Пошук по сайту


Вимірювання довжини відрізків

Вимірювання довжини відрізків

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ

ДЛЯ УЧНІВ 5 КЛАСУ

Підготувала вчитель математики

Смілянської загальноосвітньої

школи І – ІІІ ступенів № 4

Сьомченко Н.І.

Анотація

Посібник містить практичні роботи для учнів 5 класу.

Відомо, що особливо ефективним є навчання, яке забезпечує активізацію мислення учнів і свідоме засвоєння ними системи наукових знань, спонукає у них бажання та потребу в цих знаннях і викликає інтерес до предмета, допомагає розвитку здібностей кожного учня, розвиває вміння та навички застосовувати отримані знання на практиці, а також самостійно здобувати ці знання.

Практичні роботи учні можуть виконувати як у класі, так і деякі з них вдома. Важливим етапом під час виконання цих завдань є аналіз спостережень та отриманих результатів, під час якого учні вчаться аналізувати, мислити, співставляти, робити висновки.

Призначено для колективної та індивідуальної роботи в класі та вдома.

Зміст

Анотація……………………………………………………………..1

Практична робота № 1. Вимірювання довжини відрізків............3

Практична робота № 2. Вимірювання ціни поділки шкали вимірювального приладу………………………………………...…4

Практична робота № 3. Виготовлення лінійки із заданою ціною поділки шкали……………………………………………………….6

Практична робота № 4. Вивчення властивостей бісектриси

кута…………………………………………………………………...7

Практична робота № 5. Обчислення площ фігур……………….9

Практична робота № 6. Виготовлення моделі прямокутного паралелепіпеда……………………………………………………..11

Практична робота № 7. Креслення плану шкільного подвір’я.13

Практична робота № 8. Обчислення витрат матеріалів……….14

Використана література…………………………………………...16


Практична робота № 1

Тема. Вимірювання довжини відрізків

Мета: навчитися користуватися вимірювальними

приладами: лінійкою, вимірювальною стрічкою,

рулеткою та вимірювати за їх допомогою

довжини відрізків.

Прилади і матеріали: лінійка, сантиметрова вимірю-вальна стрічка, рулетка.

Хід роботи

 1. Ознайомитися з будовою вимірювальних приладів: лінійки, стрічки, рулетки.

 2. Накресліть відрізок довільної довжини. Виміряйте довжину цього відрізка за допомогою лінійки.

 3. За допомогою сантиметрової стрічки зніміть мірки зі свого сусіда по парті (наприклад, обхват талії, обхват голови).

 4. За допомогою рулетки виміряйте довжину та ширину класної кімнати. Обчисліть довжину плінтуса.

Аналіз експериментів та їх результатів

Проаналізуйте результати своєї роботи, усно відповівши на такі запитання:

 1. Що ви сьогодні вимірювали?

 2. Які прилади використовували?

 3. В яких випадках використовується лінійка, в яких – сантиметрова вимірювальна стрічка, а в яких – рулетка?

 4. Які результати ви одержали?

 5. Де вам можуть стати в пригоді навички, яких ви набули під

час виконання роботи?

Після того, як ви проаналізували результати експерименту, зробіть висновок.
Практична робота № 2

Тема. Визначення ціни поділки шкали вимірювального

приладу.

Мета: визначити ціну поділки та межі вимірювання шкал

різних вимірювальних приладів.

Прилади і матеріали: лінійка, годинник, транспортир, термометр.

Хід роботи

 1. Роздивіться запропоновані вимірювальні прилади. 1. На лінійці визначте довжину відрізка, який відповідає відстані між двома сусідніми рисками, позначеними цифрами.

 2. Підрахуйте кількість поділок між двома сусідніми рисками,

позначеними цифрами.

 1. Визначте ціну поділки та межі вимірювання лінійки.

 2. Результати спостережень та обчислень занесіть до таблиці.

 3. Виконайте аналогічні спостереження і обчислення та визначте

ціну поділки та межі вимірювання транспортира і термометра.

Назва приладу

Величина, що відповідає відстані між сусідніми рисками

Кількість поділок між сусідніми рисками

Ціна поділки шкали

Межі вимірювання

верхня

нижня
Аналіз експерименту та його результатів

Проаналізуйте результати своєї роботи, усно дайте відповіді на такі запитання:

 1. Що ви сьогодні визначали?

 2. Які результати отримали?

 3. Де можуть вам стати в пригоді навички, яких набуто під час виконання роботи?

 4. Які вимірювальні прилади ви ще знаєте?

 5. Чи однакова ціна поділки у різних вимірювальних приладів?

 6. Чи залежить точність вимірювання від ціни поділки вимірювального приладу?

Проаналізувавши результати спостережень і обчислень, зробіть висновок.

Практична робота № 3

Тема. Виготовлення лінійки із заданою ціною поділки

шкали

Мета: виготовити лінійку із ціною поділки 2 мм.

Прилади і матеріали: учнівська лінійка, аркуш картону або цупкого паперу, ножиці.

Хід роботи

 1. Візьмуть аркуш картону або цупкого паперу.

 2. Відріжте від узятого аркуша по довжині смужку шириною

3 см.

 1. Нанесіть, відступивши від краю смужки 2 мм, позначку – тонку вертикальну риску, нижче від якої поставте цифру 0.

 2. За допомогою учнівської лінійки уздовж смужки нанесіть риски на відстані 1, 2, 3 см і так далі до кінця смужки, починаючи від першої поділки шкали, яку ви позначили цифрою 0.

 3. Нижче рисок поставте відповідні числа: 1, 2, 3 і так далі.

 4. Між великими рисками нанесіть по 4 дрібніші рисочки на відстані, що дорівнює ціні поділки шкали. Ці рисочки числами не позначаються. Лінійка готова.

 5. За допомогою виготовленої лінійки виміряйте довжину і

ширину підручника з математики.

Аналіз експерименту та його результатів

Проаналізуйте результати своєї роботи. Усно дайте відповіді на такі запитання:

 1. Який вимірювальний прилад ви навчилися виготовляти?

 2. Де вам можуть стати в пригоді набуті навички?

 3. Чи можна таким способом виготовити лінійку з інших матеріалів? Якщо можна, то з яких?

 4. Які ще вимірювальні прилади можна виготовити таким способом?

 5. Порівняйте точність вимірювань за допомогою виготовленої вами лінійки з точністю вимірювань за допомогою учнівської лінійки з ціною поділки 1мм. Який прилад дає більш точний результат? Чому?

Сформулюйте висновок.

Практична робота № 4

Тема. Вивчення властивостей бісектриси кута

Мета: дослідити властивості бісектриси кута

Прилади і матеріали: лінійка, олівець, кольоровий папір, ножиці, транспортир, клей.

Хід роботи

 1. Накресліть тупий кут на аркуші кольорового паперу.

 2. Виміряйте величину накресленого кута.

 3. Виріжте частину площини, обмежену сторонами кута.

 4. Складіть кут, сумістивши його сторони.

 5. За допомогою транспортира виміряйте величини кутів, на які розділила лінія згину тупий кут. Порівняйте їх.

 6. Виріжте довільний тупокутній трикутник з різними сторонами.

 7. Складіть трикутник так, щоб лінія згину проходила через вершину тупого кута, а сторони сумістилися.

 8. За допомогою транспортира виміряйте і порівняйте утворені кути.

 9. Порівняйте утворені трикутники.

 10. Повторіть експеримент, вирізавши тупокутній трикутник з однаковими сторонами. Порівняйте утворені трикутники.

 11. Всі вирізані фігури наклейте в зошит.

Аналіз спостережень і результатів

Проаналізуйте результати, отримані в ході практичної роботи. Дайте відповіді на такі запитання:

 1. Що називається бісектрисою кута?

 2. У яких одиницях вимірюють кути?

 3. На які кути ділить бісектриса розгорнутий кут?

 4. Чи ділить бісектриса трикутник на два рівних трикутники? Якщо так, то за якої умови?

 5. Чи отримали б ви такі ж результати, якби вирізали прямокутні або гострокутні трикутники?

Проаналізувавши результати спостережень і вимірювань, зробіть висновок.

Практична робота № 5

Тема. Обчислення площ фігур

Мета: навчитися визначати площі фігур методом прямих

і непрямих вимірювань.

Прилади і матеріали: поліетиленова плівка товщиною

80 – 100 мкм, лінійка, кулькова ручка з чорною пастою, листя лаврове чи з іншого дерева, або плоска фігура неправильної форми.

Хід роботи

І. Визначення площі прямокутника методом непрямих вимірювань.

 1. Накресліть прямокутник з довільними розмірами.

 2. Виміряйте довжину a та ширину b цього прямокутника.

 3. Обчислять площу цього прямокутника за формулою: S = a * b.

При необхідності довжину і ширину прямокутника запишіть у міліметрах.

ІІ. Виготовлення палетки.
1. Візьміть поліетиленову плівку. Виріжте з неї квадрат, розміри якого 10 х 10 см.

2. Розкресліть квадрат на маленькі квадратики розміром 1 х 1 см.

Палетка готова.


ІІІ. Визначення площі фігури неправильної геометричної форми методом прямих вимірювань (за допомогою палетки).

 1. Покладіть лавровий листочок або фігуру неправильної геометричної форми на аркуш паперу і обведіть його тонкою лінією.

 2. Накладіть зверху палетку.

 3. Порахуйте кількість n цілих квадратиків всередині контуру.

 4. Порахуйте кількість m нецілих квадратиків.

 5. Визначте площу фігури за формулою: S = (n + m : 2) * S۪ ,

де S۪ = 1см² (площа одного квадратика палетки).

Аналіз експерименту та його результатів

Проаналізуйте результати і дайте відповіді на такі запитання:

 1. Що ви сьогодні визначали?

 2. Які є методи визначення площ плоских фігур?

 3. Коли доречно використовувати метод непрямих вимірювань?

 4. Коли доцільно використовувати метод прямих вимірювань?

 5. Який, на вашу думку, метод є точнішим? Чому?

 6. Чи можна виміряти площу плоскої фігури неправильної геометричної форми методом непрямих вимірювань? Чому?

 7. Де, на вашу думку, стануть в пригоді вам набуті навички?

За допомогою палетки можна визначити площі інших плоских фігур, наприклад, відбитка лапи вашого собаки або свого сліду, основи мишки комп’ютера тощо. Сформулюйте висновок.


Практична робота № 6

Тема. Виготовлення моделі прямокутного

паралелепіпеда

Мета: навчитися виготовляти моделі прямокутних

паралелепіпедів.

Прилади і матеріали: аркуш тонкого картону або цупкого паперу, лінійка, олівець, ножиці, клей.

Хід роботи

 1. Візьміть аркуш картону і покладіть його горизонтально.

 2. Відступивши по 1 см зліва і знизу. Накресліть прямокутник, розміри якого по горизонталі 5 см, по вертикалі – 19 см.

 3. Відкладіть з обох боків цього прямокутника по 6 см і розділіть

його на три прямокутники. (рис. 1)
 1. см 7 см 6 см рис. 1

 1. До середнього прямокутника вправо добудуйте прямокутник з розмірами 12 х 7 см.

 2. Розділіть його паралельними лініями: першу лінію проведіть на відстані 6 см від правого краю, а другу – на відстані 5 см від попередньої лінії. (рис.2)

 3. Додайте припуски для склеювання шириною 1 см. (рис.3)

 4. Виріжте розгортку по зовнішньому контуру і зігніть по лініях.

 5. Склейте прямокутний паралелепіпед.

 6. Обчисліть об’єм виготовленої моделі.


5 см
6 см

7 см


6 см

6 см
5 см

6 см

Рис.2


Рис.3

Аналіз результатів.

Проаналізуйте результати роботи та дайте усно відповіді на такі запитання:

 1. Яку фігуру ви сьогодні виготовляли?

 2. Чи залежить об’єм прямокутного паралелепіпеда від його положення?

 3. Де вам можуть стати в пригоді набуті навички?

Сформулюйте висновок.
Практична робота № 7

Тема. Креслення плану шкільного подвір’я

Мета: навчитися креслити план місцевості відповідно до

вибраного масштабу.

Прилади і матеріали: лінійка, рулетка

Хід роботи

 1. Обстежте своє подвір’я і визначте, форму якої фігури воно має.

 2. Виберіть масштаб для креслення, наприклад, 1:100.

 3. Виміряйте лінійні розміри подвір’я (якщо подвір’я має форму прямокутника, то виміряйте довжину і ширину подвір’я)

 4. Накресліть прямокутник з відповідними вимірами, враховуючи вибраний масштаб.

 5. Виміряйте відстані від будівлі школи до огорожі.

 6. Виміряйте розміри будівлі школи.

 7. Зобразіть будівлю школи на плані. Якщо будівля має форму прямокутника, достатньо накреслити прямокутник з відповідними розмірами, враховуючи масштаб та відстані до огорожі.

 8. Аналогічно виміряйте та накресліть у плані додаткові

споруди, розміщені на території школи (сарай, теплиця тощо).

 1. *Додаткове завдання.

На плані показати розміщення квіткових клумб, рабаток тощо.

Аналіз результатів

Проаналізуйте результати роботи. Дайте усно відповіді на такі

запитання:

 1. Що ви сьогодні креслили?

 2. Які прилади ви використовували?

 3. Навіщо потрібен план подвір’я?

 4. Які виміри необхідно зробити, щоб накреслити план подвір’я?

 5. Де вам можуть стати в пригоді навички, яких ви сьогодні набули?

 6. Чи бачили ви плани ще яких-небудь об’єктів? Яких?

Після того, як ви дали відповіді на запитання, зробіть висновок.

Примітка. Для проведення цієї роботи доцільно розділити учнів на групи і кожній групі визначити окреме завдання. Після цього колективно креслення, використовуючи виміри кожної з груп.
Практична робота № 8

Тема. Обчислення витрати матеріалів

Мета: розрахувати кількість фарби, потрібної для

виконання ремонтних робіт у класній кімнаті.

Прилади і матеріали: рулетка

Хід роботи

 1. Виміряти за допомогою рулетки довжину а і ширину в класної кімнати.

 2. За формулою S = a * b обчислити площу підлоги.

 3. Враховуючи, що для фарбування 1 м² підлоги витрачається 120 г фарби, обчислити масу фарби, потрібної для фарбування.

 4. У стандартній банці 2,8 кг фарби. Визначити, скільки банок фарби необхідно придбати для фарбування підлоги.

Аналіз результатів

Аналізуючи результати своєї роботи, дайте відповіді на такі запитання:

 1. Що ви сьогодні визначали?

 2. Що спочатку потрібно виміряти?

 3. Що потрібно враховувати під час розрахунків?

 4. Які результати ви отримали?

 5. Чи може витрата матеріалів бути більшою, ніж зазначено на етикетці банки з фарбою? Від чого це залежить?

 6. Де стануть в пригоді вам навички, які ви сьогодні набули?

Проаналізувавши результати, зробіть висновок.

Використана література:

 1. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Математика в школі. – 2004. – № 2.

 2. Колтовська О. Прикладна спрямованість шкільного курсу математики // Математика. – 2008. - № 3.

 3. Божинова Ф.Я. Фізика. 7 клас: Зошит для лабораторних робіт. – Х.: «Ранок», 2007.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Лабораторна робота №13 вимірювання електричного опору одинарним мостом постійного струму
Мета роботи: вивчити особливості та методики вимірювання електричного опору одинарним мостом постійного струму, розрахунку елементів...

До якої стильової течії відноситься творчість Гійома Аполлінера?
Вірш без рими І розмірів з довільним чергуванням рядків різної довжини називається …

Реферат на тему Вимірювання частоти
Найбільш широкополосними І точними є цифрові частотоміри, побудовані по методу дискретного підрахунку

3 Система електроприводу стабілізації натягу мірної линви
Вимірювання величини переміщення талевого блоку за величиною переміщення талевого каната

Робоча програма навчальної дисципліни гендерна філософія
Робоча програма з гендерної філософії: теорія, методологія та вимірювання для студентів усіх спеціальностей

Вимірювання механічних зусиль план
...

«Метод поступового нарощення складності у розв’язку задач на знаходження моментів інерції»
Для знаходження моментів інерції тіл, маса яких розподілена по лінії скористаємося розв’язком найпростішої задачі – знаходження моменту...

Курсова робота на тему: Біосенсори. Використання в медицині
Днк, клітинні органели, клітини чи шматочки тканин) поєднаний з перетворювачем (електрохімічним, оптичним, калориметричним чи акустичним)(34)....

Урок №1. Тема уроку: Тепловий стан тіл І температура. Вимірювання температури
Мета уроку: Сформувати в учнів знання про тепловий стан тіл, температуру тіла. Виробити вміння користуватися термометрами, розвивати...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка