Пошук по сайту


Календарно-тематичне планування уроків французької мови у 10 класі за підручником «Adosphère 4»

Календарно-тематичне планування уроків французької мови у 10 класі за підручником «Adosphère 4»

Календарно-тематичне планування уроків французької мови у 10 класі за підручником «Adosphère 4» видавництва HACHETTE

І семестр


Дата/

уроки

Розділ у підручнику

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєва компетенція

Мовленнєві функції

Лінгвістична компетенція

Лексика

Лінгвістична компетенція

Граматика

Лінгвістична компетенція

Фонетика

Соціокультурна компетенція

Загально

навчальна компетенція

Вправи у підручнику та зошиті, компетенції.
Module 0


Початок навчального року

Обговорювати стратегії вивчення іноземної мови. Формулювати свою мету вивчення французької мови. Ознайомитися із структурою підручника

і зошита.

Les stratégies d'apprentissage. Les verbes et les actions d'apprentissage d'une langue vivante.

Réussir à apprendre. Formuler des objectifs.

Les sports.
L'alphabet phonétique international

Les ressources autour de nous
P.6 – 8

Ex.1 - CE

ex.2 – CO (piste 2)

Ex.3 - 5 – EO

Ex.7 – 9 - phonétique

ex.9 – gram.

Cahier : p.3-5
Module 1

Leçon 1


Дивимося телевізор.
Телебачення і улюблені телепередачі

Розповідати про перегляд телепередач та фільмів по телевізору. Висловлювати власне ставлення до реклами на телебаченні.

Знати назви франц. каналів, уміти вибрати передачу, яка цікавить,

з телепрограми.

Les types de programmes télévisés.

Exprimer la cause.

Le programme télé.

À cause de...

grâce à ….

La formation

des adjectifs.
Faire son programme télé idéal.

Les chaînes de télévision françaises.
Ex. 2 p.10 - СE

Ex.6 - CO.

Ex.3, 4, 5 – vocab.

Ex.1, 7 – EO

ex.8, 9, 10 p.11

P.12 ex.11, 12 – gram.

Ex.13 – EO

ex.14 – projet

P.13 ex.1, 2 – gram.

Ex.3 – 5 – gram. ex.6 - lexique

Cahier : p.6 - 7
Leçon 2

Комп'ютер очима підлітків

Порівнювати роль телевізора та комп'ютера, називати переваги комп'ютера. Говорити про можливості комп'ютера та Інтернету.

Висловлювати власний погляд, погоджуватися з думкою інших або заперечувати.

Les activités préférées des ados. L'ordinateur : ses fonctions et possibilités. Comparer la télé et l'ordi.

Le passé composé. L'imparfait.

Le gérondif.

[g]

[ɧ]

[ʒ]Ex.2 - 4 p.14 - СЕ

Ex.1, 6, 7, 10 - ЕО

Ex.11, 12, 13 p.15 – gram.

Ex.14, 15 p.16 – gram.

Ex.17, 18 – phonétique

Ex.19 - EO

P.17 Ex. 1 - 8

Cahier : p.8 - 9
Leçon 3

Телебачення

без кордонів

Обговорювати різні телепередачі та серіали. Розповідати про власні інтереси та захоплення.

Уміти наводити аргу-менти, щоб переконати співрозмовника.


La télévision française. Les séries d'animation : Totally Spies,

Code Lyoko, Titeuf,

Le Petit Prince, Marsupilami
Ex.1 - 3 p.18-19 — CЕ, ex.4 – EO

Ex.5 - projet

Cahier : p.10-11Проектна робота з теми

Дивимося телевізор”


Активізація вивченого матеріалу з теми, систематизація.

Скласти сценарій телепроекта.

Créer une émission ou

une série télévisée.

Présenter son émission. Donner envie aux téléspectateurs de la regarder.Les chaînes de télévision

Préparer un poster ou une présentation multimédia.

P.22 - projet

Контроль навичок та умінь з теми

Усно і письмово розповідати про свої улюблені шоу, теле-передачі, телесеріали, які довподоби. Вміти вибирати основну інформацію з документу.

Висловлювати власне ставлення до ідеї приятеля. Написати електронний лист,

дати поради.

Les types de programmes télévisés et radio. Qualifier les programmes télévisés.

Exprimer la cause.

Donner son opinion.

Donner des conseils.

Imparfait

Passé composé
Rédiger une lettre (un mél).

Вибирати основну інформацію зі статті.

P.20-21 – DELF

Ex.1 – 4 – CO

Ex.5 – PO

Ex.6-9 – CE

ex.10 - PE

Cahier : p.12-13 - auto-évaluation,

p.57 - portfolio

Module 2

Leçon 1

Моя рідня.
Стосунки між членами родини

Розповідати про свою родину — батьків, сестер, братів, про стосунки між родичами. Обговорювати проблеми поколінь у сім'ї. Уміти давати поради одногрупникам щодо покращення відносин у родині. Робити висновки.

Les membres d'une famille.

Les relations interpersonnelles.

Ma place dans la fratrie.

Exprimer une conséquence.

Donner des conseils.

Une restriction

ne … que.

Les pronoms relatifs qui et que.
Faire un contrat pour améliorer les relations avec ses parents, ses frères, sa classe ou ses copains.
P.23 ex.1, 3, 4 – ЕO

Ех.2, 3 p.24 - СО

P.25 ex. 5 – CO

Ex.17 p.26 – EE

ex.2 p.27 – CO

P.26-27 – gram., communication

Cahier : p.14-15
Leçon 2

Мої стосунки з іншими

Називати відчуття та емоції. Розповідати про ставлення до інших людей, про підтримування дружніх стосунків з приятелями, вчителями.

Exprimer des sentiments et des sensations.

L'attitude envers la restauration rapide.

Les adverbes d'intensité.

Les doubles pronoms compléments.

Le futur simple.

Les emplois de si.

Les semi-consonnes

[ɥ] et [w]

Un portrait d'une personne, d'un objet, d'un animal réel ou imaginaire,

à la manière d'Anna Gavalda
Ex.1, 3 p.28 - EO

Ex.2, 4, 5, 7 - CЕ

Ex.8 p.29 – EO,

ex.11, 12 – gram.

Ex.15, 16 – phonétique

Ex.17 - projet

Ex.1 - 9 p.31

Cahier : p.16-17
Leçon 3

Відомі сім'ї

Обговорювати внесок у літературу, культуру відомих родин.

Називати персонажів казок, їх авторів.


Les contes de Charles Perrault.

Les familles célèbres (cinéma, musique, littérature, cuisine, politique) françaises et ukrainiennes.

Alexandre Dumas.

Les frères Lumière.
Ex.1, 2 p.32 – CE,

ex.3 - EO

ex.4 p.33 – CE

Ex.5, 6 – recherches sur Internet

Cahier : p.18-19Проектна робота з теми

Моя рідня”

Активізація вивченого матеріалу з теми, систематизація.

Скласти сценарій вистави і репліки персонажів.

La famille.

Un ado compliqué.

La dispute.

La réconciliation.Le festival de théâtre scolaire francophone
P.36
Контроль навичок та умінь з теми

Давати поради одногрупникам, які скаржаться на сварки у родині. Розповідати про свої стосунки з батьками. Скласти електронний лист до приятеля. Говорити про великі та маленькі сім'ї, висловлювати свою позицію.

Les relations entre les parents et leurs enfants. Les problèmes de famille.

Donner des conseils.

Etre enfant unique.Le portrait de sa famille imaginaire en 2035.
DELF P.34

ex.1, 2, 3, 4 – CO

Ex.5– PO

Ex.6, 7 – CE

Ex.8 – PE

Cahier : p.20-21 -

auto-évaluation,

p.58 - portfolio
Module 3

Leçon 1


Талановита особистість.
Розвиваємо таланти

Ставити запитання для отримання інформації з теми. Знати назви видів мистецтва. Висловлювати свою позитивну або негативну оцінку почутого або побаченого.

Exprimer des goûts et donner une opinion.

Les disciplines artistiques.

Les pronoms démonstratifs.

L'interrogation directe et indirecte.


P.37 ex.2 – CO

ex.4 - EO

Ex.1 p.38 - EO

ex.2, 3 р.39- CO

Ex.5, 6, 7 – EO

Ex.14 – projet

P.40 ex.8 – 13 - gram.,

p.41 ex.1 - 7

Cahier : p.22-23
Leçon 2

Шукаємо таланти

Розповідати про свої захоплення та інтереси. Обговорювати тему фотографування художнього та аматорського. Описати розташування об'єктів.

Situer dans l'espace.

Décrire une photo.

Prendre une photo.

La photographie.

L'accord des participes passés.

Les verbes connaître et savoir.

[œ] [ø]P.42-43

ex.1, 8 — ЕО,

ех.2, 3, 4, 5, 6, 7 – СE

Ex.9, 10, 11, 12 – communication

Ex.18 – projet

P.45 ex.1 - 5

ex. 6, 7- phonétique

Cahier : p.24-25
Leçon 3

Відомі твори мистецтва

Обговорювати різні види мистецтва. Висловлювати власне ставлення, погоджуватися або не поділяти думку інших. Ознайомитися з історією створення Ейфелевої вежі, ставлення інших відомих людей до інженерного творіння Г.Ейфеля.

La grande Dame de fer dans l'art.

Les disciplines artistiques.

Présenter une œuvre.Les symboles représentatifs des pays.

Guillaume Apollinaire.

Léonard de Vinci

Dante Alighieri

Paul McCartney

Molière

Louis de Béchameil

Auguste Rodin
P. 46 - 47

ex.1- 4 – CE

Ex.5, 6 – recherches sur Internet

Ex.7 – projet

Cahier : p.26-27
Module 3

Проектна робота з теми

Талановита особистість”

Активізація вивченого матеріалу з теми, систематизація.

Створити проект шкільної мистецької виставки.
Р.50
Контроль навичок та умінь з теми

Написати повідомлення друзям з пропозицією організувати культурно-мистецьку акцію у школі. Розповідати про відвідання виставки, музею.

Dans un musée.

Un événement artistique.

Proposer de créer un festival artistique.

DELF p.48-49

Ex.1 - 4 - CO

Ex.5 - PO

Ex.6 - 8 - CE

Ex.9 – PE

Cahier : p.28-29 – auto-évaluation,

p.59 - portolio
Module 4

Leçon 1

Зануритися

у читання.
Книги і читання

Називати жанри книг, розповідати про уподобання. Обговорювати улюблену книгу. Пояснювати, чому вона подобається. Давати пораду щодо читання.

Les types de lecture.

Les livres.

Exprimer une opposition.

Situer dans le temps.

Exprimer une durée.

Mon livre préféré.

Le pronom relatif dont.

Les liaisons interdites

La presse française et ukrainienne

Faire une enquête sur les habitudes de lecture.

P.51 ex .4 – EO

P.52 – 54

Ex.1, 3c - EO

Ex.2, 3 – CO

Ex.10 – 12 - gram.

Ex.13 - projet

P.55 ex.1 – 5,

ex.6 - phonétiaue

Cahier : p.30-31
Leçon 2

Навіщо ми читаємо

Знати назви періодичних видань. Розповідати про власні уподобання та інтереси. Розповідати про улюбленого літературного персонажа.

Le personnage préféré.

La presse.

L'expression de la peur.

Le subjonctif présent.

Pour situer dans le temps.


Ex.2 p.56 – CE

Ex.3-5 p.57

Ex.1, 6, 10 – EO

Ex.8, 9 - CE

Ex.12, 14 – EO

Ex.15 p.57 – projet

P.59 ex.1 - 5

Cahier : p.32 - 33

Leçon 3

Література і періодика, яку читають підлітки

Вести бесіду про літературні смаки підлітків, про художні твори з курсу літератури, про літературні новинки та письменників. Розповідати про похід

до бібліотеки.

Les types de lecture.

Les préférences littéraires des ados.Le CDI

Imaginer

un CDI idéal

p.60 – 61 ex.1-4 – CE

Ex. 5 p.61 - EO

Cahier : p.34-35Проектна робота з теми

Зануритися

у читання”

Активізація вивченого матеріалу з теми, систематизація.

Створити обкладинку книги (журналу)

на виставку.

Les genres des livres.

La presse et les magazines.

Justifier son choix.Le concours «Littérature et presse en français langue étrangère» 

Créer une couverture de livre ou de magazine

P.64 - projetКонтроль навичок та умінь з теми

Написати замітку про літературні смаки молодих французів. Висловити власну думку щодо читання молоддю книжок та періодичних видань.


Harry Potter

Bjorn le Morphir
P.62-63 DELF

Ex.1 - 3 – CO

Ex.4 – PO,

ex.5, 6 – CE,

ex.7 – PE

Cahier : p.36-37 - auto-évaluation,

p.60 - portfolio


ІІ семестрДата урок

Розділ у підручнику

Тематика ситуативного спілкування


Мовленнєва компетенція

Мовленнєві функції

Лінгвістична компетенція

Лексика

Лінгвістична компетенція

Граматика

Лінгвістична компетенція

Фонетика

Соціокультурна компетенція


Загально

навчальна компетенція

Вправи, компетенції

Домашнє завдання
Module 5

Leçon 1

Готуємося до дорослого життя.
Вибір майбутньої професії.Знати назви професій та галузей економіки. Розповідати про професію, яка цікавить. Уміти скласти лист до роботодавця. Давати поради щодо вибору майбутньої професії. Розповідати про професії своїх батьків.

Le système scolaire.

Les classes. Les métiers

Les professions.

Les filières. La profession que je voudrais exercer.

Exprimer une obligation, un souhait, un conseil,

un but. Pour écrire

une lettre de motivation.

L'emploi du subjonctif présent.

Les liaisons obligatoires.

Le système scolaire en France et en Ukraine.

Un conseiller d'orientation.

Офіційна документація. Резюме.

P.65 ex.4 - EO

P.66 - 67

ex.2, 4, 5, 6 – CЕ, ex.1, 3, 8 – EO

Ex.2, 3 p.62 – CO

Ex.10 – gram.

Ex.11, 12 р. 68

Ex.13, 14 - phonétique

Ех.15 - projet

P.69 – ex.1 - 7

Cahier : p.38 - 39
Module 5

Leçon 2

Вчимося для життя

Говорити про навчання майбутній професії : типи закладів для здобуття професії. Обговорювати цікаві та престижні професії. Розповідати про свій вибір майбутньої професії та хто (що) впливає на цей вибір.

Les études.

Les métiers pour les femmes et pour les hommes.

Choisir un métier original.

Le passé simple.

Le discours indirect au présent.


Ex.2 - 6 p.71 – CО

ex.1, 7 p.70-71 – EO

Ex.8, 9 – à écouter

Ex.12, 13, 14, 15 – gram., ех.17 - ЕО

Ex.18 – projet

P.73 ex. 1 – 5 – par écrit

Cahier : p.40 - 41

Leçon 3

Бути професіоналом

Розповідати про улюблену професію або справу, якою хотілося б займатися у майбут-ньому. Обговорювати професії, які мало цікавлять або непрестижні серед підлітків.

Etre professionnel(le).

Des métiers.

Mon métier préféré.Le métier de mangaka.

Participer au forum Internet.
Ex.2, 4 p.74 - 75 – CE, ex.1, 3, 5 – EO

Ex.6 – projet

Cahier : p.42 - 43Проектна робота з теми

Готуємося до дорослого життя».


Обговорювати різні типи ігор. Робити мультимедійну презентацію.

Розробити правила гри.

Знайти мотиви, щоб зацікавити одногруп-ників професією.Les jeux différents.

Les règles du jeu.La Journée des métiers et de l'orientation à l'école.

Créer des jeux sur l'orientation et les métiers.

Працювати у підгрупах. Розподіляти обов'язки. Відповідати за певну ділянку роботи.


P.78Контроль навичок та умінь з теми


Говорити про професію вчителя. Висловлювати власну думку, яким повинен бути хороший вчитель, і чи хотілося б бути у майбутньому шкільним вчителем.

Вести бесіду про посади, дипломи та професійний досвід, навчання та роботу за кордоном. Наводити приклади та переконливі аргументи.

Le métier d'enseignant.

Comment doit être un professeur idéal.

Trouver un emploi.

Faire ses études à l'étranger.
Il n'y a pas d'âge pour étudier.
P.76 — 77 DELF

ex.1, 2, 3, 4 – CO

Ex.5 – PO

Ex.6, 7, 8, 9, 10 – CE

Ex.11 – PE

Cahier : p.44-45 – auto-évaluation,

p. 61 – portfolio

Module 6

Leçon 1

Майбутнє.
Фантастика і реальність.

Обговорювати винаходи та технічні вигадки, які знайшли застосування у сьогоденні. Уміти висловити власну оцінку (позитивну або негативну) до творів наукової фантастики.

Exprimer une opinion négative, un doute, une possibilité. Exprimer une opinion positive, une certitude. Les romans et les films d'anticipation.

Une invention futuriste.

Les pronoms possessifs.

Le plus-que-parfait.

Les liaisons facultatives.

Les romans de Jules Verne.

Les inventions scientifiques.
P.80-81 ex.2 – CО, ex.1, 7 – EO

Ex.5 (piste 19) – à écouter, ex.8 - CE.

Ex.9 - EO,

ex.14 – projet

P.82 ex.10 - 13 – gram. ; p.83 ex.1, 2

Ex.7 - phonétique

Cahier : p.46 - 47
Module 6

Leçon 2

Міста у майбутньому

З опорою на прочитане розповідати про майбутнє міст, називати споруди у місті. Уявляти і описувати своє місто у майбутньому, свій мікрорайон, вулицю.


Une ville, une rue,

un quartier.

Les bâtiments d'une ville. Exprimer une concession

Ma ville dans le futur.

Le passif
Venise.

Villes du futur.
P.84-85 ex.2 - 7 – CE

Ex.1, 10 – EO

Ex.16, 17 - communication

ex.14, 15 – gram.

ex.1 -3 – gram.,

ex.4 - 6 p.87 – lexique, communication

Ex.18 – projet

Cahier : p.48 – 49

Leçon 3

Людина майбутнього

Розповідати про зміни, які пов'язані з життям людини у майбутньому (харчування, транспорт, житло, одяг). Порівнювати предмети з реального життя і майбутнього.

S'alimenter, se loger,

se déplacer, s'habiller dans le futur.

Des idées futuristes.

Un aliment extraordinaire.

Les maisons de demain.Luc Besson

Olivier Lapidus

Amédée Bollée

Hervé This

Vincent Callebaut

Créer sa boîte à souvenirs.

Ex.2 p.76 – CE

P.77 ex.3, 4

Ex.6 – gram.

Ex.7 - phonétique

Ex.8 – travail de création

P.81 ex.9 – 12, ex.13 – jeux de rôles, ex.16 – à écouter

Cahier : p.50 – 51
Проектна робота з теми

Майбутнє”
Les inventions de demain dans les domaines différents (la plus futuriste, la plus utile, la plus réaliste, la plus drôle). Faire une fiche technique.
Un concours des jeunes lycéens «Des objets de demain»
P.92 - projet
Контроль навичок та умінь з теми

Майбутнє”

Уміти аргументовано викласти власну думку. Розповідати про машину, яку хотілося б мати у майбутньому. Вести бесіду про сучасні технології та досягнення сучасної науки. Порівнювати минуле та майбутнє.


Des moyens de transport futuristes. Les nouvelles technologies. Les voitures sans essence.

Des villes vertes et futuristes. Une ville ancienne et une ville récente.

Les pronoms possessifs.

Le plus-que-parfait
Виконувати тестові завдання

P.90-91

Ex.1-6 – CO (piste 23); ex.7 – PO; ex.8 -10 – CE ;

ex.11 – PE

Cahier : p.52 - 53 – auto-évaluation,

p.62 - portfolio

Module 7

Leçon 1

Шкільні предмети.

Урок музики

Називати музичні інструменти, нотні знаки. Розповідати про уроки музики у школі та заняття музикою. Висловлювати власне ставлення до музики.


Les instruments de musique. Quelques notions de solfège.

La gamme. Les notes.

La culture musicale.

Le chant choral.Le film «Les Choristes »
P? 94-95 ex.1-5 - CO

Ex.7, 8 p.95 – EO

Cahier : p.54, ex.1
Module 7

Leçon 2

Урок історії

Ознайомитися з історією виникнення французької мови. Розповідати про історичні події, історичних осіб. Дізнатися про походження франц.слів, вплив інших мов на словник франц.мови.


L'histoire de la langue française : du latin au français moderne.

Les mots-emprunts

en français.Les Gaulois.

Guillaume le Conquérant.

L'étymologie des mots.

La devise de la République française.
P.96 – 97

ex.1 – 3 - CE

Ex. 4 – EO

Ex. 5, 6 – recherches sur Internet

Cahier : p.54, ex.2

Leçon 3

Урок географії

Розповідати про географічне положення Франції та України. Називати основні топографічні назви. Називати найбільші міста Франції та України. Говорити про адміністративний устрій двох країн.


La France physique. Les noms géographiques.

La division administrative

de la France.

L'Ukraine.L'Hexagone. Régions administratives françaises. (p.126)

La France métropolitaine.

Faire la fiche technique de l'Ukraine.

Recherches sur Internet.

P.98-99

Ex.1, 2 – CE

Ex. 3 – travail en binômes

Ex.4, 5 – par écrit

Cahier : p.55, ex.3

Leçon 4

Урок математики

Ознайомитися з основними математичними функціями, їх назвами. Уміти застосовувати знання з математики на уроці франц.мови.


Les fonctions mathématiques.

Les fractions.

Les pourcentages.Faire des statistiques.
P.100 - 101

Ex.1, 3, 4 – CE,

ex.5 – travail de recherche

Cahier : p.55, ex.4

Leçon 5

Урок природо-знавства

Вести бесіду про захист довкілля, про відновлювальні джерела енергії на планеті. Висловлювати власні думки щодо покращення екологічної ситуації у місті, країні.

Les sciences naturelles.

L'énergie éolienne. L'énergie géothermique.

L'énergie solaire. L'énergie hydraulique.

Les énergies renouvelables. Les conditions atmosphériques.

Le tri des ordures.

Les actions écologistes.

P.102 - 103

Ex.1 – CE

Ex.2, 3 – vocab.

ex.4 – PE, PO

Cahier : p.56, ex.5
Leçon 6

Урок інформатики

Обговорювати користування соціальними мережами, про вибір соціальної мережі, про створення блогу. Розповідати про власний досвід користування Інтернетом у пізнавальних та розважальних цілях.

Un réseau social.

Un blog.
Créer un blog pour la classe de français.
P.104 – 105

ex.1, 2 – CE

Ex.3, 4 - EO

Cahier : p.56, ex.6
Контроль навичок та умінь з теми

Шкільні предмети”

Узагальнення і систематизація вивченого

за рік.Compétences :
CO – la compréhension orale

CE – la compréhension écrite

EO – l'expression orale

PO – la production orale

EE – l'expression écrite

PE – la production écrite

gram. - la grammaire

communication

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тематичне планування уроків cвітової літератури в 7 класі. ( ІІ семестр....
Календарно- тематичне планування уроків cвітової літератури в 7 класі. ( ІІ семестр. )

Уроку
Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва у 7 класі (за новою програмою)

Календарно-тематичне планування уроків світової літератури у 10 класі...
Укладачі програми : Ю.І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький, Т. Б. Недайнова, К. Н. Баліна,І. А. Тригуб, О. О. Покатілова

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови
Автори: Горбач Олена Сергіївна – вчитель англійської мови Летавського нвк "зош I-III ступенів, ліцей"

Та завдання уроку
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва 6 клас

Календарно-тематичне планування уроків світової літератури (5 клас) за Програмою 2012 року

1. Початок зоряного шляху
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва 5 клас

Календарно-тематичне планування уроків світової літератури
Вступ. Основні тенденції розвитку драматургії наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст

Календарно-тематичне планування уроків світової літератури
Марк Твен (1835-1910). «Пригоди Тома Сойє-ра». Провідні ідеї твору (дружба, кохання, людяність та ін.)

Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 9 класу
Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське й українське барокоБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка