Пошук по сайту


Урок-диспут по темі «Проблеми навколишнього середовища»

Урок-диспут по темі «Проблеми навколишнього середовища»

Сторінка1/3
  1   2   3
Виховання екологічної культури особистості на уроках англійської мови.
Матеріали з досвіду роботи вчителів англійської мови НВО «СЗНЗ І ступеня «Гармонія» - гімназія імені Тараса Шевченка – ЦПВ «Контакт»


Кіровоград

2009
Зміст 1. Вступ – стор.3

 2. Анкетування «How green are you?» (Дьяконенко Т.М.) - стор.4-5

 3. Лексика та дидактичний матеріал по темі «Забруднення навколишнього середовища» (Дьяконенко Т.М.) – стор.5-6

 4. Цикл уроків на екологічну тематику за підручником «Headway» (Дудіч Г.В.) - стор.7-13

 5. Розробка уроку в рамках підготовки учнів 10-11 класів до ЗНО. Види завдань, адаптованих за підручником Oxford Exam Excellence, по темі «Екологія. Переробка відходів» (Мостика О.О.) - стор.14-17

 6. Матеріал в рамках підготовки учнів 9-11 класів до ДПА.

  • Розробка уроку на тему «Утримання тварин в зоопарках» в рамках підготовки учнів 9-11 класів до ДПА з іноземної мови. ( Ткаченко Н.Г.) - стор. 18-19
  • Дидактичні матеріали для підготовки учнів 9-11х класів до ДПА з теми «Екологія» за підручником «Headway Talking Points» (Солоп М.М.) – стор.20-21

 1. Розвиток навичок творчого письма по темі «Екологія» (Дьяконенко Т.М.) – стор.22-25

 2. Розвиток навичок усного мовлення по темі «Захист навколишнього середовища»

  • Дидактичний матеріал (Дьяконенко Т.М.) - стор.26-32

  • Урок-диспут по темі «Проблеми навколишнього середовища» (Ромащенко О.А.) - стор.33-34

  • Розвиток письма і усного мовлення по темі «Екологічні проблеми та шляхи їх вирішення». Практика граматики (вирази кількості). (Дудіч Г.В.) – стор. 35-36
 1. Груповий проект «Як позбавити наш район від сміття?» (Дьяконенко Т.М.) – стор.37-39

 2. Розвиток навичок читання по темі «Environmental protection». Матеріал для домашнього читання. (Дьяконенко Т.М.) – стор.40


Вступне слово.

Екологічна ситуація , яка склалася в світі, настійно вимагає швидкої перебудови мислення людства і кожної конкретної людини, формування екологічної свідомості і екологічної культури. У зв’язку з цим екологічна освіта і екологічне виховання стають новим приоритетним напрямком педагогічної теорії і практики. Державна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.) та «Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті» одним із ключових питань системи освіти розглядають питання екологічного виховання.

Одним з найважливіших завдань сучасної школи є підвищення екологічної грамотності учнів, озброєння їх навичками економного, бережливого використання природних ресурсів, формування активної, гуманної позиції у ставленні до природи.

Дбайлива ставлення людини до навколишнього середовища виховується з перших років навчання в школі. Від того, як здійснюється процес екологічного виховання, залежить піклування людини про природу.

Природа — суспільна цінність, оскільки є джерелом пізнавальних, естетичних, комунікативних потреб. Тому головне завдання екологічного виховання — виховати таку особистість, щоб природа набула для неї життєво важливого значення.
Прищеплення учням кращих рис — основна мета будь якого вчителя предметника.

Вчителі іноземних мов нашої гімназії вважають, що одним із завдань учителя є навчити молоду людину любити навколишній світ — природу. Небайдужа людина до природи милосердна до рідних, поважає старших і ніколи не скривдить тих, з ким спілкується. Метою впровадження екологічного виховання на уроках іноземної мови є:

 • виховувати любов і повагу до природи;

 • спонукати до збереження неповторної краси рідного краю;

 • формувати почуття відповідальності за стан природного середовища;

 • сприяти розвитку творчих здібностей учнів;

 • учити самостійно мислити, знаходити раціоналізаторські рішення поставленої проблеми;

 • навчати бачити красу навколо себе, розвивати почуття прекрасного;

 • формувати почуття дбайливого ставлення до навколишнього середовища;

 • формувати активну життєву позицію.

Ми намагаємося підібрати до кожної теми з англійської мови такий матеріал, в якому висвітлюється любов людини до природи, єдність людини і природи, потяг до навколишнього світу, до прекрасного.

В даному посібнику ми зібрали матеріали, які, ми сподіваємось, стануть у нагоді іншим вчителям. Тут ви знайдете конспекти уроків, дидактичний матеріал, тексти для читання та аудіювання, граматичні вправи та просто цікаві ідеї, пов’язані з проблемою охорони довкілля. Ми намагалися пов’язати наші уроки з екологічними проблемами України, нашого рідного міста та навіть мікрорайону. Більшість завдань пояснюються українською мовою, щоб вчителі інших іноземних мов також мали змогу використати наш матеріал на своїх уроках. Зібрані матеріали сприяють вихованню у дітей любові до природи.
Вчителі іноземних мов

Гімназії імені Тараса Шевченка
Чи актуальні для вас проблеми екології?
Перед тим, як почати розмову про впровадження екологічної освіти на уроках англійської мови, ми пропонуємо вчителям і учням, всім тим, хто читатиме нашу брошуру, цей тест, який перевірить, наскільки свідоме ваше ставлення до проблеми охорони навколишнього середовища. Прочитайте запитання, оберіть один із запропонованих варіантів відповіді.


Скористайтесь таблицею і підрахуйте свій результат.

Обговоріть свій результат з друзями та колегами, що Ви можете зробити, щоб змінити своє ставлення до довкілля?

Лексика та дидактичний матеріал по темі «Охорона навколишнього середовища»
Ключові слова по темі «Охорона навколишнього середовища».

Завдання: прочитайте слова, попрацюйте самостійно з двомовним словником, запишіть транскрипцію та переклад українською мовою, оберіть 6 слів з поданого списку і напишіть власні речення, використовуючи ці слова.Наочність з лексичними одиницями.


Цикл уроків на екологічну тематику за підручником «Headway»

 1. Конспект уроку в 7-му класі. Підручник « Headway Pre-Intermediate»

Тема . Життя та екологічні проблеми в різних країнах світу.

Мета:

Практична: навчити учнів здобувати інформацію з тексту і активно використовувати лексику по темі у власних висловлюваннях.

Розвивальна: розвивати у учнів навички непідготовленого усного мовлення на основі прочитаного тексту, розвивати уміння співпрацювати в парах і групах, розвивати здатність аналізувати інформацію, узагальнювати, знаходити спільне та відмінне.

Загальноосвітня: поглибити знання учнів про англомовні країни, порівняти екологічні проблеми в Україні зі світовими.

Виховна: виховувати екологічну культуру, шанобливе ставлення до рідної країни.
Обладнання: підручник « Headway Pre-Intermediate», прапори України та англомовних країн, роздаткові картки з таблицею.
Хід уроку


 1. Організаційна частина.


Поясніть учням, що вони працюватимуть у парах, поділяться інформацією про різні країни світу, знаходитимуть спільне та відмінне між цими країнами, обговорять екологічні проблеми.

А) Активізація роботи учнів перед основним етапом уроку. Мозковий штурм. Учні пригадують назви англомовних країн. Вчитель записує їхні ідеї на дошці


Б) Мовна зарядка (завдання на визначення відповідності). Вчитель пропонує учням поєднати прапори англомовних країн з назвами цих країн, прикріпляє зображення прапорів на дошці біля назв країн, учні хором та індивідуально повторюють назви країн.


2. Етап засвоєння нових знань. (Розвиток навичок читання, письма і усного мовлення, «Headway Pre Intermediate», стор.14)

А) Читання (робота у парах). Учням пропонується прочитати тексти і поєднати їх з назвами країн, які записані на дошці. Кожний текст слід доповнити словами, які подані над текстом.


Б) Аудіювання . Учні слухають, як троє людей описують інші англомовні країни, в яких вони проживають, вони повинні відгадати назву країни. Вчитель перевіряє, які факти діти запам’ятали про кожну з країн.

3. Етап застосування знань на практиці. Використання відомої інформації в новому контексті. Груповий проект.

Учні розподіляються на пари. Кожна пара отримує таблицю:

The USA

США

Canada

Канада

Australia

Австралія

New Zeland

Нова Зеландія

South Africa

ПАР

Ukraine

Україна

Location

Географіч-не положенняPopulation

населенняMajor industries

Промисло-вістьNatural resources

Природні ресурсиMajor energy sources

Джерела енергіїEnvironmental problems

Екологічні проблеми
Кожна пара працює лише з однією країною. Використовуючи інформацію з текстів підручника, які діти щойно прочитали та прослухали, використовуючи свої знання з географії, учні заповнюють інформацію в таблиці про свою країну протягом 10 хвилин. По черзі пари доповідають про свої дослідження, учні класу слухають і заповнюють інформацію про інші країни. Важливо пояснити учням, що не треба писати повні речення, а лише ключові моменти. Вчитель заохочує клас задавати доповідачам уточнюючі запитання.


 1. Дискусія.

Учитель організовує в класі дискусію з використанням інформації з таблиць. Варіанти запитань для дискусії:

 • Which countries have similar environmental problems? / Які країни з таблиці мають подібні екологічні проблеми?

 • Which countries have the same environmental problems as Ukraine? / Екологічні проблеми яких країн подібні до українських?

 • What do all of the countries have in common? / Що спільного між усіма цими країнами?

 • What can you propose to solve some of our environmental problems? / Як ви пропонуєте вирішити вище згадані екологічні проблеми?


5. Домашнє завдання.

Написати твір, в якому порівняти Україну з будь-якою країною в таблиці, описати спільні та відмінні риси цих двох країн, їхні екологічні проблеми та шляхи вирішення. 1. Конспект уроку в 6-му класі. Підручник «Headway Elementary»

Тема уроку. Моє рідне місто, моє оточуюче середовище.

Мета:

практична: навчити учнів використовувати лексику по темі « Моє місто» в усному та писемному мовленні.

розвивальна: розвивати в учнів навички непідготовленого усного мовлення на основі вивченої лексики, розвивати уміння співпрацювати в парах і групах.

загальноосвітня: поглибити знання учнів про рідне місто.

виховна: виховувати екологічну культуру, любов до рідного міста.
Обладнання: Підручник «Headway Elementary», роздаткові картки з таблицею.
Хід уроку


 1. Організаційна частина.


Поясніть учням, що вони працюватимуть у групах, говоритимуть про рідне місто, про місцеві проблеми навколишнього середовища.

А) Активізація роботи учнів перед основним етапом уроку. Мозковий штурм. Запропонуйте учням назвати всі місця, будівлі, установи, які розташовані поблизу школи. Запишіть відповіді на дошці в діаграмі:
Б) Мовна зарядка. Повторюємо хором та індивідуально тематичну лексику, яку учні пригадають при виконанні цього завдання. 1. Етап активізації знань, набутих на попередньому уроці. Груповий проект (розвиток письма і непідготовленого усного мовлення).


Учні розподіляються на групи по четверо. Кожна група отримує таблицю.


What’s in the neighborhood?

Моє оточуюче середовище

Litter free

сміття

Plants or trees

рослини

Garbage cans

баки для сміття

Lots of traffic

транспорт

Other comments

інші коментарі

1. Work places

Де люди працюють
2. Living spaces

Де люди живуть
3. Recreation spaces

Де ми відпочиваємо
4. Wildlife spaces

Острівки дикої природи

На попередньому уроці учні отримали завдання по дорозі зі школи уважно роздивитись район, в якому знаходиться школа, запам’ятати, які там будівлі, установи, місця відпочинку, по можливості зробити декілька фотографій. Групи заповнюють таблицю. Кожен з представник по черзі записує інформацію про одну з категорій в таблиці, всі члени групи пропонують ідеї.


 1. Презентація досліджень, дискусія, практика усного мовлення:

Кожен з учасників групи презентує одну з категорій, групи доповнюють та уточнюють інформацію інших груп. Вчитель розпочинає дискусію. Можливі запитання для дискусії:


 • What things make some living spaces more attractive? / що робить наше місце проживання більш привабливим?

 • How could living spaces in the neighborhood be improved? / як можна покращити місця проживання людей у місті?

 • Are there enough spaces for wildlife? / чи достатньо у нас куточків дикої природи?

 • What negative effects do work spaces have? / який негативний вплив на оточуюче середовище мають місцеві підприємства?

 • How can work spaces in the neighborhood be improved? / як можна зменшити цей вплив?

 • How can we help wild animals survive in the neighborhood? / як можна допомогти дикій природі в місті?

 • Are there enough recreation spaces in the neighborhood? / чи достатньо у нас місць для відпочинку городян?

 • What can you do to improve the neighborhood environment? / що ви особисто можете зробити, щоб покращити навколишнє середовище?
 1. Домашнє завдання.

Написати лист в місцеву газету, описати рідне місто, додати пропозиції щодо покращення екологічного становища в місті. 1. Фрагмент уроку в 7-му класі. Підручник «Headway Pre-Intermediate»

Тема уроку. Про себе та інших

Мета:

практична: навчити учнів утворювати питальні речення в різних часових формах. розвивальна: розвивати в учнів навички діалогічного мовлення, розвивати уміння співпрацювати в парах, узагальнювати отриману інформацію.

виховна: виховувати в учнів свідоме ставлення до проблем навколишнього середовища.
Обладнання: Підручник «Headway Pre-Intermediate», чисті аркуші паперу.
Хід уроку


 1. Повторення.

Повторіть з учнями правила утворення питальних речень в різних часових формах, порядок слів в питальному реченні, допоміжні дієслова.


 1. Робота в парах. Активізація знань. Практика письма.

Поділіть клас на пари. Повідомте учнів, що їх мета - дізнатися про ставлення своїх товаришів до проблем навколишнього середовища, використовуючи при цьому граматику, яка вивчається. Кожна пара обирає певну екологічну проблему, яка їх цікавить. Учні письмово утворюють 5 простих запитань (yes-no questions) стосовно проблеми, яку вони обрали. Вчитель ходить класом, ретельно перевіряє граматичну правильність запитань кожної групи. 1. Практика діалогічного мовлення.

Всі учні піднімаються, рухаються класом, опитують однокласників. Учень з пари задає запитання, інший занотовує відповідь.

Нижче наведені приклади можливих запитань:

 • Do you think our government is doing enough to protect our forests? / Чи вважаєте ви, що ми робимо достатньо, щоб захистити наші ліси?

 • Are you concerned about the problem of ocean pollution? / Чи цікавить вас проблема забруднення океанів, морів, річок?
 1. Дискусія. Практика усного мовлення. Підведення підсумків.

Пари стисло доповідають про результати опитування однокласників, узагальнюють інформацію, яку отримали в ході опитування, роблять висновки про рівень екологічної свідомості своїх однокласників.
Домашнє завдання.

Написати статтю в науковий журнал, описати результати власного дослідження з проблеми екологічної свідомості учнів.


4. Фрагмент уроку в 10-му класі. Практика використання герундія в реченнях на екологічну тематику.
Тема уроку. Використання герундія. Енергетичні контракти.

Мета:

практична: навчити учнів використовувати герундій в усному і писемному мовленні.

розвивальна: розвивати в учнів навички письма і усного мовлення.

виховна: виховувати в учнів свідоме ставлення до проблем навколишнього середовища.
Обладнання: Підручник «Headway Pre-Intermediate», копія порожнього енергетичного контракту на кожного учня.
Хід уроку


 1. Повторення.

Повторити правила утворення герундія


 1. Активізація роботи учнів перед основним етапом уроку. Мозковий штурм.

Поясніть учням, що виробництво енергії спричиняє такі екологічні проблеми, як забруднення повітря та кислотні дощі. Напишіть початок наступного речення на дошці і запропонуйте учням придумати власні закінчення. Запишіть запропоновані варіанти
I can save energy by…. ( я можу зберегти енергію,..)

 • turning off the light when I am the last person to walk out of a room.

(… якщо я вимикатиму світло, коли виходитиму останнім з кімнати) 1. Практика використання герундія на письмі:

Роздайте кожному учню копію енергетичного контракту. Учні письмово заповнюють контракт, потім зачитують свої ідеї перед класом.

Повідомте учням, що вони офіційно підписали контракт і змушені виконувати свої обіцянки протягом тижня.

4. Розвиток усного мовлення.

Через тиждень обсудіть результати в класі. Обговоріть наступні запитання:

 • Were you successful in meeting the energy-saving goals you set for yourself a week ago?

/ Чи вдалося вам дотримуватись контракту?

 • What difficulties did you have? / Які труднощі у вас виникли при цьому?

 • Do you think you will make any of the goals a regular part of your lifestyle? If so which ones? / Чи будете ви користуватися ідеями енергозбереження в повсякденному житті і надалі? Якими саме ідеями?


Енергетичні контракти учнів можна вивісити в класі, щоб зацікавити учнів інших класів і залучити їх до ідеї енергозбереження.
При підготовці цього матеріалу була адаптована ідея «Енергетичного контракту» Лінди Шварц. Linda Shwartz, Earth Book for Kids: Activities to Heal the Environment (The Learning Works, 1990, p. 66).
Уроки підготувала

вчитель англійської мови

Дудіч Г.В.


Розробка уроку в рамках підготовки учнів 10-11 класів до ЗНО. Види завдань, адаптованих за підручником Oxford Exam Excellence, по темі « Екологія. Переробка відходів»
Мета:

- практикувати навички учнів з аудіювання, читання, письма, говоріння по темі;

- розвивати здібності до розподілу уваги, здогадки, порівнянню і співставленню;

- плекати любов і бережливе ставлення до природи і навколишнього світу

З метою активізації знань учнів по темі та в якості мовної зарядки на початку уроку можна запропонувати наступні завдання:

1.Питання по темі, наприклад:

 1. How much do you care about the environment?

2. What problems does our environment face?

3. What can we do to improve the situation?

4. What are the three Rs?

5. What should we reduce/ reuse/ recycle?

 2. Лінгвістично-аналітичне використання мислення учнів при виконанні завдання. Прокоментуйте вислів відомої людини, як ви його розумієте. Чи погоджуєтесь з наведеним твердженням?

“A nation that destroys its soil destroys itself”. (Franklin D Roosevelt)

“Our remedies oft in ourselves do lie which we ascribe to heaven.”(W. Shakespeare. All’s Well That Ends Well)

“What if this present were the world’s last night?” (J. Donne. Holy Sonnets)

“Get place and wealth, if possible, with grace.” (A. Pope. Imitations of Horace)
“I love not Man the less, but Nature more” (G.G. Byron. Childe Harold’s Pilgrimage)
“Nature pardons no errors”. (R.W. Emerson. Essays)
“Intelligence is the great polluter.” (C. Simak. Shakespeare’s Planet)
“No man is an island entire of itself, but a part of the continent... Any man’s death diminishes me, because I am involved in Mankind; and therefore never send to know for whom the bell tolls; it tolls for thee.”(J. Donne. Meditation 17)

“We are wealthy and wasteful, but this can’t go on.” (M. Pyke. Sayings on the Week)
“We must love one another or die.” (W.H. Auden. September 1, 1939)


3.Коротке обговорення нагальних екологічних проблем нашої планети ( назвіть деякі з них і наведіть приклади регіонів, міст, країн, які потерпають від них).

- smog (large industrial cities)
- deforestation
- destruction of green belt areas
- wildlife is under threat from human activities
- air / water / pollution
- deterioration of soil
- draining of marshes
- global warming
- the greenhouse effect
- waste products from factories and houses
- vehicle exhausts
- dumps
- waste water, etc.

З метою підвищення пізнавального інтересу можна запропонувати учням провести тести « Чи ти друг планеті Земля?» (тест 1) та тест на виявлення знань щодо утилізації відходів (тест 2)

1.Are you a friend of the Earth? Do this quiz and you will know it.


1) When you have a bad cold, do you blow your nose with:
a) coloured paper tissues?
b) white paper tissues?
c) a handkerchief?

2) You are walking along the street. Suddenly you see someone collecting money for Friends of the Earth. Do you:
a) cross the road quickly?
b) give them some money?
c) give all your money to them?
3) Your socks have holes. Do you throw them away and buy a new pair?
a) Yes, of course.
b) No, I mend the socks.
c) No, I never buy new socks. I knit my own socks.
4) What do you do with old magazines and newspapers?
a) I throw them away, of course.
b) I give them to an organization that recycles paper.
c) I never throw them away — I use them to make other things.
5) Your favourite kind of transport is:
a) a car;
b) a bicycle;
c) your feet: you walk everywhere.


Add up your points! Score 1 for every a answer, 2 for every b, and 3 for every c answer.


5—8 points: Oh dear! You don’t know very much about the environment. Try to find out more about “green” issues.
9—11: Good. You know about the problems of the planet. But you can do more.
12—15: You are very concerned with the environment, and take it very seriously too seriously perhaps. Try to enjoy yourself more.

2.HOW LONG LITTER LASTS

1) traffic ticket a) 1 month
b) 3 months
c) a year


2) banana peel a) up to 2 months
b) up to 6 months
c) up to 15 days


3) wool sock a) 6 months
b) 1 year
c) 5years


4) wooden stake a) a year
b) 4 уears
с) 13 years


5) painted wooden stake a) one year
b) 5 years

c) l3 years

6) tin cаns a) 50 years
b) 100 years
c) 25 years

7) aluminum cans
a) up to 50 years

plastic containers b) up to 100 years
c) up to 200 years


8) wax paper cup
a) a year

b) 3 years

c) 5 years


9) glass bottle
a) 100 years

b) up to 500 years

c) never
Key

1) a 2) b 3) b 4) b 5) с 6) b 7) a 8) c 9)c

Після виконання цих завдань, можна дати завдання прокоментувати свої відповіді і вказати на те , що здивувало найбільше:

 • It’s surprising that…

 • I didn’t know that…

 • You don’t believe

Під час роботи над даною темою, слід звернути увагу учнів на те, що можуть робити люди, щоб захистити планету, і підвести до того, що багато речей можна переробити (reuse and recycle):What can be recycled? What can be made of old metal?… of cloth?... of newspapers?... of plastics?.. of rubber?.. of aluminum?

Для розвитку граматичних та лексичних навичок пропонуємо наступні види робот з текстом:

Сomplete the text by writing one word into each gap.

Here is_1_______ I do about recycling. I put all my newspapers, magazines, old envelopes_2_____ fact, all my paper- to one side, and recycle it, along_3______all the bottles that become empty_4______the week. I take my printer cartridges to a shop round _5______corner, where they collect them. It is_6_____much,but I think every little thing counts.

What word is missing from each gap in these sentences?

1. If you don’t drive to the shops, you will use less_______.

2. If you walk to the shops, you will get valuable__________.

3. If you recycle paper, fewer________ will be cut down.

4. There will be less air_________ if people buy electric cars.

What grammar structure is used in these sentences?

Put the underlined words into the correct order to make sentences about the environment

1. believe One thing important I is that there should be new government legislation.

2. words other In, we need new and tougher laws to stop pollution.

3. the time At same, green practices should be rewarded.

4. simple One cannot avoided be fact: we are causing great damage to our world.

5. are There to two argument sides any, and both should be considered carefully.

6. dont If a today we solution find, the problem will only be worse tomorrow.

Як домашнє завдання можна запропонувати учням видати листівку, мета якої - заохотити людей здавати відходи на переробку.

A leaflet is going to be given to everybody in your neighborhood. The aim is to encourage everybody to recycle. Write the text for the leaflet, including the following points:

 • Suggest what things people should recycle

 • Explain how to recycle

 • Say how the environment will be helped

Матеріал підготувала

Вчитель англійської мови

Мостика О.О.
Розробка уроку в рамках підготовки учнів 9-11 класів до ДПА з іноземної мови.

Тема уроку. Утримання тварин в зоопарках.
Мета уроку:

розвивати навички говоріння та читання;

розширювати лексичний запас учнів;

розширювати їх кругозір та обізнаність про життя диких тварин;

розвивати критичне мислення учнів;

навчити учнів працювати в групах.
Theme: Keeping animals at zoos

Objectives:

to develop the students’ reading and speaking skills,

to enrich their vocabulary level,

to widen their awareness about wild animals and outlook,

to develop critical thinking.


 1. Introduction.

 2. Group work: ask the students to work in 2-3 groups to write a list of pros and cons of keeping animals in zoos, then to report to the class.

 3. Reading and discussing the text “Is it morally wrong to keep animals in zoos?”
  1. Read the text and fill in the gaps with the words in the correct form: to treat animals, treatment, a means of, natural habitat, to violate, be deprived of, companionship, conservation, a varied gene pool, to breed, specimen, in captivity, endangered species, animal cousin, preserve, be under threat, aquatic animals, to prevent from, to clip wings, aviaries depressed.


It is wrong if animals have rights because:

- it treats the animal as a means to achieve some human end,

- it fails to _____ animals with the respect they deserve,

- it ________ the animal's right to live in freedom,

From the welfare point of view it is wrong to keep an animal in a zoo if the animal has a less pleasant life than it would have outside the zoo.

Reasons why people think keeping animals in zoos is bad for their welfare:

the animal is deprived of its __________________________,

the animal may not have enough room ,

the animal is deprived of its natural social structure _______________,

the animal is forced into close proximity with other __________ and human beings which may be unnatural for it,

the animal may become bored, and institutionalized,

although animals may live longer lives in zoos than in the wild, they may experience a lower quality of life.
There is more to treating animals in an appropriate way than keeping them healthy: It's possible (and used to be common) for zoos to keep animals in perfect physical shape, but in conditions that cause the animals to display serious behavioral problems.
Zoos and conservation.

But where a zoo is keeping animals in order to a species that is under threat in the wild, and treats its animals in an appropriate way, then this is morally acceptable from the welfare point of view.

Some animal activists argue that the conservation argument is flawed. They list the following weaknesses:

 • a zoo may be unable to keep a large enough number of individuals to provide a sufficiently varied gene pool for the species to breed without problems;

 • where animals are rare and hard to breed in captivity, removing specimen from the wild to zoos may result in the population falling;

 • returning animals to the wild is difficult;

 • the benefits to the overall species population do not compensate the individual animals for the negative effects of living in a zoo.


Animals do not have rights. In any case, zoos, as we will see below, exist to protect___________ __________ and protect our animal __________ more successfully. One of the reasons animals are taken into __________ in zoos is because they are under threat if they stay in their natural habitat.

Whatever the good intentions of zoo-keepers, animals in zoos suffer. They are inevitably confined (обмежені) in unnaturally small spaces, and are kept from the public by cages and bars. They suffer psychological distress, often displayed by abnormal or self-destructive behaviour. _________ animals do not have enough water, birds ___________ from flying away by having their wings clipped and being kept in __________.

As above, research into animals (when it respects their rights and is not cruel or harmful) may be valuable, but it does not need to happen in the context of confinement and human entertainment. Also, the only way really to understand other species is to study them in their natural habitat and see how they interact socially and with other species of flora and fauna. .

As a form of education the zoo is deficient: the only way to understand an animal properly is to see it in its natural environment – the zoo gives a totally artificial and misleading view (хибна точка зору) of the animal by isolating it from its ecosystem.
Zoos nowadays are not marketed as places of entertainment - they are places of education. Most modern zoos have their main emphasis on conservation and education - the reason that so many schools take children to zoos is to teach them about nature, the environment, endangered species, and conservation, so many schools take children to zoos to teach them about nature, the environment, endangered species and conservation. Far from encouraging bad ____________ of animals, zoos provide a direct experience of other species that will increase ecological awareness.
Note: the text might be quiet difficult for the students, so for better understanding of this topic we should do various activities, e.g., asking questions, making up statements to agree and disagree, to translate some paragraphs or sentences, etc.

1.2. Asking some questions to the text. (teacher – class, in groups, in pairs), e.g. Why do zoos exist? What is the aim of zoos? What is the animal deprived of in a zoo?

What do zoos fail to do? Do animals have enough room? What are some of the advantages for conservation of animals? Do you agree that research into animals is valuable?

1.3. Group work: ask the students to work in 2 – 3 groups the make right and wrong statements to exchange them and to agree or disagree.

 1. Summary of the lesson.

 2. Homework: 1. Write an assay about your attitude to keeping animals in zoos.

2. Find interesting material about life of animals in zoos in Ukraine.

Урок підготувала

вчитель англійської мови

Ткаченко Н.Г.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

“ Стан навколишнього середовища України
Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності...

Тема : Управління в галузі охорони навколишнього природного середовища
Закріплення цих вимог в екологічному законодавстві визначає правові, економічні та соціальні осно­ви організації І здійснення охорони...

Урок з української літератури в 11 класі
Тема. Урок-диспут з елементами театралізації „Нерівність душ це гірше, ніж майна” (за романом Л. Костенко „Маруся Чурай”)

План вступ. Екологія людини, її предмет І задачі. Зв'язок людини...
Вплив хімічного, радіоактивного й інших забруднень навколишнього середовища на рівень захворюваності населення

Лекція 4 еп Тема Зміст І механізми формування економічних збитків...
Тема Зміст І механізми формування економічних збитків від забруднення навколишнього середовища

Екологічний паспорт
Начальник державного управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області

Екологічний паспорт
Начальник державного управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області

Рекомендована література
Апостолюк С. О., Мацюк Р.І., Сторожук В. М. Охорона навколишнього середовища в лісопромисловому комплексі: Навчальний посібник. Львів:...

Реферат на тему: «Канцерогени та інші небезпечні речовини у воді»
Вважають, що до 85-90% усіх випадків раку визначається впливом канцерогенів навколишнього середовища [27,20] : з них 70-80% пов'язують...

Навчально
Основи топографії (Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання спец. 070908 ”Геоінформаційні системи та технології”,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка