Пошук по сайту


До 200-річчя від дня народження т. Г. Шевченка з української мови для 5 – 9 класів напрям виставки

До 200-річчя від дня народження т. Г. Шевченка з української мови для 5 – 9 класів напрям виставки

ІЛЮСТРОВАНИЙ ЗБІРНИК ДИКТАНТІВ «Кобзареві струни»

( ДО 200-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Т. Г. ШЕВЧЕНКА )

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 5 – 9 КЛАСІВ


Напрям виставки : застосування виховного потенціалу визначних дат у

навчально-виховному процесі закладів освіти

Автор: Вініцька Тетяна Миколаївна.

Посада: вчитель української мови і літератури

Литвинівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів

Жашківської районної ради

Черкаської області

Категорія, звання: вища категорія

Матеріали схвалені педрадою школи (методичним кабінетом),

протокол № від _______ 2014 року.

Анотація: ілюстрований збірник диктантів з української мови за матеріалами життя і творчості Т. Г. Шевченка. Завдання посібника - допомогти вчителям української мови в досягненні навчальної, розвиваючої та виховної мети на уроках у 5- 9 класах, а саме: зміцнити навички грамотного письма; розвивати зв’язне мовлення учнів; виховувати почуття любові та поваги до співця свого народу, великого художника та Кобзаря – Тараса Григоровича Шевченка.

У збірнику представлено різні види диктантів ( попереджувальні, взаємоперевірні, зорово-слухові, коментовані, пояснювальні, відтворені, вільні, вибірково-розподільні, диктанти - завдання, міні-диктанти, словникові, творчі, навчальні й контрольні диктанти). Вони відповідають навчально-виховним завданням школи та віковим особливостям учнів.

Збірник диктантів можна використовувати як для колективних форм роботи, так і для індивідуальних завдань з учнями різних рівнів підготовки.

.

З М І С Т

5 КЛАС

1. Попереджувальний диктант. Книга народного життя.....................................5

2. Взаємоперевірний та розподільний диктант………………………………….6

3. Творчий диктант. Синові про Шевченка………………………………..…….7

4. Диктант-завдання………………………………………………………………8

5. Коментований диктант. Шевченків « Кобзар »……………………………...9

6. Міні-диктант.Українська культура…………………………………………..10

7. Пояснювальний диктант. Шевченко – художник…………………...……...11

8. Вільний диктант. Про себе …... ……………………………………………..12

9. Диктант з обґрунтуванням. Співець свого народу ………………………....13

10. Відтворювальний диктант. Великий художник…………………………...14

11. Навчальний диктант. Картина І. Іжакевича ………………………………15

12. Контрольний диктант. Тарасова криниця………………………………….16

6 КЛАС

13. Диктант-взаємоперевірка. Вічна слава…………………………………….17

14. Творчий диктант. Молитва………………………………………………….18

15. Диктант-переклад. Тарас Шевченко……………………………………......19

16. Відтворювальний диктант. Калинова хатинка Тараса Шевченка………..20

17. Зорово-слуховий диктант. Кобзар………………………………………….21

18. Вільний диктант. Шевченко на Хортиці………………………………..… 22

19. Міні-диктант. Музей Тараса Григоровича Шевченка…………………….23

20. Пояснювальний диктант. « Захалявні » книжечки »………………………24

21. Навчальний диктант. Близький Шевченко……………………………… 25

22. Контрольний диктант. Тяжка доля кріпаків……………………………….26

7 КЛАС

23. Коментований диктант. Геніальний поет – Т. Г .Шевченко……………..27

24. Пояснювальний диктант. « Кобзар » – книга невичерпна»……………….28

25. Диктант-завдання. Шевченкова гора……………………………………….29

26. Вільний диктант. Шевченко звав його Шекспіром………………………..30

27. Зорово-слуховий диктант. Цілий світ задивлений на Канів………………31

28. Взаємоперевірний диктант. Зірка ………………………………………….32

29. Попереджувальний диктант. Біля Тарасової гори…………………………33

30. Коментований диктант. Вічне слово Кобзаря…..……………………… ..34

31. Навчальний диктант. Тарас Шевченко…………………………………......35

32. Контрольний диктант. Ще раз про Шевченка …………………………….36


8 КЛАС
33. Диктант-завдання. Глибока осінь 1845……………………………………37

34. Коментований диктант. « Заповіт» Т. Г. Шевченка……………………...38

35. Відтворювальний диктант. Тарас Шевченко……………………………...39


36. Пояснювальний диктант. Рідна земля …..…………………………………40

37. Вільний диктант. Тарас Григорович Шевченко…………………………..41

38. Самодиктант. Тарас Шевченко……………………………………………..42

39. Зорово-слуховий диктант. В землянці……………………………………..43

40. Міні-диктант. Шевченко співає…………………………………………….44

41. Попереджувальний диктант. Шевченковим благословенням……………45

42. Навчальний диктант. Український Прометей…………………………… 46

43. Контрольний диктант. Шевченкова весна ………………………………...47

9 КЛАС
44. Диктант-завдання. Ідемо до Шевченка........................................48

45. Словниковий диктант......................................................................................49

46. Самодиктант. Вічне слово…………………………………………………..50

47. Взаємоперевірний диктант. Поет національної честі……………………..51

48. Коментований диктант. « Кобзар »…………………………………………52

49. Вільний диктант. Шукаймо себе із Шевченком…………………………...53

50. Відтворювальний диктант. Євангеліє українців…………………………...54

51. Зорово-слуховий диктант. Вічному Тарасові……………………………...55

52. Пояснювальний диктант. Мова Шевченка………………………………....56

53. Попереджувальний диктант. "Могила в степу"……………………………57

54. Навчальний диктант. Образ матері у творах Т.Г.Шевченка ……………..58

55. Контрольний диктант. Шевченко й сучасність …………………………...59

Бібліографія………………………………………………………………… 60

5 КЛАСПОПРЕДЖУВАЛЬНИЙ ДИКТАНТ

Книга народного життя

Т.Г. Шевченко – великий український поет, основоположник нової

української літератури. Він залишив нащадкам неоціненну книгу народного життя.

Народився Тарас Григорович 9 березня 1814 року в селі Моринцях на

Черкащині в сім’ї кріпаків. Коли Тарас підріс, батько віддав його в науку до дяка.

Зовсім молодою померла його мати. В одинадцять років хлопець залишився круглим сиротою. Довелося самому заробляти на хліб. Він був і пастухом, і наймитом.

Деякі поезії Шевченка носили автобіографічний характер. Вони навіяли

спогади про далеке минуле, про гірке дитинство, про любов дитячих років.

75 слів За А. ТокаренкоВЗАЄМОПЕРЕВІРНИЙ ДИКТАНТ

Записати під диктовку слова, потім, обмінявшись зошитами, перевірити написання цих слів.

Присвята, Кобзар, сходить місяць, в’янути, вільний, сонце заходить, гори чорніють, бур’яни, цвях, ріднесенький, пам'ять.

РОЗПОДІЛЬНИЙ ДИКТАНТ

Варіант І

Записати слова з м’яким знаком в одну колонку, а в другу - ті, що пишуться без нього.

Жмен…ці, ін…ший, чорнесен…кий, зц…ілення, Ірпін…, жін…ці, щиріст…

Ключ. У кожному слові підкреслити другу від початку букву і прочитати назву села, де народився Т.Г.Шевченко. (Моринці)

Варіант ІІ

Записати слова з апострофом в одну колонку, а в другу- ті, що пишуться без нього.

Зв…язок, тьм…яні, реп…яхи, Солов…йов, арф…яр, пор…ядок, бур…яни, п…єдестал, духм…яна.

Ключ. У кожному слові підкресліть останню букву і прочитайте назву села, де жив Шевченко. (Кирилівка)

ТВОРЧИЙ ДИКТАНТ

Зробіть звуковий запис виділених слів. Складіть із цими словами речення.

Синові про Шевченка

Молися, сину, за Вкраїну.

Його замучили колись.

В напіврозваленій хатині,

В сім’ї невольній він родивсь.

І взяла доленька за руку

Малого хлопця й одвела

Його до школи – не в науку –

Носити воду школярам.

Так, козаком хотілось стати,

Панів рубати на друзки,

А довелося – у палати

До Енгельгардта в козачки.

Перед крутим чужинцем-паном

Схилялось гордеє чоло.

Великодушні росіяни

З неволі вирвали його.

Він рідну ниву щедро сіяв,

В надії ждав багатих жнив.

Братів незрячих, гречкосіїв,

Він словом правди просвітив.

Володимир ДовгалюкДИКТАНТ - ЗАВДАННЯ

На місці пропусків вставити пропущені орфограми, Відредагуйте текст.

Зійди в травні на Тарасову гору. І тебе зачаруют… співом солов…ї. Ці птахи тут особливі. В народі кажут…, що це єдине місце в Україні, де живе 12 видів солов…їв. Вони сюди ніби злетілися в гості до Тараса Шевченка. Як тіл…ки спаде надвечір…я, солов…ї тут змагают…ся своїм хистом. З кожного гаю лине своя полум…яна пісня. І над Тарасовою горою звучить багатоголосий пташиний хор.

Слухають зачаровано цю солов…їну хвалу Кобзареві і Дніпро, що в…ється в підгір…ї, і широке українс…ке поле, і вся Україна!

ДИКТАНТ - ЗАВДАННЯ

Підкреслити «зайве» слово, пояснити свій вибір

  1. Очеретянці, вишеньці, ніженьці.

  2. Тонший, женьшень, менший.

  3. Батько, призьба, бризкати.

  4. Юність, сміється, умивається.

  5. Цвях, свято, червяк.

  6. Цар, вчотирьох, Кобзар.

  7. Мавпячий, буряк, порядок.

Ключ. У кожному «зайвому» слові підкреслити другу від початку букву – вийде назва Тарасової гори (Чернеча).КОМЕНТОВАНИЙ ДИКТАНТ

Шевченків « Кобзар »

Шевченко став першим духовним послом України в чужоземних світах. З іменем Кобзаря Україна перетнула всі паралелі і меридіани. І скрізь, де на планеті ступала нога українця, народжувалися школи імені Тараса Шевченка, друкувався і перекладався мовами світу «Кобзар». За це ми повинні низько вклонитися українській діаспорі, яка не асимілювалася, не розчинилася в комфортабельній безтурботності зарубіжжя. Вона зберегла свою національну гідність, національну гордість. Шевченків «Кобзар» викликав любов до рідного слова, яке було вигнане з ужитку навіть і поміж культурними українцями, а тепер воно заблищало новим змістом і новими барвами.

Тарас Шевченко – це не тільки поезія, Тарас Шевченко – це дух, який в усі часи витатиме над нашою землею.

( 107 слів)

МІНІ - ДИКТАНТ

Українська культура

Культура. Насамперед вона дала змогу Україні стати Україною. Творчість таких духовних велетнів, як Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Михайло Драгоманов, Михайло Грушевський та ще багатьох самовідданих високообдарованих синів і дочок нашого народу, сформували нас як націю, забезпечили їй гідне місце у сім’ї європейських народів.

(47 слів.)      За О.Гончарем

ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ДИКТАНТ

Шевченко – художник


Т. Г. Шевченко був різнобічно обдарованою людиною. Інтерес до поезії та малювання покинувся в нього ще в дитинстві. Але сину кріпака не можна було вільно займатися мистецтвом. І хто знає, якби склалася його доля, якби в юні роки не потрапив він до Петербурга. Там передова художня інтелігенція помітила його талант. Тараса викупили з кріпацтва і влаштували вчитися в Академію мистецтв. Деякий час Тарас Григорович більше займався живописом. Він був улюбленим учнем художника Карла Брюллова. Тричі його нагороджували срібними медалями. За видатні заслуги його обрали академіком.

(89 слів) Із журналу

ВІЛЬНИЙ ДИКТАНТ

Про себе


Село! Скільки спогадів пробуджується в моєму серці! Село! І от стоїть передо мною наша стара біла хата з потемнілою солом’яною покрівлею і чорним димарем. Біля хати яблуня. А навколо яблуні квітник. А біля воріт стоїть клуня. А за клунею сад. А за садом левада. А за левадою тихий потічок дзюрчить. А в цьому потічку купається білявий хлопчик. А потім перебігає він через долину та через леваду. Вбігає в тінистий сад і падає під першою грушею або яблунею і засипає.

( 81 слово) За Т. ШевченкомДИКТАНТ З ОБГРУНТУВАННЯМ

Співець свого народу
Тарас Шевченко — славетний український поет і художник. Він писав щиро, правдиво, чесно. Знав багато народних пісень і дуже гарно співав. Він любив кобзарів, бандуристів. Сам грав на кобзі й скрипці.

Ми шануємо Тараса Григоровича Шевченка не тільки за вірші, а й за його чудові малюнки.

У його картинах ніби оживало ніжне світло, дерева, хати, постаті.

Тільки життя в нього було тяжке. Рано залишився сиротою, був на засланні, у солдатах. Тарас Шевченко — справжній співець свого народу.

( 75 слів.)

ВІДТВОРЕНИЙ ДИКТАНТ

Великий художник


Всі знають Великого Кобзаря України. Ми шануємо Тараса Григоровича Шевченка не тільки за вірші, а й за його чудові малюнки.

У його картинах ніби оживало ніжне світло, дерева, хати, постаті.

Дуже любив малювати маленький Тарас. Малював він захоплено,

натхненно. Малював не завжди на папері, іноді на стінах, на піску вугликом, паличкою. І друзі Шевченка пізнавали себе в тих малюнках.

Пройшов час. Т. Г. Шевченко став великим художником.

Ми бережемо картини, що їх малював своїм чарівним пензлем наш великий художник і поет.

(83 слова) За О. ІваненкоНАВЧАЛЬНИЙ ДИКТАНТ

Картина І. Іжакевича

Картина І. Їжакевича «Тарас - пастух» відтворює епізод з дитячих років Т.Шевченка. На ній ми бачимо маленького хлопчика в порваній сорочечці і

штанцях. У руці він тримає олівець і пише на аркуші паперу, що лежить на коліні. Це маленький Тарас дуже уважно перемальовує азбуку. Хлопчик

забув про все на світі.

А вівці збились докупи недалеко від пастушка, скубуть травичку. Травичка зелена, місцями жовтувата. Світлі й темні відтінки зеленого й жовтого кольорів свідчать, що це вже середина літа.

Картина викликає в нас почуття суму і співчуття до малого Тараса. Замість

того, щоб ходити до школи, він змушений пасти чужих овець, заробляти собі на хліб. Але не тільки сум охоплює нас. Велику повагу викликає бажання хлопчика вчитися , якщо не в школі, то самому.

(107 слів)КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ

Тарасова криниця

Малим хлопцем Тарас Шевченко разом зі своїм дідом Іваном ходив пішки до Мотронинського монастиря, що недалеко від Чигирина.

Ішли вони довго, хоч вийшли з дому ще вранці. Надворі була спека, і подорожні притомилися. Сіли, поїли, що Бог послав, захо­тілося пити. Ось неподалік вони й запримітили маленьке джерельце й почали розгрібати навколо. Незабаром звідти забила вода. Та ще ж яка смачна! Напилися, відпочили й пішли далі.

А впорядкована ними криничка залишилася й існує до наших днів, тамуючи спрагу багатьох людей, славиться своєю цілющою, смачною водою.

І називають її люди Тарасовою.

( 90 слів) За А. Токаренко

6 КЛАС

ДИКТАНТ-ВЗАЄМОПЕРЕВІРКА

Вічна слава


З раннього дитинства на все життя в наше серце увійшов дорогий і світлий образ Тараса Шевченка.

Завжди ми будемо пам’ятати ту хату, де народився великий поет. Там він ніжно полюбив красу своєї рідної землі. Глибоко вразив його душу стогін трудового народу. Він збагнув прагнення і сподівання людей на краще

майбутнє. Тому й шанують пам'ять Кобзаря люди всього світу.

Усі люди землі святкують день народження великого сина українського народу.

(70слів) За М.СтельмахомТВОРЧИЙ ДИКТАНТ

Молитва

Отче наш, Тарасе всемогущий,

Що створив нас генієм своїм,

На моїй землі, як правда сущий,

Б’ющий у неправду, наче грім.

Ти , як небо, став широкоплечо

Над літами, що упали в грузь,

Віку двадцять першого предтечо,

Я на тебе одного молюсь.

(38 слів ) Дмитро Павличко

Завдання

1.Випишіть іменники, визначте відміну кожного.

2.Випишіть прикметники, вкажіть граматичні категорії прикметників.ДИКТАНТ – ПЕРЕКЛАД

Тарас Шевченко

Тарас Григорьевич Шевченко – знаменитый поэт и художник. Он писал правдиво, откровенно и честно. Имел красивый голос, знал много народних песен и очень хорошо пел. Он любил кобзарей, бандуристов. И сам играл на кобзе и скрипке. Только жизнь у него была тяжелая. Рано остался сиротой и скитался по свету, был в ссылке, в солдатах. Не имел свого угла. Вот и негде было с кобзой деваться. Но как только попадет ему в руки кобза, то уже отведает душу. Большую силу воли имел. Приятели любили, как он пел и играл на кобзе. Тарас Григорьевич и свою книгу назвал «Кобзарь». Он был настоящий певец своего народа, многострадальной Украины. Его думы, его песни на Украине вовек не забудут.

(112 слів ) За Д. ЧередниченкоВІДТВОРЕНИЙ ДИКТАНТ

За виписаними словами із суфіксами і зменшувально-пестливого значення відтворити текст.

Калинова хатинка Тараса Шевченка

Дівчинка Катруся, Тарасова сестричка, полола бур’ян на городі. Днина була тепла, а небо таке ясне! Пташки жебоніли з радості, аж ляск ішов по селах. Але сиротинці ніколи дивитися на гарну днину. Треба ждати неділеньки, а весь тиждень схиляти плечі за роботою.

- Катре! Де ти? - гукав з порога убогої хатини малий білявенький хлопчик.

- Я ось тут! – відповіла Катруся…

- Сестричко! Я побіжу трохи на потічок! Там такі гарні камінчики! Як мальовані. І рибоньки плюскочуть.

- Іди, та не не гайся довгенько, бо голодний підеш спати.

Хлопчик призадумався;

- Тямиш, сестричко, як матуся жили, то в нас часто був смачний борщик, пузатенькі варенички, квасолька. Тепер не так! Ми ходимо такі голодні і обдерті.

- Всюди є сироти по світу, мій дорогий хлопчику, - сказала Катруся.

( 129 слів ) За К. ГриничевоюЗОРОВО - СЛУХОВИЙ ДИКТАНТ

Кобзар

У вікні любисток, на підлозі м’ята,

У простій оправі книга серед книг,

Наче щедре серце поселилось в хаті,

Як велике щастя стало на поріг.

Мудра,світла книга – то « Кобзар» Тараса

На столі ,як свято, білий коровай.

І пішло повір’я з прадідівського часу:

Як « Кобзар» у хаті – буде щастя ,знай!

А. КамінчикВІЛЬНИЙ ДИКТАНТ

Шевченко на Хортиці

Ось тут стояла хата мого прадіда Булата. Це неподалік сучасного Перекопського провулка. На землі добре видно сліди колишньої садиби. А ось тут росла велика груша. Розповідають, що гість Тарас попросив постелити йому під цією грушею.

Унизу котив свої води Славута, а далі маячіла Хортиця. Кажуть, Шевченко все дивився на острів, розпитував нешкребівців про козацтво. І сам багато розповідав, гнівно говорив про царицю Катерину, яка зруйнувала козацьке гніздо.

А наступного дня гість поплив на острів. За весла сів молодий хлопець. Із хвилюванням наближався Тарас до Хортиці. Сльози блищали на його очах. Він зійшов на берег славної козацької вольниці… Десь унизу залишився човен. Шевченко попрохав хлопця пливти край берега, а сам пішов угору, оглядаючи навколо священну хортицьку землю.

(119 слів ) За Н. Волошиною, О. БандуроюМІНІ -ДИКТАНТ

Музей Тараса Григоровича Шевченка

На одній з мальовничих вулиць Києва стоїть красивий двоповерховий будинок. Це музей видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка.

У просторих залах музею виставлено багато книжок і документів, картин і малюнків. Вони розповідають про тяжке дитинство поета, про його боротьбу за щастя рідного народу.

( 47 слів ) Із книги-календаря «Дванадцять місяців»


ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ДИКТАНТ

« Захалявні » книжечки »

За складання бунтівливих віршів Шевченка жорстоко покарали. Його заслали в казахські степи на десять років. Заборонили писати й малювати. Але поет крадькома створював книжечки, щоб ніхто не побачив, ховав у

чоботі за халявою.

Так у неволі з’являлися твори незвичайної краси.

Вірш « Зацвіла в долині» Шевченко створив тоді, коли перебував далеко від України. Але вже мав дозвіл писати й малювати.

Повернувшись із заслання, Тарас Григорович відвідав Україну. Її краса захопила поета. Народжуються ніжні, кришталево чисті вірші.

Не лише калина, а й верба – символ краси, улюблене дерево великого поета. Вона ніжно оспівана ним у чудових віршах і поемах.

( 96 слів) Із журналуНАВЧАЛЬНИЙ ДИКТАНТ

Близький Шевченко

Шевченко близький нам своїм ідеалом вільної людини, своєю всепоглинаючою любов’ю до рідного краю, своєю непримиренністю до всього, що людину принижує, сковує, нівечить; близьке нам поетове захоплення мужністю людською, лицарством подвигу і схиляння його перед вічною пречистою красою материнства, - вона, ця краса, виспівана поетом в таких гармонійних тонах і з такою пронизливістю, що може рівнятись, мабуть, тільки з шедеврами доби Відродження.

Шевченкові боліло не тільки горе українського народу. Хоч природно, що воно було йому найпекучішим. Всюди, де він тільки бачив гніт і безправ’я. приниження людини, хай було це на волзькому пароплаві, чи в азіатських пустелях, чи грізним стогоном докочувалось із Кавказьких гір, - всюди зло й неправда викликали вибух поетового протесту , і щоразу він був готовий стати до бою з насильством і злом.

(124 слова ) За О.ГончаромКОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ

Тяжка доля кріпаків

Становище селян – кріпаків було надзвичайно важким. Вони були вбогими, залежали від пана, були повністю безправними. Кріпосники ж відзначалися своєю свавільністю , безмежною владою над поневоленими людьми. Про це свідчить і доля Шевченкової сім’ї. За рахунок тяжкої праці кріпаків привільно і в розкошах жило панство, для них це був справжній рай, а тому вони прагнули, щоб цей лад тривав вічно. Здавалося, що так воно і має бути, бо кріпосні порядки захищали уряд, військо та церква. І все це чинилося за законами, бо закон не був однаковим для всіх, він був лише для багатих. Існування кріпацтва виправдовувала й дворянська наука, яка стверджувала, що суспільство завжди було й буде поділеним на багатих і бідних : панів і кріпаків.

(102 слова) За У. Бочарник

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Відзначення 200-річчя Т. Г. Шевченка Постанова Верховної Ради від 19. 06. 13
Про підготовку та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка

План заходів з відзначення 200-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка
Розробити шкільний план заходів з відзначення 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка

Розпорядження Кабінету Міністрів від 03. 13
Деякі питання підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка

Постанова Верховної Ради від 19. 06. 13
Про підготовку та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка

Указ президента україни №257/2012 Про додаткові заходи з підготовки...
З метою гідного відзначення у 2014 році 200-річного ювілею видатного сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка, підтримки...

«Часопис «Холодний Яр – хроніка літературного життя Черкащини»
Золотоніщини 60-ї річниці Черкаської області, 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка

Методичні рекомендації до проведення Першого уроку, присвяченого...
М. В. Остроградського направляє методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 2012 ­– 2013 навчальному році, присвяченого...

Сценарій фільму «На перетині доріг. Мойсівка І особистості (до 200-річччя...
«На перетині доріг. Мойсівка І особистості (до 200-річччя від Дня народження Т. Г. Шевченка)», 9 клас

До 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченко
Обладнання: портрет Шевченка у рушнику, розгорнутий «Кобзар», цитати його творів, аудіо та відеоапаратура, свічка

9 березня 2014 року відзначатиметься 200-річчя від дня народження...
Анотація: у статті розкрито методику проведення Шевченківського тижня у школі як одного із масових позакласних заходів, дано план...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка