Пошук по сайту


Управління освіти виконавчого комітету Шепетівської міської ради

Управління освіти виконавчого комітету Шепетівської міської ради

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
Управління освіти

виконавчого комітету Шепетівської міської ради

Методичний кабінет

«Обережність не зашкодить»

Творча група вихователів

навчально-виховного об’єднання

«Дошкільний заклад – загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів» ім. М.Островського

м.Шепетівка


2012

Творча група у складі:

Шахрай Наталія Володимирівна , заступник директора з питань дошкільної освіти

Байдюк Сніжана Іванівна вихователь-методист закладу

Нідзельська Світлана Василівна, вихователь , керівник творчої групи закладу

Розроблений проект з питань безпеки життєдіяльності

допоможе вихователям підготувати дітей до розв’язання складних життєвий ситуацій,навчити їх захищати себе від небезпеки, а також запобігти дитячому травматизму. Матеріали проекту можуть бути використані вихователями як під час планування навчально-виховного процесу , так і під час занять , ігор, бесід, розваг , у роботі з батьками.

Головним скарбом

життя є здоров'я ,

і щоб його зберегти,

треба багато знати.
Авіценна
Вступ

Загальновідомо, що дитинство це унікальний період в житті людини, саме в цей час формується здоров'я, відбувається становлення особистості. Досвід дитинства багато в чому визначає доросле життя людини. На початку шляху поруч з беззахисним і довірливим малюком знаходяться найголовніші люди у його житті - це батьки та вихователі. Завдяки їх любові і турботі, емоційної близькості і підтримки, дитина росте і розвивається, у неї виникає довіра до світу і оточуючих його людей. На жаль, наша ментальність «ігнорує» безцінність людського життя, тому «надзавдання» полягає в тому, щоб діти зрозуміли: людський організм - складне, але надзвичайно крихка створення природи, і себе, своє здоров'я, своє життя треба вміти берегти і захищати. Адже з перших років життя допитливість дитини, її активність в питаннях пізнання навколишнього довкілля стає небезпечною для неї. Формування безпечної поведінки неминуче пов'язане з цілою низкою заборон. При цьому ми, дорослі , опікуючи своїх дітей, інколи самі не помічають, як часто повторюємо слова: «не чіпай», «відійди», «не можна». Або навпаки, намагаються пояснити що-небудь шляхом довгих і не завжди зрозумілих дітям повчань. Все це дає зворотний результат.

Головна мета щодо виховання безпечної поведінки у дітей - дати кожній дитині основні поняття небезпечних для життя ситуацій та особливостей поведінки в них. Безпека-це не просто сума засвоєних знань, а вміння правильно вести себе в різних ситуаціях. Ця проблема є настільки актуальною, що Базова програма дитини дошкільного віку «Я у Світі» майже вся орієнтована на забезпечення фізичного,психічного і морального здоров'я дитини , відповідального ставленням до життя з обов’язковим врахуванням балансу : прагнень до самореалізації та самозбереження ;її фондів «можу» (знань , умінь, навичок, здібностей); запрограмованого та спонтанного в бутті дошкільника; колективного та особистісного ; проявів компетентності у різних сферах життєдіяльності( «Природа», «Культура», «Люди», «Я Сам») , формування у дошкільника стеоретипу правильної поведінки в певних ситуаціях через різні напрями виховної діяльності та форм організації.

Вирішити поставлені завдання і досягти певного результату можливо враховуючи певні чинники :


Поглиблюючи знання дітей про навколишнє, ми формуємо в них готовність до ситуацій, в яких вони можуть опинитися. Якщо життєва ситуація не містить в собі елементів несподіванки і зрозуміла малюкові, то дії дитини будуть свідомими і правильними.

Враховуючи всі завдання цієї проблеми освітньо-виховну роботу колектив дошкільного закладу з безпеки життєдіяльності дошкільників спрямовує насамперед на:

 • формування у дітей свідомого розуміння цінності власного життя та здоров'я;

 • розуміння і сприйняття понять про стихійні явища природи (землетрус, повінь, бурю, ожеледицю, грозу, град тощо), ознайомлення з природою їх виникнення, характерними ознаками, негативними наслідками;

 • розвиток чуття небезпеки щодо вогню й електричного струму;

 • вміння дотримуватися правил протипожежної безпеки, швидко знаходити правильний вихід у небезпечній ситуації;

 • вміння обережно поводитися з ліками та хімічними речовинами (ртуть у градуснику, отрута проти шкідників садів і городів, побутова хімія);

 • формування знань про небезпечні для життя людини отруйні рослини;

 • розвиток умінь надавати першу допомогу собі та іншим людям у разі травми, нещасного випадку; правильно поводитися у випадках загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

Важливо враховувати вікові особливості дошкільнят, їхні індивідуальні можливості та досвід.

На реалізацію цих завдань зорієнтована і додаткова програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», яка не тільки пропонує орієнтири змістовного наповнення освітньої роботи за розділами , але націлює на вікові новоутворення свідомості та особистості дитини. Що допомагає якомога повніше підготувати дітей до розв’язання складних життєвих ситуацій , навчити їх захищати себе від небезпеки, травматизму через розвивальні,виховні та навчальні завдання.


Збагатити, розширити , систематизуватиуявлення, знання дитини про довкілля та власне “Я” (фізичне, психічне та соціальне) та вправляти у їхзастосуванні.


Орієнтуватись у власній зовнішності та стану здоров’я, у корисних та шкідливих для дитячого організму чинниках, впливах.

Освітні завдання детально розкриваються через певні розділи програми «Впевнений старт».

Фізичний розділ (фізкультурно-оздоровча робота)

Завдання:організаційні

Навчати дітей здоровому способу життя:формувати знання про будову тіла, призначення та дію органів; важливо ознайомлювати дітей з необхідністю охороняти зір, слух, поставу, шкіру та інші органи;розвивати уявлення про ознаки здоров’я і хвороби та шляхи їх запобігання, доводити, що довготривале життя потребує уваги людини до свого здоров’я; розповідати, що джерелом зміцнення здоров’я і запобігання хворобам є здоровий спосіб життя та безпечна поведінка в довкіллі;знайомити з помічниками і друзями здоров’я – природними і соціальними чинниками, а які можуть нашкодити здоров’ю(неправильне харчування, тривале сидіння перед телевізором, комп’ютером, шкідливі звички, недотримання розпорядку дня тощо);активно використання дітьми отриманих знань в ігровій, зображувальній, мовленнєвій, театралізованій, дослідницькій, трудовій і повсякденній діяльності.


· знає та дотримується правил безпечного перебування вдома, на вулиці, в природних умовах тощо;

· має уявлення про основні правила поведінки в екстремальних ситуаціях.

Пізнавальний розвиток

Завдання:

«У світі природи»

водою: змінами її стану (замерзання, плавлення снігу і льоду), поняттям кругообігу (види хмар, дощ, роса, іній, град, сніг, ); значенням для природи та людини;

- ознайомлювати з електричними та світовими явищами природи: гроза – грім, блискавка

- ознайомлювати з сезонними змінами та явищами в природі: порами року, їхньої послідовністю, станами погоди (приморозки, ожеледиця, хуртовина, посуха, буря, стихійні лиха тощо), їхнім впливом на життя людини.

степами, лісами: їх значенням у природі та у житті людини; правилами безпечної поведінки й доцільного природокористування;

- формувати уявлення про поняття: рідні, близькі, знайомі, чужі люди, культуру стосунків з різними категоріями людей;


- використовує логіко-математичні уміння в повсякденному житті:

- вміє набрати номер телефону служб порятунку;

- вміє користуватися пультом телевізора/аудіо – відеотехніки;

має елементарні навички роботи з комп’ютером;

- знає свій вік, вік тата, мами та інших членів родини, знає дату народження, адресу та номер квартири.

Мовленнєвий розвиток

Завдання :

Розширювати словниковий запас на основі формування у дітей уявлень про світ (через активізацію пізнавальної діяльності); активізувати його в самостійних висловлюваннях, розвивати вміння розуміти та вживати слова для позначення назв, особливостей та дій, пов‘язаних з різними сферами життєдіяльності дитини.

Активізувати в мові дітей прикметники, дієслова, числівники. Формувати вміння більш точно підбирати слова, що відображають якість предмета чи явища.

Закріплювати правила ведення діалогу у повсякденному житті (у громадських місцях, на вулиці, вдома, по телефону, з незнайомими людьми тощо), традиціях групи і дитячого садка.

Орієнтири мовленнєвого розвитку:

• використовує мову в різних цілях;

• має збалансований словниковий запас з кожної сфери життєдіяльності.

Враховуючи різну періодичність, тривалість охоплення дітей організованими освітніми впливами в умовах тієї чи іншої форми здобуття дошкільної освіти всі обсяги завдань освітньої роботи з дошкільниками потрібно добирати за можливостями та рівнем їхньої обізнаності.

Так, починаючи з середньої групи, дітям треба розповідати про властивості вогню, про наслідки необачного з ним поводження. Вихованцям треба чітко пояснити, чому неприпустимо бавитися із сірниками та легкозаймистими речовинами. Оскільки дошкільнятам цього віку властиві наочно-дійові та наочно-образні форми мислення, можна проводити такі заняття, спостерігаючи за працею кухаря на робочому місці.

Працюючи з вихованцями шостого і сьомого років життя, слід поповнювати їхні знання про правила пожежної безпеки, а також закріпити правила користування телевізором і приймачем. Слід також навчити дітей користуватися телефоном: ввічливо і лаконічно вести розмови, знати номери телефонів служб швидкої медичної допомоги та міліції, вміти чітко повідомити необхідну інформацію у відповідну інстанцію при виникненні небезпечної ситуації (пожежа, травма тощо).

Колектив нашого закладу постійно працює над питанням безпеки життєдіяльності дошкільників зі своїми вихованцями та їх батьками. Таку роботу плануємо не рідше одного разу на місяць за кожним із напрямів і проводимо в різних формах організації дітей :на заняттях та в іграх.

З огляду на величезне значення безпеки життєдіяльності дошкільників , питання її забезпечення та формування у дітей відповідних знань і навичок досить часто розглядаємо з педагогами на педагогічних радах, семінарах,консультаціях. До таких обговорень готуємо підбірки як теоретичних , так і практичних матеріалів, які потім вихователі використовують у роботі з дітьми та батьками. До таких матеріалів увійшли розроблені творчою групою вихователів системи роботи «Увага діти на дорозі», «Один вдома», проект «Обережність не зашкодить»; посібники для дітей «Як уникнути неприємностей», «Служба 101,102,103», «Служба безпеки»; в усіх групах оформлені куточки : «Айболить радить», «Зелена лікарня» , «Безпека життєдіяльності» , «У світі дорожніх знаків» та для батьків «Щоб запобігти лиху» тощо.

Робота з даного питання планується для дітей на весь календарний рік за модулями :Модулі містять такі розділи : безпека в побуті ,під час перебування у групі,на вулиці,пожежна безпека , безпека під час стихійних лих, у природі, особиста гігієна та здоровий спосіб життя. Проводимо раз у місяць «Тиждень безпеки дитини» із залученням дітей до різних форм роботи :міні-заняття, ігрова діяльність, театралізована діяльність , свята, конкурси , бесіди , екскурсії, психогімнастика, пошуково-дослідницька діяльність , моделювання ситуацій,розв’язування логічних завдань за схемами з домальовуванням. Кожен захід спрямовуємо на те,щоб сформувати у дітей свідоме ставлення до особистої безпеки, дати їм змогу набути стеоретипу правильної поведінки в певних ситуаціях, вміння бачити та передбачати небезпеку, самостійно дбати про власне життя. Усю роботу проводимо в тісній співпраці з батьками, адже без їхньої підтримки навички,що прищеплюються дітям , не будуть міцними.

Узагальнюючи вищенаведене творчою групою закладу був розроблений проект з питань безпеки життєдіяльності «Обережність не зашкодить!», який не тільки підвищить якість навчання і виховання дітей, але надасть нових методичних прийомів, матеріалів для вихователів та батьків з метою досягнення кращих результатів у роботі.

Алгоритм проекту :
Керівник проекту: завідувач,вихователь-методист ,вихователь.

Учасники проекту: діти ,працівники ДНЗ,батьки.

Тип проекту:

 • Практико-орієнтований – за домінуючою діяльністю.

 • Довготривалий – за терміном.

 • Комбінувальний – за змістом.

 • Творчий – за ступенем самостійності.

 • Художньо-естетичний – за кінцевим результатом.

 • Колективний – за кількістю учасників.

 • Частково-пошуковий – за характером діяльності.

 • Внутрішній (колектив ДНЗ) – за характером контактів.

Мета:

Розвиток пізнавальних навичок дітей, формування уявлень, джерелом яких є природний та предметний світ, різні види діяльності; створення умов для навчання дітей способів регулювання власної поведінки в умовах стихійних природних явищ та катастроф.

Завдання проекту:


Освітні

Розвивальні

Виховні

Соціалізуючі

 • Вироблення вміння конструювати свої знання.

 • Ознайомлення зі способами роботи з інформацією.

 • Формування вміння презентувати результати своєї роботи.

 • Формування навичок самоорганізації

З а в д а н н я • Підвищення мотивації дітей до отримання нових знань.

 • Формування вміння продукувати, аргументувати та захищати свої ідеї.

 • Формування навичок емоційно-вольової сфери • Розвиток творчих і дослідницьких здібностей особистості.

 • Розвиток здатності до самовизначення та целеподалання .

 • Розвиток критичного мислення ,навичок аналізу та рефлексії.

 • Розвиток комунікативних умінь і навичок.

 • Виховання значущих загальнолюдських цінностей.

 • Виховання почуття відповідальності та самодисципліни • Формування навичок спілкування у соціумі.

 • Вироблення власного погляду на події.

 • Осмислення власної значущості під час роботи в команді.


Основні вимоги:

 • Дотримання рекомендацій державних документів про освіту, інструктивно - методичних документів , науково - педагогічних досліджень , чинних програм, методичних посібників ;

 • Умов організації навчання дітей особистої безпеки та змісту роботи з формування в дитини активної позиції щодо власного життя та здоров'я;

 • Моделювання та аналіз відповідних ситуацій разом з дітьми у групі ,проведення бесід ,дидактичних та сюжетно-рольових ігор, заохочення вихованців до художньої творчості на тему безпеку життя,максимальне використання навчально-методичних матеріалів та наочності (планів,альбомів,ілюстрацій,дитячої художньої літератури,відеофільмів тощо);

 • Забезпечення дітей ігровим матеріалом (тематичними іграми та іграшками,атрибутами для творчих ігор тощо)

 • Використання ділянок закладу для закріплення навичок поведінки в умовах загрози або виникнення небезпечних ситуацій


Актуальність
Дошкільна освіта в багаторівневому освітянському просторі України є вихідною ланкою в системі неперервної освіти,у становленні та розвитку особистості. Тому на дошкільний заклад покладається відповідальність за здійснення цілеспрямованого виховання у дітей ціннісного ставлення до власного здоров'я , формування у них адекватної реакції на різноманітні чинники ризику для життя.
План реалізації проекту

Етапи

Діяльність

Примітка

І етап.

Підготовчо-організаційний

Мета: мотивація обраної проблематики. Визначення шляхів, способів, методів, прийомів, форм реалізації проекту.

1. Обговорення ідеї та мети проекту:

- Виступ вихователя-методиста.

- Дискусія.

- Формулювання учасниками узагальненої мети проекту.

2. Обмірковування шляхів реалізації проекту:

- експертиза стану виконання основних положень документів, програм про дошкільну освіту з даного питання проекту;

- опитування батьків;

- діагностика дітей та педагогів

- створення проблемного блоку із зазначеного питання;

- залучення інших спеціалістів.

3. Висловлення міркувань щодо форми представлення результатів.

4. Складання власного плану роботи педагога над проектом

- Що я можу зробити?

- Яким я бачу результат роботи?

- Яку літературу мені необхідно опрацювати?

5. Підбиття підсумків роботи підготовчого етапу :

розподіл методичних доручень,

опрацювання моделей, технологій, розробка плану та системи роботи щодо виконання головної мети;

затвердження єдиних модельно-алгоритмічних схем для впровадження в роботу


ІІ етап. Технологічний

Мета: організація роботи методичної служби, творчої групи, інформаційно-консультаційного центру.

1. Виставка педагогічної та методичної літератури, яка може допомогти в реалізації проекту.

2. Планування роботи дошкільного закладу з даного питання.

3. Створення в методичному кабінеті рубрики за темою «Безпека життєдіяльності дошкільника ».

4. Добір та виготовлення дидактичного матеріалу.
ІІІ етап. Реалізація проекту

1. Форми роботи з педагогами.

2. Форми роботи з дітьми.

3. Форми роботи з батьками.


ІV. Підсумок проекту

Мета: аналіз роботи над проектом, оцінка своєї діяльності.

1. Самоаналіз кожного учасника.

2. Підсумково-аналітична бесіда за круглим столом

- узагальнення результатів проектної діяльності:

- проведення методичних заходів;

- проведення виховних заходів з презентацією роботи ;

- зустріч з колегами та батьками;

- випуск рекомендацій , відеофільмів, альбомів,фотоальбомів;

- друк у пресі : розробок , моделей, планів
Тематика
1.Вимоги програми «Я у Світі». Змістовна лінія

«Фізичний розвиток»
2.Організація роботи щодо ознайомлення дошкільників із правилами дорожнього руху та безпечної поведінки на вулиці.
3.Організація роботи з протипожежної безпеки.
4.Безпека в побуті,природі ,особиста безпека.
5.Вимоги пожежної безпеки під час проведення культурно-масових заходів.
6.Організація роботи з охорони життя і здоров'я дітей у дитячих дошкільних закладах
7.Памятки з безпеки життєдіяльності.
8.Заходи щодо попередження дитячого травматизму
9.Основні вимоги безпеки під час організації трудової діяльності дітей у дошкільному навчальному закладі.
10.Формування активної позиції дитини щодо власної безпеки .
11.Здоровя дитини,емоції ,конфліктні ситуації.
12.Безпека дошкільників - турбота дорослих.
13.Забезпечення достатнього рівня компетенції дошкільників для безпечного перебування в навколишньому світі.
14.Формування здорового способу життя .
15.Дії у випадку виникнення пожежі.


Механізм діяльності щодо

забезпечення навчально-виховної

роботи з питань безпеки життєдіяльності


 • облаштування проїжджої частини вулиці;

 • орієнтування за світлофором та дорожніми знаками;

 • поведінка в транспорті та поряд з ним ;

 • уявлення про роботу служба ДАІ
 • причини та профілактика виникнення пожежі;

 • дії під час пожежі;

 • знання правил пожежної безпеки;

 • доступні засоби пожежогасіння

 • служба 101 • особиста безпека;

 • безпека в побуті;

 • навички спілкування з незнайомцями;

 • здоров'я ,емоції та конфлікти;

 • небезпечні предмети ;

 • екстрена допомога 102,103,104

 • температурні травми та самодопомога;

 • отруйні рослини,гриби,ягоди;

 • жива та не жива природа;

 • водойма в різні пори року;

 • небезпека та захист від тварин і комах;

 • екологія ;

Вересень «Маленькі пішоходи»


Примітка

Д/гра «Світлофор - пішохід»

Р/гра «Перехрестя»

Сюжетно-рольова гра: «Водії та пішоходи»Д/гра «Збери знаки»

Вікторина «Що?Де? Коли?

Настільна гра « Дорожні знаки»

Р/гра «Живий світлофор»


Д/гра «Автомобіль-пішохід»

Читання віршів та загадок «Школа світлофора «Моргайка»

Р/гра «Стоп»

Моделювання ситуації «Наша вулиця»Міні-заняття «Дорога не для забав»

Д/гра «Впізнай знак»

СХД «Кольорові автомобілі»

Сюжетно-рольова гра: «Азбука дороги»

Д/га «Світлофор»

Тематична розвага «Що?Де?Коли?»

Розвага «Пригоди їжачка та зайченяти»
Виставка малюнків

«Дорога від дому до дитячого садка»
Жовтень «Бережи своє здоров’я»


Примітка

Д/гра «Пізнай себе»

Гра-естафета «Корисна для здоров’я їжа»

Сюжетно-рольова гра: «Лікарня»

Міні-заняття «Ти відчуваєш» (органи чуття)

Фізкультхвилинка «Фрукти й овочі зберемо»

Ігрова ситуація «Чистота – запорука здоров’я»

Сюжетно-рольова гра: «Аптека»

Д/гра «Друзі та вороги здоров’я»

Настільна гра-лото «Їстівне-неїстівне»

Розв'язання проблемної ситуації «Звідки людина знає про небезпеку» (органи чуття)

ТРВЗ-тренінг «За що ти себе любиш?»

Комплексне заняття «В гостях у лікаря Айболита» (валеологія+малювання)

Рухлива гра «Доріжка здоров’я»

Інтелектуальна гра «Вгадай настрій»

Спортивна розвага «Фізкульт - ура!
Д/гра «Що не так»

Літературна вікторина «Здоров’я – найважливіший скарб»

Рухлива гра «Бджілки»

Прес-конференція «Рости здоровим!»Листопад «Сам вдома»


Д/гра «Хто такий незнайомець»

Читання казки «Хлопчик-мізинчик» Ш.Перро

Рухлива гра «Знайди свій будинок»

Настільно-друкована гра «Вибери небезпечні предмети»Моделювання ситуації «До тебе звернувся незнайомець»

Рухлива гра «Заєць без хатки»

Гра-естафета «Знайди вихід»

Сюжетно-рольова гра: «Дитячий садок»Д/га «Корисні поради»

Моделювання ситуації «Твоя поведінка в небезпечному середовищі»

Рухлива гра «День-ніч»

Сюжетно-рольова гра: «Сім’я»Міні-заняття «Дорога додому»

Д/гра «Можна – не можна»

Гра-інсценізація «У мене задзвонив телефон»

Виставка малюнків «Мої корисні справи вдома»


Моделювання ситуації «Небезпечні предмети»

Настільно-друкована гра «Корисне - небезпечне»

Гра- вікторина «Свої – чужі» (вірші, прислів’я, приказки)

Рухлива гра «Не боюся!»
Грудень «Школа юних пожежників»


Д/гра «Вогонь – друг, вогонь – ворог»»

Р/гра «Погаси пожежу»

СХД «Виготовлення атрибутів до гри «Пожежники»

Перегляд відеофільму за казкою С.Маршака «Кицькин дім»


Д/гра «Горить – не горить»

Моделювання ситуації «Служба порятунку»

Р/гра «Хто швидше загасить вогонь»

Сюжетно-рольова гра: «Пожежники»


Д/гра «Склади машину»

Міні-заняття «Якось під Новий рік»

Настільно-друкована гра «На гостині у Мальвіни»

Лялькова вистава «Небезпечний подарунок»

Сюжетно-рольова гра: «Кухарі»


Інтегроване заняття «Від маленького сірника – велике лихо»

Д/гра «Небезпечні ігри»

Конструкторсько-будівельна гра: «Обладнаємо квартиру»

Малювання «Протипожежний інвентар»


Д/га «Опиши - відгадай»

Гра-тренінг «Телефон порятунку»

Р/гра «Чия команда швидше збереться»

Виставка малюнків «Пожежа очима дітей»Січень " Прогноз погоди»


Д/гра «Розглянь і замалюй»

Міні-заняття «Вода. Яка вона?»

Настільно-друкована гра «Подорож Снігової Баби»

Рухлива гра: «Снігові»


Комплексне заняття «Обережно, зима!»

Моделювання ситуації «Крихкий лід»

Рухлива гра: «Ковзани»

СХД : «Крижані витвори»


Д/гр. «Підбери одяг »

Ігрова ситуація «Що було б, якби?...»

Читання художньої літератури О.Цечельської «Пригоди на ковзанці»

Сюжетно-рольова гра «Швидка допомога»


Д/гра « Де чий дім»

СХД «Виготовлення годівничок»

Настільно-друкована гра «Сліди»

Літературна вікторина «Зимова скриня»

Розвага «Весела з сніжком погратись»

Конструкторсько-будівельна гра: «Палац Снігової королеви»

Виставка дитячих робіт «Галерея зимових витворів»

Лютий «Кожна пригода – до роздуму нагода»

Бесіда «Обережно, ожеледиця!»

Фізкультхвилинка «Холодно стояти»

Малювання на снігу «Зимові фантазії»

Сюжетно-рольова гра «Водії»

Д/гра «Чим гратись можна, а чим ні»

Рухлива гра «Сніжки»

Розвага «Сірник – не іграшка»

Сюжетно-рольова гра «Лікарня»

Гра-навчання «Школа екстремальних ситуацій»

Д/гра «Водій і пішоходи»

Рухлива гра «Знайди безпечне місце»

Сюжетно-рольова «Пожежники»

Д/гра «Горить – не горить»

Рухлива гра «Два Морози»

Проблемна ситуація «Скарби твого майданчика»

Сюжетно-рольова «Сім'я»

Інтерв'ю з вогнем «Як я з'явився»

Гра-конкурс «Хто швидше загасить вогонь»

Розвага «Катання на санчатах та лижах»

Сюжетно-рольова «Дитячий садок»


Березень «Поводься безпечно»

Д/гра «Приготуємо святковий обід»

Творча гра «Запам'ятай і друзям передай»

Рухлива гра «Мисливці та зайці»

Сюжетно-рольова гра «Кухарі»

Міні-заняття «Електроприлади потрібні, але небезпечні»

Д/гра Вибери електроприлад»

Читання віршів «Щоб уникнути біди» Т.Лисенко

Сюжетно-рольова гра «Дитячий садок»

Д/гра «Пізнай за описом»

Гра-тренінг «Зателефонуй друзям бабусі»

СХД «Виготовлення вітальної листівки»

Сюжетно-рольова гра «Сім'я»

Гра-драматизація «Козенята і вогонь» Т.Коломієць

Д/гра «Доповни ряд» (побутові прилади)

Фізкультхвилинка Веселі вправи»

Сюжетно-рольова гра «Пожежники»

Гра-тренінг «Викличи допомогу 101, 102, 103, 104»

Моделювання ситуації «Перша медична допомога при опіках»

Виставка малюнків «Небезпечні предметів»

Сюжетно-рольова гра «Наш дім»

Квітень «Тварини цікаві і різні»

Д/гра «Хто де живе»

Рухлива гра «Діти і вовк»

СХД «Виготовлення казкових героїв з паперу і природнього матеріалу»

Інсценізація вірша «Поросятко захворіло» Г.Бойко

Настільно-друкована гра «Тварини»

Рухлива гра «Переліт птахів»

Творча робота : складання розповіді за серією епізодів мультфільму «Неслухнянко»

Д/гра «Із звірятами дружи – своє здоров'я бережи»

Гра-розвага «Як підеш до зоопарку, знай, що звірі то не жарти»

Рухлива гра «Ведмідь і бджоли»

Сюжетно-рольова гра «Ферма»

Ігрові ситуації «Гостювання у бабусі»

Рухлива гра «Курочка і горошинка»

Гра-драматизація «Чому у зайця не болять зуби» М.Стельмаха

Виставка малюнків «Моя улюблена тварина»

Травень «Безпечний відпочинок»

Школа екстремальних ситуацій «Як зазнало поразки військо лихого мікроба»

Рухлива гра «Перевір себе»

Сюжетно-рольова гра «Сім'я»

Гра-драматизація «Півник і двоє мишенят. Казка на новий лад»

Д/гра «Зберемо рюкзачок»

Рухлива гра «Мавпочки»

Д/гра « Святкуй, гуляй та обережність знай»

Міні-заняття «Подорож до літньої казки»

Рухлива гра «Через струмок»

Д/гра «Лісова ягідка»

Спортивне свято «Тато, мама і я»

Рухлива гра «Бадмінтон»

Бесіда «Треба знати без вагань, що це місце для купань»

Настільна гра «Мікробам – бій!»

Ігри та забави з водою

Галерея творчості «До нас літо завітало»


  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Управління освіти виконавчого комітету Шепетівської міської ради
Шахрай Н. В. сприяють не лише збагаченню емоційних проявів естетичного виховання в житті та мистецтві, але І значно збагатять лексику...

Управління освіти виконавчого комітету Шепетівської міської ради...
Упорядник: Шевченко В. І., вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, «Вчитель-методист». Толстюк Л. В., вихователь групи...

Управління освіти виконавчого комітету Шепетівської міської ради...
Упорядник: Іванова Тетяна Цезарівна, вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, «Старший вчитель»

Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради Міський методичний кабінет
Упорядники : М’ясоїд З. С.(методист ммк), Шедіна О. М.(учитель знз №34) Полтава: ммк,- 2014 р. 73 с

Управління освіти виконавчого комітету Шепетівської міськради
Матеріали призначені для письмових робіт на заняттях спецкурсів, факультативів, а також для поглибленого вивчення предмету

Управління освіти виконавчого комітету Шепетівської міської ради...
Хлонь Любов Дмитрівна – вихователь дошкільного навчального закладу №3 "Ластівка" м. Шепетівки

Управління професійної освіти департаменту освіти І науки, молоді...
Юрченко Олександра Василівна – викладач професійно-теоретичної підготовки, спеціаліст вищої категорії

Управління професійної освіти департаменту освіти І науки, молоді...
Петренко О. М.– викладач професійно-теоретичної підготовки, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Методичні рекомендації щодо ведення та перевірки зошитів із світової...
Мандровний О. М., методист міського методичного центру відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради

Засідання вів міський голова Володимир Хомко
На засіданні присутні керівники деяких підрозділів виконавчого комітету міської ради, інші особи (список запрошених та присутніх...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка