Пошук по сайту


” Навчально-дослідна робота (курсова робота) студента з „Економіки підприємства” за галуззю знань 0305

” Навчально-дослідна робота (курсова робота) студента з „Економіки підприємства” за галуззю знань 0305


http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів


Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра економіки підприємства

“Обґрунтування ефективності збільшення змінності використання основних виробничих фондів та її вплив на господарську діяльність підприємства

Навчально-дослідна робота (курсова робота) студента

з „Економіки підприємства” за галуззю знань 0305

Економіка та підприємництво”


Зміст

Вступ
1. Теоретичні основи обґрунтування тривалості використання основних виробничих фондів підприємства:

1.1. Основні виробничі фонди підприємства та їх економіко-со­ціальне значення;

1.2. Змінність використання основних виробничих фондів як еко­номічна категорія;

1.3. Механізм впливу змінності використання основних вироб­ни­чих фондів на ефективність виробництва;

1.4. Заходи щодо підвищення ефективності змінності вико­рис­тан­ня основних виробничих фондів.
2. Економічна оцінка рівня змінності використання основних ви­робничих фондів підприємства та їх вплив на господарську ді­я­льність:

2.1. Методика дослідження та вихідна інформація для проведен­ня дослідження;

2.2. Характеристика об’єкта дослідження;

2.3. Оцінка впливу змінності використання основних виробни­чих фондів на обсяги виробництва;

2.4. Оцінка впливу змінності використання основних виробни­чих фондів на їх фондовіддачу;

2.5. Оцінка впливу змінності використання основних виробни­чих фондів продуктивність праці;

2.6. Оцінка впливу змінності використання основних виробни­чих фондів на їх придатність;

2.7. Оцінка впливу змінності використання основних виробни­чих фондів на ефективність виробництва.
3. Обґрунтування заходів щодо оптимальності змінності ви­користання основних виробничих фондів.
Висновки

Літератураподілитися в соціальних мережахСхожі:

Навчально-дослідна робота студента
«Універсальна десяткова класифікація (унд) та бібліотегно бібліографічна класифікація (ббк)»

Програма складена на основі тимчасової освітньо-професійної програми...
Програма складена на основі тимчасової освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів за галуззю знань 0305 «Економіка...

Курсова робота
Персонал підприємства: характеристика, склад І структура, показники руху та використання персоналу підприємства

Курсова робота
Курсова робота з дисципліни „Маркетинг”/ О. В. Полюхович, Рівне: нувгп, 2012, – 44 с

Курсова робота з дисципліни «Статистика» на тему: «Статистичне вивчення...
Курсова робота відповідає вимогам діючої нормативної документації України та умовам ects/кмсонп

Курсова робота з дисципліни «Статистика» на тему: «Статистика продукції промисловості»
Курсова робота відповідає вимогам діючої нормативної документації України та умовам ects/кмсонп

4. Курсова робота має характер цільної завершеної роботи як стосовно...
Курсова робота є до курсовим завданням І подається куратору курсі в на 3-й день перебування на курсах

Курсова робота зі світової економіки на тему: “зовнішньоекономічні...
Вступ

Тема: Насичені вуглеводні алкани
Форми роботи: фронтальна робота, експеримент, самостійна робота, групова робота, індивідуальна робота, робота в парах

Тема: Кислоти: дія на індикатори, взаємодія з металами та їх оксидами, реакція обміну
Форми роботи: фронтальна робота, експеримент, самостійна робота, групова робота, індивідуальна робота, робота в групахБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка