Пошук по сайту


Тести до кожної теми (в 2-х частинах) частина 1 (граматика в таблицях) Київ • 2010 «Deutsch ist einfach» - Сторінка 18

Тести до кожної теми (в 2-х частинах) частина 1 (граматика в таблицях) Київ • 2010 «Deutsch ist einfach»

Сторінка18/18
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18⌘ ⌘ ⌘

Inhalt:


DIE MORPHOLOGIE
§ 1

Das Verb (дієслово)

Grundformen des Verbs (основні форми).


3

§ 2

Präsens (форма теперішнього часу)

5

§ 3

Präteritum (форма розповідного минулого часу)

9

§ 4

Perfekt (форма розмовного минулого часу)

11

§ 5

Дієслова, які утворюють Perfekt з „haben“.

12

§ 6

Дієслова, які утворюють Perfekt з „sein“.

13

§ 7

Дієслова, які утворюють Perfekt або з „sein“, або з „haben“.


14

§ 8

Plusquamperfekt (форма відносного минулого часу)

14

§ 9

Perfekt і Plusquamperfekt модальних дієслів, дієслів „lassen“, „helfen“, „lernen“, „lehren“, „bleiben“, дієслів руху, а також дієслів, що означають відчуття.15

§ 10

Futur I (форма майбутнього часу)

16

§ 11

Futur II (форма закінченого майбутнього, або умовного минулого)


18

§ 12

Genus des Verbs (стан дієслова)

19

§ 13

Vorgangspassiv (пасив процесу)

20

§ 14

Zustandspassiv (результативний пасив)

21

§ 15

Subjektloses Passiv (безособовий пасив)

22

§ 16

Konjunktiv (умовний спосіб)

23

§ 17

Präsens Konjunktiv (кон’юнтив непрямої мови)

24

§ 18

Значення і вживання Konjunktiv I в Präsens

25

§ 19

Präteritum Konjunktiv (умовний спосіб)

27

§ 20

Perfekt und Plusquamperfekt Konjunktiv

29

§ 21

Futur I und Futur II Konjunktiv

29

§ 22

Konditionales I und Konditionales II

30

§ 23

Значення і вживання Konjunktiv II:

31

§ 24

Beispiele der Verwendung des Konjunktivs:

32

§ 25

Imperativ (наказовий спосіб)

33

§ 26

Infinite Formen des Verbs (неособові /або: іменні/форми дієслова. )


35

§ 27

Infinitiv. Infinitiv I/ II Aktiv; Infinitiv I/ II Passiv

35

§ 28

Залежний інфінітив

36

§ 29

Вживання інфінітива з часткою „zu“ або без частки „zu“

37

§ 30

Der Infinitivsatz (інфінітивне речення)

39

§ 31

Modalverben, ihre Bedeutungen und Gebrauchsbeispiele

(Модальні дієслова, їх значення і приклади вживання)


40

§ 32

Вживання модальних дієслів для виразу впевненості, сумніву, припущення, наказу, побажання.

(Modalverb + Infinitiv II Aktiv)42

§ 33

Modalverb + Infinitiv I Passiv

44

§ 34

Повнозначні дієслова, які мають модальне значення:

44

§ 35

das Verb „lassen“ mit Infinitiv

44

§ 36

das Verb „brauchen“

46

§ 37

Modale Konstruktionen mit „scheinen“ und „glauben“

46

§ 38

Модальне значення дієслів „verstehen“, „wissen“ i „vermögen“


48

§ 39

Інфінітивна група з дієсловами „pflegen“ і „suchen”

48

§ 40

Конструкції „haben“/“sein“+ zu + Infinitiv

48

§ 41

Infinitivkonstruktionen „um...zu“, „an(statt)...zu“, „ohne...zu“

49

§ 42

Partizipien I und II (дієприкметник І та ІІ)

51

§ 43

Partizip I

51

§ 44

Das Gerundivum (Partizip I mit „zu“)

53

§ 45

Partizip II

53

§ 46

Die abgesonderten Partizipialfügungen (дієприкметникові звороти)

54

§ 47

Перехід Partizipien Iі II в прикметники і прислівники.

56

§ 48

Das Substantiv. Der Artikel. (Іменник. Артикль)

57

§ 49

Deklination der Substantive (Відмінювання іменників)

58

§ 50

Утворення множини іменників

60

§ 51

Deklination der Substantive im Plural (відміновання іменників у множині)

62

§ 52

Das Adjektiv (прикметник)

62

§ 53

Deklination der Adjektiv (відмінювання прикметників)

63

§ 54

Zahladjektiv (числівник)

66

§ 55

Grundzahlen (кількісні числівники)

67

§ 56

Ordnungszahlen (порядкові числівники)

68

§ 57

Bruchzahlen (дробові числівники)

69

§ 58

Pronomen (займенники):

71

§ 59

Personalpronomen (особові займенники)

71

§ 60

Possessivpronomen (присвійні займенники)

72

§ 61

Demonstrativpronomen (вказівні займенники)

73

§ 62

Reflexivpronomen (зворотні займенники)

75

§ 63

Das unpersönliche Pronomen (безособовий займенник) „es“

77

§ 64

Reziprokpromonen (взаємні займенники)

77

§ 65

Interrogativpronomen (питальні займенники)

78

§ 66

Relativpronomen (відносні займенники)

81

§ 67

Indefenitpronomen (неозначені займеннники)

81

§ 68

Das Adverb (прислівник)

85

§ 69

Die Pronomonaladverbien (займенникові прислівники)

86

§ 70

Die Komparation der Adjektive und Adverbien

87

§ 71

Die Präpositionen (прийменники)

89

§ 72

Zweigliedrige oder paarige Präpositionen (Подвійні або парні прийменники)

91

DIE SYNTAX
§ 73

Die Satzglieder (Члени речення)

92

§ 74

Das erweiterte Attribut (поширене означення)

94

§ 75

Der Satz (речення)

95

§ 76

Der zusammengesetzte Satz (Складне речення)

96

§ 77

Die Satzreihe (складносурядне речення)

96

§ 78

Die Doppelkonjunktionen (парні сполучники)

98

§ 79

Das Satzgefüge (складнопідрядне речення)

99


Навчальне видання
ЗАГУМЕННА Надія Володимирівна
«Deutsch ist einfach»

навчальний посібник

для самостійної роботи студентів

вищих навчальних закладів
граматика в таблицях і

тести до кожної теми

(в 2-х частинах)

частина 1 (граматика в таблицях)

Друкується за авторською редакцією

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Схожі:

Список використаної літератури мочерний С. Основи економічних знань / Київ. Femina. 1996
Климко Н., Нестеренко В. та ін. Основи економічної теорії / Київ. Вища школа. Частина VII

Тести 25 балів
Нестор-літописець вважає засновником столиці сучасної України – міста Київ, князя

Імені в. Н. Каразіна
Практична граматика англійської мови для студентів 3 курсу. Навчальний посібник з граматики для студентів 3 курсу факультету іноземних...

Методичні вказівки по вивченню тем, винесених на самостійне опрацьовування...
Вам скласти більш повний І якісний конспект. Зошит потім необхідно надати викладачеві на перевірку. Основна література вказана після...

Льця кафедра онкології І. Б. Щепотін, О. С. Зотов, Ю.І. Зайвелєва,...
Рак молочної залози//Короткий посібник для студентів та інтернів / Щепотін І. Б., Зотов О. С., Зайвелєва Ю.І., Миронюк С.І. – Київ,...

Методичні вказівки по вивченню тем, винесених на самостійне опрацьовування...
Вам скласти більш повний І якісний конспект. Зошит потім необхідно надати викладачеві на перевірку. Основна література вказана після...

У двох частинах Частина І 16-17 квітня 2015 року Херсон
Зубко А. М. – доктор філософії, професор, дійсний член Академії педагогічних І соціальних наук, дійсний член Міжнародної академії...

У двох частинах Частина ІІ 16-17 квітня 2015 року Х ерсон
Зубко А. М. – доктор філософії, професор, дійсний член Академії педагогічних І соціальних наук, дійсний член Міжнародної академії...

Ганенко Олександра Андріївна
Запропоновані завдання можуть бути використані вчителем як дидактичний матеріал на уроках з певної теми. Відповіді на тести дають...

Вивчені орфограми в значущих частинах слова (повторення). Правопис префіксів з- (зі-; с-)
Повторити вивчені орфограми у значущих частинах слова; навчити школярів правильно писати та вимовляти префікси з- (зі-; с-); знаходити...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка