Пошук по сайту


Вступ. Українські історичні пісні. Пісні Марусі Чурай

Вступ. Українські історичні пісні. Пісні Марусі Чурай

8 клас література (70 годин, 2 год. на тиждень)


п/п

Зміст уроку

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теорія лі

тератури

Дата

Примітки вивчити напам’ять

І СЕМЕСТР (32 год.)

Тема. Вступ. Українські історичні пісні. Пісні Марусі Чурай

1

Вступ. Художня література як одна із форм духовної діяльності людини. Функції художньої літератури. Багатозначність художнього образу. Різновиди образів (образ-персонаж, образ-символ, словесні, зорові, слухові тощо). Аналіз художнього твору.

Розуміти багатозначність художнього образу. Називати і вміти відрізняти різні типи образів.
За допомогою слова вміти створювати елементарні образи. Розвиток відчуття краси і сили художнього слова. 

Поглиблення поняття про художній образ, художній твір2

Українські історичні пісні. Пісні про звитяжну боротьбу козаків з турецько-татарськими нападниками («Зажурилась Україна», «Та, ой, як крикнув козак Сірко»)

Пригадати історичні відомості про часи, змальовані в піснях. 
Вміти виразно і вдумливо читати тексти, розповідати про національних героїв, які змальовано в них. Вміти створювати уявні словесні картини.
Визначати провідні мотиви пісень. Розвиток уміння характеризувати образи історичних осіб, лицарів-оборонців рідної землі. Висловлювати власні судження про те, за що народ увіковічнив імена своїх героїв. 
Усвідомлення лицарства, сміливості, фізичної, духовної сили наших героїчних предків. Виховання і утвердження цих якостей у наш час. 


3

Пісні про боротьбу проти соціального та національного гніту («Ой Морозе, Морозенку», «Максим козак Залізняк»


4

«Чи не той то хміль», «За Сибіром сонце сходить». Образи історичних осіб, лицарів-оборонців рідної землі, створені народною уявою


5

Пісні Марусі Чурай. «Засвіт встали козаченьки», «Віють вітри, віють буйні», «Ой не ходи, Грицю...» Легендарна поетеса з Полтави. Трагічна історія її життя. 
Пісні, що стали народними. Їхня популярність, фольклорна основа, народнопоетичні образи. 

Розуміти значення і функції пісні в житті укр аїнського народу. Знати і розповідати легенду про Марусю Чурай. Розвиток уміння виразного читання, коментування пісень. Розглядати і пояснювати художні засоби. Висловлювати власне ставлення до Марусі та її пісень. Вміти створювати уявний словесний портрет легендарної поетеси. «Засвіт встали козаченьки»

6

РЗМ. № 1 Письмова робота про українську історичну народну пісню


7

Позакласне читання Ю. Мушкетик. «Селена»


8

Література рідного краю. Народні легенди про Івана Сірка


9

Контрольна робота № 1

Тематична оцінювання № 1


Українські народні думи. «Слово про похід Ігорів»

10

Українські народні думи, їх різновиди. Жанрова своєрідність, історична основа, героїчний зміст дум

Виразно і осмислено читати думи, переказувати зміст, вміти визначати їхню тематику, художні особливості. Розвиток навичок аналізу художнього образу (аналізувати образ української полонянки Марусі, її сміливий, героїчний вчинок). Вміти прокоментувати проблему відповідності життя і поведінки людини християнським, загальнолюдським цінностям, переоцінку героями своєї поведінки, стосунків з іншими людьми ("Буря на Чорному морі"). Розвивати вміння розкрити власне розуміння узагальненого образу ("бурі на морі"). Дискутувати про поняття гріха і покаяння. 
Усвідомлення того, що любов до вітчизни — одна з найбільших людських чеснот. Прагнення до гармонії вчинків із загальнолюдськими, християнськими цінностями. Усвідомлення понять гріховності та покаяння.  

Думи11

«Маруся Богуславка». Проблема вибору героїні12

«Маруся Богуславка». Образ української полонянки Марусі13

«Буря на Чорному морі». Символ гріхопадіння і порятунку через усвідомлення покаяння


14

ПЧ № 1«Самійло Кішка»


15

«Слово про похід Ігорів». Давньоруська пам'ятка, перлина слов’янського ліро-епосу. Історична основа "Слова...» Переклади і переспіви у ХІХ—ХХ ст.

Питання авторства.

Знати історію відкриття пам'ятки, основні гіпотези авторства, історичну основу, про її переклади та переспіви. 
Виразно і усвідомлено читати поему, вміти переказувати і коментувати сюжет "Слова...". Вміти аналізувати, характеризувати образи руських князів, княгині Ярославни, образ Руської землі, символічно-міфологічні образи, фольклорні мотиви, стилістичні засоби, особливості композиції твору. Розвивати нав ички визначення основної ідеї. Вміти висловлювати власні міркування про її актуальність у наш час.
Усвідомлення того, що любов до рідної землі, вірність у коханні — вічні загальнолюдські цінності. Розуміння "золотої середини" у вчинках людини.  


16

«Слово...»

Образи руських князів у творі. Наскрізна ідея патріотизму


17

«Слово...» Символічно-міфологічні образи та їхнє значення. Фольклорні мотиви у творі. Мова поеми


18

«Слово...» Роль пейзажу в розгортанні сюжету.

Особливості композиції та стилістичних засобів.

Поетичність образу Ярославни


19

Контрольна робота № 2

Тематичне оцінювання № 2


Світ української поезії (Т. Шевченко, І. Франко, Леся Українка)

20

Т. Шевченко. «Думи мої, думи мої» Викуп поета з неволі, причини його покарання царем, арешт, перебування в казематі, заслання.
Усвідомлення власної місії поета. Роздуми автора про власну долю, долю України, плинність, скороминущість життя людини на землі, про її долю. 

Повторення вивченого про Т. Шевченка в попередніх класах. 
Вміти розповідати про викуп поета з неволі та заслання. Виразно і вдумливо читати поезії. Розвиток навичок аналізу художнього тексту — аналізувати філософську лірику поета в контексті його біографії. Вміти коментувати основні мотиви, ідеї поезій Т. Шевченка, художні засоби. Використані в них. Висловлювати власні міркування. 

Філософська лірика, складо-тонічне віршування (рими стопи, віршовий розмір)
«Думи мої, думи мої»

21

Т. Шевченко. «Ой три шляхи широкії»22

Т. Шевченко. «Мені однаково, чи буду» (з циклу «В казематі»). Поняття про філософську лірику, силабо-тонічне віршування
«Мені однаково, чи буду»

23

Т. Шевченко. «Минають дні, минають ночі»24

І. Франко. Короткі відомості про письменника. «Іван Вишенський". Історична правда та художній вимисел у творі

Розуміти різницю між історичною правдою та художнім вимислом. 
Розвиток уміння аналізувати текст твору. Характеризувати образ І. Вишенського, складати пла н до його характеристики. Вміння пояснювати внутрішній стан героя, звертаючись до тексту. Дискутувати про поведінку і вибір І. Вишенського (вчитись розуміти думку опонента, формулювати власну думку і відстоювати її), про актуальність поеми І. Франка в наш час. 
Усвідомлення того, що письменники-філософи — духовно багаті особистості, що кожна людина має право на вибір. Розвиток навичок толерантно, аргументовано дискутувати. 

Історична поема25

І. Франко. «Іван Вишенський». Постать українського мислителя ХVП ст. і художній образ у творі


26

І. Франко. «Іван Вишенський». Проблема морального вибору людини, її втеча від неприйнятного буттєвого світу


27

Леся Українка. Розповідь про життя поетеси, її мужність і силу духу. «Давня казка». Ідея вільної творчості, вільнолюбива людина

Знати і вміти розповідати про Лесю Українку. Ро звиток навичок виділення основних мотивів у поезіях. Вміти прокоментувати зміст поеми "Давня казка", визначити її основні проблеми і мотиви, головну думку. Розвиток уміння здійснювати порівняльну характеристику образів (Поета і Бертольда), складати план порівняльної характеристики. Висловлювати власні судження про свободу творчості, про вільнолюбство людини. «Давня казка» уривок

28

Леся Українка. «Давня казка». Проблеми і мотиви в творі«Хотіла б я піснею стати..»

29

Леся Українка. «Хотіла б я піснею стати...»


30

Контрольна робота № З

Тематичне оцінювання № З


31

Леся Українка. «Давня весна». Тема гармонійного єднання людини з природою


32

«Ви щасливі, пречистії зорі!»Леся Українка.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рекомендовані твори з української літератури для читання влітку
Українські історичні пісні: «Зажурилась Україна», «Чи не той то хміль», «Ой Морозе, Морозенку», «Максим козак Залізняк», «За Сибіром...

“Козацькі пісні”
Київської Русі билини київського циклу розповідають про славних І непереможних героїв-богатирів. Думи та історичні пісні, створені...

Виховний захід Підготувала
Мета. Збагатити знання учнів про народну пісню, вчити дітей слухати І співати українські на­родні пісні

Література тема: пісні літнього циклу: «у ржі на межі»
Календарно-обрядові пісні довго передавалися з уст в уста, І дійшли до наших днів усе-таки завдяки книзі, записам учених-фольклористів...

Українські народні думи. «Маруся Богуславка». Проблема вибору, душевна...
Аношкіна Галина Григорівна, вчитель української мови та літератури Новоукраїнської зош І-ІІІ ст. №3, вчитель вищої категорії, Кіровоградська...

Урок з тема. Фольклор, його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних...
Тема. Фольклор, його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних народів (прислів’я, приказки, загадки, пісні)

Література Тема. Русальні пісні «У ржі на межі»; «Ой біжить, біжить...
Тема. Русальні пісні «У ржі на межі»; «Ой біжить, біжить мала дівчина», «Ой проведу я русалоньку до броду» та ін

Сценарій ювілейного концерту
Фоногрма – пісня «Новий день», у виконанні старшої групи театру естрадної пісні «Тік-Так»

Література Холокост єврейські пісні
Авторська програма з спецкурсу “Катастрофа Європейського єврейства в роки ІІ світової війни” (автор – Абрамова Н. В.)

Література ХХ ст. «Витязем молодої української поезії»
«Її пісні – як перло многоцінне, як дивен скарб серед земних марнот», сказано про героїню творуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка