Пошук по сайту


Partizip - Тести до кожної теми (в 2-х частинах) частина 1 (граматика в таблицях) Київ • 2010 «Deutsch ist einfach»

Тести до кожної теми (в 2-х частинах) частина 1 (граматика в таблицях) Київ • 2010 «Deutsch ist einfach»

Сторінка4/18
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Partizip II змістового дієслова
Часова форма Passiv визначається за часом, у якому вжито допоміжне дієслово werden. Для утворення Perfekt та Plusquamperfekt Passiv вживають стару форму Partizip II від дієслова werdenworden.

Passiv має ті самі 6 часових форм, що й Aktiv. Порівняйте:

Aktiv

Zeitform:

Passiv

Wir bauen neues Haus. →

(wir – підмет),

(bauen – присудок),

(neues Haus – додаток)

Präsens

Das neue Haus wird (von uns) gebaut. →

(das neue Haus – підмет),

(wird gebaut – присудок),

(von uns – прийменниковий додаток)

Wir bauten neues Haus.

Präteritum

Das neue Haus wurde (von uns) gebaut.

Wir haben neues Haus gebaut.

Perfekt

Das neue Haus ist (von uns) gebaut worden.

Wir hatten neues Haus gebaut.

Plusquamperfekt

Das neue Haus war (von uns) gebaut worden.

Wir werden neues Haus bauen

Futur I

Das neue Haus wird (von uns) gebaut werden.

Wir werden neues Haus gebaut haben.

Futur II

Das neue Haus wird (von uns) gebaut werden sein.


У пасивному реченні не обов’язково називати носія дії. Якщо у пасивному реченні носій дії називається, то він виражається прийменни-ковим додатком, а саме, іменником чи займенником з прийменником von (Dativ), mit (Dativ), або з прийменником durch (Akkusativ).

Прийменник von (Dativ) вживається тоді, коли носієм дії є людина або організація людей:

• Der Student wurde vom Dekan aufgerufen. (Студента викликав декан.)

Додаток з прийменником durch (Akkusativ) вживається звичайно тоді, коли він виражає засіб дії, її причину, або діючу силу. Це головним чином, назви предметів і абстрактних понять:

• Die Vorlesung wurde durch die Begrüßung des Lehrers begonnen. (Лекція розпочалась привітанням викладача.)

Якщо вказується знаряддя, за допомогою якого виконується дія, до вживається додаток з прийменником mit (Dativ):

• Diese Arbeit wurde mit der Drehbank erfüllt. (Ця робота виконувалась токарним верстатом.)
§ 14. (das Stativ) Zustandspassiv oder das resultative Passiv

(Пасив стану або результативний пасив)

Цей різновид пасива показує стан підмета, що настав у результаті спрямованої на нього закінченої дії. Отже, у такій конструкції підмет не піддається певній дії, а тільки перебуває в певному стані. Носій дії звичайно не зазначається. Порівняйте:

Am Wahltag sagte der Kanzlerkandidat:

„Heute werde ich gewählt“

Nach der Wahl verkündete er zufrieden: „Ich bin gewählt!“

In beiden Fällen handelt es sich um Passivformen.

Im ersten Fall wrd zum Ausdruck gebracht, dass ein Ereignis im Gange ist, in dessen Verlauf etwas mit dem Kanzler geschieht. Man spricht hier vom Vorgangspassiv.

Im zweiten Fall wird kein Vorgang, sondern ein Zustand dargestellt. Man spricht dann vom Zustandspassiv.

В день виборів кандидат на посаду прем’єрміністра сказав: «Сьогодні мене оберуть».

Після виборів він радісно оголосив

«Я обраний !».

В обох випадках ідеться про пасивну форму дієслова.

В першому прикладі наводиться, що подія вже відбувається, і що в її процесі щось відбувається з канцлером. Тут ідеться про процесуальний пасив.

У другому випадку представлений вже не процес, а стан дії. Тут вже говорять про результативний пасив.

Zustandspassiv (das Stativ) утворюється за допомогою дієслова sein в відповідній часовій формі Aktiv + Partizip II змістового дієслова:
Zustandspassiv = „sein(у відповідній часовій формі Aktiv)

+ Partizip II змістового дієслова


Präsens

• Die Untersuchung ist abgeschlossen.

(Розслідування завершено.)

Präteritum

• Die Untersuchung war abgeschlossen.

(Розслідування було завершено.)

Perfekt

• Die Untersuchung ist abgeschlossen gewesen.

(Розслідування було завершено.)

Plusquamperfekt

• Die Untersuchung war abgeschlossen gewesen.

(Розслідування було завершено.)

Futur I

• Die Untersuchung wird abgeschlossen sein.

(Розслідування буде завершено.)

Futur II

• Die Untersuchung wird abgeschlossen gewesen sein.

(Розслідування буде завершено.)


Найчастіше пасив стану вживають в двох, та рідше в трьох часових формах: Präsens і Präteritum, та рідше в Futurum. В презенсе дієслово зв’язка sein не перекладається, а в інших часових формах його слід пере-кладати відповідним дієсловом в минулому або майбутньому часі.

Merken Sie sich!

Пасив стану з модальним дієсловом перекладається на українську мову активною формою:

• Hier darf nicht geraucht werden! (Тут не можна палити!)
§ 15. Subjektloses Passiv

(Безособовий пасив)
Цей пасив підкреслює процес дії та вживається в реченнях, в яких немає а ні підмета (об’єкт дії), а ні прийменникового додатку (особи чи предмета). Такий пасив називають безособовим пасивом. Він утворюється як від перехідних дієслів vt, так і від неперехідних дієслів vi. Отже, безособовий пасив вживається тоді, коли треба зосередитись на дії. Формальним підметом в таких реченнях є безособовий займенник es (допоміжне дієслово одержує форму 3 особи однини), тобто цей пасив може бути утворений від деяких неперехідних дієслів, які не можуть мати об’єкту дії. При зворотньому порядку слів es опускається.

zum Beispiel:

Aktiv

Passiv

• Sie sprach davon.

• Es wurde davon gesprochen. або:

• Davon wurde gesprochen.

• Letzte Nacht ist ein Dieb in unsere Wohnung eingebrochen.

• Letzte Nacht ist in unsere Wohnung eingebrochen worden.

• Die Leute halfen sofort dem Verletzten.

• Dem Verletzte wurde sofort geholfen.

• Meine Freunde mussten eine Stunde auf den Fremdenführer warten.

• Auf den Fremdeführer musste eine Stunde gewartet werden.

• Die Hersteller müssen bei der Konstruktion eines guten Staubsaugers besonders darauf achten, dass die Düsen richtig angeordnet sind.

• Bei der Konstruktion eines guten Staubsaugers muss besonders darauf geachtet werden, dass die Düsen richtig angeordnet sind.


§ 16. Der Konjunktiv

(Умовний спосіб)
Konjunktiv вживається, як й умовний спосіб в українській мові, і вказує на те, що особа, яка говорить розглядає дію, про яку повідомляє не як фактичну. Порівняйте:

Indikativ (дійсний спосіб):


Konjunktiv (умовний спосіб):

• Peter hat gestern 20 neue Vokabeln gelernt. – Петер (дійсно) вивчив 20 нових слів, цей факт виражається дійсним способом.

• Susanne behauptet, sie habe gestern 30 neue Vokabeln gelernt. – Чи дійсно вивчила Сузанна 30 нових слів, я цього достовірно не знаю, але це цілком можливо. (В цьому реченні вживається умовний спосіб.)

Konjunktiv використовується:

  1. для виразу можливої дії, яка по суті не відбувається, тобто для виразу припущення, сумніву, обережного спонукання (наказу, або прохання), бажання, яке ще можливо виконати, або взагалі нездійсненного бажання;

  2. в непрямій мові, частіше за все для виразу реальної дії, яка передається з чужих слів. Тут кон’юнктів виражає ще особливий вид модальності – модальність чужого висловлювання.


Розрізняють Konjunktiv I (“кон’юнктів непрямої мови” або “кон’юнктів чужої думки”) і Konjunktiv II (“кон’юнктів нереальної умови”).

• Susanne behauptet, sie habe gestern 30 neue Vokabeln gelernt. (Die Aussage wird ganz neutral weitergegeben; der Sachverhalt kann stimmen oder auch nicht. Sprachlich wird diese neutrale Haltung durch den Konjunktiv I zum Ausdruck gebracht.)

• Susanne behauptet, sie hätte gestern 30 neue Vokabeln gelernt. (Der Sprecher hat erhebliche Zweifel am Wahrheitsgehalt seiner Aussage; deshalb benutzt er den Konjunktiv II, um diese Ungewissheit sprachlich zu verdeutlichen.)
Кон’юнктів у німецькій мові (на відміну від української, де умовний спосіб має тільки одну часову форму, яка не має конкретного часового значення) має ті самі часові форми, що й дійсний спосіб (Indikativ) в Aktiv i в Passiv, але, їх утворення і вживання відрізняється від індікатива, оскільки розбіжність між значенням окремих часових форм Konjunktiv меньш чітка; внаслідок цього одна часова форма Konjunktiv може в окремих випадках замінятися іншою. Для заміни деяких часових форм Konjunktiv існують ще дві особливі форми кондиціоналіса – Konditionalis I і Konditionalis II. (Konditionalis I і Konditionalis II служать для заміни часових форм кон’юнк-тіва, які співпадають з формами індикатива).

Merken Sie sich! Характерною рисою всіх часових форм кон’юнктіва є наявність суфікса -e в усіх особах однини і множини та відсутність особового закінчення у 1-й і 3-й особах однини, а для Präteritum – також наявність умлаута у корені слова для всіх дієслів, крім дієслів слабкої дієвідміни.

Для виразу припущення, сумніву, обережного спонукання (наказу, або прохання), бажання, яке ще можливо виконати, або взагалі нездійсненного бажання вживаються дві часові форми кон’юнктіва:

• для оформлення теперешнього і майбутнього часу – Präteritum Konjunktiv,

• для минулого часу – Plusquamperfekt Konjunktiv.

В непрямій мові:

• для виразу теперішнього часу вживається Präsens Konjunktiv,

• для минулого – Perfekt Konjunktiv,

• для майбутнього – Futurum I Konjunktiv.

При співпаданні форм кон’юнктіва з формами індикатива вони можуть замінюватись відповідно на Präteritum і Plusquamperfekt Konjunktiv і на Konditionalis I.
§ 17. Präsens Konjunktiv (Konjunktiv I)
Präsens Konjunktiv = основа Infinitiv + Suffix (e) +

Personalendung des Verbs

Präsens Konjunktiv слабких, сильних і неправильних дієслів утворюється так само як Präsens Indikativ шляхом додавання суфікса -e і відсутністю закінчення -t в 3 особі однини. Зміна кореневої голосної у сильних дієслів не відбувається.

Infinitiv (неозначена форма дієслова):

Stamm des Verbes

(основа дієслова):

Personalendung

(особове закінчення дієслова)
Singular (однина): Plural (множина):

lieben

fahren

nehmen

stehen

lieb

fahr

nehm

steh


1. ich (я)

2. du (ти)

3. er (він),

sie (вона),

es (воно)

e

est

e


1. wir (ми)

2. ihr (ви)

3. sie (вони)

Sie (Ви)

en

et

en

en

z. B.:
1. ich

2. du

3. er/sie/es

liebe

liebest

liebe

fahre

fahrest

fahre

nehme

nehmest

nehme

stehe

stehest

stehe
1. wir

2. ihr

3. sie/Sie

lieben

liebet

lieben

fahren

fahret

fahren

nehmen

nehmet

nehmen

stehen

stehet

stehen

Merken Sie sich! Форми 1-ї особи однини і множини і 3-ї особи множини Präsens Konjunktiv співпадають з відповідними фомами Präsens Indikativ, не виявляють наявності Konjunktiv, і тому замінюються формами тих же осіб в Präteritum, які вказують на Konjunktiv.
Präsens Konjunktiv допоміжних дієслів „sein“, „haben“,“werden“:

z. B.:

1. ich

2. du

3. er/sie/es

sei

sei(e)st

sei

habe

habest

habe

werde

werdest

werde
1. wir

2. ihr

3. sie/Sie

seien

seiet

seien

haben

habet

haben

werden

werdet

werden


Präsens Konjunktiv модальних дієслів „müssen“, „sollen“, „können“, „dürfen“:

z. B.:

1. ich

2. du

3. er/sie/es

müsse

müssest

müsse

solle

sollest

solle

könne

könnest

könne

dürfe

dürfest

dürfe
1. wir

2. ihr

3. sie/Sie

müssen

müsset

müssen

sollen

sollet

sollen

können

könnet

können

dürfen

dürfet

dürfen


Präsens Konjunktiv модальних дієслів „wollen“, „mögen“ і дієслова „wissen“:

z. B.:

1. ich

2. du

3. er/sie/es

wolle

wollest

wolle

möge

mögest

möge

wisse

wissest

wisse
1. wir

2. ihr

3. sie/Sie

wollen

wollet

wollen

mögen

möget

mögen

wissen

wisset

wissen


§ 18. Значення і вживання Konjunktiv I в Präsens:
Präsens Konjunktiv вживається:

1) для вираження реального здійснення бажання у закликах, лозунгах, урочистих заявах, в патетичному мовленні і перекладається на українську мову описовою формою наказового способу конструкцією хай + теперешній час:

Es lebe der Frieden in der ganzen Welt! = Хай живе мир у всьому світі!

• Es sei immer die Sonne! = Хай завжди буде сонце!

  1. у пасивних безособових сполученнях з дієсловом sein +
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Список використаної літератури мочерний С. Основи економічних знань / Київ. Femina. 1996
Климко Н., Нестеренко В. та ін. Основи економічної теорії / Київ. Вища школа. Частина VII

Тести 25 балів
Нестор-літописець вважає засновником столиці сучасної України – міста Київ, князя

Імені в. Н. Каразіна
Практична граматика англійської мови для студентів 3 курсу. Навчальний посібник з граматики для студентів 3 курсу факультету іноземних...

Методичні вказівки по вивченню тем, винесених на самостійне опрацьовування...
Вам скласти більш повний І якісний конспект. Зошит потім необхідно надати викладачеві на перевірку. Основна література вказана після...

Льця кафедра онкології І. Б. Щепотін, О. С. Зотов, Ю.І. Зайвелєва,...
Рак молочної залози//Короткий посібник для студентів та інтернів / Щепотін І. Б., Зотов О. С., Зайвелєва Ю.І., Миронюк С.І. – Київ,...

Методичні вказівки по вивченню тем, винесених на самостійне опрацьовування...
Вам скласти більш повний І якісний конспект. Зошит потім необхідно надати викладачеві на перевірку. Основна література вказана після...

У двох частинах Частина І 16-17 квітня 2015 року Херсон
Зубко А. М. – доктор філософії, професор, дійсний член Академії педагогічних І соціальних наук, дійсний член Міжнародної академії...

У двох частинах Частина ІІ 16-17 квітня 2015 року Х ерсон
Зубко А. М. – доктор філософії, професор, дійсний член Академії педагогічних І соціальних наук, дійсний член Міжнародної академії...

Ганенко Олександра Андріївна
Запропоновані завдання можуть бути використані вчителем як дидактичний матеріал на уроках з певної теми. Відповіді на тести дають...

Вивчені орфограми в значущих частинах слова (повторення). Правопис префіксів з- (зі-; с-)
Повторити вивчені орфограми у значущих частинах слова; навчити школярів правильно писати та вимовляти префікси з- (зі-; с-); знаходити...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка