Пошук по сайту


Partizip - Тести до кожної теми (в 2-х частинах) частина 1 (граматика в таблицях) Київ • 2010 «Deutsch ist einfach»

Тести до кожної теми (в 2-х частинах) частина 1 (граматика в таблицях) Київ • 2010 «Deutsch ist einfach»

Сторінка5/18
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Partizip II:

• es sei betont = слід підкреслити;

• es sei erwähnt = слід згадати;

• es sei gesagt = слід сказати;

• es sei hinzugefüg t = слід додати;

• es sei darauf hingewiesen = слід вказати на те.

Такі словосполучення вживаються у працях наукового характеру:

• Es sei gesagt, dass Natrium an der Luft leicht oxydiert. = Слід сказати, що натрій (Na) легко окислюється на повітрі.

• Es sei betont, dass die Temperatur zu hoch ist. = Слід підкреслити, що температура занадто висока.

• Hier sei erwähnt, dass es sich um Buntmetalle handelt. = Тут слід згадати, що мова іде про кольорові метали.

  1. Для вираження непрямого наказу, що стосується 3-ї особи вживається імперативний Präsens Konjunktiv. У наказах підметом часто буває неозначено-особовий займенник man. Імперативний Präsens Konjunktiv дуже часто вживається в інструкціях, наказах, вказівках (наукових і технічних), порадах. Імперативний Präsens Konjunktiv перекладається на українську мову описовою формою наказового способу з додаванням слова нехай, конструкцією слід + інфінітив або лише інфінітивом:

• Vor dem Versuch reinige man gut die Reagenzgläser. = Перед дослідом (слід) добре почистити пробірки.

• Er solle/möge sie besuchen.= Нехай він її відвідає.

• Der Artz tue seine Pflicht. = Хай лікар виконує свій обов’язок.

Man gebe uns sofort Bescheid! = Нехай нам негайно дадуть відповідь!

Man nehme einen kleinen Löffel Nescafé, gebe ihn in die Tasse, gieße heißes Wasser nach und rühre gut um. = Слід взяти маленьку ложку Nescafé, покласти її в чашку, залити гарячою водою і добре перемішати.

  1. Для здійснення припущення або передумови застосовують постулативний Präsens Konjunktiv, який також часто вживається в науковій і технічній літературі.

• Die Entfernung zwischen zwei Städten sei gleich 150 km, und der Zug bewege sich mit einer Stundengeschwindigkeit von 90 km. = Припустимо, що (нехай) відстань між двома містами буде 150 км, а потяг рухається зі швидкістю 90 км на годину.

• Die Lösung sei homogen. = Припустимо, що розчин гомогенний.

Постулативний Präsens Konjunktiv перекладається на українську мову дійсним способом з додаванням частки нехай:

• X sei die Zahl der in einem Monat erzeugten Maschienen. = Х дорівнює числу машин, виготовлених за один місяць.

• X gleiche die Zahl der in einem Monat erzeugten Maschienen. = Нехай Х дорівнює числу машин, виготовлених за один місяць.

  1. Präsens Konjunktiv виражає пóступку (допустовий Konjunktiv). У такому значенні Präsens Konjunktiv досить часто вживається в деяких сталих словосполученнях:

• es sei, wie es wolle = як би то не було;

• sei dem, wie ihm wolle! = що б там не було!, як би там не було!

• geschehe, was da (es) wolle = що б там не сталося;

• koste es, was es wolle = що б то не було; за всяку (будь яку) ціну;

• (es) komme, was (da) wolle = 1. хай буде, що буде; що буде, тей буде; або пан, або пропав; = 2. що б то не було; хоч би що там було

Допустовий Konjunktiv на українську мову звичайно перекладається фразеологічним зворотом.

• Wir werden unsere Reise fortsetzen, geschehe was da wolle = Ми продовжимо свою подорож, що б там не сталося.

• Wir alle zusammen haben nur die eine Aufgabe vor uns: zu siegen. Zu siegen, koste es, was es wolle. = Перед нами усіма є лише одна задача: перемогти. Перемогти, за будь яку ціну.

В допустових реченнях часто вживається модальне дієслово mögen в Präsens або в Konjunktiv I.

• Was immer geschehen möge, wir werden es mit Ruhe ertragen. = Що б там не сталося, ми витримаємо це спокійно.
§ 19. Präteritum Konjunktiv (Konjunktiv II)
Präteritum Konj. = основа Infinitiv + Suffix -(e)te

+ Personalendung des Verbs
Präteritum Konjunktiv слабких дієслів за формою повністю збігається з Präteritum Indikativ:

Infinitiv

Präteritum Indikativ

Präteritum Konj.

sagen

antworten

sagte

antwortete

sagte

antwortete

zum Beispiel:

Präteritum Indikativ

Präteritum Konj.

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie/Sie

sagte;

sagtest;

sagte;

sagten;

sagtet;

sagten;

antwortete

antwortetest

antwortete

antworteten

antwortetet

antworteten

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie/Sie

sagte;

sagtest;

sagte;

sagten;

sagtet;

sagten;

antwortete

antwortetest

antwortete

antworteten

antwortetet

antworteten

Сильні дієслова і дієслова sein, haben і werden зберігають кореневу голосну Präteritum Indikativ, до основи Präteritum Indikativ додається суфікс -e, а кореневі голосні a, o, u в усіх особах приймають умлаут:

Infinitiv

Präteritum

Idikativ

Präteritum

Konjunktiv

lesen

las

läse

kommen

kam

käme

bleiben

blieb

bliebe

gehen

ging

ginge

wissen

wußte

wüsste

zum Beispiel:

1. ich

2. du

3. er/sie/es

läse

läsest

läse

käme

kämest

käme

bliebe

bliebest

bliebe

ginge

gingest

ginge

wüsste

wüsstest

wüsste

1. wir

2. ihr

3. sie/Sie

läsen

läset

läsen

kämen

kämet

kämen

blieben

bliebet

blieben

gingen

ginget

gingen

wüssten

wüsstet

wüssten


Präteritum Konjunktiv дієслів „haben“, „sein“, „werden“:

z. B.:

1. ich

2. du

3. er/sie/es

hätte

hättest

hätte

wäre

wärest

wäre

würde

würdest

würde
1. wir

2. ihr

3. sie/Sie

hätten

hättet

hätten

wären

wäret

wären

würden

würdet

würden


Präteritum Konjunktiv модальних дієслів:

1. ich

2. du

3. er/sie/es

müsste

müsstest

müsste

könnte

könntest

könnte

dürfte

dürftest

dürfte

sollte

sollte

sollte

wollte

wollte

wollte

1. wir

2. ihr

3. sie/Sie

müssten

müsstet

müssten

könnten

könntet

könnten

dürften

dürftet dürften

sollte

sollte

sollte

wollte

wollte

wollte


Merken Sie sich! 1) Форми модальних дієслів sollen і wollen в Präteritum Konjunktiv повністю збігаються з формами Indikativ; 2) Дієслова brennen, kennen, nennen, rennen, senden, wenden мають у Präteritum Konjunktiv в корені умлаут, який зберіг своє застаріле написання (a – e):

Infinitiv

Präteritum Idikativ

Präteritum Konjunktiv

brennen

kennen

nennen

rennen

senden

brannte

kannte

nannte

rannte

sandte

brennte

kennte

nennte

rennte

sendtete

Дієслова denken, bringen, tun мають в Präteritum Konjunktiv умлаут: dächte, brächte, täte.

У деяких сильних і неправильних дієслів коренева голосна в Präteritum Konjunktiv не відповідає голосній в Präteritum Indikativ. Ці форми застосовують рідко, замість них вживають форму Konditionalis I.
§ 20. Perfekt und Plusquamperfekt Konjunktiv
Допоміжні і модальні дієслова в складних часових формах Konjunktiv відрізняються від відповідних часових форм Indikativ лише тим, що частина складної часової форми, яка відмінюється разом з підметом, стоїть в Konjunktiv:

• Fritz habe gestern noch Besuch gehabt und sei heute früh abgefahren, nachdem er seinen Eltern ein Telegramm geschickt habe. (Perfekt Konjunktiv) – непряма мова

Порівняйте з Indikativ: Helga erzählt: „Fritz hat gestern noch Besuch gehabt und ist heute früh abgefahren, nachdem er seinen Eltern ein Telegramm geschickt hat“.

Perfekt Konj. = haben/ sein (Präsens Konj.) +

Partizip II des sinntragendes Verbs
Plusquamperfekt Konj. = haben/ sein (Präteritum Konj.) +

Partizip II des sinntragendes Verbs

Perfekt Konjunktiv:

1. ich

2. du

3. er,sie,es

1. wir

2. ihr

3. sie; Sie

habe

habest

habe

haben

habet

haben


… gefragt

… gefragt

1. ich

2. du

3. er,sie,es

1. wir

2. ihr

3. sie; Sie

sei

sei(e)st

sei

seien

seiet

seien


… gefahren

… gefahren

Plusquamperfekt Konjunktiv:

1. ich

2. du

3. er,sie,es

1. wir

2. ihr

3. sie; Sie

hätte

hättest

hätte hätten

hättet

hätten


… gefragt

1. ich

2. du

3. er,sie,es

1. wir

2. ihr

3. sie; Sie

wäre

wärest

wäre

wären

wäret

wären


… gefahren


§ 21. Futur I und Futur II Konjunktiv
Futur I Konjunktiv = „werden“ (Präsens Konj.)

+ Infinitiv I des sinntragendes Verbs

zum Beispiel:

1. ich

2. du

3. er,sie,es

1. wir

2. ihr

3. sie; Sie

werde

werdest

werde

werden

werdet

werden


} …

}


haben,

sein,

fragen

können

i

Futur II Konjunktiv = „werden“ (Präsens Konj.)

+ Infinitiv II des sinntragendes Verbs

zum Beispiel:

1. ich

2. du

3. er,sie,es

1. wir

2. ihr

3. sie; Sie

werde

werdest

werde

werden

werdet

werden


} …gehabt haben,

gewesen sein,

gefragt haben

gekonnt haben1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Список використаної літератури мочерний С. Основи економічних знань / Київ. Femina. 1996
Климко Н., Нестеренко В. та ін. Основи економічної теорії / Київ. Вища школа. Частина VII

Тести 25 балів
Нестор-літописець вважає засновником столиці сучасної України – міста Київ, князя

Імені в. Н. Каразіна
Практична граматика англійської мови для студентів 3 курсу. Навчальний посібник з граматики для студентів 3 курсу факультету іноземних...

Методичні вказівки по вивченню тем, винесених на самостійне опрацьовування...
Вам скласти більш повний І якісний конспект. Зошит потім необхідно надати викладачеві на перевірку. Основна література вказана після...

Льця кафедра онкології І. Б. Щепотін, О. С. Зотов, Ю.І. Зайвелєва,...
Рак молочної залози//Короткий посібник для студентів та інтернів / Щепотін І. Б., Зотов О. С., Зайвелєва Ю.І., Миронюк С.І. – Київ,...

Методичні вказівки по вивченню тем, винесених на самостійне опрацьовування...
Вам скласти більш повний І якісний конспект. Зошит потім необхідно надати викладачеві на перевірку. Основна література вказана після...

У двох частинах Частина І 16-17 квітня 2015 року Херсон
Зубко А. М. – доктор філософії, професор, дійсний член Академії педагогічних І соціальних наук, дійсний член Міжнародної академії...

У двох частинах Частина ІІ 16-17 квітня 2015 року Х ерсон
Зубко А. М. – доктор філософії, професор, дійсний член Академії педагогічних І соціальних наук, дійсний член Міжнародної академії...

Ганенко Олександра Андріївна
Запропоновані завдання можуть бути використані вчителем як дидактичний матеріал на уроках з певної теми. Відповіді на тести дають...

Вивчені орфограми в значущих частинах слова (повторення). Правопис префіксів з- (зі-; с-)
Повторити вивчені орфограми у значущих частинах слова; навчити школярів правильно писати та вимовляти префікси з- (зі-; с-); знаходити...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка