Пошук по сайту


Анал І тичнийзв І т про результати роботи Президента України Віктора Януковича - Сторінка 4

Анал І тичнийзв І т про результати роботи Президента України Віктора Януковича

Сторінка4/6
1   2   3   4   5   6
Глава держави з метою підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді, стимулювання розвитку їх творчого потенціалу видав Укази “Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді”, “Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка”, “Про державну гімназію-інтернат із посиленою військово-фізичною підготовкою “Кадетський корпус” та “Про утворення державної дитячої інженерної академії”.

Відновлено фінансування найважливіших державних програм щодо забезпечення доступу громадян до якісної освіти, зокрема програми “Шкільний автобус”.

Для забезпечення молоді житлом розроблено декілька програм. У 2010 році в рамках цих програм надано 288 квартир. На 2011 рік у Державному бюджеті передбачено відповідне фінансування у розмірі 103,3 млн грн.
Доступна і якісна освіта

Усунено недоліки зовнішнього тестування. Діти можуть вільно вибирати його мову. Тестові завдання для проведення зовнішнього незалежного оцінювання перекладено російською, кримськотатарською, румунською, угорською та іншими мовами.

Надано право вступникам подавати сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані впродовж останніх трьох років. Батькам не треба щороку витрачати гроші на тестування.

Надано можливість випускникам, які здобули середню освіту у 2007 році і раніше (до введення тестування), при вступі до вищих навчальних закладів на заочну форму навчання складати екзамени замість проходження тестування.

Надано право вступникам, які не атестовані з української мови, складати вступний екзамен із мови, яку вивчали у школі.

Виходячи із аналізу ситуації, що склалася, Президент України дав відповідні доручення Уряду та місцевим органам виконавчої влади щодо оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів за умови їх максимального збереження, особливо у сільській місцевості.

На виконання Указу Президента України “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні” Кабінетом Міністрів України опрацьовується питання щодо підвищення авторитету робітничих професій в суспільстві, вирішення проблемних питань у системі професійно-технічної освіти, зокрема модернізації матеріальних і кадрових ресурсів, кардинального оновлення змісту освіти відповідно до європейських стандартів і перспективних потреб ринку праці, розроблення та затвердження в установленому порядку державної цільової програми, спрямованої на підтримку входження провідних університетів України до числа вищих навчальних закладів, визнаних у світі.

Здійснюється збалансована державна мовна політика, яка адекватно реагує на мовні потреби суспільства, відповідає загальновизнаним нормам міжнародного права.

Рішенням Президента України було утворено Громадську гуманітарну раду, покликану забезпечувати збереження громадянської злагоди в суспільстві, формування толерантності в міжнаціональних відносинах, досягнення компромісу і консенсусу у питаннях формування та реалізації мовної політики.

Водночас внесено зміни до законодавства, які гарантують вільний розвиток, використання і захист російської, інших рідних мов громадян України, в судочинстві – суди використовують державну мову в процесі судочинства та гарантують право громадян на використання ними в судовому процесі рідної мови або мови, якою вони володіють; у судах, поряд із державною, можуть використовуватися регіональні мови або мови меншин відповідно до Закону України “Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин” у порядку, встановленому процесуальним законом.

За дорученням Президента України Кабінетом Міністрів України розроблено проект Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми з розвитку фізичної культури і спорту на 2011–2016 роки, в якій передбачається здійснення заходів щодо будівництва, починаючи з 2011 року, 500 багатофункціональних спортивних майданчиків, 15 басейнів та 15 льодових катків.
Здорові люди – впевнене майбутнє

Збільшено видатки державного бюджету на охорону здоров’я. Видатки на охорону здоров’я у загальному фонді зведеного бюджету у 2010 році склали 39,4 млрд грн, що майже на 10 млрд більше, ніж у 2009 році. У Державному бюджеті України на 2011 рік зведені видатки на охорону здоров’я враховано в обсязі понад 42 млрд грн – це 3,4% від ВВП.

Послідовно реалізується курс на поліпшення здоров’я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу всіх членів суспільства до медичних послуг належної якості. Розпочато реформування сфери медицини, спрямоване на поліпшення здоров’я населення, забезпечення рівного доступу усіх громадян до медичних послуг належної якості, максимальне наближення як закладів охорони здоров’я, так і бюджетних коштів до конкретного пацієнта.

Наприкінці минулого року Верховною Радою України було прийнято Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення”, визначений Президентом України як першочерговий. Закон спрямовано на використання світового досвіду протидії цьому захворюванню та створення належних умов для здійснення відповідної державної політики.

Забезпечено фінансування завершення будівництва та введення в дію в м. Києві ПЕТ-центру (центру з раннього виявлення онкологічних захворювань). За дорученням Президента України здійснюється оснащення сучасним медичним обладнанням низки обласних онкологічних диспансерів.

У рамках Національного проекту “Нове життя – нова якість охорони материнства і дитинства” започатковано національний проект створення перинатальних центрів (охорони матері і дитини).

Під час реалізації Національного проекту протягом 2010–2013 років у кожному з 27 регіонів заплановано створити високотехнологічний перинатальний центр, де буде передбачено:

впровадження у медичну практику інноваційних технологій щодо виходжування глибоконедоношених немовлят та новонароджених з тяжким перебігом захворювань;

забезпечення комфортними умовами народження та виходжування дітей;

високоякісна допологова, пологова та післяпологова медична допомога.

Введення в дію першого центру – в м. Кіровограді – в рамках зазначеного проекту передбачено до 1 червня 2011 року.

Внесено з ініціативи Глави держави зміни до законодавства, що передбачають запровадження механізмів виявлення корупційних діянь, установлення видів відповідальності за корупційні правопорушення та визначення порядку притягнення винних осіб до такої відповідальності; створення умов для ліквідації підґрунтя для виникнення корупції як явища, формування у суспільстві неприйнятного ставлення до корупції; розширення та уточнення кола осіб, які можуть бути суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення, зокрема, віднесено до таких осіб категорію медичних працівників.

Водночас зазначена програма містить положення щодо пріоритетного розвитку профілактичної медицини. Йдеться насамперед про розвиток інституту сімейного лікаря у закладах первинної ланки медико-санітарної допомоги, а також підвищення частки первинної медико-санітарної допомоги в загальному обсязі фінансування медичних послуг.

У зв’язку з цим Президент України дав доручення Уряду затвердити план заходів щодо суттєвого поліпшення умов оплати праці та соціального забезпечення лікарів і медичних працівників, а також визначити механізм забезпечення житлом лікарів і медичних працівників, зайнятих у закладах охорони здоров’я первинного рівня медико-санітарної допомоги у сільській місцевості, а також вжити заходів для удосконалення вузівської та післядипломної освіти лікарів, ураховуючи потребу регіонів у лікарях загальної практики – сімейної медицини.

На виконання доручень Президента України прийнято постанову Кабінету Міністрів України “Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів”, якою запроваджено з 1 грудня 2010 року декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби, що включені до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва.

Запровадження в Україні декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби дасть змогу, знаючи структуру захворюваності населення та маючи дані щодо цін на лікарські засоби, вперше отримати об’єктивні дані про вартість лікування загалом та кожної нозологічної форми зокрема. Загалом це дасть можливість приступити до введення в Україні першого етапу страхової медицини – запровадження страхування забезпечення лікарськими засобами населення України при амбулаторному лікуванні.

За дорученням Президента здійснюється перевірка ліків і вакцин, що завозяться й були закуплені раніше. Так, Контрольно-ревізійному управлінню доручено здійснити перевірку цільового використання коштів, передбачених на закупівлю лікарських засобів для лікування хворих на гемофілію, а також забезпечити перевірку виконання всіх конкурсних умов під час здійснення державної закупівлі таких ліків, відповідності їх цінової складової світовій кон’юнктурі; Генеральному прокурору України рекомендовано здійснити перевірку дотримання вимог законодавства під час здійснення державних закупівель лікарських засобів, передбачених для лікування хворих, зокрема на гемофілію.

Україна стала повноправним членом Системи міжнародного співробітництва фармацевтичних інспекцій провідних країн світу.
Доступне житло і розвиток будівельної галузі

Забезпечення громадян доступним житлом, разом зі збільшенням житлового фонду України, визначене у програмі Президента серед пріоритетних напрямків діяльності. Важливим кроком виконання даного пункту програми є спрощення дозвільних і погоджувальних процедур у будівництві.

На виконання Доручення Президента України Урядом наприкінці 2010 року розроблено проект Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”. 13 січня 2011 року Закон прийнято Верховною Радою України, і на сьогодні він готується до повторного розгляду з урахуванням пропозицій Президента України від 2 лютого 2011 року.

Закон передбачає удосконалення всіх етапів містобудівної діяльності: від планувальної документації до введення в експлуатацію завершеного будівництвом об’єкта.

Законом суттєво спрощується експертиза проектів будівництва, значно скорочено перелік об’єктів, для яких експертиза є обов’язковою.

Після вступу в дію Закону забудовник матиме право виконувати будівельні роботи без отримання дозволу: на декларативних засадах, шляхом повідомлення або подання декларації про початок виконання таких робіт (крім об’єктів ІV та V категорії складності, на які буде видаватися дозвіл).

Спрощення стосуватиметься і прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, особливо І-ІІІ категорій складності, які прийматимуться шляхом реєстрації відповідною інспекцією поданої замовником декларації про готовність до експлуатації.

Законом також створюється принципово нове правове поле для індивідуального житлового будівництва. Житлові будинки до двох поверхів площею до 300 кв. метрів можна буде будувати на підставі будівельного паспорта.

Одним з положень передвиборчої програми Президента Уекраїни було забезпечення прийняття нового Податкового кодексу. Цю «податкову конституцію» України прийнято і підписано Президентом України у грудні 2010 року.

Водночас із вирішенням цілої низки проблем, пов’язаних із адмініструванням та сплатою податків, новий Податковий кодекс створив умови для ефективнішого розвитку цілих галузей економіки, зокрема – будівництва.

Так, з прийняттям Податкового кодексу України звільнено від оподаткування податком на додану вартість операції з поставки будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти.

Також у Податковому кодексі передбачено пільги з оподаткування доходів фізичних осіб при будівництві (придбанні) доступного житла:

1) не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу сума державної підтримки на будівництво чи придбання доступного житла, яка надається платнику податку відповідно до законодавства;

2) громадянин може отримати податкову знижку на суму витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним.

Здешевлення вартості будівництва житла є важливою умовою для залучення інвестицій з метою подолання кризових явищ у будівельній галузі.

На створення таких умов спрямований Закон України від 29 червня 2010 року № 2367-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла”.

Законом удосконалено норми та механізми, закладені базовим антикризовим документом у будівництві – Законом України “Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва”, у тому числі з метою здешевлення вартості будівництва житла.

Також за звітний період в Україні було здійснено цілу низку важливих кроків щодо відновлення житлового кредитування, збільшення обсягів житлового будівництва, подальшого розвитку іпотечних та молодіжних житлових програм.

У 2010 році Урядом спільно з Національним банком України проведено роботу, яка дала можливість отримувати кредити забудовниками під 19-20 % річних, а громадяни мають можливість отримати іпотечний кредит під 16 % річних.

На сьогодні Уряд здійснює заходи щодо лібералізації підходів з іпотечного кредитування фізичних осіб через два державні банки – ВАТ “Ощадбанк” та ПАТ “Укрексімбанк”, які наразі мають достатньо власних ресурсів для цього.

У 2010 році за програмами, які виконує Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (далі – Фонд), було надано державної підтримки на придбання житла в обсязі близько 273 млн. грн. Всього введено в експлуатацію 35 будинків. Загальна кількість квартир – 2679, з яких 402 квартири отримали громадяни – учасники програм Фонду.

У 2010 році до фактичної участі у Державній цільовій соціально-економічній програмі будівництва (придбання) доступного житла на 2010–2017 роки було залучено 45 будівельних об’єктів у 18 регіонах України. Державна підтримка за Програмою у 2010 році становила 71,3 млн грн, збудовано 590 квартир. За Програмою вже здано 12 будинків, проведена робота щодо сприяння введеннюв експлуатацію ще 31 об’єкта у цьому році.

У 2010 році відновлено фінансування пільгового молодіжного кредитування, яке взагалі не здійснювалося у 2009 році. У 2010 році виділено 36 млн грн із загального та спеціального фондів Держбюджету. Окрім того, було залучено 31 млн грн з місцевих бюджетів, а також 17 млн власних коштів Фонду. У минулому році Фонд у цілому надав молодим сім’ям 297 кредитів.

Таким чином, у 2010 році вдалося відновити та прискорити будівництво об’єктів, які були заморожені через відсутність фінансування, та ввести в експлуатацію 23 будинки, в яких квартири отримали 288 молодих сімей, що взяли участь у Державній програмі забезпечення молоді житлом.

З метою часткової компенсації кредитної ставки комерційних банків у минулому році з Держбюджету було виділено 117,8 млн грн, що дало змогу у повному обсязі профінансувати потреби 2010 року та зменшити на 15 % заборгованість за 2009 рік (з 62,7 до 52,9 млн грн). За рахунок цих коштів державну допомогу отримали близько 11 тис. молодих сімей, які уклали договори за програмою протягом 2003–2008 років.

Законом України “Про Державний бюджет України на 2011 рік” передбачено збільшити фінансування пільгових молодіжних кредитів до 60 млн грн; з місцевих бюджетів планується залучити близько 40 млн грн. Статутний капітал Фонду у цьому році буде збільшено на 31 млн. грн., за рахунок чого будуть надаватися кредити молодим сім’ям. Для часткової компенсації кредитів комерційних банків у державному бюджеті передбачено 103 млн гривень.

Очікується, що в 2011 році Фондом за всіма програмами буде надано державної підтримки на придбання житла на суму близько 465 млн грн, отримати таку підтримку зможуть близько 3 000 громадян.

Слід зауважити, що у цьому році вперше в державному бюджеті передбачено можливість залучення Фондом та Державною іпотечною установою небюджетних коштів під державні гарантії.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Нака з
Україні ” та на виконання п. 9 доручення Прем’єр-міністра України М. Я. Азарова від 20. 07. 11 №34184/2/1-11 до підпункту 10 пункту...

Нака з
Протокольного рішення за результатами засідання Громадської гуманітарної ради під головуванням Президента України В. Ф. Януковича...

Список літератури щодо теми «Обдарована дитина» Указ Президента України...
Указ Президента України Про Програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005 роки від 08. 02. 2001

Звіт про виконання плану роботи
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями І дорученнями голови Сумської обласної державної...

Харьковская общеобразовательная школа
Конституції України про освіту, законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», наказів Президента України «Про...

Закон України «Про загальну середню освіту»
Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20. 03. 2008 №244\2008

Законів України «Про освіту»
Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи...

8 6 дітей, з них дошкільного віку – 62 дитина, шкільного – 24
Он про права дитини, законами України, актами Президента України, рішенням місцевих органів виконавчої влади, Положенням про центральну...

На новий 201 2 -201 3
Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи...

Інститут післядипломної педагогічної освіти
Украины от 24. 09. 2012г. №1038 «Про призначення стипендій Президента України переможцям Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка