Пошук по сайту


Турбота про пенсіонерів - Анал І тичнийзв І т про результати роботи Президента України Віктора Януковича

Анал І тичнийзв І т про результати роботи Президента України Віктора Януковича

Сторінка5/6
1   2   3   4   5   6
Турбота про пенсіонерів

Президент України виступає проти існуючої значної різниці у розмірах пенсій і наполягає на зменшенні кількості спеціальних пенсій та обмеженні їх максимального розміру. Глава держави відстоює політику щодо встановлення гідного для кожної людини рівня пенсій, виходячи з її трудового стажу, заробітної плати, кваліфікації та умов праці.

Передбачено запровадження другого рівня пенсійної системи, який дасть можливість кожному пенсіонеру - його учаснику отримувати пенсійну виплату з власного накопичувального рахунку, коштами з якого має право розпоряджатися тільки він сам, а при потребі передати їх у спадок.

Розмір мінімальної пенсії в 2011 році збільшиться майже на 13%.
Подолання економічного спаду та забезпечення зростання національної економіки

Подолано економічний спад 2009 року, коли економіка обвалилась майже на 15%. За підсумками 2010 року економічне зростання в Україні становило понад 4 %. У 2011 році подальше зростання в економіці становитиме не менше 4,5 %.

Приріст виробництва в машинобудуванні в 2010 році становить 61%, у металургії – 9,8%, хімічній галузі – 20,1%.

Реалізовано комплекс завдань з підготовки ЄВРО – 2012. Всі роботи на об’єктах Євро ведуться згідно із затвердженим планом. Урядом забезпечується стабільне фінансування об’єктів ЄВРО – 2012. Істотно скорочено відставання від графіку будівництва стадіону у м. Львові, яке на кінець 2009 року складало близько 1 року, на кінець 2010 року – не перевищувало 2 місяців, практично надолужено графік робіт з підготовки НСК “Олімпійський” у м. Київ.

Уведені в дію новий термінал міжнародного аеропорту м. Харкова та термінал “F” міжнародного аеропорту “Бориспіль”, будуються нові автомобільні дороги. В 2010 році відкрито рух після будівництва, реконструкції та ремонту майже на тисячі км доріг, що в 10 разів більше, ніж за весь 2009 рік. Побудовано 7 транспортних розв’язок, 48 мостів та шляхопроводів.

У рамках проведення економічних реформ розпочато заходи з активізації інноваційних процесів, повноцінного використання потенціалу науки в процесі технологічної модернізації економіки. Зокрема, були внесені зміни до Законів України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” (визначено правові та організаційні засади цілісної системи формування та реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні) та “Про інноваційну діяльність” (з метою підвищення ефективності інноваційної діяльності збільшено строки дії свідоцтв про державну реєстрацію інноваційного проекту).

Перший рік президентства В.Януковича характеризувався активною роботою з просування на зовнішніх товарних ринках української експортної продукції з урахуванням захисту інтересів національних товаровиробників. Завдяки цьому обсяги українського експорту товарів за підсумками 11 місяців 2010 року зросли майже на 30 %.

Проводилася робота щодо скасування обмежувальних та захисних заходів стосовно українського експорту. Зокрема, Росією скасовані обмежувальні заходи до української продукції на суму понад 100 млн дол. США та лібералізовані умови доступу на російський ринок українських товарів на суму понад 360 млн дол. США.

Знаковим стало те, що важливим елементом практично кожного закордонного візиту Глави держави, а також переважної частини візитів в Україну глав іноземних держав були спільні бізнес-форуми, в ході яких відбувалося широке ознайомлення іноземного бізнесу з потенційними можливостями української промисловості, аграрного, інноваційно-технологічного сектору економіки України.
Стабільний курс гривні. Успішний бізнес

Протягом 2010 року курс гривні залишався стабільним, відбулося зміцнення національної валюти (+0,3%). Завдяки поверненню довіри до національної валюти та банківської системи депозити населення в національній валюті зросли на 42 % (до 140 млрд гривень).

На законодавчому рівні створено передумови для скорочення кількості контролюючих органів, спрощення процедур отримання дозволів.

За 2010 рік Україна піднялася у рейтингу ведення бізнесу Doing business на дві позиції.

Прийнятим Податковим кодексом встановлено нульову ставку податку на прибуток для малих підприємств. Ставка податку на прибуток поступово зменшиться до 16 %.

За дорученням Президента України Уряд затвердив План заходів щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, одним із пунктів якого є підготовка та затвердження змін до законодавчих актів та нормативних документів, спрямованих на протидію рейдерству, в яких передбачатиметься:

забезпечення збереження суб’єктами управління об’єктами державної власності цілісних майнових комплексів державних підприємств під час їх відчуження;

доповнення Господарсько-процесуального кодексу окремою главою щодо спеціальних процедур розгляду господарськими судами корпоративних спорів;

механізм недопущення прийняття посадовими особами органів управління господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків, рішень про відчуження майнових комплексів та акцій товариств;

визнання в разі неможливості скликання та проведення щорічних загальних зборів правомочними повторних загальних зборів акціонерних товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків, якщо для участі в них зареєструвалися акціонери, які в сукупності є власниками більш як 50 відсотків акцій товариства;

ведення обліку акцій акціонерних товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків, визначеним Кабінетом Міністрів України державним банком, який має ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.
Відродження села. Доступні та якісні продукти харчування

Незважаючи на важкі погодні умови, у 2010 році зібрано більше 39 млн тонн зерна.

Президент України наполягає на відродженні традиційних галузей сільського господарства, зокрема такої, як тваринництво. Запроваджено ефективні схеми їх фінансування та державної підтримки.

Тільки на доплати на 1 корову та будівництво молочних ферм в 2011 році буде спрямовано понад 2 млрд гривень. На бюджетне фінансування агропромислового комплексу передбачені видатки в обсязі 14,2 млрд гривень, що на 3,6 млрд гривень більше, ніж у 2010 році.

Розвивається соціальна інфраструктура села – відремонтовано 800 км водопровідно-каналізаційних мереж, газифіковано понад 5 тис. садиб.

Знижуються темпи зростання споживчих цін. Уперше з 2003 року інфляція вимірюється однозначним числом (9,1%).

У Програмі економічних реформ на 2010–2014 роки передбачаються заходи, спрямовані на пріоритетний розвиток сімейної медицини, зокрема на первинному рівні медико-санітарної допомоги. Особливу значущість має розвиток сімейної медицини на селі.

Розпочата реформа медичної галузі передбачає реорганізацію закладів охорони здоров’я з метою максимального наближення медичної допомоги до кожного пацієнта, незалежно від місця проживання. Інвентаризація медичних закладів спрямована на визначення й формування в найближчі роки госпітальних округів з метою концентрації спеціалізованої медичної допомоги з урахуванням специфіки регіону, типу місцевості тощо.

У 2010 році введено в експлуатацію 13 окремих будівель загальноосвітніх навчальних закладів на 3,7 тис. учнівських місць.

Президент України підписав базовий Закон України “Про культуру”, в якому визначені основні принципи й пріоритети культурної політики держави.

Серед них – захист державою базової мережі закладів культури, поліпшення правових відносин у культурній сфері, суттєве забезпечення соціального захисту працівників культури, в тому числі на селі (всі працівники матимуть надбавку за вислугу років, будуть переведені на повний робочий день, отримуватимуть матеріальну допомогу на оздоровлення тощо), встановлення обмежень щодо приватизації закладів культури.

Відновлено діяльність музею Тараса Шевченка в Шевченківському національному заповіднику в м. Каневі – завершені ремонтно-реставраційні роботи, відкрито нову експозицію, впорядковано територію, відкрито річковий приплав.
Міжнародне визнання та повага

Україну почали сприймати на міжнародній арені як прогнозованого, надійного партнера, який виконує прийняті на себе зобов’язання. У дусі добросусідства та взаємовигідного економічного партнерства налагоджено стосунки з Російською Федерацією, розвиваються відносини з країнами СНД.

Розпочався ефективний діалог із Сполученими Штатами Америки, готується укладання поглибленої угоди про вільну торгівлю з ЄС, активізовано діалог з країнами, що входять до двадцятки найрозвинутіших країн світу.

Налагоджено ефективну співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями – Міжнародним валютним фондом, Світовим банком та іншими.

Підвищені кредитні рейтинги України міжнародними рейтинговими агентствами.

За ініціативою Президента України 1 липня 2010 року Верховною Радою України прийнято Закон України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики”.

У цьому Законі на законодавчому рівні закріплено статус України як європейської позаблокової держави, що здійснює відкриту зовнішню політику і прагне співробітництва з усіма заінтересованими партнерами, уникаючи залежності від окремих держав, груп держав чи міжнародних структур. Також дотримання Україною політики позаблоковості, що означає неучасть України у військово-політичних союзах, пріоритетність участі у вдосконаленні та розвитку європейської системи колективної безпеки, продовження конструктивного партнерства з Організацією Північноатлантичного договору та іншими військово-політичними блоками з усіх питань, що становлять взаємний інтерес, законодавчо визначені основними засадами зовнішньої політики України.

Дружні відносини з Російською Федерацією. Вдалося якісно перебудувати українсько-російські відносини та вивести їх на новий рівень – рівень реального стратегічного партнерства. Це вдалося зробити завдяки:

встановленню постійного діалогу між Україною та Росією на найвищому рівні;

відновленню роботи ключового органу двосторонньої співпраці – Українсько-Російської міждержавної комісії;

активізуванню торговельно-економічного співробітництва.

Дружні відносини з країнами СНД. З березня 2010 року значно активізувалась діяльність України у рамках СНД. Україна брала участь у всіх засіданнях керівних органів СНД на максимально високому рівні.

Основні результати:

підписано 120 багатосторонніх документів;

приєднання до Правил процедури вищих органів СНД та Положення про Національного координатора;

поновлення участі України у місії спостерігачів від СНД на виборах і референдумах;

приєднання до окремих органів галузевого співробітництва.

Поглиблено стратегічне партнерство зі США. У квітні 2010 року у рамках Саміту з питань ядерної безпеки у Вашингтоні відбулися переговори Віктора Януковича з Президентом США Бараком Обамою. За результатами переговорів прийнято Спільну заяву Президентів України та США, яка підтверджує стратегічний характер українсько-американського партнерства та готовність до подальшої розбудови двосторонніх відносин на основі Хартії про стратегічне партнерство. У Заяві йдеться також про підтримку з боку США курсу України на системні реформи. Американська сторона в черговий раз підтвердила чинність гарантій безпеки, наданих Україні в рамках Будапештського меморандуму.

У 2010 році також було значно активізовано роботу українсько-американської Комісії стратегічного партнерства та розширено тематику її роботи, збільшено кількість галузевих робочих груп, які наразі охоплюють напрями нерозповсюдження і експортного контролю, оборони, торгівлі і інвестицій, консульських питань, науки і технологій, ядерної енергетики, політичного діалогу і верховенства права.

Закон України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики України” вперше на законодавчому рівні закріпив стратегічну мету нашої держави – європейську інтеграцію. Відтепер на європейську перспективу спрямована робота не тільки дипломатичної служби, а й усього державного апарату.

Чотирнадцятий Саміт Україна – ЄС, який пройшов 22 листопада 2010 року у м. Брюссель, став найбільш конструктивним та змістовним за останні роки, оскільки сприяв досягненню таких результатів: надано імпульс переговорному процесу щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; схвалено План дій щодо лібералізації візового режиму для короткострокових поїздок громадян України до ЄС; підписано Протокол до Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС про участь України в програмах ЄС; забезпечено подальше поглиблення секторальної інтеграції України до ЄС, у тому числі в енергетичній сфері, у контексті приєднання України до договору про Енергетичне співтовариство.

За підсумками візиту Президента України до ФРН започатковано якісно новий рівень діалогу в українсько-німецьких відносинах, побудованого на засадах взаємної довіри та поваги.

Візит Глави держави до Франції сприяв подоланню паузи в українсько-французькому політичному діалозі на найвищому рівні та надав йому нових потужних імпульсів та прагматичної спрямованості.

Створено сприятливий політичний фон для поглиблення українсько-французької співпраці у торговельно-економічній та інвестиційній сферах. Започатковано реалізацію стратегічно важливих проектів у космічній і транспортній галузях.

Значного імпульсу активізації відносин між Україною та КНР у всіх сферах надав державний візит Президента України В.Ф.Януковича до КНР та офіційний візит до Спеціального адміністративного району КНР (САР) Сянган (Гонконг) (1–5 вересня).

У Спільній заяві, підписаній Главами двох держав за результатами візиту, проголошено започаткування і розвиток відносин стратегічного партнерства, а також досягнуто домовленості з керівництвом КНР щодо активізації взаємодії у перспективних галузях економіки, торгівлі та інвестиційній сфері.

У ході візиту підписані та реалізуються 26 двосторонніх документів, у тому числі Основні напрями українсько-китайських відносин (Дорожня карта) на 2010–2012 роки.

Офіційний візит Президента України В.Ф.Януковича до Японії заклав якісно новий фундамент для подальшого розвитку та інтенсифікації політичного діалогу на найвищому рівні, сприяв розширенню науково-технічного, культурно-гуманітарного та торговельно-економічного співробітництва, надав вагомого поштовху активізації інвестиційної складової та інших аспектів українсько-японських взаємин на близьку і довгострокову перспективи.

Україна і Японія вийшли на рівень глобального партнерства, що закріплено в основному політичному документі – Спільній заяві, підписаній Главою Української держави та Прем’єр-міністром Японії за результатами українсько-японського саміту.

У ході державного візиту Президента до Республіки Польщі було визначено перспективи подальшого розвитку стратегічних стосунків двох країн, здійснено координацію дій у ході підготовки до Євро–2012, опрацьовано низку питань щодо європейської інтеграції України.

Захист прав громадян України за кордоном:

1) захист прав українських громадян на свободу пересування забезпечується завдяки активному контролю з боку української сторони за належним виконанням нашими європейськими партнерами Угоди про спрощення оформлення віз громадянам України. У 2010 р. спостерігалося загальне поліпшення ситуації у цій сфері. Майже вдвічі зменшилася кількість скарг наших співвітчизників на візові послуги, що надавалися дипломатичними установами країн-членів ЄС в Україні, мінімальною була кількість відмов;

2) підписані або набрали чинності двосторонні угоди про взаємні безвізові поїздки з Бразилією, Гонконгом (КНР), Ізраїлем, Казахстаном, Чорногорією; про взаємні поїздки з Македонією; про скасування зборів за оформлення довготермінових віз з Литвою та Словаччиною. Підготовлені до підписання угоди у візовій сфері з Боснією і Герцеговиною, Єгиптом, Тунісом;

3) досягнуто домовленості про тимчасове призупинення в односторонньому порядку візового режиму для громадян України на період літнього туристичного сезону Хорватією, Албанією та Македонією (з 1 квітня до 31 жовтня, з 30 травня до 31 жовтня та з 5 серпня до 15 жовтня відповідно);

4) підписана угода у сфері соціального забезпечення з Естонією, готуються до підписання відповідні документи з Польщею та ФРН. 31 жовтня 2010 року набрала чинності двостороння Угода між Україною та Іспанією про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія. Ведуться переговори щодо укладення двосторонніх угод у сфері працевлаштування, соціального захисту та пенсійного забезпечення з такими країнами, як Аргентина, Білорусь, Бразилія, Греція, Іспанія, Італія, Румунія;

5) у 2010 році були звільнені з піратського полону 20 українських моряків – членів екіпажів 7 суден; 5 громадян України, захоплені бандитськими угрупованнями в Демократичній Республіці Конго та Камеруні, вирішено питання репатріації 200 українських моряків – членів екіпажу круїзного лайнера “Дельфін”, заарештованого в італійському порту Венеція через банкрутство німецької компанії-оператора; 229 українським громадянам було повернуто недоотриману заробітну плату на загальну суму близько 1 млн дол. США.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Нака з
Україні ” та на виконання п. 9 доручення Прем’єр-міністра України М. Я. Азарова від 20. 07. 11 №34184/2/1-11 до підпункту 10 пункту...

Нака з
Протокольного рішення за результатами засідання Громадської гуманітарної ради під головуванням Президента України В. Ф. Януковича...

Список літератури щодо теми «Обдарована дитина» Указ Президента України...
Указ Президента України Про Програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005 роки від 08. 02. 2001

Звіт про виконання плану роботи
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями І дорученнями голови Сумської обласної державної...

Харьковская общеобразовательная школа
Конституції України про освіту, законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», наказів Президента України «Про...

Закон України «Про загальну середню освіту»
Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20. 03. 2008 №244\2008

Законів України «Про освіту»
Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи...

8 6 дітей, з них дошкільного віку – 62 дитина, шкільного – 24
Он про права дитини, законами України, актами Президента України, рішенням місцевих органів виконавчої влади, Положенням про центральну...

На новий 201 2 -201 3
Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи...

Інститут післядипломної педагогічної освіти
Украины от 24. 09. 2012г. №1038 «Про призначення стипендій Президента України переможцям Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка