Пошук по сайту


Розділ 2 Оптимізація виробничої структури підприємства

Розділ 2 Оптимізація виробничої структури підприємства

Сторінка1/4
  1   2   3   4


Розділ 2

Оптимізація виробничої структури підприємства.
2.1. РОЗРОБКА ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ.

Розробку виробничої програми починають виходячи з того, що виробнича програма визначає кількість продукції певного асортименту, що виготовляє підприємство. Вона складається з врахуванням особливостей продукції, на якій спеціалізується підприємство і обґрунтовується виробничою потужністю виробника.

Виробнича програма – це максимально можливий випуск продукції певного асортименту в кількісному співвідношенні, який може здійснювати виробник за певний період часу при встановленому режиму роботи, повному використанні площ і всіх засобів виробництва при раціональній організації праці і виробництва.


Таблиця 1.

Розрахунок балансу робочого часу на одного робітника.
п/п

Назва показників

% від номі -

нального фонду

Кількість днів

1

Загальна кількість календарних днів

-

366

2

2.1

2.2

Кількість неробочих днів, в т.ч.

святкових

вихідних

-

-

-

116

12

104

3

Кількість календарних робочих днів

(номінальний фонд робочого часу)

100

249

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Невиходи на роботу, в т.ч.

чергові і додаткові відпустки

відпустки по вагітності

виконання державних обов’язків

через хворобу

навчання

неявка з дозволу адміністрації

прогули

простої з різних причин

18

7

1

1

3

2

2

1

1

43

17

3

3

7

5

5

3

3

5

Корисний фонд робочого часу

82

204


Час роботи обладнання протягом робочої зміни розраховуємо за формулою:

Т = 7,0 + 0,05 ∙ n год.,

Т = 7,0 + 0,05 ∙ 1= 7,05 год.
Використовуючи величину корисного фонду робочого часу визначаємо значення виробничої потужності по кожному виду обладнання і в цілому по підприємстві:

М = Фк ∙ Nоблад
М – потужність певного виду обладнання, верстато – годин;

Фк – фактичний час роботи обладнання протягом розрахункового періоду, год.;

Nоблад – кількість одиниць певного виду обладнання на підприємстві, од.

Фк = 204 ∙ Т год.,

Фк = 204 ∙ 7,05 = 1438 год.
Таблиця 2.

Розрахунок виробничої потужності підприємства.

Вид наявного обладнання

Кількість обладнання на підприємстві, од. (Nоблад)

Виробнича потужність в умовних одиницях, верстато - годин (М)

Ливарне

27

38831

Металоріжуче

12

17258

Ковальне

17

24449

Штамповочне

13

18697

Електрозварювальне

52

74786

Всього

121

174022


Висновок: виробнича потужність підприємства становить 174022 верстато-годин.

Визначення важливої кількості виготовленої продукції за асортиментом проведено в таблиці 3, використовуючи норми верстато-годин на виготовлення одиниці продукції певного виду в такій послідовності:

  • визначаємо величину потужності за видами обладнання, яке необхідне для виготовлення мінімальної кількості продукції певного асортименту за формулою:

Мmin = ∑ Ні Nmin,

Ні – норма верстато - годин на одиницю певного виду продукції;

Nmin – мінімальна кількість продукції певного виду.

  • розраховуємо залишок потужності по всіх видах обладнання:

∆М = М - Мmin

  • визначаємо потреби потужності по виготовленню всіх видів продукції:

Мj = ∑ Ні

  • визначаємо на скільки одиниць всіх видів продукції можна випустити більше:  • визначаємо найменування величини додаткової кількості продукції. Збільшуємо мінімальну кількість продукції на цю величину і визначаємо необхідну потужність для такої кількості і асортименту продукції:

Mmax = ∑ Hі (Nmax + Nmin)

  • визначаємо вільний залишок потужності по кожному виду обладнання:

∆M ' = M - Mmax

  • виявляємо "вузьке місце" даного виробництва за найменшим залишком потужності і формуємо остаточно виробничу програму підприємства.


Таблиця 3.

Розрахунок виробничої програми підприємства.

Вид обладнання

Вир. потуж-ність, верстато-год, М

Норми витрат, верстато-год на од., Н

Вит-ти потуж-ності на мін. об'єм пр-ції, верстато-год, Мmin

Залишок потуж-ності, верстато-год, ∆М

Вит-ти потужності на одиницю всіх видів пр-ції, верстато-год, Мj

Кіль-кість продук-ції понад план, од, N max

Вит-ти потуж-ності на макс. об'єм пр-ції, верстато-год, Мmax

Вільний залишок потужності, верстато-год, ∆М'

A

B

C

D

E

ливарне

38831

133

150

185

144

135

22665

16166

747

21

38352

479

металоріжуче

17258

40

20

43

35

28

5128

12130

166

73

8614

8644

ковальне

24449

64

78

146

70

96

13796

10653

454

23

23330

1119

штамповочне

18697

40

56

71

45

67

8736

9961

279

36

14595

4102

електрозварювальне

74786

174

229

226

180

215

31596

43190

1024

42

53100

21686

Таблиця 4.

Виробнича програма підприємства.

Вид продукції

Необ. мін. к-сть продукції, од

Можлива к-сть продукції, од

Макс. к-сть продукції, од

A

30

51

81

B

20

41

62

C

21

42

64

D

35

56

92

E

50

71

121


Висновок: під час розробки виробничої програми підприємства ми визначали величину корисного фонду робочого часу (1438 год). Oтже, розробивши виробничу програму підприємства ми визначили максимальний випуск продукції.


2.2. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ.
При обґрунтуванні виробничого процесу враховують, що це процес перетворення сировини в готову продукцію. Виробничий процес складається з множини технологічних і нетехнологічних операцій.

Технологічні операції являють собою безпосередні зміни сировини, направлені на виготовлення продукції. Їх сукупність утворює технологічний процес виробництва.

Нетехнологічні операції являють собою необхідні за техніко-організаційними причинами перерви в технологічному процесі. Сюди необхідно віднести час на внутрішнє транспортування сировини і продукції, час внутрішньо-змінних і між змінних перетворень, час технічного контролю.

Розраховуємо складові частини виробничого процесу:
2.2.1. Технологічний процес виробництва.
Технологічний процес – це основна частина виробничого процесу, яка об’єднує методи виготовлення продукції шляхом зміни стану, властивостей, форм і розмірів матеріалів, сировини і напівфабрикатів.

Кожен технологічний процес представлений у вигляді технологічних схем, в якій спосіб виробництва викладається у формі послідовного опису технологічних операцій, які проходять на певному обладнанні. Розробка технологічного процесу починається з аналізу деталей, які входять у виробничу програму для виявлення повторюваності і технологічної подібності. Деталі об’єднують у групи за особливими конструкціями: матеріали, заготовки, габаритні розміри, точністю обробки. Для кожної групи виділяють типові кооперативні технологічні карти.

Розрахунок складових частин продукції А, В, С, D, Е і групування деталей виконуємо виходячи з питомих витрат на одиницю продукції і виробничої програми (Таблиця 5).

Таблиця 5

Групи складових частин виробів

Питомі витрати, од

Загальні витрати, од

Всього на виробничу програму, од

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

деталі кріплення

252

312

515

398

278

15624

19344

31930

24676

17236

108810

симетричні деталі і обертання

76

212

134

84

48

4712

13144

8308

5208

2976

34348

корпусні деталі

1

1

1

1

1

62

62

62

62

62

310

площинні деталі

15

321

40

18

5

930

19902

2480

1116

310

24738

фігурні деталі

113

8

50

22

14

7006

496

3100

1364

868

12834


Будуємо загальну технологічну схему виробничого процесу за стадіями.

Постадійна технологічна схема виготовлення виробів А, В, С, D, Е.

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Розділ Економічна сутність грошових коштів підприємства та розрахунків
Розділ Економіко-організаційна характеристика підприємства на прикладі вкф «Віта-Авто»

План. Вступ. Розділ Причини виникнення та розвиток терористичних...
Розділ Терористичні організації сучасності: нова методика та організаційні структури

Законі України «Про охорону праці»
Пріоритет життя І здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності підприємства

Методичні вказівки «Збір навантажень на раму одноповерхової виробничої...
«Проектування каркаса одноповерхової виробничої будівлі» з курсу «Металеві конструкції» для студентів за напрямом підготовки 092101...

Література Розділ Теоретичні основи основних виробничих фондів підприємства
Основні виробничі фонди підприємства як економічна категорія та їх економіко-соціальне значення

Література Розділ Теоретичні основи основних виробничих фондів підприємства
Основні виробничі фонди підприємства як економічна категорія та їх економіко-соціальне значення

Література 22
Аналіз рівнів, динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства. 18

Розділ 1 теоретичні основи формування та ефективності використання...
Дослідженням економічного потенціалу підприємства займалися такі видатні вчені, як Абалкін Л.І., Авдєєнко В. М., Білоусов Р. А.,...

Зміст
Метою виробничої організаційно-управлінської практики є закріплення теоретичних знань І набуття практичних навичок організаційно-управлінської...

План Розділ І. Створення закордонних дочірніх фірм І офшорні зони...
Розділ ІІ. Перелік та аналіз декількох найбільш інвестиційно привабливих офшорних зонБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка