

Мірчук П. Українська Повстанська Армія. 1942–1952 рр.: Документи і матеріали. – Львів, 1991.

Місило Є. Українці у Польщі (1944–1947): генеза акції “Вісла” // Україна і Польща: між минулим і майбутнім. – Львів, 1991.

Новітня історія України(1900–2000): Підручник / А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.М. Литвин та ін. – Київ, 2002.

Переселення поляків та українців. 1944–1946. Невідомі документи з архівів спеціальних служб: У 2 т. – Варшава; Київ, 2000. – Т. 2.

Політичний терор і терроризм в Україні. ХІХ–ХХ ст. Історичні нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.В. Бикова та ін. Відповід. Ред. В.А. Смолій. – Київ, 2002.

Рубльов О.С., Черченко Ю.А. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції (20-50-ті роки ХХ ст.). – К., 1994.

Рябошапко Г. Верховна Рада Української РСР – найвищий орган державної влади республіки. – Київ, 1968.

Сборник законов УССР, указов Президиума Верховного Совета УССР. 1938–1979. В 2 т. – К., 1980 – Т.1, 2.

Сергійчук В. Депортація поляків з України: Невідомі документи про насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з УРСР в Польщу в 1944–1946 роках. – Київ, 1999.

Сливка Ю. Першопричини та геополітичні цілі переселенських акцій // Депортації українців та поляків: Кінець 1939 – початок 50-х років (До 50-річчя операції “Вісла”) / Упорядник Ю. Сливка. Львів, 1998. – С. 9–12.

Україна в ХХ столітті (1900–2000): Зб. документів і матеріалів / Упоряд.: А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.Ю. Король та ін. -– Київ, 2000.

Хоскинг Дж. История Советского Союза. 1917–1991 / Пер. с англ. – Смоленск, 2001.

Шаповал Ю.І. Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії. – Київ, 1993.

Ярош Б. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях. 30–50-і роки ХХ ст. – Луцьк, 1995.

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Історія міжнародного права
Дисципліна «Історія міжнародного права» викладається на ІІ курсі спеціальності „міжнародне право” в ІІІ семестрі в обсязі 2-х кредитів...

Імені в. Н. Каразіна
Практична граматика англійської мови для студентів 3 курсу. Навчальний посібник з граматики для студентів 3 курсу факультету іноземних...

Рекомендації щодо проведення уроків історії у 6 класі, при відсутності...
Програма інтегрованого курсу «Всесвітня історія. Історія України. 6 клас» розрахована на 70 годин (2 години на тиждень), з яких резерв...

Програма іспиту з маркетингових досліджень для студентів 5 курсу...
План І процес дослідження. Послідовність етапів дослідження. Типові помилки у плануванні маркетингових досліджень

Пояснювальна записка Навчальна програма курсу за вибором «Конфліктологія у школі»
Навчальна програма курсу за вибором «Конфліктологія у школі» розрахована на учнів 10-11 класів на два роки навчання (70 годин, 35...

Робоча навчальна програма зі спеціального навчального курсу
«Порівняльне кримінальне право» є спеціальним начальним курсом. Викладається у 1 семестрі для студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний...

Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму 0501 Економіка І підприємництво
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму 0501 – Економіка І підприємництво денної форми навчання. – Луцький...

Методичні рекомендації до семінарських занять та організації роботи...
Методичні рекомендації до семінарських занять та організації роботи студентів з дисципліни «Основи конституційного права» (для студентів...

Навчально-методичний посібник з курсу “історія україни”
Студентам також пропонується завдання та запитання для індивідуальних занять І самостійної роботи в контексті тїєї чи іншої теми...

Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх напрямівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка