Пошук по сайту


Затверджено

Затверджено

Сторінка1/4
  1   2   3   4

ПОГОДЖЕНО
Методист МЦ Управління освіти

адміністрації Київського району

________________О.В.Ліманова

«____»_________________2013 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор гімназії № 55


_________________І.П.Дементьева

«____»_________________2013 р.
роботи бібліотеки

Харківської гімназії №55

Харківської міської ради

Харківської області

на 2013/2014 навчальний рік


м. Харків


І. Основні завдання і напрями роботи бібліотеки

у 2013-2014 навчальному році

Складовою життя сучасного суспільства є задоволення потреб молодого покоління інформацією. Про потребу додаткових знань, умінь і навичок інформаційної культури учнів (пошук, аналіз інформації) засвідчують і основні положення Конституції України, Закон України «Про загальну середню освіту», Про внесення змін до Закону України « Про бібліотеки і бібліотечну справу». Все це спонукає до утворення шкільного бібліотечно – інформаційного центру.

Перед сучасним навчальним закладом поставлені складні завдання, які ведуть до оновлення змісту освіти. Окрім того, сьогодні перед школою як соціальним інститутом стоїть завдання збереження, підтримки і розвитку єдиного інформаційно – освітнього простору.

Нині складається нова національна інфраструктура, і бібліотека є невід`ємним її складником. Шкільна бібліотека як соціальний інститут – багатогранне явище. Вона відіграє важливу роль у розвитку цивілізації й посідає особливе місце у сфері освіти. Сьогодення диктує школі нову модель бібліотеки, діяльність якої повинна спрямовувати на інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу. Незважаючи на існуюче подекуди ставлення, бібліотека – це не місце складання інформації. Головна функція бібліотеки зробити інформацію доступною. Шкільна бібліотека має забезпечувати доступ до інформаційних ресурсів і відігравати важливу роль в розвитку інформаційної грамотності та культури своїх користувачів. Це буде досягнуто тільки за умови якісно нового розповсюдження інформації. Наявність у бібліотеці сучасних інформаційних носіїв – безсумнівне свідчення того, що вона виходить на певний рівень інформатизації.

Комп`ютеризована шкільна бібліотека є центром виховання інформаційної культури підростаючого покоління. Сьогодні наявність комп`ютера в шкільній бібліотеці – це вже вчорашній день. В результаті підключення шкіл до комп`ютерних мереж у дітей відкривається доступ до необмеженої кількості інформаційних джерел як традиційних (книг, газет, журналів), так і нетрадиційних для бібліотек (відео матеріалів, комп`ютерних програм, баз даних). Діти прагнуть розвивати свої творчі здібності, вони хочуть прийти тв. Бібліотеку і отримати те, що їх цікавить, а це можливо тільки за впровадження мультимедійних технологій, розвитку мережевої взаємодії бібліотек, підключення до світової системи Інтернет. Тому так важливо вже змалечку виховувати у дитини прагнення до набуття знань, прищеплювати навички самостійного пошуку інформації. Адже діти та категорія, яка націлена на майбутнє. Вони охоче та легко оволодівають новими технологіями. За таких умов роль сучасної бібліотеки підвищується в багато разів:

Насамперед необхідно передати дітям знання набуті раніше і підготувати їх до життя в суспільстві, де накопичення інформації відбувається дуже швидкими темпами.

Успішно впоратися з цією роллю можна лише за умови активного використання і впровадження сучасних новітніх технологій.

В нашій бібліотеці з`явилась можливість забезпечувати вільний доступ до різних інформаційних джерел, які не обмежуються тільки книжковим фондом. Є можливість використовувати телекомунікаційний зв`язок, електронну пошту, створюються умови для широкої комунікації між учнями і вчителями різних шкіл, науковими центрами. Для вирішення цих проблем в нашій школі створюється шкільний медіа центр.

Мета центру – забезпечити інформаційні потреби користувачів через своєчасне доведення інформації.

Варто зазначити, що медіа – тека – це якісно нове, методично обґрунтоване забезпечення можливостей для самопідготовки учнів та учителів. Учитель може керувати процесом пізнання, здійснювати особистісно – зорієнтований підхід, навчати мислити,досліджувати, організовувати участь кожного учня в процесі навчання. Сьогодні бібліотека має можливість задовольнити запити наших користувачів. Працюючи в медіа – теці вчителі та учні мають можливість використовувати не тільки книги, періодику, але і отримувати інформацію з дисків,користуватися світовою системою Інтернет, переглядати відеофільми. Використовувати все для написання творів, рефератів, для підготовки уроків, презентацій МАН і учнівських проектів.

Світовий досвід свідчить, що рівень розвитку національної інформаційної інфраструктури значною мірою визначає інтелектуальний рівень нації. И тому дуже важливою проблемою є впровадження в практику роботи бібліотеки інформаційних технологій з використанням комп`ютерних джерел інформації.

У 2013-2014 навчальному році робота буде спрямована на:

  • підвищення інформаційної функції шкільної бібліотеки (найповніше інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу, надання інформаційно - методичної допомоги учням і педагогам);

  • забезпечення реалізації таких принципів функціонування шкільної бібліотеки як пріоритет читацьких інтересів, глибоке їх вивчення та задоволення відповідно до можливостей бібліотеки;

  • підвищення бібліотечної культури школярів засобами системи бібліотечно-бібліографічних уроків, оновлення змісту, форм і методів індивідуальної та масової роботи з читачами;

  • координація дій шкільної бібліотеки із учителями – предметниками у задоволенні інформаційних потреб книгокористувачів;

  • зміцнення та розширення книжкового фонду, робота по його збереженню;

  • зміцнення матеріальної бази шкільної бібліотеки;

  • піднесення іміджу шкільного бібліотекаря.

  • поглиблення знань бібліотечної науки, теорії і практики;

  • розвиток творчого потенціалу бібліотекаря, його професіоналізму;

  • формування вміння трансформувати досягнення бібліотечної науки в практичну діяльність бібліотекаря;

- створення умов для використання в роботі бібліотеки інноваційних технологій.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

Служба енергоменеджменту підприємств житлово-комунального господарства....
Затверджено Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України

М. Тодики доктора юридичних І політичних наук, професора В. С. Журавського...
Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Затверджено

Затверджено

Затверджено: Лікар по гігієні дітей та підлітків

Погоджено Затверджено Голова пк н. М. Маглей Директор школи Г. І. Шило

Затверджено
«Послуги з технічного обслуговування І ремонту інших автомобілів 50. 20. 2 (5 лотів)»

Затверджено
«Послуги з технічного обслуговування І ремонту пасажирських автомобілів 50. 20. 1 (2 лоти)»

Затверджено
Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка