Пошук по сайту


Partizip II - Тести до кожної теми (в 2-х частинах) частина 1 (граматика в таблицях) Київ • 2010 «Deutsch ist einfach»

Тести до кожної теми (в 2-х частинах) частина 1 (граматика в таблицях) Київ • 2010 «Deutsch ist einfach»

Сторінка3/18
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Partizip II des sinntragendes Verbs
• Ich habe gestern einen Brief geschrieben. → Я вчора написав листа.

• Ich bin heute einem Bekannten begegnet. → Я сьогодні зустрів знайомого.

Merken Sie sich! Якщо в часових формах Präsens і Präteritum Aktiv дієслова haben і sein вживаються в самостійному значенні, то в Perfekt і Plusquam-perfekt Aktiv вони вживаються як допоміжні, змінюючись за особами і числами (вказують в якій особі и числі слід перекладати змістове дієслово), і, таким чином повністю втрачають своє лексичне значення і виконують лише граматичну функцію; Partizip II змістового дієслова не змінюється.
Примітка: Утворення Partizip II див. в темі „Partizipien“, стор 53
§ 5. Das Perfekt mit dem Hilfsverb haben bilden:

 1. всі перехідні дієслова (vt), це означає всі дієслова, які можуть мати додаток в Akkusativ (відповідати на питання wen? was? – кого? що?);

• Mein Freund hat mich gestern besucht. • Ich habe das Heft gefunden.

 1. всі зворотні дієслова, незалежно від того, чи вживається зворотний займенник sich в Akkusativ чи в Dativ;

• Der Mann hat sich nach dem Weg erkundigt. • Wir haben uns sehr gefreut. • Du hast dir gute Kenntnisse in der deutschen Sprache eingeeignet.

 1. неперехідні дієслова (vi), які означають тривалу дію і стан спокою, співвідносяться з обставинами місця і часу: leben, wohnen, schlafen, sitzen, stehen, liegen, lachen та ін.;

• Ich habe auf dem Bank gesessen. • Er hat vor dem Haus gestanden. • Wir haben gut geschlafen. • Sie haben dem armen Mann geholfen. • Er hat an seine Familie gedacht.

 1. всі модальні дієстова: können, dürfen, müssen, sollen, wollen, mögen;

Merken Sie sich! Модальні дієслова можуть мати дві форми перфекта:

 1. модальні дієслова утворюють Perfekt з неозначеною формою Infinitiv замість Partizip II, те саме відбувається також з дієсловом lassen, якщо його вживають разом з дієсловом в неозначеній формі, а також з дієсловом brauchen, якщо воно стоїть з приймен-никовим інфінітивом:

• Mein Vater hat ins Büro gehen müssen. • Er hat die Rechnung nicht bezahlen können. • Das Kind hat nicht einschlafen wollen. • Ich habe mir einen Anzug machen lassen. • Du hast schweigen brauchen.

 1. Якщо модальні дієслова вживаються в самостійному значенні, то вони утворюють форму Perfekt з Partizip II:

• Wir haben das Beste gewollt. • Ich habe mein Buch zu Hause gelassen.

 1. безособові дієслова, що означають явища природи або відчуття людини;

• Gestern hat es geregnet. • Heute hat es gutes Essen gegeben. • Es hat mich gedürstet.

Ausnahmen: es geschieht, es gelingt, es passiert, es kommt vor, es bekommt

• Es ist bei diesem Unfall nicht viel geschehen. • Es ist mir nicht gelungen, ihn zu überzeugen. • Was ist denn hier passiert? • So etwas ist nicht vorgekommen! • Das fette Essen ist mir nicht bekommen.

 1. допоміжне дієслово haben.

• Die Studenten des philologischen Instituts haben im 1.Semester vier Prüfungen gehabt.
§ 6. Das Perfekt mit dem Hilfsverb „sein“ bilden:

 1. неперехідні дієслова (vi), що означають переміщення в просторі, коли вказується вихідна точка, мета або напрям руху: fahren, fliegen, fallen, gehen, kommen, laufen, reiten, reisen, schwimmen;

• Heute sind meine Freunde gekommen. • Wir sind nach Deutschland gefahren. • Er ist am Nachmittag spazierengegangen.

 1. неперехідні дієслова (vi), що означають перехід з одного стану в інший: aufblühen, aufstehen

• Er ist gestern spät eingeschlafen. • Der Kranke ist heute Nacht gestorben. • Der See ist noch nicht zugefroren. • Der Autoreifen ist geplatzt.

erster Zustand →

Veränderung →

neuer Zustand

ich bin wach

er lebt

es ist hier

ich schlafe ein

er stirbt

es verschwindet

ich schlafe

er ist tot

es ist fort

 1. дієслова begegnen, bleiben, (er)folgen, gelingen, geschehen, glücken, misslingen, passieren, scheitern;

• Ich bin zu Hause geblieben. • Der Versuch ist uns gelungen. • Heute ist ein Unglück geschehen.

 1. допоміжні дієслова sein, werden;

• Karl ist im letzten Jahr in Köln gewesen. • Er ist krank geworden.
§ 7. Дієслова, які утворюють Perfekt або з „sein“, або з „haben“.
Деякі неперехідні дієслова руху, наприклад, fahren, fliegen, laufen, reiten, schwimmen, tanzen, які утворюють перфект з допоміжним дієсловом sein можуть вживатись в перфекті як перехідні, якщо вони вказують не мету, а показують хід або процес дії. Тоді вони вимагають прямого додатка і утворюють Perfekt з допоміжним дієсловом „haben“:

fliegen <

Er ist gestern nach Berlin geflogen. →

Вчора він літав до Беліну.

Er hat gestern eine Sportmaschine geflogen. →

Він вчора летів /керував спортивним літаком.

fahren <

Ich bin nach Hause gefahren. →

Я їздив додому.

Ich habe den Wagen selbst gefahren. →

Я сам віз машину /керував машиною.

laufen <

Die Kinder sind in den Garten gelaufen. →

Діти побігли в сад.

Die Kinder haben kurze Strecken gut gelaufen. →

Діти добре пробігли короткі дистанції.

schwimmen <

Er hat eine Stunde geschwommen. →

Він плавав одну годину.

Er ist über den Flüß geschwommen. →

Він переплив через річку.


§ 8. Plusquamperfekt (vollendete Vergangenheit)
Plusquamperfekt (складна форма відносного минулого часу /закінченого минулого) має, як правило, відносне значення й означає, що в минулому одна дія відбувалася за іншу.

Схема утворення Plusquamperfekt:

Plusquamperfekt = haben/ sein (Präteritum Aktiv) +

Partizip II des sinntragendes Verbs
За особами і числами змінюється лише допоміжне дієслово haben або sein в часовій формі Präteritum, а Partizip II залишається без змін. Правила вибору допоміжних дієслів ті самі, що й для перфекта.

Plusquamperfekt вживається майже завжди відносно й означає, що в минулому одна дія відбулася раніше за іншу. Як правило він вживається в підрядному реченні і співвідноситься з дієслівною формою головного речення, якою звичайно є Präteritum, значно рідше – Perfekt.

• Obwohl sie wochenlang fleißig geübt hatte, fiel sie durch die Prüfung.

• Sie fiel vom Stuhl. Sie hatte 18 Stunden lang Schreibmaschine geschrieben.

Відносне значення Plusquamperfekt часто уточнюється сполучниками чи обставинами. Так само Plusquamperfekt може вживатися:

 1. у складносурядному реченні:

• Ich glaubte ihm nicht, denn er hatte mich schon zweimal betrogen.

 1. у простому реченні, зміст якого тісно пов’язаний з попереднім чи наступним реченням:

• Ich war sehr erstaunt über meine Mutter. Sie hatte noch nie so mit mir gesprochen.

• Die Astronauten unternahmen heute einen Weltraumspaziergang, vorher hatten sie sich gründlich ausgeschlafen.

 1. у простому реченні, якщо ідеться про кілька подій, з яких одні відбуваються раніше за інші:

• Der hagere vornehme Mann war ausgestiegen und brachte der jungen Frau ein Glas Wasser an den Wagen.

Merken Sie sich! Das Plusquamperfekt verdeutlicht also die Vorzeitigkeit bei Texten, die im Präteritum stehen.
§ 9. Perfekt і Plusquamperfekt модальних дієслів,

дієслів „lassen“, „helfen“, „lernen“, „lehren“, „bleiben“,

дієслів руху, а також дієслів, що означають відчуття.
Дві форми перфекта і плюсквамперфекта можуть мати:

 1. Модальні дієслова müssen, sollen, können, dürfen, wollen, mögen, möchten і дієслово lassen;

 2. Дієслова lernen, lehren, bleiben і дієслова руху, які в Präsens і Präteritum активного стану, потребують після себе ще дієслова в інфінітив;

 3. Дієслова, що означають відчуття: fühlen, hören, spüren, sehen;

 4. Дієслово helfen.

Причому, модальні дієслова, дієслова lassen і helfen, якщо їх вживають разом з дієсловом в неозначеній формі, а також з дієсловом brauchen, якщо воно стоіть з прийменниковим інфінітивом, утворюють Perfekt з неозначе-ною формою (Infinitiv) замість Partizip II, а дієслова lehren, lernen і bleiben, gehen, kommen та інші дієслова руху, які в Präsens і в Präteritum активного стану вживаються з простим інфінітивом, утворюють форму Perfekt за правилами (haben/sein + Partizip II + Infinitiv). Порівняйте:


Präsens (Präteritum) + Infinitiv


Perfekt + Infinitiv

• Wir wollen ins Gebirge fahren.

(Ми хочемо поїхати в гори).

→ Wir haben ins Gebirge fahren wollen. (Ми хотіли поїхати в гори)

• Die Mutter lässt das Kind im Garten spielen. (Мати дозволяє дитині гратися в саду).

→ Die Mutter hat das Kind im Garten spielen lassen. (Мати дозволила дитині гратися в саду).

• Ich helfe ihr die Koffer packen. (Я допомогаю їй скласти валізу).

→ Ich habe ihr die Koffer packen helfen. (Я допоміг їй скласти валізу)

• Ihr seht die Männer auf der Straße arbeiten. (Ви бачите, як на вуліці працюють чоловіки).

→ Ihr habt die Männer auf der Straße arbeiten sehen. (Ви бачили, як на вуліці працюють / працювали чоловіки).

• Wir hörten den Vater mit dem Nachbaren sprechen. (Ми чуємо, як батько розмовляє з сусідом).

→ Wir haben den Vater mit dem Nachbaren sprechen hören. (Ми чули, як батько розмовляв з сусідом).

• Du brauchst schweigen.

(Тобі треба (по)мовчати).

→ Du hast schweigen brauchen.

(Тобі слід було мовчати).

та:

• Die Kinder lernen in der Schule lesen. (Präsens+ Infinitiv) (Діти вчаться в школі читати).

→ Die Kinder haben in der Schule lesen gelernt. (Perfekt + Infinitiv) (Діти вчилися в школі читати).

• Wir gehen heute Abend tanzen.

(Ми ідемо сьогодні вечорі танцювати).

→ Wir sind heute Abend tanzen gegangen. (Ми ходили сьогодні вечорі танцювати).

• Der Kranke blieb im Bett liegen.

(Хворий залишається /лежати/ у ліжку).

→ Der Kranke ist im Bett liegen geblieben. (Хворий залишився /лежати/ у ліжку).


§ 10. Futur I (Zukunft)
Futur I (форма майбутнього часу) утворюється за допомогою дієслова „werden“ в часовій формі Präsens + Infinitiv I Aktiv змістового дієслова:
Futur I = werden (Präsens) + Infinitiv I des sinntragendes Verbs

 1. Форма майбутнього часу (Futur I) в німецькій мові вживається досить рідко, оскільки Futur I означає дію, що відбулася після моменту мовлення. Він вживається тоді, коли в реченні немає обставини часу, яка вказує на те, що дія відбудеться в майбутньому. В цьому своєму основному значенні, якщо є обставина часу (напр. „morgen“, „in einer Woche“, „im nachsten Jahr“, „heute Abend“, …) Futur I може бути замінений на Präsens. Futur I вживається тоді, коли треба сказати: „Я збираюсь щось зробити“, якщо ж простіше: „Я зроблю…“, то вживають Präsens.

• Ich werde das Buch lesen. (Я читатиму книжку) • Ich werde morgen das Buch lesen. (Я буду чита-ти книжку завтра). = Ich lese das Buch morgen.

повідомлення (про що-небудь)


• Nachts wird der Wind auffrischen. (Вночі буде свіжий вітер).

передбачення (чого-н)

• Ich werde kommen = Ich komme. (Я прийду).

намір (стосовно чого-н.)

• Ich werde pünktlich da sein. (Я буду там вчасно)

обіцянка (про що-н.):


В деяких випадках Futur I неможливо уникнути. Порівняйте:

• Ich werde in Berlin wohnen. (Я буду жити в Берліні).

• Ich wohne in Berlin. (Я живу в Берліні.)

 1. Futur I має узагальнююче значення і виражає постійну, не обмежену часом дію.

• Eines Tages werde ich nach Indien reisen. (Одного дня я поїду в Індію.)

• Ein ehrlicher Mensch wird nie seinem Freund im Stich lassen. (Порядна людина ніколи не залишить свого друга в біді.)

 1. Futur I має також модальне значення: він може виражати припущення, співвіднесене з теперішнім або майбутнім часом і тоді супроводжується модальними словами wohl (мабуть), wahrschanlich (напевно, мабуть), vielleicht (мабуть), і перекладається на українську мову теперішнім часом:

• Er wird schlafen → Er wird wohl schlafen. (Він, мабуть, спить) /d.h. Er schläft jetzt (Ich vermute es). /In dieser Funktion gleicht Futur I dem Gebrauch der Modalverben im System der Modalisation./

• Es wird wohl jetzt 7 Uhr sein. (Уже, мабуть, сьома година.)

• Er wird 20 Jahre alt sein. = Er muss 20 Jahre alt sein. (Йому, очевидно, 20 років.)

 1. Futur І може виражати при відповідній інтонації категоричний наказ, наполегливу вимогу (імперативний футур) і перекладається на українську мову звичайно майбутнім часом, рідше наказовим способом:

Wirst du still sein? (Може ти замовкнеш?)

• Du wirst das sofort zurücknehmen! (Ти маєш це негайно забрати! Або: За-бери це негайно!)

• Du wirst dich sofort entschuldigen! (Ти негайно ж вибачешся!)
§ 11. Futur II (vollendete Zukunft)

Futur II (форма закінченого майбутнього часу, або умовного минуло-го) утворюється за допомогою дієслова werden“ в часовій формі Präsens + Infinitiv II Aktiv змістового дієслова.
Futur IІ = werden (Präsens) + Infinitiv II Aktiv des

sinntragendes Verbs

Infinitiv II Aktiv утворюється від Partizip II змістового дієслова та інфінітива дієслів „haben“ або „sein“.
Infinitiv II Aktiv = Partizip II des sinntragenmdes Verbs

+ Infinitiv I von „haben“/ „sein“

 1. Futur II виражає дію, яка закінчиться до наступної дії в майбутньому (die Vorzeitigkeit bei einem Geschenen in der Zukunft); однак в цій функції Futur II вживається досить рідко, звичайно його замінює часова форма Perfekt. (адже слово „Perfekt“ перекладається не як те, що сталося в минулому, а й відбудеться в майбутньому, не тільки як „зробив“, але й „зроблю“.)

• Ich werde erst dann ins Ausland fahren (Futur I), wenn ich alle Formalitäten erledigt haben werde. (Futur II) (Я тільки тоді поїду за кордон, коли владнаю всі формальності) = Ich werde erst dann ins Ausland fahren (Futur I), wenn ich alle Formalitäten erledigt habe. (Perfekt)

• Wenn Sie mich morgen um die gleiche Zeit noch einmal anrufen (Präsens), wird die Entscheidung über Ihren Antrag bereits gefallen sein. (Futur II) (Якщо Ви мені завтра у цей же час ще раз зателефонуєте, то рішення на Ваш запит буде вже прийнято).

• Sobald mein Mann den Urlaub bekommen haben wird (Futur II), werden wir in ein Erhohlungsheim fahren. (Як тільки мій чоловік отримає відпуску, ми (одразу ж) поїдемо в будинок відпочинку.) = Sobald ich den Urlaub bekommen habe (Perfekt), werde ich in ein Erhohlungsheim fahren.

 1. Futur II виражає припущення, співвіднесене з минулим часом, часто супроводжується модальними словами anscheinend (здаєть-ся), bestimmt (певно), freilich (зрозуміло, звичайно), vielleicht (мабуть), wahrscheinlich (напевно, мабуть), wohl (мабуть, певно), scheinbar (здається), sicher (напевно), schon (очевидно) і пере-кладається на українську мову минулим часом.

• Deine Verletzung wird schon nicht so schlimm gewesen sein. (Твоя рана, здається, не така вже й погана.)

• Er wird bestimmt geschlafen haben. (Він, певно, спав.)

Merken Sie sich!

Futur II, який використовується для припущення, співпадає за формою із конструкцією Modalverb + Infinitiv II Aktiv:

• Er wird wohl eine Polin geheiratet haben. = Er muss eine Polin geheiratet haben. (Здається, що він одружився з полькою.)

 1. У поєднанні з „doch“, „doch nicht“ Futur II може виражати очикування, а звертаючись до 2-ої особи при відповідній інтонації категоричний наказ, або наказ заспокоїтися (імперативний футур). Futur II перекладається на українську мову звичайно майбутнім часом, рідше наказовим способом:

• Ihr werdet doch nicht mit einer Reisegesellschaft fahren! – (Але ж ви не будете подорожувати з цією компанією!

• Christian wird doch nicht eure Verabredung vegessen haben. (Кристіан, мабуть, не забув про вашу домовленість.)

• Ihm wird doch nichts passiert sein! = Ich hoffe, dass ihm nichts passieren ist. (Сподіваюсь, що з ним нічого не сталося).

• Du wirst das doch sofort zurückgenommen haben! (Забери це негайно!)
§ 12. Genus des Verbs (стан дієслова)

Стан – граматична категорія дієслова, якою передається відношення суб’єкта і об’єкта в процесі виконання діі. У німецькій мові дієслово має три стани: активний (Aktiv), пасивний (Passiv) і статів (Stativ). Якщо в Aktiv підмет виконує дію, є носієм дії, то в Passiv дія спрямована на підмет. Порівняйте:

Aktiv:

Passiv:

• Herbert wäscht seinen armen Hund.

• Der arme Hund wird von Herbert gewaschen.

• Herr Müller machte mich mit dem neuen Direktor bekannt.

• Ich wurde mit dem neuen Direktor bekannt gemacht.

• Hier hat man eine Kontrollarbeit in Physik geschrieben.

• Hier ist eine Kontrollarbeit in Physik geschrieben worden.

• Der Vorhang vor der Bühne öffnet sich.

• Der Vorhang vor der Bühne wird geöffnet.

• Dieses Fleisch lässt sich besser kochen als braten.

• Dieses Fleisch kann besser gekocht als gebraten werden.

• Ich habe von Peter ein Buch als Geschenk bekommen.

• Mir wurde von Peter ein Buch geschenkt bekommen.

• Wir bekommen die Ware ins Haus geliefert.

• Die Ware wird uns ins Haus geliefert.

Stativ показує стан підмета, що настав у результаті спрямованої на нього дії, виконаної іншою особою.

• Die Wände meines Zimmers waren hellgrün tapeziert.
§ 13. Vorgangspassiv

(Пасивний стан /процесуальний пасив)
Vorgangspassiv (пасив процесу) утворюється з допоміжного дієслова „werden“ у відповідній часовій формі Aktiv + Partizip II змістового дієслова:
Passiv = werden (у відповідній часовій формі Aktiv)

+
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Список використаної літератури мочерний С. Основи економічних знань / Київ. Femina. 1996
Климко Н., Нестеренко В. та ін. Основи економічної теорії / Київ. Вища школа. Частина VII

Тести 25 балів
Нестор-літописець вважає засновником столиці сучасної України – міста Київ, князя

Імені в. Н. Каразіна
Практична граматика англійської мови для студентів 3 курсу. Навчальний посібник з граматики для студентів 3 курсу факультету іноземних...

Методичні вказівки по вивченню тем, винесених на самостійне опрацьовування...
Вам скласти більш повний І якісний конспект. Зошит потім необхідно надати викладачеві на перевірку. Основна література вказана після...

Льця кафедра онкології І. Б. Щепотін, О. С. Зотов, Ю.І. Зайвелєва,...
Рак молочної залози//Короткий посібник для студентів та інтернів / Щепотін І. Б., Зотов О. С., Зайвелєва Ю.І., Миронюк С.І. – Київ,...

Методичні вказівки по вивченню тем, винесених на самостійне опрацьовування...
Вам скласти більш повний І якісний конспект. Зошит потім необхідно надати викладачеві на перевірку. Основна література вказана після...

У двох частинах Частина І 16-17 квітня 2015 року Херсон
Зубко А. М. – доктор філософії, професор, дійсний член Академії педагогічних І соціальних наук, дійсний член Міжнародної академії...

У двох частинах Частина ІІ 16-17 квітня 2015 року Х ерсон
Зубко А. М. – доктор філософії, професор, дійсний член Академії педагогічних І соціальних наук, дійсний член Міжнародної академії...

Ганенко Олександра Андріївна
Запропоновані завдання можуть бути використані вчителем як дидактичний матеріал на уроках з певної теми. Відповіді на тести дають...

Вивчені орфограми в значущих частинах слова (повторення). Правопис префіксів з- (зі-; с-)
Повторити вивчені орфограми у значущих частинах слова; навчити школярів правильно писати та вимовляти префікси з- (зі-; с-); знаходити...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка