Пошук по сайту


Уроку Дата Календарно тематичне планування уроків зарубіжної літератури

Уроку Дата Календарно тематичне планування уроків зарубіжної літератури


№ Уроку


Дата

Календарно – тематичне планування уроків зарубіжної літератури

8 кл.


Зміст програмового матеріалу


К-сть годин

1
Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтва. В.Вордсворт «До прекрасного». Уславлення в сонеті величезної сили «святого мистецтва»
2-3
Місце національних літератур у всесвітньому літературному процесі, їх взаємодія та взаємовпливи. Веди, Біблія, Коран як пам’ятки світової літератури.
4
Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий переказ з творчим завданням.
5
Антична (давньогрецька і давньоримська) література – вихідна основа європейських літератур.
6
Найдавніші цикли давньогрецьких міфів – троянський, фіванський, про аргонавтів.
7
Загадки легендарного співця (Гомер – легендарний основоположник європейської літератури. Поема «Іліада»)
8
Велична пісня геройству і мужності (Образи Ахілла і Гектора як уособлення ідеалу людини, героя, воїна).
9
Гомер. «Іліада». «Пріам у Ахілла» (пісня 24, вірші 469-670). Гуманістичний пафос поеми.
10
Довгий шлях додому. (Гомер. Поема «Одіссея». «Заспів». «Аед демодок».
11
Звеличення людського розуму, винахідливості і допитливості («Одіссей і кіклоп Поліфем»)
12
Гомер. «Одіссея». «Одіссей у Кірки». Образ Одіссея: воїна, ватажка, батька, сина, чоловіка, мандрівника, патріота.
13
Давньогрецька лірика як синтез поезії та музики. Види давньогрецької лірики. Тіртей. «Добре вмирати тому…». Архілох. «Серце, серце…», «Хліб мій на списі замішаний»
14
Гімн краси, радощам життя та коханню в поезіях Сапфо та Анакреонта.
15
Позакласне читання. «Куди несе нас корабель вітчизни?» (Зміст і художня своєрідність вірша Алкея «Не розумію звади поміж вітрів…» Урок порівняльного аналізу.)
16
«Той, хто понад усе шанував людей» (театр у давній Греції. Есхіл. «Прометей закутий». Розповідь Прометея про його благодіяння людям)
17
Оспівування людини та ії внутрішнього світу в давньогрецькій трагедіі (Софокл. «Антігона»).
18
Розвиток звязного мовлення. «Її величність Людина» (оспівування людини у творах давньогрецької літератури). Робота над складним планом відповіді на питання.
19
Тематичне оцінювання. «Давньогрецька література».
20
Публій Вергілій Варон. «Енеїда». Поема «Енеїда» як літературна обробка римської легенди про троянця Енея – засновника Риму. Заспів. Творче наслідування поем Гомера.
21
У пошуках обітованої землі (Поетизація римської доблесті, патріотичного служіння державі, величі Риму в поемі Вергілія «Енеїда»)
22
Квінт Горацій Флакк. Оди «До Мельпомени», «До Манлія Торквата».
23
Сумна доля вигнанця (Публій Овідій Назон. «Метаморфози», «Сумні елегії»)
24
Тематичне оцінювання. «Давньоримська література»
25
Середньовіччя як історична і культурна доба, її хронологічні межі.
26
Із китайської лірики. Творчість Лі Бо та Ду Фу.
27
Із персидської лірики. Роздуми, життєві спостереження та їх узагальнення у творчості Омара Хайяма.
28
Утвердження ідеї права людини на щастя, прагнення до втіхи та радощів життя у творчості Омара Хайяма.
29
Чарівний світ східної поезії. Творчість Рудакі та Гафіза.
30
Тематичне оцінювання. «Поезія Сходу епохи Середньовіччя»
31
Позакласне читання. Фантастична історія реального життя студента Анзельма (Гофман, «Золотий горнець»).
32
Із західноєвропейської поезії. Творчість провансальських трубадурів.
33
Із лірики вагантів. Своєрідність поезії вагантів, її провідні теми.
34
«Пісня про Роланда» - французький героїчний епос. Історична правда та вигадка в поемі.
35
Зображення героїчної боротьби франків проти іновірців у «Пісні про Роланда»
36
Хоробрий рицар Роланд (образ Роланда як головного героя епосу «Пісня про Роланда»).
37
Образ Карла Великого як ідеалу державної мудрості.
38
Ціна людської зради (Ганелон – антипод Карла і Роланда).
39
Розвиток звязного мовлення. Диспут «Поняття про честь і гідність у середньовічному епосі «Пісня про Роланда»».
40
Данте – видатний мислитель і поет Італії. «Божественна комедія» - філософсько-художній синтез середньовічної культури.
41
Пошуки втраченого шляху (Данте. Поема «Божественна комедія». Частина перша. «Пекло»).
42
Чи можна досягти найвищого блаженства? (Данте. «Божественна комедія». Третя частина. «Рай»)
43
Розвиток звязного мовлення. Повідомте на літературну тему (за поемою Данте «Божественна комедія»). Повідомлення на культурологічну тему.
44
Тематичне оцінювання. «Західноєвропейська поезія. Французьський героїчний епос. «Пісня про Роланда». Данте. «Божественна комедія».»
45
Позакласне читання. Дивний роман про Білого Кита (Мелвілл. «Мобі Дік, або Білий Кит»)
46
Доба європейского Відродження, її хронологічні межі. Ідейний рух гуманізму. Скарби культури ренесансу.
47
Франческо Петрарка – видатний італійський поет-гуманіст. Багатство людської душі, краса і щирість людських почуттів, оспівування кохання в книзі «Книзі пісень».
48
Франческо Петрарка. «Книга пісень». Любов Петрарки до Лаури як джерело його інтимної лірики. Художня і психологічна своєрідність лірики Петрарки.
49
Джованні Боккаччо як зачинатель нової європейської прози. Збірка «Декамерон», її композиція і тематичне багатство.
50
Найвищі чесноти людини. (Джованні Боккаччо. «Декамерон». Оспівування у збірці кращих душевних якостей людини).
51
Шлях пізнання життя і людей. Життєвий шлях і творча доля Мігеля Сервантеса де Сааведри.
52-53
«Я, доблесний дон Кіхот Ламанчський…» (Зображення в романі подвигів Дон Кіхота).
54
Як краще жити – розумом чи серцем? Протиставлення ідеалізму дон Кіхота тверезій розсудливості Санчо Панси.
55
Поезія та права в романі М. Сервантеса «Дон Кіхот». Конфлікт між ідеалом та дійсністю – центральна проблема твору.
56
Сміхова стихія у творі. «Донкіхотство» як соціально-психологічне явище.
57
Розвиток звязного мовлення. Дискусія-узагальнення на тему: «Чи потрібні нині Донкіхоти?»
58
Тематичне оцінювання. «Злет людського духу в літературі доби Відродження (Петрарка, Боккачо, Сервантес).
59
Вільям Шекспір – геніальний поет і драматург доби Відродження. Сонети Шекспіра.
60
«Звичайні почуття підносити ти можеш до мистецтва…» (Заглиблення в людську психологію, поетизація людини та краси її почуттів, оспівування кохання в сонетах Шекспіра).
61
Шекспір. «Гамлет». Інтрига, конфлікт, проблематика п’єси.
62-63
«Скрізь нікчемність у розкошах сама…» (образ Датського королівства у трагедії Шекспіра «Гамлет»).
64-65
Терновий вінець принца Гамлета (духовні пошуки головного героя трагедії Шекспіра «Гамлет»).
66
Розвиток звязного мовлення. Твір-роздум «Через відстань віків розмовляю я з Гамлетом знову…» (Уявна розмова з літературним героєм про найважливіші проблеми існування)
67
Позакласне читання. Зірка невмирущого кохання (Утвердження величі й краси справжнього кохання, його здатності піднестися над розбратом і ворожнечею світу в трагедії Шекспіра «Ромею і Джульєтта»).
68
Тематичне оцінювання. «Англійське Відродження. Шекспір.»
69-70
Літературний калейдоскоп. Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого протягом року.
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тематичне планування уроків cвітової літератури в 7 класі. ( ІІ семестр....
Календарно- тематичне планування уроків cвітової літератури в 7 класі. ( ІІ семестр. )

Та завдання уроку
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва 6 клас

Уроку
Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва у 7 класі (за новою програмою)

Календарно-тематичне планування уроків світової літератури (5 клас) за Програмою 2012 року

Календарно-тематичне планування уроків світової літератури
Вступ. Основні тенденції розвитку драматургії наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст

Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11 класу
...

Календарно-тематичне планування уроків французької мови у 10 класі за підручником «Adosphère 4»
Календарно-тематичне планування уроків французької мови у 10 класі за підручником «Adosphère 4» видавництва hachette

Календарно-тематичне планування уроків світової літератури у 10 класі...
Укладачі програми : Ю.І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький, Т. Б. Недайнова, К. Н. Баліна,І. А. Тригуб, О. О. Покатілова

Календарно-тематичне планування уроків світової літератури
Марк Твен (1835-1910). «Пригоди Тома Сойє-ра». Провідні ідеї твору (дружба, кохання, людяність та ін.)

Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 9 класу
Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське й українське барокоБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка