Пошук по сайту


Сильне самоврядування – вирішення повсякденних проблем - Анал І тичнийзв І т про результати роботи Президента України...

Анал І тичнийзв І т про результати роботи Президента України Віктора Януковича

Сторінка6/6
1   2   3   4   5   6
Сильне самоврядування – вирішення повсякденних проблем

Прийнято новий Бюджетний кодекс, який передбачає суттєве зміцнення місцевих бюджетів та самостійність місцевих органів влади. На місцях буде більше можливостей розпоряджатися отриманими коштами. З боку державного бюджету надаватимуться додаткові кошти для фінансування соціальних програм.

Президентом України утворено Раду регіонів як консультативно-дорадчий орган при Президентові України, на яку, зокрема, покладено проведення консультацій щодо здійснення реформи місцевого самоврядування, вдосконалення механізму публічного адміністрування, підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства України з питань місцевого самоврядування, територіальної організації влади.

Встановлено чітке розмежування повноважень між державним та місцевими бюджетами на засадах збалансування загальнодержавних та регіональних інтересів. Запроваджено перехід до складання та виконання місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом, середньострокового планування.
Боротьба з корупцією. Справедливе правосуддя

Протидія корупції є одним із пріоритетних напрямів державної політики. З перших днів обрання на посаду Главою держави здійснено низку послідовних кроків, спрямованих на скорочення обсягів корупції в державі.

З метою кардинального поліпшення ситуації у сфері боротьби з корупцією в Україні, забезпечення узгодженості дій правоохоронних органів у цій сфері, здійснення реальних кроків для повернення довіри громадян до влади, суттєвого поліпшення інвестиційного клімату, зміцнення партнерських відносин із міжнародним співтовариством, неухильного дотримання конституційних прав і свобод людини в інтересах утвердження законності і правопорядку 26 лютого 2010 року видано Указ Президента України № 275 про утворення Національного антикорупційного комітету.

Прийнято низку законів у сфері боротьби з корупцією, зокрема, у сфері державних закупівель (визнаний міжнародними експертами), Податковий кодекс, спрямований на усунення схем ухилення від оподаткування.

Разом з тим Президент України в порядку законодавчої ініціативи вніс до Верховної Ради України законопроект “Про засади запобігання і протидії корупції в Україні”, яким пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України, зокрема:

впровадити адміністративну відповідальність за адміністративні корупційні правопорушення;

посилити відповідальність за злочини у сфері службової діяльності, зокрема, ввести кримінальну відповідальність за злочини, вчинені службовими особами, які працюють в юридичних особах приватного права, що фінансуються за рахунок державного, місцевого бюджетів.

Прийняття в цілому Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції в Україні” сприятиме вдосконаленню законодавства України у сфері запобігання та протидії корупції, а також належному правовому врегулюванню цих питань відповідно до міжнародних стандартів.

Проведено судову реформу, результатом якої стало прийняття Закону України “Про судоустрій та статус суддів”, який заклав надійний фундамент для подальших позитивних змін у судовій системі.

Перше. Зміна процесуальних законів. Відбулося істотне скорочення термінів та спрощення розгляду справ у судах у порядку цивільного, адміністративного і господарського процесу з метою надання громадянам можливості більш оперативного захисту порушених прав. Черги з тисяч нерозглянутих роками судових справ лишилися у минулому, поступово суди скорочують кількість проваджень, вирішуючи нагальні питання порушень прав громадян. Крім того, це сприяє суттєвій економії бюджетних коштів.

Друге. Зменшення ролі голів судів, що призведе до зростання авторитету і незалежності судді. Поступово у всіх видах судочинства вводиться автоматизована система розподілу судових справ між суддями, що вже сьогодні дозволяє уникати численних зловживань на етапі надходження позовів. Зменшено роль голів судів у питаннях кар’єрного просування суддів, що також сприяє зміцненню незалежності судді.

Третє. Посилення ролі суддівського самоврядування в системі судоустрою та підвищення значимості і незалежності органів, що відіграють основну роль у питаннях суддівської кар’єри та відповідальності – Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

У сучасних умовах цей крок є надзвичайно важливим. Вища рада юстиції та Вища кваліфікаційна комісія суддів України діють як злагоджений механізм, в якому відсутні внутрішні конфлікти. Ці органи ефективно реалізовують єдину державну політику, спрямовану на очищення лав судових органів від осіб, що зганьбили високе звання судді, а також направлену на формування високопрофесійного суддівського корпусу.

Четверте. Фінансова незалежність судів буде забезпечена виділенням кожному суду коштів безпосередньо законом про державний бюджет. Крім того, Державна судова адміністрація, на яку покладено представництво судів у відносинах з органами виконавчої та законодавчої влади у питаннях фінансування та матеріально-технічного забезпечення судів виводиться із системи органів виконавчої влади і підпорядковується органам суддівського самоврядування.

П’яте. Заборона нагородження суддів за здійснення правосуддя, яке часто використовувалося як подяка за рішення в конкретних справах.

Крім того, відповідно до нового Закону удосконалюється процедура притягнення суддів до відповідальності, в тому числі кримінальної, саме: вдосконалюється та оптимізується процедура притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

Закон наділяє правом на звернення зі скаргою (заявою) на поведінку судді, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність, кожного, кому відомі такі факти. Отже, створюються можливості для кожного громадянина захистити себе від протиправних дій судді.

Законом посилюється кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення та розширюється коло осіб, які можуть притягатися до такої відповідальності. Також посилюється адміністративна відповідальність за неповагу до суду.

Законом запроваджується спрощений порядок надання згоди на затримання чи арешт судді, обраного безстроково.
Зміцнення демократії. Удосконалення виборчої системи

Президент України робить все можливе для зміцнення засад парламентаризму і демократії.

Своїм рішенням Глава держави затвердив Положення про Комісію зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права.

До основних завдань названої Комісії, зокрема, належать:

підготовка пропозицій щодо заходів для завершення виконання Україною зобов’язань, що випливають з її членства в Раді Європи, сприяння налагодженню тісної співпраці з Європейською Комісією “За демократію через право” (Венеціанська Комісія);

підготовка пропозицій щодо досягнення відповідності положень Конституції України європейським стандартам і цінностям на основі рекомендацій Венеціанської Комісії;

аналіз нормативно-правових актів та моніторинг ефективності реалізації таких актів для приведення їх у відповідність із європейськими нормами і стандартами.

Дієвим механізмом розвитку парламентаризму і демократії в Україні є здійснення конституційної реформи.

Ведеться робота зі створення моделі Конституційної асамблеї як ефективного дорадчого механізму, що сприятиме узгодженню позицій фахівців з конституційного права, політичних експертів, політиків, громадськості.

Невід’ємним атрибутом розвиненої демократії є прозора та чесна система виборів. З цією метою Главою держави, а також задля забезпечення додержання гарантованих Конституцією України прав та приведення законодавства про вибори у відповідність із загальновизнаними міжнародними демократичними стандартами та прискорення його кодифікації, утворено Робочу групу з питань удосконалення законодавства про вибори.

Робоча група має підготувати і подати до 1 травня 2011 року законодавчі пропозиції щодо комплексного та системного вдосконалення регулювання питань проведення виборів в Україні.

До складу робочої групи увійшли найкращі фахівці виборчого законодавства України, незалежно від їх політичної приналежності, та міжнародні експерти провідних світових організацій в галузі проведення виборів.

Сучасна армія і безпека країни

Завдяки вжитим Президентом України заходам на кінець 2010 року чисельність військовослужбовців за контрактом у Збройних Силах України зросла до 48 678 осіб (49,9 % від штатної чисельності).

Керівництвом держави було прийнято рішення стосовно перенесення термінів повного переходу Збройних Сил України на комплектування військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом, до кінця 2015 року.

Завершується розробка проектів Концепції подальшого реформування Збройних Сил України до 2015 року, Державної комплексної програми реформування і розвитку Збройних Сил України на 2011–2015 роки, Державної програми розвитку озброєння та військової техніки Збройних Сил України на 2011 – 2015 роки.

Прийнято рішення РНБО України “Про першочергові заходи із забезпечення належної діяльності Збройних Сил України, недопущення зниження їх бойової готовності та боєздатності”, а також рішення РНБО України “Про виклики та загрози національній безпеці України у 2011 році”, введеного в дію Указом Президента України від 10.12.2010 № 1119, яким заплановано впровадження комплексу заходів щодо формування довгострокової стратегії розвитку сфери національної безпеки і оборони держави.

У Збройних Силах України протягом 2010 року із 1,6 тис. сімей молодих військовослужбовців близько 200 сімей забезпечено службовими квартирами та житлом у переобладнаних будівлях.

Президентом України визначені головні напрями внутрішньополітичної стабільності та нормалізації геополітичної ситуації навколо України, започатковано створення системи стратегічного програмно-цільового управління Воєнною організацією держави та системне зміцнення кадрового потенціалу суб’єктів секторів безпеки, військового управління і управління оборонно-промисловим комплексом та діяльності правоохоронних органів України.

Виходячи з викликів та загроз національній безпеці України розроблено комплекс заходів та підготовлено проекти документів щодо:

запровадження дієвої системи президентського контролю за виконанням прийнятих Главою держави рішень з питань формування і реалізації державної політики національної безпеки і оборони України;

забезпечення цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

запобігання та протидії корупції, організованій злочинності, контрабанді, нелегальній міграції та незаконному обігу наркотичних засобів;

удосконалення державного управління оборонно-промисловим комплексом України, забезпечення його структурної перебудови, ефективного функціонування та розвитку;

забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні.


1   2   3   4   5   6

Схожі:

Нака з
Україні ” та на виконання п. 9 доручення Прем’єр-міністра України М. Я. Азарова від 20. 07. 11 №34184/2/1-11 до підпункту 10 пункту...

Нака з
Протокольного рішення за результатами засідання Громадської гуманітарної ради під головуванням Президента України В. Ф. Януковича...

Список літератури щодо теми «Обдарована дитина» Указ Президента України...
Указ Президента України Про Програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005 роки від 08. 02. 2001

Звіт про виконання плану роботи
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями І дорученнями голови Сумської обласної державної...

Харьковская общеобразовательная школа
Конституції України про освіту, законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», наказів Президента України «Про...

Закон України «Про загальну середню освіту»
Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20. 03. 2008 №244\2008

Законів України «Про освіту»
Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи...

8 6 дітей, з них дошкільного віку – 62 дитина, шкільного – 24
Он про права дитини, законами України, актами Президента України, рішенням місцевих органів виконавчої влади, Положенням про центральну...

На новий 201 2 -201 3
Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи...

Інститут післядипломної педагогічної освіти
Украины от 24. 09. 2012г. №1038 «Про призначення стипендій Президента України переможцям Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка