Пошук по сайту


Лекція 6 еп Тема Механізми управління природокористуванням

Лекція 6 еп Тема Механізми управління природокористуванням


http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Лекція 6 еп

Тема 6. Механізми управління природокористуванням
План

1. Управління природокористуванням та його правові основи.

2. Органи управління та контролю за природокористуванням.

3. Система екологічних стандартів і нормативів.

Література: [6, Закон]


 1. Управління природокористуванням полягає у здійсненні функцій планування, дослідження, спостереження, прогнозування, проведення екологічної експертизи, контролю, інформування і іншої

 2. визначає правові основи регулювання відносин в галузі охорони НПС, в тому числі прийняття рішень щодо обмеження, припинення або зупинення діяльності екологічно небезпечних підприємств;

 • встановлює правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій, статусу потерпілих громадян та порядку оголошення таких зон.

Кабінет Міністрів:

 • здійснює реалізацію екологічної політики держави;

 • забезпечує розробку державних, міждержавних та регіональних екологічних програм;

 • встановлює порядок утворення і використання державного фонду охорони НПС;

 • встановлює порядок розробки та встановлення екологічних нормативів та лімітів;

 • встановлює порядок визначення та сплати зборів за забруднення НПС;

 • координує діяльність різних виконавчих органів в сфері природокористування;

 • зупиняє або припиняє діяльність підприємств, що порушують екологічне законодавство.

Місцеві Ради (сіл, міст, районів, областей), державні обласні та районні адміністрації, міські та сільські голови:

 • координують екологічну діяльність всіх підприємств, організацій та установ на підвідомчій території;

 • затверджують місцеві екологічні програми;

 • дають дозвіл на розміщення на своїй території підприємств;

 • видають і скасовують дозволи на використання ПР місцевого значення;

 • здійснюють контроль за дотриманням екологічного законодавства;

 • організовують проведення екологічної експертизи;

 • організовують вивчення НПС;

 • створюють резервні фонди для фінансування заходів щодо охорони НПС;

 • організовують роботу по ліквідації екологічних наслідків аварій.

Спеціальні органи:

 • Міністерство екології та природних ресурсів;

 • Обласні управління екологічної безпеки.

Міністерство:

 • здійснює комплексне управління в галузі охорони НПС;

 • здійснює державний контроль за використанням і охороною земель, надр, вод, повітря, лісів, рослинного та тваринного світу;

 • організовує моніторинг НПС;

 • затверджує нормативи та приймає участь у розробці стандартів що регулюють використання ПР і охорону НПС;

 • здійснює державну екологічну експертизу;

 • видає дозволи на захоронення шкідливих відходів, викидів шкідливих речовин та використання ПР,

 • здійснює контроль за дотриманням екологічного законодавства всіма підприємствами, установами та організаціями;

 • обмеження чи зупинення діяльності підприємств які експлуатуються з порушенням екологічних законів та з перевищенням гранично допустимих викидів.

В Міністерство входять:

 • Державна екологічна інспекція;

 • Державна геологічна служба;

 • Державна служба заповідної справи;

 • Державна служба геодезії, картографії та кадастру.

 • Національна комісія радіаційного захисту населення.

Функції охорони і використання окремих об’єктів природи виконують також інші спеціальні державні органи:

 • Державний комітет України по земельних ресурсах;

 • Державний департамент рибного господарства;

 • Державний комітет лісового господарства України;

 • Державний комітет по водному господарству України;

 • Державний комітет ядерного регулювання;

 • Державна комісія з енергозбереження;

 • Міністерство здоров’я України.


3. Екологічна стандартизація і нормування проводяться з метою встановлення комплексу обов’язкових норм, правил, вимог щодо охорони НПС, використання ПР та забезпечення екологічної безпеки.

Державні стандарти в галузі охорони НПС є обов’язковими для виконання і визначають поняття і терміни, режими використання і охорони ПР, методи контролю за станом НПС, вимоги щодо запобігання забруднення НПС, інші питання пов’язані з охороною НПС та використанням ПР.

Екологічні нормативи встановлюють:

 • гранично допустимі викиди та скиди у НПС забруднюючих хімічних речовин;

 • рівні допустимого шкідливого впливу на НПС фізичних та біологічних речовин;

 • нормативи використання ПР.

Екологічні нормативи встановлюються з урахуванням вимог санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм та гігієнічних нормативів.

Нормативи ГДК забруднюючих речовин у НПС та рівні шкідливих фізичних та біологічних впливів на нього є єдиними для всієї території України.

У разі необхідності для курортних, лікувально-оздоровчих, рекреаційних, та інших окремих районів можуть встановлюватися більш суворі нормативи ГДК забруднюючих речовин та інших шкідливих впливів на НПС.

Екологічні нормативи розробляються і вводяться в дію Міністерством екології та природних ресурсів.

Нормативи збору за використання ПР визначаються з урахуванням їх розповсюдженості, якості, можливості відтворення, доступності, комплексності, продуктивності, місцезнаходження, можливості переробки, знешкодження і утилізації відходів та інших факторів.

Нормативи збору за використання ПР встановлює КМ України.

Ліміти використання ПР місцевого значення встановлюються за порядком визначеним обласними та міст центрального підпорядкування Радами.

Ліміти використання ресурсів державного значення встановлює КМ України.

Збір за забруднення НПС встановлюється на основі фактичних обсягів викидів, лімітів скидів забруднюючих речовин в НПС і розміщення відходів.

Ліміти скидів забруднюючих речовин в НПС, утворення і розміщення відходів виробництва встановлюються:

 • у випадку коли це приводить до забруднення НПС країни – Міністерством екології та природних ресурсів;

 • в інших випадках обласними управліннями екології.

Збори за використання ПР та забруднення НПС в межах встановлених лімітів відносяться на витрати підприємства, а за понадлімітні – з прибутку підприємства.
Питання гарантованого рівня знань

 1. Функції управління природокористуванням.

 2. Господарський механізм управління природокористуванням.

 3. Правове забезпечення природокористування.

 4. Повноваження ВР України в галузі охорони НПС.

 5. Повноваження КМ України в галузі охорони НПС.

 6. Повноваження місцевих Рад України в галузі охорони НПС.

 7. Повноваження міністерства екології і природних ресурсів України в галузі охорони НПС.

 8. Органи контролю за використання ПР в Україні.

 9. Екологічні стандарти і нормативи.

 10. Нормативи збору і ліміти використання ПР та забруднення НПС.
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Лекція 4 еп Тема Зміст І механізми формування економічних збитків...
Тема Зміст І механізми формування економічних збитків від забруднення навколишнього середовища

Львівський регіональний інститут державного управління Національної...
Демократичні механізми діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Лекція №7 тема: «зовнішні та внутрішні грижі живота та їх ускладнення»

План-конспект уроку №2 Тема уроку: Числове програмне управління та...
Виховувати культуру спілкування, взаємоповагу, доброзичливість. Формувати відповідальну поведінку, організованість, ініціативність,...

Методологічні засади управління сільськогосподарським та природно-заповідним землекористуванням
«управління» І «регулювання», «управління» І «менеджмент». Досліджуються питання методології управлінської діяльності та її вплив...

Лекція №4 Тема: Співбесіда з роботодавцем
Створення іміджу ділової людини, розробка портрета особистості успішного пошукача

Лекція №11 Тема лекції: Застосування транзисторів: класи підсилювачів
Ю. П. Колонтаєвський „Промислова електроніка та мікросхемотехніка: теорія І практикум” – 2003. ст. 71-72

Проект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки Вступ
Національна стратегія визначає основні напрями, пріоритети, завдання І механізми реалізації державної політики в галузі освіти, кадрову...

Проект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки Вступ
Національна стратегія визначає основні напрями, пріоритети, завдання І механізми реалізації державної політики в галузі освіти, кадрову...

Проект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки Вступ
Національна стратегія визначає основні напрями, пріоритети, завдання І механізми реалізації державної політики в галузі освіти, кадрову...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка