Пошук по сайту


Голосні звуки Звуки [ а ], [ е, ] [ и ], [ І ], [ о ], [ у ]

Голосні звуки Звуки [ а ], [ е, ] [ и ], [ І ], [ о ], [ у ]

Голосні звуки

Звуки [а], [е,] [и], [і], [о], [у] називають голосними, бо голос - це основа кожного з них. При творенні голосних звуків видихуваний струмінь повітря проходить через ротову порожнину вільно. На письмі вони передаються за допомогою 10 букв: а, е, и, і, о, у, я, ю, є, ї.

Голосні звуки не однакові за місцем і способом творення. Активними органами при творенні голосних звуків є язик і губи. Найважливішу роль при цьому відіграє язик - найбільш рухливий орган у ротовій порожнині. Його спинка може рухатись як в горизонтальному, так і вертикальному напрямах.

За місцем творення, тобто залежно від положення спинки язика в горизонтальному напрямі щодо піднебіння, виділяють голосні переднього ([і], [и], [е]) й заднього ([а], [о], [у]) ряду.

За способом творення, тобто залежно від того, як до піднебіння піднімається спинка язика (максимально, незначною мірою, зовсім не піднімається), звуки поділяються на голосні високого ( [і], [и], [у]), середнього ([е], [о]) та низького ([а]) піднесення.

За творення голосних звуків [о], [у] активну участь беруть губи: витягуються вперед і злегка заокруглюються. Тому згадані фонеми називаються лабіалізованими (від лат. Labium - губа). Усі інші голосні називаються нелабіалізованими.

Класифікацію голосних звуків можна подати у вигляді такої схеми:

а - заднього ряду, низького піднесення, нелабіалізований;

е - переднього ряду, середнього піднесення, нелабіалізований;

и - переднього ряду, високого піднесення, нелабіалізований;

і - переднього ряду, високого піднесення, нелабіалізований;

о – заднього ряду, середнього піднесення, лабіалізований;

у - заднього ряду, високого піднесення, лабіалізований.


Вимова голосних залежить від їх позиції в слові. Найбільш чітко й виразно вимовляються вони під наголосом. У ненаголошеній позиції частина голосних змінює свою якість:

а) [е] вимовляється з наближенням до [и] (и]) : шеилеистить, просеинь;

б) [и] - до [е] ([ие]): киешеня, сиерітка;

в) [о] - до [у] ([оу]): ро узумний, зозо уля.

Питання для самоконтролю

1) Чому називають голосними?

2) Якими буквами вони передаються?

3) Які мовні органи беруть участь у вимові голосних звуків?

4) Які ряди виділяють за місцем творення?

5) Як розподіляються приголосні звуки за способом творення?

6) Чому виділяють лабіалізовані й нелабіалізовані звуки?

7) Як вимовляються голосні звуки?


Практичні завдання

1. Схарактеризуйте положення губ і язика при вимові звуків [а], [е,] [и], [і], [о], [у].

2. Порівняйте вимову звуків [е,] [и], [о] в наголошеній та ненаголошеній позиціях. Укажіть на різницю між ними.

Азимут, блазень, вершки, вечоровий, голубонька, життєвий, загублений, зозулястий, королева, летить, плече, пожежа, прожити, розумниця, серпень, сон, чебрець, чистенький, чистий, чужина.

3. Назвіть службові слова, співвідносні з голосними звуками, уведіть їх у речення, схарактеризуйте за такою схемою; а) ряд; б) піднесення; в) лабіалізований \ нелабіалізований; г) наголошений \ ненаголошений.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Фонетика. Орфографія голосні це звуки, під час вимови яких струмінь...
Голосні — це звуки, під час вимови яких струмінь повітря не натрапляє на перешкоди в ротовій порожнині, вони утворені за допомогою...

Тема. Алфавіт
Мета: поглибити знання учнів про український алфавіт,позначення звуків мовлення на письмі, навчити відрізняти звуки від букв; формувати...

Урок №14 І семестр Тема семестру
Р. Роджерса, прослухати та розучити пісню „До, ре, мі” із кінофільму „Звуки музики”

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Один говорит, то есть, двигая губами и языком, «издаёт звуки разной высоты и силы»

Робота №1. Звуки І букви. Склад варіант 1
Сова лісовий птах. Голова велика, очі круглі, а ніс гачком. Має сиві вуса І чорну борідку. Схожа на діда-лісовика

Моя родина ( сільська, міська родина) вперше дали поняття «немовні...
Д’], вивчення букви Д. Формування аудіативних умінь за текстом Михайла Козоріса. Звуко буквенні зіставлення. Аналітико – синтетичні...

Воронівськ а сільська бібліотек а
На той час в селі діяло 2 хати-читальні І лікнеп при Мертвоводівській та Воронівській школах. Фонди хат-читалень були укомплектовані...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка