Пошук по сайту


Тести до кожної теми (в 2-х частинах) частина 1 (граматика в таблицях) Київ • 2010 «Deutsch ist einfach»

Тести до кожної теми (в 2-х частинах) частина 1 (граматика в таблицях) Київ • 2010 «Deutsch ist einfach»

Сторінка1/18
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Загуменна Н.В.

«Deutsch ist einfach»
навчальний посібник

для самостійної роботи студентів

вищих навчальних закладів
граматика в таблицях і

тести до кожної теми

(в 2-х частинах)

частина 1 (граматика в таблицях)

Київ • 2010

«Deutsch ist einfach», частина 1 (граматика в таблицях)/ навчальний посібник з німецької мови для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів (в двух частинах) / укладач: Загуменна Н.В. – Київ: «Спрінт-Інформ», 2010 р. – 108 с. (Ум.друк.арк.5)

Рецензенти:
Л.М. Захарова – к.ф.н., доцент кафедри іноземних мов НТУУ «КПІ»

Н.В. Марченко – к.ф.н, викладач кафедри німецької мови Інституту

філології КНУ імені Тараса Шевченка«Deutsch ist einfach» є навчальним посібником, який в короткій формі надає основи граматики німецької мови в обсязі програми вищих учбових закладів. Для наочності окремі теми узагальнені в таблицях з прикладами німецькою та українською мовами, що сприяє розвитку та закріпленню навичок перекладу, необхідних для розуміння німецьких наукових спеціальних текстів, а також кращому засвоєнню матеріалу студентами як на заняттях з викладачем, так і для самостійної роботи.

Рекомендований як навчальний посібник для студентів, магістрів і аспірантів, а також осіб, які займаються підвищенням своїх знань з німецької мови.


© Загуменна Н.В., 2010

© Київ «Спрінт-Інформ», 2010

Die Morphologie
§ 1. Das Verb (дієслово), Grundformen des Verbs

(основні форми дієслова)
Дієслово (das Verb) – це повнозначна, змінна частина мови, що означає дію як процес, виражає її в категоріях особи, способу і виступає в реченні переважно в ролі присудка.

За семантичним значенням дієслова поділяються на чотири групи: повнозначні (Vollverben) модальні (Modalverben), дієслова - зв’язки (kopu-lative Verben) і допоміжні. (Hilfsverben)

Дієслова в німецькій мові мають: а) три особи в однині і множині; б) два числа – однину і множину (Singular und Plural); в) шість часових форм: das Präsens (теперешній час), das Präteritum або das Imperfekt (простий розповідний минулий час), das Perfekt (складний розмовний минулий час), das Plusquamperfekt (складний минулий час), das Futur I (майбутній час), das Futur II (форма закінченого майбутнього часу, або умовного минулого); г) три способи: дійсний (der Indikativ), наказовий (der Imperativ) і умовний (der Konjunktiv); д) дві форми стану: активний (das Aktiv) і пасивний (das Passiv). Всі ці граматичні категорії утворюються від трьох основ дієслова, які називаються о с н о в н и м и формами.

der Infinitiv (неозначена форма дієслова) – перша основна форма;

das Imperfekt oder das Präteritum – друга основна форма;

das Partizip II – третя основна форма.


Infinitiv

Präteritum

Partizip II

Ukrainisch

glauben             

glaubte  

geglaubt

вірити; думати

spielen

spielte

gespielt 

грати

sagen

sagte

gesagt

говорити

gehen*

ging

gegangen

іти

sitzen*

saß

gesessen

сидіти

sterben*

starb

gestorben

помирати

Примітка: зірочка «*» після дієслова, наприклад, sterben*, нагадує, що це дієслово має форму сильної або неправильної дієвідміни.

За способом утворення основних форм дієслова діляться на дієслова сильної (die starken Verben), неправильної (die unregelmäßigen Verben) і слабкої (die schwachen Verben) дієвідміни.

Beachten Sie!  У слабких дієслів коренева голосна у всіх трьох формах залишається однаковою (також: ie, ei, au). У сильних дієслів коренева голосна змінюється. Щоб краще запам’ятати форми сильних і неправиль-них дієслів, їх можна згрупувати за змінами голосних в корені слова. Див. Tabelle 1. „Typen der Zusammenstellung der Konjugationsformen der starken und unregelmäßigen Verben“:


Stammvokale

Infinitiv


Präteritum

Partizip II

Ukrainisch

a – i – a /

fangen

fing

gefangen

ловити

a – ie – a

halten

hielt

gehalten

тримати
a – u – a

fahren

fuhr

gefahren

їхати
schaffen

schuf

geschaffen

створювати
e – a – e

essengegessen

їсти
sehen

sah

gesehen

бачити
e – a – o

treffen

traff

getroffen

зустрічати
sprechen

sprach

gesprochen

розмовляти
e – a – a

brennen

brannte

gebrannt

горіти
denken

dachte

gedacht

думати
i – a – u

finden

fand

gefunden

знаходити
trinken

trank

getrunken

пити
i – a – o

beginnen

begann

begonnen

починати
schwimmen

schwamm

geschwommen

плавати
ie – o – o

biegen

bog

gebogen

гнути
bieten

bot

geboten

пропонувати


,,,

ei – i – i /

greifen

griff

gegriffen

хапати

ei – ie – ie

leihen

lieh

geliehen

позичати
e – o – o

bewegen

bewog

bewogen

схиляти
schmelzen

schmolz

geschmolzen

плавити
a – o – o

erschallen

ersсholl

erschollen

звучати
saufen

soff

gesoffen

пити, лакати
i – a – e

bitten

bat

gebeten

просити
sitzen

saß

gesessen

сидіти
i – u – u

schinden

schund

geschunden

мучити
wissen

wußte

gewußt

знати
ö – o – o

erlöschen

erlosch

erloschen

гаснути
können

konnte

gekonnt

могти
ü – o – o

lügen

log

gelogen

брехати
trügen

trog

getrogen

обманювати  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Список використаної літератури мочерний С. Основи економічних знань / Київ. Femina. 1996
Климко Н., Нестеренко В. та ін. Основи економічної теорії / Київ. Вища школа. Частина VII

Тести 25 балів
Нестор-літописець вважає засновником столиці сучасної України – міста Київ, князя

Імені в. Н. Каразіна
Практична граматика англійської мови для студентів 3 курсу. Навчальний посібник з граматики для студентів 3 курсу факультету іноземних...

Методичні вказівки по вивченню тем, винесених на самостійне опрацьовування...
Вам скласти більш повний І якісний конспект. Зошит потім необхідно надати викладачеві на перевірку. Основна література вказана після...

Льця кафедра онкології І. Б. Щепотін, О. С. Зотов, Ю.І. Зайвелєва,...
Рак молочної залози//Короткий посібник для студентів та інтернів / Щепотін І. Б., Зотов О. С., Зайвелєва Ю.І., Миронюк С.І. – Київ,...

Методичні вказівки по вивченню тем, винесених на самостійне опрацьовування...
Вам скласти більш повний І якісний конспект. Зошит потім необхідно надати викладачеві на перевірку. Основна література вказана після...

У двох частинах Частина І 16-17 квітня 2015 року Херсон
Зубко А. М. – доктор філософії, професор, дійсний член Академії педагогічних І соціальних наук, дійсний член Міжнародної академії...

У двох частинах Частина ІІ 16-17 квітня 2015 року Х ерсон
Зубко А. М. – доктор філософії, професор, дійсний член Академії педагогічних І соціальних наук, дійсний член Міжнародної академії...

Ганенко Олександра Андріївна
Запропоновані завдання можуть бути використані вчителем як дидактичний матеріал на уроках з певної теми. Відповіді на тести дають...

Вивчені орфограми в значущих частинах слова (повторення). Правопис префіксів з- (зі-; с-)
Повторити вивчені орфограми у значущих частинах слова; навчити школярів правильно писати та вимовляти префікси з- (зі-; с-); знаходити...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка