Пошук по сайту


Книга твій друг 1-2 класи Дерево не дерево, а листки має (Книга)

Книга твій друг 1-2 класи Дерево не дерево, а листки має (Книга)

Книга – твій друг

1-2 класи
1. Дерево – не дерево, а листки має (Книга)
2. Заклад, в якому зберігаються та видаються для тимчасового користування книжки. (Бібліотека)
3. Як називаються письменники, які пишуть для дітей? (Дитячі)
4. Люди, які пишуть поезію (вірші). (Поети)
5. Як називають людину, яка працює у бібліотеці? (Бібліотекар)
6. На чому розташовані у бібліотеці книги? (На стелажах)
7. Як називається бібліотека, яку збирають у дома? (Домашня)
8. Хто автор казки «Колобок»? (Народ)
9. Картка, у якому записуються дані читача і ведеться облік книг. (Формуляр)
10. Людина яка відвідує бібліотеку. (Читач)
11. Бібліотека, яка обслуговує вчителів і учнів. (Шкільна)
12. Книги у яких є автор. (Авторські)
13. Як називаються книги, за якими учні вивчають навчальний предмет? (Підручники)
14. Магазин, у якому можна придбати книги. (Книжковий)
15. Що зберігається у шкільній бібліотеці. (Підручники, книги, газети, журнали, довідники)
16. Головний обов’язок читача бібліотеки. (Повернути вчасно книгу)
17. Назвіть два основні правила збереження підручників. (Якісно обгорнути цупким папером, мати закладку)
18. Де починається життя книги? (В лісі)
19. Що допомагає знайти у книзі вірш, оповідання, казку або главу, розділ? (Зміст)
20. У школі ти школяр, школярка, а хто ти у бібліотеці? (Читач, читачка)
21. Переписана від руки книга. (Рукопис)
22. Забудькуватий читач. (Боржник)
23. Із чого починається книжка? (З обкладинки)
24. Назвіть відділ бібліотеки, де видають книги додому. (Абонемент)
25. Приміщення бібліотеці спеціально обладнане для читання книг, журналів, газет. (Читальна зала)
26. Періодичні видання. (Журнали, газети)
27. Малюнок у книзі. (Ілюстрація)
3-4 класи
1.
Дерево - не дерево, а листки має. (Книга)
2. Заклад, в якому зберігаються та видаються для тимчасового користування книжки. (Бібліотека)
3. Де створюються книги? (У друкарнях)
4. Хто ілюструє, оформлює книжки? (Художники-ілюстратори)
5. Словники, у яких пояснюється написання слів? (Орфографічні)
6. Як називають людину, яка працює в бібліотеці? (Бібліотекар)
7. Як називається бібліотека, яку збирають у дома? (Домашня)
8. Хто автор книжки «Рукавичка»? (Народ)
9. Картка, у яку записують дані читача і ведеться облік книг. (Формуляр)
10. Людина, яка відвідує бібліотеку. (Читач)
11. Бібліотека, яка обслуговує вчителів і учнів. (Шкільна)
12. Книги, у яких є автор. (Авторські)
13. Як називаються книги, за яким учні вивчають навчальний предмет? (Підручники)
14. Магазин, у якому можна придбати книги. (Книжковий)
15. Що зберігається у шкільній бібліотеці? (Підручники, книги, газети, журнали, довідники)
16. Головний обов’язок читача бібліотеки. (Повернути вчасно книгу)
17. На книжкових полицях багато книжок. Хто допоможе тобі розібратися у цьому книжковому царстві? (Бібліотекар)
18. У кожній бібліотеці є «золотий ключик» до книжок. Він відкриває читачеві свої багатства. (Каталог)
19. З чого складається каталог? (З карток. На кожній – прізвище автора книжки, її заголовок, прізвище художника, місто, де вона друкована, рік видання)
20. Назвати два основні правила збереження підручників. (Якісно обгорнути цупким папером, мати закладку)

21. Що допомагає знайти у книзі вірш, оповідання, казку або главу, розділ? (Зміст)
22.
Назва книги. (Заголовок)
23. Малюнок у книзі. (Ілюстрація)
24. Людина, що ілюструє книгу. (Художник)
25. Переписана від руки книга. (Рукопис)
26. Що захищає книжку від пошкодження і надає їй охайного вигляду? (Обкладинка)
27. Перша сторінка книжки. (Титульний лист)
28. Що таке передмова? (З передмови можна довідатися, хто написав книжку, коли і в якій країні відбуваються події та інше)
29. Ілюстрація – це … (Малюнок, фотографія, креслення)
30. У школі ти школяр, школярка, а хто ти у бібліотеці? (Читач, читачка)
31. Де буває в книжці зміст? (Буває на початку або в кінці книжки)
32. Камені, стіни печер, сокири, вояцькі щити… (Це – «сторінки» найдавніших книг, коли не було ані паперу, ані пер чи олівців)
33. Папір зі шкіри (козячої або телячої). (Пергамент)
34. Забудькуватий читач. (Боржник)
35. Назвіть відділ бібліотеки, де видають книги додому. (Абонемент)

5-6 класи
1.
З якого матеріалу виготовлену найпершу «книгу»? (З каменю)
2. Як називається словник, у якому слова розміщені за темами? (Тематичний)
3. Що зберігається у шкільній бібліотеці? (Підручники, книги, газети, журнали, довідники)
4. Головний обов’язок читача бібліотеки. (Повернути вчасно книгу)
5. Забудькуватий читач. (Боржник)
6. Як називаються книги, за яким учні вивчають навчальний предмет? (Підручники)
7. Як називаються словники, у яких пояснюється написання слів? (Орфографічні)
8. Кого називають Кобзарем українського народу? (Т. Шевченко)
9. Автор фантастичних пригод Незнайка та його друзів. (М. Носов)
10. Хто автор казки «Котигорошко»? (Народ)
11. Хто автор казки «Фарбований Лис»? (І. Франко)

12. Хто автор казок «Цар Плаксій та Лоскотон», «Подорож у країну Навпаки»? ( В. Симоненко)
13. Картка, у яку записують дані читача і ведеться облік книг. (Формуляр)
14. Зібрання слів, розміщених в алфавітному порядку, з поясненням, тлумаченням чи перекладом на іншу мову. (Словник)
15. Система розміщення карток. (Каталог. Картотека)
16. Каталог, у якому всі книги подаються за алфавітом прізвищ авторів або назв книг. (якщо автор відсутній). (Алфавітний)
17. Визначте професії людей, які працюють над створенням книги. (Письменники, складачі, художники, редактори, друкарі)
18. Паперова обкладинка з малюнком і заголовком. (Суперобкладинка)
19. Коротка розповідь про книгу. (Анотація)
20. Який матеріал вперше використовували для письма? (Пергамент)
21. З чиїм ім’ям вперше пов’язане книгодрукування в Україні? (Іван Федоров)
22. Найбільша бібліотека стародавнього світу. (Александрійська)
23. На якому матеріалі, крім папірусу, писала в Стародавньому Єгипті? (Пергамент)
24. Коли була надрукована повна слов’янська Біблія? (1581 р.)
25. Який матеріал використовували на Русі для написання книг (крім пергаменту)? (Берест)
26. Картотека пергаментних книг у Київській Русі. (Остромирове Євангеліє)
27. Хто автор казок: «Принцеса на горошині», «Дикі лебеді», «Дюймовочка», «Русалочка», « Стійкий олов’яний солдатик»? (Г.Х Андерсен)
28. «Дивовижні пригоди на воді й на суші барона фон Мюнхгаузена» написав… (Р. Распе)
29. «Мої дикі друзі», «Тварини-герої», «Дикі тварини у себе вдома», «Доля гнаних» написав… (Е. Сетон-Томпсон)


7-8 класи
1. Письменник – автор казки «Три товстуни». ( Ю. Олеша).
2. Назвіть прізвище автора, який писав і вірші, і поеми, і казки, і оповідання, і романи. (О. Пушкін)
3. Назвіть прізвище письменника – авторі повісті «Діти підземелля» (В. Короленко)
4. Автор «Пісні про рушник» . (А. Малишко)
5. Автор «Балади про соняшник», «Етюду про хліб». (І. Драч)
6. Автор вірша «Любіть Україну». (В. Сосюра)

7. Назвіть професії людей , які беруть участь у створені підручників. (Письменники, вчені, вчителі – автори шкільних підручників, редактори, коректори, художники-ілюстратори, друкарі, поліграфісти)

8. Хто є творцем слов’янського алфавіту? (Кирило і Мефодій)
9. Як називається короткий зміст книги? ( Анотація)
10. До якого виду відноситься бібліотека школи? (Шкільна)
11. Автор тлумачного словника. (В. Даль)
12. Система розміщення карток. (Картотека, каталог)
13. Каталог, у якому всі книги подаються за алфавітом прізвищ авторів або назв книг (якщо автор відсутній). (Алфавітний)
14. Каталог , у якому картки розставлені залежно від змісту книги – за розділами. (Систематичний)
15. З якої країни прийшло до нас слово «каталог»? (З Греції)
16. З чим часто порівнюють каталог? (З компасом)
17. Що означає слово «бібліографія»? (Складається з грецької: «бібліо» - книга, «графія» - пишу)
18. Що означає слово «каталог»? («Список», «опис», «перелік»)
19. Типи енциклопедій. (Універсальні, галузеві)
20. Назвіть твори, назви яких складаються лише з імені головного героя. («Ванька» А. Чехова; «Катерина» Т. Шевченка; «Зоя» М. Алігер; «Сашко» Л. Смілянського; «Артемко» І. Василенко; «Пилипко» А. Головка; «Дениско» Є. Гуцала; «Марія» О. Іваненко; «Джаміля» Ч. Айтмотова; «Дюймовочка» Г.Х. Андерсена; «Алінка» К. Гриба; «Маркіян» В. Кави; «Векша» Б. Комара)

21. Назвіть твори, назви яких складаються лише з імені та прізвища головного героя. («Микола Джеря» І. Нечуя-Левицького; «Платон Кречет» О. Корнійчука; «Мартін Іден» Дж. Лондона; «Тарас Бульба» М. Гоголя; «Девід Копперфілд» Ч. Діккенса)
22.
Назвіть твори письменників, до назв яких увійшли цифри й числа. (« Три мушкетери» О. Дюма; «Три сестри» А. Чехова; « І один у полі воїн» Ю. Дольд-Михайлика; «П’ятнадцятилітній капітан» Ж. Верна; «25 професій Маші Філіпенко» Е. Успенського; «Три товстуни» Ю. Олеши; «Історія одного міста» М. Салтикова-Щедріна; «Таємниця трьох невідомих», «Незнайомець із тринадцятої квартири» В. Нестайка; «Три літа», «Мені тринадцятий минало» Т. Шевченко; «В п’ятнадцять років» М. Цвєтаєвої)
23. Як побудовані словники, довідники, енциклопедії? (В алфавітному порядку за змістом)
24. Дати характеристику словникам. ( Словники бувають різних видів: тлумачні, орфографічні, політичні, мовні, словники іншомовних слів, спеціальні (географічні, літературні, економічні)
25. У якому порядку подані слова у словниках?
(Алфавітному, тематичному)

26. Що означає слова «енциклопедія»? ( «Коло знань»)
27.
Що таке «галузеві енциклопедії»? (Енциклопедії, які містять матеріал певної галузі науки або за окремою тематикою)
28. Видання систематичного зібрання географічних карт. (Атлас)
29. Вигадане ім’я, яким автор підписую свій твір. (Псевдонім)
30. Список літератури у кінці твору. (Бібліографія)

9-11 класи

1. Що означає слово «бібліотека»? (Означає «сховище книг».
(Складається з двох грецьких слів: «бібліо» - книга і «тека» - сховище)
2. Де з’явилися перші бібліотеки? (Перші бібліотеки з’явилися у Давній Греції)
3. Що означає термін «бібліографія»? (Слово «бібліографія» складається з двох грецьких слів: «бібліо»- книга, «графія» - пишу; означає – книгописання)
4. Назвіть найдавнішу бібліотеку на території України. Хто був її засновником? (Бібліотека Ярослава Мудрого у Софійському соборі м. Києва)
5. Як називалася перша друкована книга? (Біблія)

6. Коли в Русі з’явилися перші книжки і як вони називалися (У ХІ ст. - берестяні книжки; вони беруть свій початок від берестяних грамот)
7. Як називається перша друкована книга у Русі? («Апостол»)
8. Звідки прийшла книга, на якому матеріалі давні люди писала повідомлення? (Глина, кам’яні стіни печер, теляча, козина шкіра, папірус, бамбук, берестяні грамоти – кора берези)
9.
Хто і коли винайшов папір? (Китайці – 105 рік до нашої ери)
10. Хто і коли винайшов спосіб друкування книги? (Німець Йоганн Гуттенберг, 1456 рік)
11. Хто і коли надрукував на Русі першу книгу? (Іван Федоров, 1564 рік)
12. Заклад культури, що організовує збір, зберігання творів друку та інших носіїв інформації? (Бібліотека)
13. Назвіть першу українську друковану книгу. Коли вона була видана? («Часослов», 1616р.)
14. Хто з відомих письменників і вчених був бібліотекарем? (Герцен, Крилов, Сурков, Сейфуліна, Лобачевский)
15. Скорочене написання слова або групи слів. (Абревіатура)
16. Видання, що містить найбільш цікаві матеріали (Часто в скороченому вигляді), передруковані з інших видань. (Дайджест)
17. Головна бібліотека України. (Національна парламентська бібліотека України, м. Київ)
18. Хто був засновником першої на Русі бібліотеки? (Ярослав Мудрий)
19. Невелике за обсягом друковане видання. (Брошура)
20. Частина видання, що доповнює, пояснює, коментує його. (Додаток)
21. Хто автор слів Гімну України? (П. Чубинський)
22. Товста книга великого формату. (Фоліант)
23. Одна із слов’янських абеток. (Кирилиця)
24. Пояснювальні примітки й коментарі, бібліографія, допоміжні покажчики та інші матеріали, вміщені у книзі для кращого засвоєння тексту та зручності користування нею. (Апарат книги)
25. Книга на офіційні та сенсаційні теми, видана великим тиражем; ходовий товар. (Бестселер)
26. Книга невеликого обсягу (до 48 сторінок) в м’якій обкладинці. (Брошура)

27. Назвіть ім’я та по батькові письменників із прізвищем «Толстой». (Лев Миколайович, Олексій Миколайович, Олексій Костянтинович)

28. Вічна книга. (Біблія)

29. Книга, у якій зібрано надзвичайні події, факти. (Книга рекордів Гіннесса)

30. Як називається допоміжний апарат для систематичного каталогу? (Алфавітно-предметний покажчик)
31. Коротка характеристика змісту твору. (Анотація)

32. Дослівний вираз. (Цитата)

33. Число примірників видавничої продукції. (Тираж)

34. Батьківщина паперу. (Китай)

35.Що таке манускрипт? (З італійської – «рукопис» )

36. Назвіть авторів та їхні твори, у назвах яких є імена історичних постатей часів Київської Русі та козацької доби, (П. Загребельний «Роксолана», «Я, Богдан»; Л. Костенко «Маруся Чурай»; І. Кочерга «Ярослав Мудрий»; І. Ле «Наливайко», «Хмельницький»; В. Малик «Князь Кий»; С. Скляренко «Володимир», «Святослав»; А. Чайковський «Сагайдачний»; Б. Лепкий «Мазепа»; В. Кулаковський «Володимир Мономах», «Северин Наливайко», «Іван Сірко», «Максим Кривоніс»; З. Тулуб «Сагайдачний» )

37. Скріплений комплект аркушів, підготовлений для оправлення. (Книжковий блок)

38. Цінна рідкісна книга. (Раритет)

39. Початкова сторінка книги, що містить ім’я автора, заголовок, підзаголовочні, вихідні й надзаголовкові відомості. (Титульний аркуш)

40. Паперова обкладинка із загнутими краями, яка зодягається на видавничу оправу чи обкладинку, часто художньо оформлена, з надрукованими на них іменем автора й назвою книги. (Суперобкладинка)
41.
Заголовні над кожною сторінкою тексту (автор, назва книги або журналу, розділу тощо). (Колонтитул)

42. Порядковий номер сторінки книги, журналу тощо (у горі або внизу сторінки). (Колонцифра)

43. Порядкова нумерація сторінок рукопису або книги. (Пагінація)

44. Картонна крижка, в яку вправляється книжковий блок; робиться для захисту книги або для її прикрашення. (Палітурка)

45. Подвійний аркуш паперу, що з’єднує внутрішню частину оправи з першою (Останньою) сторінкою книги. (Форзац)

46. Окремий аркуш книги з винесеним на нього заголовком наступного розділу або частини твору. (Шмуцтитул)

47. Дуже матеріал, на якому писати було з правою дуже відповідальною. (Пергамент)

48. У давньому Єгипті це називали «Аптека душі», «Будинок життя», «Пристанище мудрості». (Бібліотека)

49. Фотографії, малюнки, креслення, схеми, карти, які доповнюють зміст книги. (Ілюстрований матеріал)
50. Портрет автора або малюнок, який розкриває зміст книги, розташований поруч із титульним листом. (Фронтиспис)

51. Додаткові відомості про згадувані в книзі події, історичних діячів, митців тощо. (Коментарі)

52. Закладка, вклеєна в книгу у видавництві. (Ляссе)

53. Виділення найбільш важливих положень особливим шрифтом. (Друкарське оформлення)

54. Її завдання - підготувати читача до ґрунтовного розуміння та засвоєння матеріалу. (Вступна стаття)
55.
Стислий висновок, перелік основних положень книги. (Резюме)
56.
Допомагають орієнтуватися за історичними датами. (Хронологічні покажчики)
57.
Хто такий «бібліофіл»? (Людина, яка любить книжки)
58.
Що є паспортом книги? (Вихідні дані: імя та по батькові автора, його прізвище, прізвище видавничих працівників: редактора, художника, коректора, технічного редактора. Дані про те, коли книжку здано до набору, коли її почали друкувати, дані про формат книги, тираж, ціну, адресу поліграфічного підприємства, адресу видавництва)
59.
Що відноситься до довідково-бібліографічного апарата бібліотеки? (Каталоги, картотеки, енциклопедія, словники, довідкова література)
60. Де вперше з’явилися бібліографія? (У Давній Греції)
61.
Назвіть три основних завдання бібліографії. (Збір інформації, аналіз інформації, рекомендація інформації)
62. Як називається короткий письмовий виплат твору, лекції, уроку, доповіді? (Конспект)
63. Як називається виписка з чужого тексту без змін? (Цитата)

64. Які дисципліни включає в себе наука про літературу? (Теорія літератури, літературна критика)
65. Який словник пояснює значення слів іншомовного походження? (Двомовний)
66. Що спільного в усіх видах словників? (Слова розташовані в алфавітному порядку)

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Складний життєвий шлях випав на долю Олександра Олеся (справжнє прізвище...
Києві (1909 — 1919). У 1907р у Петербурзі вийшла перша книга Олеся — “З журбою радість обнялась”, що принесла славу молодому поетові....

1. Книга джерело знань
Книги – наші постійні супутники. Книга – джерело знань для школяра, студента, кожної людини. Книга – наш найкращий порадник у всіх...

Ця книга захищена авторським правом. Авторські права належать кія
Книга надається всім охочим друкувати та розповсюджувати її без будь яких обмежень

Книга: сторінки історії та розвитку (Замість вступу) Слово «книга»
...

Основою освіти була книга. Книга в Україні була дуже шанована. Подарувати...
Український народ був позбавлений власної державності, одним із найважливіших факторів розбудови національної свідомості стала рукописна...

Книга записів висновків І рекомендації
Книга для запису висновків І рекомендацій за наслідками внутрішкільного контролю є одним із обов’язкових атрибутів шкільної документації....

Книга – морська глибина
Книга – одне з найбільших чудес, створеною людиною. З тих пір, як люди навчилися писати, свою всю мудрість вони довірили книгам....

Урок хімії 9 клас тема. Хімічні реакції. Реакції йонного обміну
Обладнання: картки із задачами, кросворд, кружечки, «дерево мудрості», листочки із запитаннями

Книги, отримані за державною програмою «Українська книга» у 2014 році
Пропонуємо Вашій увазі книги, видані за державною програмою «Українська книга», які за критерієм відбору мають велику наукову, соціальну...

Всеукраїнський студентський архів
Але у всіх своїх номінативних призначеннях дерево було провідним видом декоративної творчості, означувало критеріїї мистецьких уподобань...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка