Пошук по сайту


Нака з

Нака з

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

05.04.2006 N 264

  Про затвердження Базового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової освіти

На виконання Закону України "Про загальну середню освіту" та Указу Президента України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні" від 4 липня 2005 року N 1013/2005 з метою забезпечення засобами навчання та навчальним обладнанням оновленого змісту навчальних предметів початкової освіти НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової освіти (додається).

2. Базовий перелік розроблено з урахуванням вимог Державного стандарту початкової загальної освіти та відповідно до нових навчальних програм в умовах переходу початкової школи на новий зміст та структуру навчання і він є обов'язковим для загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форми власності.

3. Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової освіти опублікувати в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України, в журналі "Початкова школа" та розмістити на сайті міністерства.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Жебровського Б.М.

Міністр


С.М.Ніколаєнко


  БАЗОВИЙ ПЕРЕЛІК

  засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової освіти

Пояснювальна записка

Перелік засобів навчання для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів складено на виконання Закону України "Про загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. N 1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання".

У своєму складі Перелік містить засоби навчання, які є обов'язковими для обладнання навчальних кабінетів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Перелік розроблено з урахуванням вимог Державного стандарту початкової загальної освіти зі змінами, схваленими рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 20.10.2005 р. (протокол N 10/1-2 і відповідно до оновлених навчальних програм для початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів. Даний документ складено з метою підвищення рівня організації навчально-виховного процесу і оснащення навчального середовища якісними засобами навчання та сучасним обладнанням, які сприятимуть ефективному засвоєнню знань, формуванню умінь та навичок учнів, підвищенню рівня їх навчальних досягнень.

Засоби навчання у структурі Переліку поділено на групи: друковані, відео(аудіо)матеріали, об'єкти натуральні, прилади та пристосування, інструменти, програмно-апаратне обладнання загального призначення та інше з метою зручності їх використання та систематизації у навчальному кабінеті.

Користуючись Переліком засобів навчання, слід звернути увагу на те, що:

структуру Переліку, назви навчальних предметів визначено відповідно до затверджених Міністерством освіти і науки України типових навчальних планів початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів з українською, російською мовами навчання та з навчанням мовами національних меншин (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 р. N 682);

кількість засобів навчання у Переліку визначено з розрахунку на 30 учнів;

засоби навчання, призначені для демонстрування, передбачено постачати у навчальні заклади по 1 примірнику;

для забезпечення проведення практичних робіт засобами навчання розрахунки здійснюються відповідно до наявної кількості учнів у класі (на кожного учня окремо, на двох чи/або на групу з 3-4 учнів);

кількість технічних засобів навчання у Базовому переліку визначено із розрахунку на один навчальних кабінет або на один загальноосвітній навчальний заклад з малою наповнюваністю учнів.

БАЗОВИЙ ПЕРЕЛІК

засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів початкової освіти МОВА ТА ЧИТАННЯ

(українська, російська та мови національних меншин)

ДРУКОВАНІ

Таблиці

Український алфавіт (друковані літери великі і малі)

1 шт.

Алфавіт (російський, молдовський, угорський, польський, румунський, кримськотатарський, болгарський, словацький; друковані літери великі і малі)

по 1 шт.Український алфавіт (рукописні літери великі і малі)

1 шт.

Алфавіт (російський, молдовський, угорський, польський, румунський, кримськотатарський, болгарський, словацький; рукописні літери великі і малі)

по 1 шт.

Зразки каліграфічного письма українських букв великих і малих та їх з'єднань (1-4 класи)

1 шт.

Зразки каліграфічного письма букв великих і малих та їх з'єднань (російська, молдовська, угорська, польська, румунська, кримськотатарська, болгарський, словацька 1 - 4 класи)

по 1 шт.

Тлумачний ілюстрований словник української мови (1-4 класи)

1 компл.

Тлумачний ілюстрований словник мов національних меншин (1-4 класи)

по 1 компл.

Сиди правильно при письмі

1 шт.

Правильно тримай ручку при письмі

1 шт.

Сиди правильно при письмі (для лівші і правші)

1 шт.

Правильно тримай ручку при письмі (для лівші і правші)

1 шт.

Словникові слова з ілюстраціями, українська мова (1-4 класи)

4 компл.

Словникові слова з ілюстраціями, мови національних меншин (1-4 класи)

по 1 компл.

Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (1 клас)

1 компл,

Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (2 клас)

1 компл.

Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (3 клас)

1 компл.

Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (4 клас)

1 компл.

Предметні малюнки для використання під час виконання словниково-логічних вправ (1-4 класи)

1 компл.

Серія малюнків (3 - 4) для побудови зв'язного мовлення (1 клас)

1 компл.

Серія малюнків (4 - 5) для побудови зв'язного мовлення (2 клас)

1 компл.

Серія малюнків (5 - 8) для побудови зв'язного мовлення (3, 4 клас)

1 компл.

Азбука діалогічного мовлення з ситуативними малюнками. Етичні норми спілкування (1 клас)

1 компл.

Азбука діалогічного мовлення з ситуативними малюнками. Етичні норми спілкування (2 клас)

1 компл.

Азбука діалогічного мовлення з ситуативними малюнками. Етичні норми спілкування (3 клас)

1 компл.

Азбука діалогічного мовлення з ситуативними малюнками. Етичні норми спілкування (4 клас)

1 компл.

Таблиці для збільшення поля читання, кута зору (1 клас)

1 компл.

Таблиці для збільшення поля читання, кута зору (2 клас)

1 компл.

Формування навички читання українською мовою цілими словами (1 клас)

1 компл.

Формування навички читання українською мовою цілими словами (2 клас)

1 компл.

Формування навички читання мовами національних меншин цілими словами (1 клас)

по 1 компл.

Формування навички читання мовами національних меншин цілими словами (2 клас)

по 1 компл.

Динамічні опорні схеми для формування навички виразного читання (1-4 класи)

по 1 компл.

Прийоми розвитку темпу читання вголос і мовчки (1-4 класи)

1 компл.

Таблиці та опорні схеми з української мови: Мова. Мовлення (3-4 класи)

1 компл.

Таблиці та опорні схеми з мов національних меншин: Мова. Мовлення (3-4 класи)

по 1 компл.

Таблиці та опорні схеми з української мови: текст, його будова; тема і основна думка тексту, заголовок, абзац; (4 клас)

1 компл.

Таблиці та опорні схеми з мов національних меншин: текст, його будова; тема і основна думка тексту, заголовок, абзац (4 клас)

по 1 компл.

Таблиці та опорні схеми з української мови:
Речення:
Види простих речень за метою висловлювання.

1 компл.

Головні (підмет і присудок) і другорядні члени речення.

1 компл.

Однорідні члени речення.

1 компл.

Уявлення про складне речення (найпростіші види) (1-4 класи)

1 компл.

Таблиці та опорні схеми з мов національних меншин:
Речення:
Види простих речень за метою висловлювання.

1 компл.

Головні (підмет і присудок) і другорядні члени речення.

1 компл.

Однорідні члени речення.

1 компл.

Уявлення про складне речення (найпростіші види) (1-4 класи)

1 компл.

Таблиці та опорні схеми з української мови:
Слово. Лексичне значення слова. Багатозначні слова.

1 компл.

Найуживаніші синоніми, антоніми, омоніми.

1 компл.

Фразеологізми. (1-4 класи)

1 компл.

Таблиці та опорні схеми з мов національних меншин:
Слово. Лексичне значення слова. Багатозначні слова.

1 компл;

Найуживаніші синоніми, антоніми, омоніми.

1 компл.

Фразеологізми. (1-4 класи)

1 компл.

Таблиці та опорні схеми з української мови:
Будова слова. Основа і закінчення, корінь, префікс, суфікс. Спільнокореневі слова. Словотвір (2-4 класи)

1 компл.

Таблиці та опорні схеми з мов національних меншин:
Будова слова. Основа і закінчення, корінь, префікс, суфікс. Спільнокореневі слова. Словотвір (2-4 класи)

1 компл.

Таблиці та опорні схеми з української мови (3, 4 класи):
Частини мови:
іменник;

1 компл.

прикметник;

1 компл.

числівник;

1 компл.

займенник;

1 компл.

дієслово;

1 компл.

прислівник;

1 компл.

прийменник, сполучник; загальні відомості

1 шт.

Таблиці та опорні схеми з мов національних меншин (3, 4 класи):
Частини мови:
іменник;

1 компл.

прикметник;

1 компл.

числівник;

1 компл.

займенник;

1 компл.

дієслово;

1 компл.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Затвердити Умови проведення обласного фестивалю інформаційних учнівських проектів з літератури (додаток 1)

Нака з
Нагородити переможців III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, згідно списку (додаток 1)

Нака з
Затвердити план роботи з обдарованими дітьми Білоцерківського району на 2015/ 2016 навчальний рік (додаток 1)

Нака з
Про організацію та проведення ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016/2017 навчальному році

Нака з
Про затвердження Перспективного плану контролю за діяльністю навчальних закладів м. Кривого Рогу на 2017 2019 рр

Нака з
Про участь учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін

Нака з
Сокальської районної державної адміністрації львівської області 80000,м. Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail:...

Нака з
Тернопіль, вул. М. Грушевського, 8, тел: (0352) 52-23-53, факс: (0352) 52-32-28, e-mail

Нака з
Контролюючі роботи з англійської мови, фізики, хімії, біології, історії, географії, інформатики та інших предметів допускається проводити...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка