Пошук по сайту


Методичні рекомендації щодо функціонування опорних (базових) навчальних закладів освіти з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

Методичні рекомендації щодо функціонування опорних (базових) навчальних закладів освіти з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльностіНавчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇщодо функціонування опорних (базових) навчальних закладів освіти з питань цивільного захисту

та безпеки життєдіяльності

Хмельницької області

м. Хмельницький - 2015

Методичні рекомендації щодо функціонування опорних (базових) навчальних закладів освіти з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області підготовлені фахівцями обласного методичного кабінету безпеки життєдіяльності населення Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області під керівництвом начальника Центру майора служби цивільного захисту Мул Альони Миколаївни.
Методичні рекомендації щодо функціонування опорних (базових) навчальних закладів освіти з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області рекомендовано керівникам та педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів області, а також всім тим, хто займається вихованням та навчанням дітей, учнів з питань безпечної поведінки в разі виникнення небезпек різноманітного характеру.

Методичні рекомендації розглянуто та затверджено на педагогічній раді Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області.

Протокол № 2 від 16 лютого 2015 року.

І. Законодавча та нормативно-правова база щодо функціонування опорних (базових) навчальних закладів освіти з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області:

 1. Конституція України.

 2. Закон України «Про освіту».

 3. Закон України «Про дошкільну освіту».

 4. Закон України «Про загальну середню освіту».

 5. Закон України «Про професійно-технічну освіту».

 6. Кодекс цивільного захисту України.

 7. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» від 26 червня 2013 р. №444.

 8. Наказ МОН України «Про Положення про Функціональну підсистему «Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» від 03.09.2009 р. №814.

 9. Наказ МВС України «Про затвердження Типового положення про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності» від 29.05.2014 р. №523.

 10. Статути дошкільного, загальноосвітнього та професійно-технічного навчальних закладів.

 11. Навчальні програми для дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів затвердженні МОН України.


ІІ. Загальні рекомендації
2.1. Опорні (базові) навчальні заклади освіти з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності є базовими навчальними закладами щодо організації навчального процесу зі зазначеного напрямку, який забезпечує на міському (районному) місцевому (шкільному) рівнях проведення навчання з питань основ цивільного захисту та основ безпеки життєдіяльності осіб педагогічного складу та учнів і сприяє їхній підготовці щодо дій в разі виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру.
2.2. Керівний склад та вчителі предметів «Захист Вітчизни» та «Основи здоров’я» опорних (базових) навчальних закладів з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області мають обов’язково пройти підвищення кваліфікації з функціонального навчання у сфері цивільного захисту на базі Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області.
2.3. Основним завданням опорних навчальних закладів з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності є надання консультаційно-методичної допомоги педагогічним працівникам в організації підготовки та проведення навчальної, методичної роботи згідно навчальних програм для навчальних закладів з напрямку цивільний захист та безпека життєдіяльності. На базі опорних навчальних закладів рекомендується проведення навчально-методичних зборів директорів, їх заступників, вчителів навчальних дисциплін «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я», показові заходи «Дня цивільного захисту», «Тижня безпеки дитини», «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності» та інші заходи згідно нормативно-правової бази визначеної законодавством.
2.4. Відповідальність за організацію, підготовку та проведення визначених заходів покладається на управління та відділи освіти районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад.
IIІ. Структура, організаційні рекомендації до опорних з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності навчальних закладів
3.1. Кількість та перелік опорних навчальних закладів визначається та затверджується Департаментом освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації з урахуванням рекомендацій Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області з числа тих навчальних закладів, де є сформований педагогічний колектив та відповідна навчально-матеріальна база.
3.2. Для повноцінного функціонування опорних (базових) навчальних закладів рекомендуємо наявність або створення:

 1. Методичного кабінету (куточка) з розміщенням навчально-методичних матеріалів з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

 2. Кабінету (класу) Захисту Вітчизни або медико-санітарної підготовки, або основ здоров’я та безпеки життєдіяльності;

 3. Навчальне містечко;

 4. Майно з переліком оснащеності згідно додатку 1 та нормативами з цивільного захисту згідно додатку 2.


3.3. Примірне оснащення навчального кабінету (класу): класні меблі, навчально-методичне обладнання, навчальні посібники, прилади, макети та технічні засоби навчання.

Основу навчально-методичного матеріалу і забезпечення мають складати стенди і обладнання з питань основ цивільного захисту, оформлені за наведеним прикладом змісту наступних тем:

 • завдання цивільного захисту;

 • характеристика аварій, катастроф, стихійних лих та способи захисту від їх наслідків;

 • порядок дій населення при отриманні сигналу «Увага всім!», зміст можливих подальших мовних повідомлень органів цивільного захисту та дії за ними;

 • надання само -, взаємодопомоги;

 • засоби колективного захисту;

 • засоби індивідуального захисту;

 • прилади радіаційної і хімічної розвідки та дозиметричного контролю;

 • порядок дій учнів в разі виникнення НС;

 • організація та проведення Дня цивільного захисту та Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності;

 • здоровий спосіб життя;

 • природні небезпеки;

 • техногенні небезпеки;

 • побутові небезпеки;

 • засоби захисту.

Під стендами бажано обладнати вітрини або стелажі, на яких розмістити табельні прилади, майно, посібники, макети тощо.
3.4. Інформаційно-довідкові куточки з безпеки життєдіяльності розміщуються у коридорах і повинні мати планшети для зміни інформації. Орієнтовна тематика куточків:

 • Щоб здоровому зростати, про безпеку треба дбати;

 • На одинці з природою;

 • Будь уважним на дорозі;

 • Не жартуй з вогнем!;

 • Сезонні небезпеки.


3.5. В роботу опорних (базових) навчальних закладів з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності доцільно включити роботу гуртків «Школа безпеки», «Дружимо з безпекою», «Дружини юних рятувальників» тощо на основі матеріалів авторських програм педагогів.
3.6. Для отримання практичних навичок з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності доцільно обладнати навчальне містечко з навчальними місцями за наступними напрямками:

 • тренування та відпрацювання нормативів з одягання засобів індивідуального захисту органів дихання та шкіри;

 • надання долікарської допомоги;

 • правила транспортування потерпілого;

 • користування засобами пожежогасіння;

 • правила дорожнього руху

та інші відповідно до наявної навчально-матеріальної бази в навчальному закладі.
IV. Навчально-методична робота опорних навчальних закладів
4.1. Опорний (базовий) з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності навчальний заклад є центром методичної роботи, де зосереджуються навчально-методичні, інформаційні та довідкові матеріали, матеріали перспективного педагогічного досвіду, зразки плануючої та звітної документації тощо.

Методичні кабінети опорних (базових) навчальних закладів з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності здійснюють безпосереднє методичне та навчально-практичне забезпечення розвитку, підтримки та поширення сучасних технологій у галузі форм і методів навчання за програмами «Українське дошкілля», «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я» та іншими.

Методичний супровід роботи опорних (базових) навчальних закладів здійснює Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області та його структурні підрозділи.
4.2. Навчально-методична робота включає організацію і проведення занять з дітьми та учнями, а також надання методичної допомоги педагогам навчальних закладів в ефективному проведенні основних навчальних заходів з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.
4.3. Основними формами і методами навчальних занять є:

  • Практичні заняття

  • Групові заняття

  • Лекції

  • Тренінги

  • Самостійна робота

  • Самоосвіта

  • Консультації

Практичні заняття - проводяться з метою відпрацювання практичних навиків із засобами оповіщення, приладами, з обладнанням, засобами індивідуального захисту, документами, планами, таблицями, схемами, технічними засобами навчання тощо.

Групові заняття - проводяться в складі навчальної групи з метою закріплення теоретичних знань, а також для удосконалення практичних навичок. Всі учні вирішують одне завдання, діють в одній учбовій групі, за одних обставин.

Показові заняття - проводяться з метою показу зразкової організації та методики проведення занять. Показові заняття організовуються відповідно до розкладу навчальних занять. У проведенні показових занять приймає участь спеціально підготовлений особовий склад педагогів.

Відкриті заняття - проводяться відповідно до розкладу занять з метою обміну досвідом і надання допомоги в організації та проведенні занять, а також контролю навчальних занять. Після їх закінчення присутні вихователі, викладачі та вчителі проводять обговорення результатів заняття.

Лекції повинні давати слухачам основні знання по теорії захисту населення, розкривати найбільш складні питання навчального матеріалу.

Тренінгактивне навчання із застосуванням міні-лекцій (теоретична основа), ролевих і ділових ігор, спеціальних вправ для розробки і закріплення навичок і вмінь, групових обговорень і аналізу конкретних ситуацій з досвіду учасників.

Самостійна робота - викладачів повинна бути спрямована на вивчення питань теорії і практики системи запобігання і ліквідації НС, новинок спеціальної і педагогічної літератури, техніки і пристроїв, на підготовку до чергових занять, розробку навчально-методичних і наочних посібників. Під час самостійної роботи

велика увага надається освоєнню технічних засобів навчання для подальшого використання їх у ході навчального процесу.

Самоосвіта керівних та педагогічних працівників опорних навчальних закладів включає підвищення рівня знань за фахом, загальної та професійної культури, вивчення передового педагогічного досвіду, участь у науковій та науково-методичні роботі, підготовку доповідей, рефератів.

Консультації. Основна мета - надання допомоги учням в самостійному вивчені матеріалу з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Вони проводяться регулярно в години самостійної роботи і майже завжди носять індивідуальний характер.
4.4. Методична робота є складовою частиною навчального процесу і одним із основних видів діяльності опорних загальноосвітніх навчальних закладів.

Вона повинна бути направлена на:

  • підвищення рівня навчально-виховної роботи та покращення організації і якості проведення занять;

  • удосконалення методичних навиків педагогічних працівників, впровадження вишуканих найбільш допустимих форм і методів навчання різних
   категорій учнів;

  • вивчення, узагальнення і впровадження в практику роботи досвіду кращих
   педагогічних працівників;

  • ознайомлення з досвідом роботи інших опорних загальноосвітніх навчальних закладів та впровадження такого досвіду в практику загальноосвітнього навчання.

Основними формами методичної роботи опорних навчальних закладів є:


 • науково-методичні семінари та конференції;

 • методичні тижні;

 • пізнавальні, професійні екскурсії;

 • науково-методичні обміни досвідом;

 • методичні об’єднання та інші.


4.5. Реалізація завдань опорного (базового) навчального закладу з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності окрім робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України доповнюється авторськими програмами гуртків за напрямком цивільний захист і безпека життєдіяльності та поглибленим вивченням предметів «Основи здоров’я», «Захист Вітчизни».

V. Додатки

Додаток 1

ПЕРЕЛІК


оснащення опорних (базових) навчальних закладів навчальним майном для проведення підготовки слухачів з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльностіПротигазРеспіраторПротипилова маскаРентгенометр ДП-5ВРадіометр “Прип’ять”Прилад ВПХРНоші санітарніСумки санітарніІндивідуальні перев’язувальні пакетиПлакати з цивільного захистуВідеофільмиКомп’ютерКомплект Л-1Загальновійськові захисний комплектАптечки індивідуальні АІВатно-марлева пов’язкаМакети укриттів


Додаток 2

НОРМАТИВИ З ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

для учнів і слухачів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладівНорматив, умови (порядок) йог о виконання

Критерії оцінки

Помилки, які знижують оцінку на один бал

Помилки, що визначають низький рівень під-ки

високий

достатній

середній

низький

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

Одягання протигазу

Учні знаходяться в строю. Протигази у похідному положенні. За раптовою команди "Гази!" учні одягають протигази.

Час відраховується з моменту подання команди до відновлення дихання після одягнення протигазу.

6,5с

7 с

7,4 с

7,7с8,4с

8,7с9,4с

9,7с

10с

10,4с

1. При одяганні протигазу учень не заплющив очі і не затримав дихання та після одягання протигазу не зробив повного видиху.

2. Шолом-маска (маска) одягнена з перекосом.

1. Допущено утворення таких складок або перекосів, при яких зовнішнє повітря може проникати під шолом-маску (маску).

2

Одягання респіратора Р-2

За раптовою командою "Респіратор одягнути", учні одягають респіратори. Час відраховується з моменту подачі команди до відновлення дихання.

10,5с

11с

11,4с

11,7с

12с

12,4с

12,7с

13с


13,4с

13,7с

14с

14,4с

1. Під час одягання респіратора учень не затримав дихання або після одягання не зробив повного видиху.

2. кінці носового затиску не притиснуті до носу

Одягнення пошкоджених респіраторів

3

Одягання загальновійськового комплекту (плащ у рукава)

Засоби захисту учнів у похідному положенні.

а) За командою "Плащ в рукава – гази" або за сигналом ""Радіаційна небезпека" учні одягають протигази, захисні плащі в рукава, захисні панчохи та рукавиці. Час відраховується від подачі команди керівника до одягання засобів захисту та доповіді " Готово!"

2хв 50с

3хв

3хв 07с

3хв 14с

3хв 20с

3хв 35с

3хв 45с

4хв

4хв 10с

4хв 20с

4хв 30с

4хв 40с

1. Одягання захисних панчох здійснене з застібнутими хлястиками.

2. Неправильно застібнуті поли плаща.

3. Неповністю одягненні панчохи.

4. Не закріпленні закріпками тримачі шпеньків або не застібнуті два шпенька

Залишені незахищеними окремі частини тіла, обмундирування або взуття при надіванні плаща у рукава.
б) За командою "Захисний комплект одягнути – гази" учні одягають панчохи, плащі у вигляді комбінезону, протигази, рукавиці.

Час відраховується від подачі команди керівника до повного одягання засобів захисту та доповіді " Готово!"

4хв25с

4хв 35с

4хв 45с

4хв 50с

5хв

5хв 20с

5хв 40с

6хв

6хв 20с

6хв 40с

7хв

7хв 20с

1. Не повністю виконанні окремі операції при одяганні засобів захисту.

2. Допущено помилки, які знижують оцінку на 1 бал при одяганні протигазу (норматив №1).

1. Залишені незахищеними окремі частини тіла, обмундирування.

2. не застібнуті більше 2-х шпеньків.

3. Допущені помилки, які визначають оцінку "незадовільно" при одяганні протигазу (норматив №1)

4

Дії за сигналом "Хімічна тривога"

засоби захисту учнів у похідному положенні. Подається сигнал "Хімічна тривога". Ті, хто навчаються, одягають протигази, плащі у вигляді накидки і ведуть спостереження за місцевістю.

Час відраховується від моменту подачі сигналу до повного одягання засобів захисту.

33с

35с

37с

38с

40с

43с

46с

50с

57с

1хв 04с

1хв 10с

1хв 20с

1. Допущені помилки, які знижують оцінку на 1 бал при одяганні протигазу та загальновійськового захисного комплекту.

2. Учні ведуть спостереження за місцевістю.

1. Залишились незахищеними окремі частини тіла, обмундирування та взуття при одягненні плаща у вигляді накидки.

2. Допущені помилки, які визначають оцінку "незадовільно" при одяганні протигазу та загальновійськового захисного комплекту.


ЗмістСт.

І.

Законодавча та нормативно-правова база щодо функціонування опорних (базових) навчальних закладів освіти з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області......................3

ІІ.

Загальні рекомендації....................................................................................

3

IIІ.

Структура, організаційні рекомендації до опорних з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності навчальних закладів.........................


4

IV.

Навчально-методична робота опорних навчальних закладів....................

6

V.

Додатки.............................................................................................................

9
Додаток 1. Перелік оснащення опорних (базових) навчальних закладів навчальним майном для проведення підготовки слухачів з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності..........................................9
Додаток 2. Нормативи з цивільного захисту для учнів і слухачів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів...............


10


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації педагогічним працівникам навчальних закладів...
Навчально – методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Днівпропетровської області Загоруйко Н. В

Методичні рекомендації для батьків І вихователів дошкільних навчальних закладів
Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернівецької області

Навчально-методичний посібник містить конспекти занять з основ цивільного...
Чухрій Ю. В. начальник Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області

Авторська програма гуртка «Школа безпеки» Укладачі: Юр'єва Юлія Георгіївна,...
Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів авторській програмі гуртка «Школа безпеки», укладачі...

Методичні рекомендації щодо організації, підготовки та проведення...
Методичні рекомендації для педагогів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, майстрів виробничого навчання І викладачів...

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності...
Обов’язкових документів з планування, підготовки та проведення «Дня цивільного захисту»

Методичний посібник підготовлено працівниками методичного кабінету...
Рекомендовано Головним управлінням з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи...

Методичний посібник підготовлено працівниками методичного кабінету...
Рекомендовано Головним управлінням з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи...

Методичний посібник м. Чернівці
Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності чернівецької області

Загальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка