Пошук по сайту


§ 32. Вживання модальних дієслів для виразу впевненості, сумніву, припущення, наказу, побажання

Тести до кожної теми (в 2-х частинах) частина 1 (граматика в таблицях) Київ • 2010 «Deutsch ist einfach»

Сторінка8/18
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18
§ 32. Вживання модальних дієслів для виразу впевненості, сумніву, припущення, наказу, побажання.

(Modalverb + Infinitiv II Aktiv)
Модальні дієслова можуть виражати різні ступені впевненості або сумніву особи, яка говорить щодо реальності повідомлених нею свідчень. В цьому випадку вони співвідносяться з Infinitiv IІ змістового дієслова.

Bedeutung:

Beispielsatz:

Übersetzung ins Ukrainische:

Andere Aus-drucksmöglichkeiten

müssen +

Infinitiv IIприпущення, в достовірності яко-го особа, яка гово-рить впевнена:

Der Professor muss schon fortgegangen sein.

Monika muss den Mörder gesehen haben.

Стверджують, що професор вже пішов.

Напевно Моніка бачила вбивцю.

Man behauptet, dass der Professor …

Es ist möglich, dass Monika …

sollen +

Infinitiv IIприпущення, в достовірності яко-го особа, яка гово-рить не несе відповідальності (чужі слова):

Er soll diese Arbeit selbst erfüllt haben.

Говорять, що він сам виконав цю роботу.

Кажуть, що вина-хідники вже закінчили досліди.

Man sagt, dass …

Es ist nicht anders möglich, als dass …

können

+Infinitiv IIприпущення осо-би, яка говорить, про те, що свідчення або повідомлення є достовірними (є основою об’єктив-ної можливості)

Er kann diese Arbeit selbst erfüllt haben.

Die Experimente können noch einige Wochen dauern.

Der Professor kann (oder mag) schon gekommen sein, seine Vorlesung beginnt in 10 Minuten.

Можливо, він сам виконав цю роботу.

Досліди, мабуть, триватимуть ще кілька тижднів.

Професор, мабуть, вже прийшов, його лекція почнеться за 10 хв.

Es ist möglich, dass …
Manches spricht dafür, dass …
Wir können nicht ausschließen, dass …, aber …können

(Präter. Konj.) +

Infinitiv
послаблене при-пущення того, що могло би бути за певних обставин

Sie könnte die Täterin gewesen sein.

Вона могла би бути злодійкою.

Unter Umständen, ist sie …

dürfen

(Präter. Konj.) +

Infinitiv I
сором’язливе, ввічливе припущення, в достовірності яко-го особа, яка говорить впевнена не до кінця

(див. п.5 § 23)

Die höhere Temperatur bei der Bearbeitung dürfte die Eigenschaften des Metalls verbessert haben.

Er dürfte gestern zu Hause gewesen sein.

Вища температура при обробці, можливо, покращила якості металу.

Він, мабуть (здається), учора був удома.

Ich glaube, dass …


wollen

+ Infinitiv IIскептичне ставлення особи, яка говорить в правильності того, що третя особа стверджує про себе:

• Er will diese Arbeit selbst erfüllt haben.
Monika will letzte Woche in Berlin gewesen sein.


Він запевняє, що сам виконав цю роботу, але я цьому не вірю.

Моніка стверджує, що минулого вона ніби то була в Б.

Er behauptet, er hätte diese Arbeit selbst erfüllt haben, aber ich glaube es nicht.

Monika behauptet, sie wäre letzte Woche in Berlin gewesen, aber ich glaube es nicht.

mögen

+ Infinitiv IIа) пом’якшене припушення


Sie mag die Täterin gewesen sein.

Вона могла б бути злодійкою.

Wir können nicht ausschließen, dass …, aber …


§ 33. Модальні дієслова з Infinitiv I Passiv:


Zeitform

Modalverb + Infinitiv I Aktiv

Modalverb + Infinitiv I Passiv

Präsens

Der Polizist kann den Dieb verhaften. - Полісмен може заарештувати злодія.

Der Dieb kann von dem Polizisten verhaftet werden. - Злодій може бути заарештований полісменом.

Präteritum

Der Polizist konnte den Dieb verhaften. -

Полісмен міг заарештувати злодія.

Der Dieb konnte von dem Polizisten verhaftet werden. -

Злодій міг бути заарештованим полісменом.

Perfekt

Der Polizist hat den Dieb verhaften können. -

Полісмен зміг заарештувати злодія.

Der Dieb hat von dem Polizisten verhaftet werden können. -

Злодій міг бути заарештованим полісменом.

Plusquam-

perfekt

Der Polizist hatte den Dieb verhaften können. -

Полісмен зміг заарештувати злодія.

Der Dieb hatte von dem Polizisten verhaftet werden können. -

Злодій міг бути заарештованим полісменом.

Futur I

Der Polizist wird den Dieb verhaften können. -

Полісмен зможе заарештувати злодія.

Der Dieb wird von dem Polizisten verhaftet werden sein. -

Злодій зможе бути заарештованим полісменом.


§ 34. Повнозначні дієслова, які мають модальне значення.
Повнозначні дієслова brauchen, lassen, scheinen, glauben, verstehen, wissen, vermögen, pflegen і suchen іноді мають лексичне модальне значення, і тоді, як і модальні дієслова, вживаються з інфінітивом повнозначного дієслова. З дієсловом lassen інфінітив повнозначного дієслова вживається без частки zu, а після інших названих вище дієслів інфінітив вживається з часткою zu.
§ 35. Das Verb „lassen“:
Дієслово „lassen“ (ließ, gelassen) може вживатись як перехідне дієслово (vt) самостійно, так і з інфінітивом (як модальне дієслово).

1. Як перехідне дієслово (vt) lassen завжди має прямий додаток в знахідному відмінку (Akk.) і означає “залишати”, “забувати” (Synonym: verlassen); або lassen перекладається як “переставати щось робити”.

• Ich lasse meine Bücher zu Hause. – Я залишаю свої книжки вдома.

• Ich habe meinen Regenschirm in der Straßenbahn gelassen. – Я забув (залишив) свою парасольку в трамваї.

Lass das bitte! Peter, lass das, das tut dem Kater weh! – Припини це! Петер, припини, коту боляче!
2. Як модальне дієслово lassen вживається з Infinitiv I іншого дієслова і перекладається на українську мову “веліти, наказувати що-небудь зробити”, “просити”.

• Er lässt dich grüßen. – Він просить тебе привітати.

• Der Professor ließ das neue Gerät prüfen. – Провесор просив (велів) перевіріти новий прилад.
3. За допомогою дієслова lassen можна передати також дію, що виконується не самим суб’єктом, а іншою особою.

• Ich ließ mir einen Anzug nähen. – Я пошив собі костюм (віддав шити).

• Ich muss mein Auto reparieren lassen. – Мені потрібно відремонтувати свою машину. ( = Я маю віддати свій автомобіль в ремонт.)
4. Дієслово lassen вживається з Infinitiv I іншого дієслова і перекладається на українську мову “дозволяти” (Synonym: erlauben). Досить часто lassen вживається для опису деяких форм Impera-tiv наказового способу. В цьому випадку воно перекладається як “дай(те)/ дозвольте що-небудь (з)робити”.

• Er ließ mich hier bleiben. – Він дозволив мені тут залишитись.

Lässt du mich mal mit deinem Rad fahren, Jan? – Яне, дозволиш мені покататися на твоєму велосипеді?

Lassen Sie mir Ihnen helfen! - Дозвольте (дайте) мені Вам допомогти!

Lass ihn tun, was er will. - Нехай він робить, що хоче.
5. Конструкція lassen sich (Akk.) + Infinitiv має пасивне значення із:

  1. вказівкою на можливість або на неможливість виконання (реалізації) якоїсь дії (Synonym: man kann + Infinitivабо конструкціїї haben“/“sein“ + zu + Infinitiv);

  2. дозвіл або відсутність заборони.

• Diese Regel lässt sich leicht verstehen. – Це правило (можна) легко зрозуміти.

• Dieser Text lässt sich ohne Wörterbuch übersetzen. – Цей текст можна перекласти без словника. або: ... може бути перекладений без словника. (дослівно: Цей текст дозволяє себе перекласти ...)

• Erst nach zwei Tagen ließ er sich sehen. - Тільки через два дні він дав (дозволив) себе побачити. або: ... його можна було побачити.
§ 36. Das Verb „brauchen“:
Дієслово „brauchen“ в конструкції zu + Infinitiv досить часто вживається в заперечних реченнях з запереченням nicht, kein“. Дієслово brauchen тоді вживається замість дієслова müssen.

Для перекладу на українську мову при цьому вживається крім прислівників дієслово “повинен” + заперечення.

В реченні з присудком в часовій формі Präsens дієслово brauchen вживається з інфінітивом змістового дієслова з часткою zu (іноді, якщо воно стоіть з прийменниковим інфінітивом без zu), а в Perfekt – як після модального дієслова – з неозначеною формою (Infinitiv) замість Partizip II.

• In diesem Semester brauchen wir keine Jahresarbeit zu schreiben. – В цьому семестрі ми не повинні (нам не потрібно) писати контрольну роботу.

• Ich habe keinen Brief zu schreiben brauchen. – Я не повинен був писати листа.

• Dass sich die organischen Reste auch in sehr feinkörnigen Kalken nicht immer zu erhalten brauchen, zeigt der vorliegende Schiefer. – Те, що органічні залишки не обов’язково повинні (мають) зберігатися навіть в дуже подрібненому вапні, показує даний (наявний) сланець.

Дієслово „brauchen“ вживається також з прислівниками “nur“/ „kaum“/ „wenig“ + zu + Infinitiv, які обмежують значення дієслова в інфінітивній формі і перекладаються безособовими реченнями “треба лише”, “потрібно лише”, рідше “є доцільним лише” або модальними прислівниками: “обов’язково лише”, “необхідно лише”, “слід лише”, “достатньо лише/тількі”:

• Er braucht seinem Vater nur zu schreiben, wenn er Geld haben will. – Йому достатньо лише написати батькові, коли він хоче мати гроші.

• Du hast schweigen brauchen. – Тобі слід було помовчати.

В науковій літературі дієслово brauchen часто вживається в конструкції з Infinitiv Passiv.

• Die Aufbiegungen brauchen nicht symmetrisch zur Kraftebene vorgenommen zu werden. – Відгибання не повинно обов’язково проводитись симетрично до площини прикладання сил.
§ 37. Модальні конструкції з дієсловами „scheinen“ і „glauben“:
Дієслово scheinen(сяяти) в конструкції scheinen“ + zu + Infinitiv набуває іншого значення і виражає припущення сторонньої особи (об’єктивне припущення).

Конструкція дієслова „scheinen“ + zu + Infinitiv перекладається:

  1. безособовою формою дієслова “здається”;

• Der Kellner scheint uns nicht zu sehen. – Офіціант, здається, нас не бачить.

  1. додатковим підрядним реченням, що починається словами “здається, що ....”.

• Er scheint eine Reihe wichtiger Experimente durchzuführen. (модальна конструктція дієслова „scheinen“ + zu + Infinitiv I) → Es scheint, dass er eine Reihe wichtiger Experimente durchführt. (підрядне додаткове речення із сполучником „dass“-“що”). = Здається, (що) він проводить ряд важливих експеріментів.

• Er schien eine Reihe wichtiger Experimente durchgeführt zu haben. (модальна конструкція дієслова „scheinen“ + zu + Infinitiv II) → Es schien, dass er eine Reihe wichtiger Experimente durchführt hat. (підрядне додаткове речення із сполучником „dass“-“що”). = Здавалося, (що) він провів ряд важливих експеріментів.
Merken Sie sich!

Якщо дієслово „scheinen“ виступає у супроводі інфінітива іменного присудка: sein + прикметник (або іменник), то дієслово sein“ в перекладі: а) або зовсім опускається; або б) перекладається дієсловом “являти собою”, “є”:

• Das Buch scheint für die Praktiker des Kraftmaschinenbetriebs ein wertvolles Helfer zu sein. – Ця книга, здається, є цінним посібником для практика в галузі експлуатації двигунів.
Конструкція дієслова glauben“ + zu + Infinitiv виражає припущення дійової особи/ граматично-го суб’єкта (суб’єктивне припущення) і перекладається дієсловом “вважати”/”думати”. Інфінітивна група, що стоїть після цього дієслова, перекладається додатковим підрядним реченням із сполучником „dass“ (що).

• Sie glaubt, dass sie sich mit einem neuen Problem beschäftigt. (підрядне додаткове речення із сполучником „dass“-“що”). → Sie glaubt sich mit einem neuen Problem zu beschäftigen. (модальна конструкція дієслова „glauben“ + zu + Infinitiv I) – Вона думає, що займається новою проблемою.

• Sie glaubt, dass sie sich mit einem neuen Problem beschäftigt hat. (підрядне додаткове речення із сполучником „dass“-“що”). → Sie glaubt sich mit einem neuen Problem beschäftigt zu haben. (модальна конструкція дієслова „glauben“ + zu + Infinitiv II) – Вона думає, що займалася новою проблемою.
Merken Sie sich!

Якщо дія, що передається інфінітивною групою, передує дії основного речення, слід вживати Infinitiv II. В даному випадку в основному реченні може стояти будь яка часова форма.
§ 38. Модальні значення дієслів „verstehen“,

wissen“ і „vermögen“:
Дієслова verstehen (розуміти) і wissen (знати) + zu + Infinitiv набувають значення вміти, отже, за модальним значенням наближаються до дієслова können. Вони виражають можливість зумовлену наявністю знань або вмінь:

• Er weiss (versteht) immer einen guten Rat zu geben. – Він завжди вміє (може) дати гарну пораду.

• Wir werden und vor trügerischen Ideenverbindungen zu bewahren wissen. – Ми зуміємо (зможемо) уберегтись від оманливих (ілюзорних) об’єднань за інтересами.
Дієслово vermögen + zu + Infinitiv виражає можливість і за модальним значенням наближається до дієслова können:

• Er vermochte nur stumm den Kopf zu schütteln. – Він міг лише тупо хитати головою.
§ 39. Інфінітивна група з дієсловами „pflegen“ і „suchen“:
Дієслово pflegen (доглядати за ким.небудь, турбуватися про кого-небудь) + zu + Infinitiv перекладається словами “мати звичку” або “звичайно” з інфінітивом іншого дієслова або відповідної особової форми:

• Goethe pflegte oft nach Ilmenau zu fahren, um sich dort ein wenig zu erholen. – Ґете звичайно їздив до Ільменау, щоб там відпочити.

• Er pflegte nachts zu arbeiten. – Він мав звичку працювати вночі.
Дієслово „suchen“ (шукати) + zu + Infinitiv перекладається як на-магатися щось зробити”:

• Ich suchte meinen kranken Freund zu überzeugen, zu Hause zu bleiben. – Я намагався переконати свого хворого дуга залишитись вдома.
§ 40. Konstruktionen “haben” + zu + Infinitiv und

sein” + zu + Infinitiv
Конструкція „haben ... zu + Infinitiv“ виражає необхідність або обовязковість за наявності активного підмета. Така конструкція за своїм значенням відповідає дієсловам sollen або müssen + Infinitiv I Aktiv. У конструкції „haben...zu + Infinitiv“ дієслово haben перекладається словосполученням бути повинним, дієсловами мусити і мати:

• Ich habe Ihnen etwas Wichtiges zu sagen. = Ich soll (muss) Ihnen etwas Wichtiges sagen. – Я повинен (мушу, маю) сказати Вам щось важливе.

Конструкція „sein ... zu + Infinitiv“ має пасивне значення і виражає:

  1. можливість/ неможлівість:

• Von dort aus waren das Haus und die beleuchteten Wege gut zu beobachten. – Звідти можна було добре спостерігати за будинком і освітленими доріжками.

Така конструкція близька за значенням до конструкції з модальним дієсловом können + Infinitiv I Passiv. Конструкція „sein ... zu + Infinitiv I“ , що виражає можливість, перекладається на українську мову модальним словом можна та інфінітивом активного стану або дієсловом могти та інфінітивом пасивного стану.

• Diese Hidernisse sind leicht zu beseitigen. → Ці перешкоди можна легко усунути.

• Diese Hidernisse können leicht beseitigt werden. → Ці перешкоди мужуть бути легко усунуті.

  1. необхідність:

• Dieser Artikel ist von ihm zu übersetzen.

Конструкція „sein ... zu + Infinitiv І“ близька за значенням до конструкції з модальними дієсловами müssen/ sollen + Infinitiv I Passiv. Вона виражає необхідність, перекладається на українську мову модальними словами та інфінітивом активного стану або слово-сполученням бути повинним, дієсловом мусити та інфінітивом пасивного стану:

• Dieser Motor ist verzüglich zu reparieren. → Цей мотор треба (слід) негайно відремонтувати.

• Dieser Motor soll (muss) unverzüglich repariert werden. → Цей мотор повинен (має) бути негайно відремонтованим.

Merken Sie sich! Значення можливості має також сполучення дієслова sich lassen + Infinitiv I Aktiv (без частки zu!) (див. стор.45)
§ 41. Infinitivkonstruktionen „um ... zu“,

(an)statt ... zu“, „ohne ... zu“
У німецькій мові є три інфінітивні конструкції (Infinitivkonstruktionen), що складаються із сполучників um, (an)statt, ohne та інфінітива із залежними від нього словами:

Конструкція um...zu“ + Infinitiv виконує в реченні функцію обставини мети (відповідає на питання wozu? - для чого?) і перекладається сполучником для того щоб або щоб + інфінітив:

Um eine konzentrierte Lösung zu erhalten, muss man viel Salz nehmen. – Щоб отримати концентрований розчин, потрібно взяти багато солі.

Конструкція um...zu“ + Infinitiv за значенням співпадає з підрядним реченням мети із сполучником damit для того щоб, або щоб яке має той самий підмет, що й головнє речення.

• Ich muss für meinen Aufsatz viel Material sammeln, um die Leser zu überzeugen. = Ich muss für meinen Aufsatz viel Material sammeln, damit ich die Leser überzeuge. – Я маю зібрати великий матеріал для своєї статті, для того щоб переконати читачів.
Конструкція „(an)statt ...zu“ + Infinitiv виконує в реченні функцію обставини способу дії, яке виникло внаслідок заміни дії, що очикувалась іншою дією; за значенням ця конструкція співпадає з підрядним реченням способу дії із сполучником (an)statt, dass ...замість того, щоб ... (відповідає на питання wie? – як? auf welche Weise? – яким способом? яким чином?) і яке має той самий підмет, що й головнє речення. Для перекладу конструкції „(an)statt ...zu + Infinitiv використовується складний сполучник замість того щоб:

Statt nach zehn Tagen zurückzukehren, blieb er noch eine Woche in Berlin. – Замість того щоб повернутися через десять днів, він пробув у Берліні ще тиждень.

• Statt dem jungen Schriftsteller die Mängel seines Dramas zu zeigen, lobten ihn die Kritiker. = Statt dass die Kritiker dem jungen Schriftsteller die Mängel seines Dramas zeigten, lobten sie ihn. – Замість того, щоб показати молодому письменнику недоліки його драми, критики хвалили його.
Конструкція „ohne ... zu“ + Infinitiv означає відсутність очікуваної дії, за значенням відповідає заперечному підрядному реченню способу дії із сполучником ohne dass (відповідає на питання wie? – як? auf welche Weise? – яким чином?), яке має той самий підмет, що й головнє речення. Конструкція ohne ... zu + Infinitiv виконує в реченні функцію обставини способу дії і перекладається дієприслівниковим зворотом із заперечним словом не:

• Er ging fort, ohne seinen Freund zu warten. – Він пішов, не чекаючи на свого друга.

• Ich verbringe meine freie Zeit interessant, ohne mir jedoch viel Zerstreuungen zu erlauben. = Ich verbringe meine freie Zeit interessant, ohne dass ich mir jedoch viel Zerstreuungen erlaube. – Я проводжу свій вільний час цікаво, не дозволяючи собі, однак, багато розваг.
Merken Sie sich!

В конструкції „ohne ... zu“ + Infinitiv частіше вживається Infinitiv I Aktiv, однак можливо й вживання Infinitiv II Aktiv, а саме для вказівки, що одна дія передувала в минулому іншій:

• Ich verbringe meinen Urlaub interessant, ohne mir einen bestimmten Plan gemacht zu haben. – Я провожду свою відпуску цікаво, не склавши собі, однак, певного плану.

§ 42. Partizipien (дієприкметники)
Дієприкметник має дві форми:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

Схожі:

Список використаної літератури мочерний С. Основи економічних знань / Київ. Femina. 1996
Климко Н., Нестеренко В. та ін. Основи економічної теорії / Київ. Вища школа. Частина VII

Тести 25 балів
Нестор-літописець вважає засновником столиці сучасної України – міста Київ, князя

Імені в. Н. Каразіна
Практична граматика англійської мови для студентів 3 курсу. Навчальний посібник з граматики для студентів 3 курсу факультету іноземних...

Методичні вказівки по вивченню тем, винесених на самостійне опрацьовування...
Вам скласти більш повний І якісний конспект. Зошит потім необхідно надати викладачеві на перевірку. Основна література вказана після...

Льця кафедра онкології І. Б. Щепотін, О. С. Зотов, Ю.І. Зайвелєва,...
Рак молочної залози//Короткий посібник для студентів та інтернів / Щепотін І. Б., Зотов О. С., Зайвелєва Ю.І., Миронюк С.І. – Київ,...

Методичні вказівки по вивченню тем, винесених на самостійне опрацьовування...
Вам скласти більш повний І якісний конспект. Зошит потім необхідно надати викладачеві на перевірку. Основна література вказана після...

У двох частинах Частина І 16-17 квітня 2015 року Херсон
Зубко А. М. – доктор філософії, професор, дійсний член Академії педагогічних І соціальних наук, дійсний член Міжнародної академії...

У двох частинах Частина ІІ 16-17 квітня 2015 року Х ерсон
Зубко А. М. – доктор філософії, професор, дійсний член Академії педагогічних І соціальних наук, дійсний член Міжнародної академії...

Ганенко Олександра Андріївна
Запропоновані завдання можуть бути використані вчителем як дидактичний матеріал на уроках з певної теми. Відповіді на тести дають...

Вивчені орфограми в значущих частинах слова (повторення). Правопис префіксів з- (зі-; с-)
Повторити вивчені орфограми у значущих частинах слова; навчити школярів правильно писати та вимовляти префікси з- (зі-; с-); знаходити...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка