Пошук по сайту


Компонент «Соціальна політика» Модуль Вступ до питань «інвалідності»

Компонент «Соціальна політика» Модуль Вступ до питань «інвалідності»

УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКИЙ ПРОЕКТ

«ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ДЛЯ ДІТЕЙ З

ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УКРАЇНІ»

2008-2013рр.

за підтримки Канадської агенції міжнародного розвитку (CIDA)
Інклюзивна освіта – перспектива нова.

Хоч різні можливості – рівні права!

Кожна дитина – це цілий світ,

Освіта, повага і рівність для всіх!Компонент «Соціальна політика»


Модуль
Вступ до питань «інвалідності»

Авторський колектив:

Ольга Красюкова-Еннс,Канадський центр вивчення неповносправності

Елеонора Чорнобой, Канадський центр вивчення неповносправності

Лариса Байда, Національна Асамблея інвалідів України

Антоніна Обухівська, експерт Проекту

ВСТУП
Модуль «Вступ до питань «інвалідності» був створений в межах українсько-канадського проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні», що розпочав свою діяльність в Україні в 2008 році. Реалізація проекту стала можливою завдяки підтримці Канадської агенції з міжнародного розвитку (CIDA).
Метою проекту є змінення ставлення уряду, закладів освіти та неурядових організацій (НУО) до людей з особливими потребами шляхом представлення різних основоположних компонентів системи інклюзивної освіти, а саме: формування політики у сфері освіти та соціальних послуг, яка спрямовуватиметься на розбудову інклюзивної моделі освіти в Україні.
Отож, для досягнення поставлених цілей в проекті визначено три напрями діяльності:

Компонент «Соціальна політика»

Основи політики, що сприяє залученню дітей з особливими потребами у загальноосвітні школи і громади, засновані на принципах участі Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України в обох експериментальних регіонах.

 • Цільові заклади можуть організовувати і проводити тренінги щодо формування політики.

 • Проводити аналіз політики, яка була розроблена в обох експериментальних регіонах.

 • Спроможність усіх рівнів уряду, навчальних закладів та НУО спільно формувати політику.

Компонент «Освіта»

Існування у двох експериментальних регіонах України та запровадження програм інклюзивної освіти для дітей та молоді з особливими потребами.

 • Спроможність шкіл розробляти і надавати програми інклюзивної освіти.

 • Покращена здатність батьків дітей з особливими потребами брати більш активну участь у процесі навчання їхніх дітей.

 • Впровадження курсів з інклюзивної освіти на базі інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Компонент «Громадянське суспільство»

У двох експериментальних регіонах та на загальнонаціональному рівні зросте спроможність неурядових організацій підтримувати і впроваджувати залучення дітей і молоді з особливими потребами.

 • Покращенні знання та вміння цільових НУО щодо впровадження інклюзивних процесів у школі та громаді, а також їх здатність розробляти і надавати послуги і програми з інклюзії.

 • Створені експериментальні інклюзивні ресурсні центри.

 • Розроблена модель системи інноваційних грантів.

 • Покращена здатність цільових НУО формувати і впроваджувати стратегію спілкування.

 • Здатність цільових НУО ініціювати та стабільно утримувати інформаційну мережу з партнерами з метою прискорення процесу інклюзії.


Тренінговий модуль «Вступ до питань «інвалідності» складається з трьох навчальних модулів, які представлені у логічній послідовності:

1) «Інвалідність» в контексті прав людини

2) Взаємозв`язок між розвитком та «інвалідністю»

3) Інклюзивна освіта-шлях до рівних можливостей

Загальна тривалість тренінгу – 7 год. (1 або 2 дні). Такий підхід дає можливість більш гнучкого планування тренінгу чи кількох тренінгів відповідно до можливостей учасників.

Кожен навчальний модуль містить актуальність теми, завдання теми, термінологічний словник до теми, матеріал до теми, а також список літератури, яку тренер може використати при підготовці до тренінгу.

Як завжди, ми бажаємо успіхів тренерам, які є високопрофесійними особистостями! Успіхів!


Вступ до модуля:
Тренінговий модуль «Вступ до питань «інвалідності» було розроблено канадськими та українськими експертами в рамках проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні». Структура тренінгу вибудувана з урахуванням цілей та завдань проекту.
У першій частині даного модуля пропонується інформація з різних галузей знань, яка стане теоретичним підґрунтям для розуміння питань «інвалідності», різних моделей та теорій «інвалідності», питань соціальної інклюзії.
У другій частині модуля представлено «лінзу інвалідності» - інструмент для розробки та впровадження політики, яка є інклюзивною стосовно осіб з інвалідністю.

Третя частина модуля присвячена питанням інклюзивної освіти та її практичного впровадження в Україні. Під час тренінгу учасники зможуть закріпити свої теоретичні знання практичними вправами, використовуючи власний професійний досвід.
Мета:

 • поглибити знання учасників тренінгу з питань розуміння «інвалідності», прав осіб з інвалідністю, потреб та перешкод на шляху реалізації в українському суспільстві «соціальної інклюзії»;

 • розкрити зміст поняття «інклюзивна освіта»;

 • визначити умови впровадження інклюзивної освіти в Україні;

 • надати практичні знання для запровадження змін з питань соціальної політики в сфері освіти осіб з інвалідністю.


Завдання модуля:

 • Систематизувати знання щодо:

  • понять «інвалідність», «соціальна інклюзія», «інклюзивна освіта», «лінза інвалідності»;

  • філософії прав людини та існуючих підходів до питань «інвалідності»;

  • питань «соціальної інклюзії»;

  • існуючого міжнародного досвіду у впровадженні інклюзивного навчання.
 • Сформувати навички (вміння) щодо:

  • роботи в команді;

  • оцінювання соціальної політики через «лінзу інвалідності» на національному та регіональному рівнях, на рівні громад, шкіл тощо;

  • розроблення, ініціювання та впровадження навчальних заходів, які підсилюють використання загальноприйнятих інклюзивних практик.


Методологія:

Під час тренінгу використовуються різноманітні активні та інтерактивні методи навчання. Здебільшого лекції, презентації, перегляд відеофільмів, дискусії.

До уваги тренера!

Перед підготовкою до тренінгу необхідно передбачити можливість вільного переміщення і комфортного перебування учасників з особливими потребами у приміщенні, його архітектурну, комунікаційну, інформаційну доступність.
Учасники:

Учасниками тренінгу можуть бути представники громадських організацій, державних структур, відповідальних за формування соціальної політики щодо осіб з інвалідністю, викладачі вищих навчальних закладів, вчителі шкіл, представники психолого-медико-педагогічних консультацій та всі зацікавлені особи, які будуть використовувати набуті знання в межах своєї професійної діяльності для впровадження інклюзивної освіти в Україні.

Кількість учасників: 20 – 25 осіб.


Тематичний план модуля


Тема, підтема

Час (у хвилинах)

Вступ
Знайомство. Мета та завдання тренінгу. Очікування учасників


40 хв.

Тема 1. «Інвалідність» в контексті прав людини
1.1. Теорія «інвалідності»

45 хв.

1.2. Моделі «інвалідності»

90 хв.

1.3. «Інвалідність» та дискримінація

60 хв.

Всього хв.

235 хв.

Тема 2. Взаємозв`язок між розвитком та «інвалідністю»
2.1. Соціальна інклюзія – рівність можливостей для всіх

50 хв.

2.2. «Лінза інвалідності – інструмент для розробки та впровадження політики».


45 хв.

Всього хв.

95 хв.

Тема 3. Інклюзивна освіта –шлях до рівних можливостей
3.1. Інклюзивна освіта як один з аспектів прав людини


60 хв.

Всього хв.

60 хв.

Підведення підсумків роботи тренінгу

30 хв.

Всього за модулем хв.

7 год.


Детальніше дивіться у розділі Документи проекту


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Всеукраїнський студентський архів
Для регулювання соціально-трудових відносин держава створює сис­тему законодавчої І нормотворчої діяльності. Вона охоплює такі напрям­ки,...

«Швидка соціальна допомога» як зібрати «надзвичайний набір»
Автоматизовані бібліографічні бази даних з актуальних питань економіки, політики, права та законодавства України

Вступ 4
Змістовий модуль Загальні питання римського приватного права

Вступ
Державна політика інформаційної безпеки І її реалізація в Законодавстві України

Тематичний план № з/п
Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Тех­но­логії. 10-11 класи.” Даний модуль доцільно використовувати для класів...

Корпоративна політика та лідерство. Навчальний посібник -київ: Видавництво...
Корпоративна політика та лідерство. Навчальний посібник -київ: Видавництво наду,2005

4. Маркетингова товарна політика
Традиційно ця політика становить основний зміст маркетингової діяльності, бо коли підприємство не виготовляє корисних споживачам...

4. Маркетингова товарна політика
Традиційно ця політика становить основний зміст маркетингової діяльності, бо коли підприємство не виготовляє корисних споживачам...

Інноваційна політика маркетингу
...

Бюлетень нових надходжень за червень 2013 року
А. В. Іпатов, О. М. Лисунець, І. Я. Ханюкова [та ін.]; Моз україни; Український державний нді медико-соціальних проблем інвалідності...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка