Пошук по сайту


У збірнику подані завдання обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури, російської мови І літератури, історії, основ

У збірнику подані завдання обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури, російської мови І літератури, історії, основ

Сторінка1/11
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


ВСТУП
У збірнику подані завдання обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури, російської мови і літератури, історії, основ правознавства, географії, економіки, хімії, фізики, математики, астрономії, інформатики, екології, інформаційних технологій, педагогіки та психології, трудового навчання 2011/2012 навчального року.

Завдання обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології розміщені на сайті www.biology.org.ua.

Комплекти завдань ІІІ етапу олімпіад підготовлені комісією фахівців. До її складу увійшли працівники Чернігівського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
імені К.Д.Ушинського та науковці вищих навчальних закладів області. Зміст завдань охоплює вивчений матеріал з різних розділів предметів, включаючи теми, що вивчались у попередніх класах, з урахуванням рівня складності завдань ІV етапу олімпіад.

Даний збірник розрахований на методистів-предметників, керівників методичних об’єднань, вчителів, керівників гуртків, які готують учнів до участі в предметних олімпіадах, конкурсах, інтелектуальних змаганнях.

УКРАЇНСЬКА МОВА

Автори завдань:

Баран Г.В. – старший викладач ОІППО імені К.Д.Ушинського;

Євтушенко Н.М. – старший викладач ОІППО імені К.Д.Ушинського.
8 клас
1. Установіть відповідність: до початку прислів’я чи приказки (перша колонка) доберіть їх продовження (друга колонка).

2. На місці пропусків уставте, де це необхідно, пропущений знак м’якшення.

1. Люд..с..ка праця — не дурниця,

2. Праця людину годує,

3. На дерево дивис.., як родит..,

4. Не дивис.. на чоловіка,

5. С..огоднішн..ої роботи

6. Хто змолоду працює,

7. Мален..ка праця

8. Хто не робит..,

9. Коли за все віз..меш..ся,

10. Стал.. гартуєт..ся у вогні,

А) а на людину, як робит.. .

Б) то нічого не зробиш.. .

В) на завтра не відкладай.

Г) той на старіст.. панує.

Ґ) розкидати не годит..ся.

Д) людина — у труді.

Е) а лін.. марнує.

Є) а на його діло.

Ж) краща за велике неробство.

З) той не помиляєт..ся.

13 балів

3. Напишіть відповідь на лінгвістичну тему: “Уживання знака м’якшення”. 12 балів

4. Прочитайте речення, розставте розділові знаки, підкресліть члени речення, виконайте повний синтаксичний розбір речення.

Кожна людина свято береже в своїй пам’яті все і рідну хату і батьківський поріг і своє місто чи село й дорогі стежки та дороги сходжені в юні літа (І. Цюпа). 13,75 балів

Загальна кількість балів: 50
9 клас
1. Прочитайте текст. Виконайте завдання, подані після нього.

Полковник Чечель — босий у порваній сорочці, з непокритою головою — стояв на снігу й морозному вітрі закачанілий і байдужий до того, що має зараз із ним статися. Очі царя округлилися й більшали від стримуваної люті, яка розпирала його з нутра; холодний їх полиск не обіцяв ні жалю, ні пощади, тож і страху в Чечеля вже не було; тонкі й закручені доверху царські вусики смішно підстрибували, коли невтримна царська злість сіпала судомою верхню губу; величезного зросту повелитель перехилявся через стіл, спираючись обома руками в протилежний його край, і здавалося Чечелеві, що цей всевладний і фізично могутній гевал умить перекине стола й увіп’ється руками в його горло — так могло статися, полковник знав про царське замилування тортурами, а теж усвідомлював і те, що уособлює в цю мить не Чечеля, про якого цар донині не чував, а гетьмана Мазепу, котрий увійшов у безмежне царське довір’я й ошукав; Мазепу цар не впіймав і не впіймає, тож доведеться колишньому комендантові Батурина витримати муки за свої й Мазепині перед царем провини (За Р. Іваничуком).

Завдання до тексту

1). Поясніть значення слів:

закачанілий, комендант, ошукати, гевал. 2 бали

2). До поданих слів доберіть синоніми:

розпирати – , жаль –, повелитель –, могутній –, умить –, донині –, знати –, замилування –, довір’я –, упіймати –. 2 бали

3). До поданих слів доберіть антоніми:

страх –, тонкий – , довір’я – , колишній – . 1 бал

4). З’ясуйте всі значення поданих нижче багатозначних слів.

Голова – ; Полковник – . 6 балів

5). У виділених словах поставте наголос. 1,5 бала

6). Знайдіть у тексті будь-які два дієприкметники й виконайте їх морфологічний розбір. 2 бали

7). Визначте тип і стиль мовлення поданого тексту. 2 бали
Усього за завдання: 16,5 бала

2. Прочитайте речення, розставте розділові знаки, підкресліть члени речення, виконайте повний синтаксичний розбір речення та синтаксичний розбір виділеного словосполучення.

Ображати тебе не хочу я прошу тільки щоб ти зрозумів не розстрілюй часу робочого кулеметною чергою слів (Л. Костенко).

19,25 бала

Загальна кількість балів: 35,75
10 клас
1. Прочитайте текст. Виконайте завдання, подані після тексту.

Замаїлася Україна стиглою весною. Чернігівські соснові бори помолодилися липкими від живиці пучками чатиння, заховавши від неба таїну свого світу, про яку знає тільки Бог, і все, що народжується, розквітає й умирає під банею зеленого храму, є природі властиве: ніщо тут не зайве, усього для гармонії достатньо, і кожен листок, кожне зело, комаха, птах і звірина живуть у згоді із Творцем, ніщо нічому не заважає, і смерть, як і народження — доцільні.

Дав Бог людині зразок тимчасового перебування на землі — довколишню Природу, він відокремив її від людини, поставив збоку, унеможливив спілкування з нею словом — залишив для споглядання, прикладу, науки й наслідування досконалість свого творіння недосконалій людині. І дивується, певне, Господь, коли й де, непомильним будучи, помилився, допустивши до того, що наділена розумом істота, вінець його творіння, не чує й не відчуває гармонії Природи, безжально нівечить її, знищує себе саму й помислами своїми та ділами, двоєдушністю й фальшю, ненавистю й заздрістю, владолюбством і жорстокістю — прикметами, які у храмі Природи не існують, топче й руйнує її довершеність.

У чому Божа помилка?

Кордон між Московією й Україною позначився намистом запінених білим цвітом кущів калини, які відділили березові сумні гаї від потужних соснових борів, вони нагадували подорожньому, що входить він у край — не кращий і не гірший, але інший, і що обидва краї, кожен зі своїм чаром, доповнюють гармонію світу, і ніщо не стоїть на перешкоді їх сусідському існуванню, — чому ж це людина так грубо втрутилася в Господню містерію, для чого стався страшний, сповнений крові й сліз допуст?

Чи не досліджує, не вивчає Бог суть недосконалості людини, поставивши її поряд із досконалою Природою? (За Р. Іваничуком).
Завдання до тексту

1). Підкресліть прикметники. Один із них розберіть як частину мови. 4 бали

2). Поясніть значення поданих слів:

замаїтися; живиця; зело; містерія. 4 бали

3). Доберіть по два синоніми до поданих слів:

приклад; помилитися; бір; перешкода; довершеність.

5 балів
4). Сформулюйте резюме до поданого тексту: стисло викладіть основну думку тексту, сконцентровано висловіть його змістове наповнення (3-4 речення). Установіть стильову належність тексту, свою думку аргументуйте, аргументи підтвердьте прикладами.

10 балів

Усього за перше завдання – 23 бали
2. Прочитайте речення, розставте розділові знаки, підкресліть члени речення, виконайте повний синтаксичний розбір речення та синтаксичний розбір виділеного словосполучення.

Чую як у моїх грудях б’ється серце і милуючись весною відкриваючи їй свою душу навстіж увіходь у моє єство й царствуй починаю думати що то либонь так б’ється молоде й радісне серце весни. 26,25 бала

Загальна кількість балів: 56,25
11 клас
1. Відредагуйте текст. Випишіть з нього один із іменників третьої відміни й розберіть як частину мови.

Вот і приближується до кінця наше навчання в школі. Ітак, дитинство, ти убігло від нас і ми становимося взрослими.
К сожаленію, ми мусимо уходити з школи й вибирати свій путь у жизні. Яким він буде — не знаємо. Учителя вчили нас бути людьми, щоб із-за нас ніхто не страдав і не плакав. Чи буде так — не знаємо. Але хочеш, щоб у цій жизні все було дуже харашо. Дійсно хочеш. Бо невідомо, чи станемо ми людьми, чи будемо чуствувати чужу біль. А щоб дійсно такими стати треба приймати міри вже зараз, міри до свого совершенства. Хочеться бути класними й крутими, але ще більше хочеться узнати щось возвишене, інтересне, таке, щоб душа розвернулася. Такого в світі мало. Але воно є. Молодьож має до нього стримитися. Ми тепер знаходимося в такому віці й у такому обществі, що треба бути образованим і смишльоним, аби чогось добитися в житті. Ото ми й стримимося добиватися кращого світу. Ми хоч мало читаємо, але багато дивимося телевізор, сидимо в комп’ютері й телефоні. Це розвиває наш кругозор і надає можливість общатися з оточуючим світом. Ми також робимо слідуючі речі: ходимо на дискотеки, списуємо диски, заганяємо на МР3-плеєри й айфони всяке нове: музон, кліпи, кіно. Це теж розширяє наш кругозор. Тож давайте совершенствуватися, ставати совершенними, робити шліфовку свого життя.

Ітак, рахуємо, що наше покоління буде краще предидущого.

14 балів

2. Доберіть десять фразеологізмів зі словом рука. З двома із них складіть речення з різними видами зв’язку. 9 балів

Усього за перше завдання – 23 бали
3. Прочитайте речення, розставте розділові знаки, підкресліть члени речення, виконайте повний синтаксичний розбір речення та синтаксичний розбір виділеного словосполучення.

Хіба забудеться для мене священна матері любов її душі тепло щоденне що зігріває знов і знов де б я не був куди б не йшов вона в трудах завжди зі мною як сонце з доброю весною (М. Сингаївський). 36 балів

Загальна кількість балів: 59

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Автори завдань:

Матюшкіна Т.П. – завідувач кафедри української мови й літератури ОІППО імені К.Д.Ушинського, кандидат педагогічних наук, доцент;

Молочко С.Р. – старший викладач ОІППО імені К.Д.Ушинського.
8 клас
І. Прочитайте вірш Олександра Олеся «Є слова, що білі-білі…», назвіть провідний зображувально-виражальний засіб та визначте його роль у розкритті ідейно-тематичного змісту поезії. Напишіть твір-роздум за мотивами твору на тему «Є слова, що білі-білі… » 14 балів

Є слова, що білі-білі,

Як конвалії квітки,

Лагідні, як усміх ранку,

Ніжносяйні, як зірки.
Є слова, як жар пекучі

І отруйні, наче чад…

В чарівне якесь намисто

Ти нанизуєш їх в ряд.
ІІ. Виконайте завдання:

1. Прочитайте уривок із пісні «Ой Морозе, Морозенку». Назвіть використаний художній засіб та поясніть, для чого цей засіб уживається в народних піснях?

…То не грім в степу гуркоче, -

Хмара світ закрила:

То ж татар велика сила

Козаченьків обступила… 2 бали
2. Російський письменник ХІХ століття О. Шаховський назвав Марусю Чурай «малоросійською Сафо». Доведіть або спростуйте цю думку. 2 бали
3. Назвіть жанр українського фольклору за поданими ознаками: розповідний характер; вільний віршовий розмір; дієслівне римування. Укажіть ім’я першого дослідника цього жанру в українській літературі. 2 бали

4. Прочитайте уривок зі «Слова про Ігорів похід», розкрийте зміст виділеного словосполучення.

Дрімає в чистому полі

Олегове гніздо хоробре,

Далеко залетіло, залинуло!

Не вродилось воно кривду терпіти

Ні від сокола, ні від кречета,

Ані від чорного того ворона,
Від поганого половчанина… 1 бал
5. Про кого з українських письменників Іван Франко сказав: «Він був сином мужика і став володарем у царстві духа»? 0,5 бала
6. Який цикл поезій Тараса Шевченка складають твори:
«Ой одна я, одна», «За байраком байрак», «Мені однаково, чи буду», «Не кидай матері!» - казали», «Чого ти ходиш на могилу?», «Ой три шляхи широкії», «Н. Костомарову», «Садок вишневий коло хати», «Рано-вранці новобранці» та інші? 0,5 бала

7. Назвіть твір Івана Франка про небувалої сили духу аскета, про велич його релігійних переконань та синівське почуття обов’язку перед Україною. Чому письменник звернувся до цієї історичної постаті? 1 бал
8. Прокоментуйте уривок із поезії Лесі Українки
«Ви щасливі, пречистії зорі…».


Ви щасливі, холоднії зорі,

Ясні, тверді, неначе з кришталю;

Якби я була зіркою в небі,

Я б не знала ні туги, ні жалю. 2 бали

Загальна кількість балів: 25
9 клас
І. Напишіть твір на тему «Людина – коваль свого щастя» (Г. Сковорода) 12 балів
ІІ. Виконайте тести.

1. Що об’єднує письменників П. Куліша, І. Нечуя-Левицького, ученого-фізика І. Пулюя та ученого-мовознавця І. Огієнка? 1 бал
2. Прочитайте уривок із вірша, поясніть особливості його форми. Укажіть вид поезії. Назвіть автора цього оригінального вірша.

Анна во дар бо ім’я мі обрадованна,

Анна дар і мні сін міра данна,

Анна мі мати і та мі манна

Анна пита мя я мати панна… 1,5 бала
3. Установіть відповідність між назвою козацького літопису та його змістом.

Назва козацького літопису

Зміст

А. Літопис Самовидця

1. Про міжнародне становище та дипломатичні зв’язки України, Національно-визвольну війну під проводом Б. Хмельницького та інші події (1648 – 1700рр.)

Б. Літопис Самійла Величка

2. Про Національно-визвольну війну 1648-1654 рр. під проводом Богдана Хмельницького

В. Літопис Грабянки

3. Про нашестя Батия, Брестську унію, діяльність Б. Хмельницького, антиукраїнську політику Петра І, тиранію й покріпачення України…

Г. Історія Русів

4. Про переломний руїнний етап у долі України

(з 1648 по 1702 рр.)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Нака з
Одеської загальноосвітньої школи №60 І-ІІІ ступенів були проведений ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії,...

Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення II етапів Всеукраїнських...
Олімпіада з російської мови для учнів 8 – 11 класів проводиться в один тур І складається з двох форм виконання завдань

Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади...
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012...

Україна відділ освіти олександрійської районної державної адміністрації наказ
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2014/2015 навчальному році та згідно графіка проведення ІІІ (обласного)...

Звіт про роботу методичного об'єднання вчителів української мови,...
Методичне об'єднання вчителів української мови, літератури та світової літератури та російської мови складається з 8 осіб, з них...

Україна відділ освіти олександрійської районної державної адміністрації наказ
«Про організацію та проведення І ііі етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад І турнірів у 2016/2017 навчальному році» та згідно...

План роботи методоб’єднання вчителів філологічного циклу
Опрацювати методичні рекомендації щодо викладання української мови І літератури, світової літератури та російської мови, англійської...

Комунальний заклад «Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній...
Про перевірку зошитів у 3-4 класах з математики та української мови, з української мови та літератури, російської мови, англійської...

Вимоги до ведення та перевірки учнівських зошитів із української...
Для контрольних робіт з української мови в усіх класах використовують по одному зошиту

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти...
Створіть казку про частини мови 1,5 стор., використавши 5 дієприкметникових зворотів 12б.+2,5( за викор зворотів)=17,5бБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка