Пошук по сайту


С. Писарівка

С. Писарівка

Сторінка1/18
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


УКРАЇНА

ПИСАРІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I – III СТУПЕНІВ

ЗОЛОЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Н А К А З

с. Писарівка

05.01.2015 №1

Про призначення відповідальних осіб

за організацію та ведення діловодства в

Писарівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів

Золочівської районної державної адміністрації

Харківської області упродовж 2015 року

Відповідно до вимог чинних Законів України « Про освіту »,» Про загальну середню освіту »,Вимог до оформлення документів Уніфікрваної системи організаційно-розпорядчої документації ДСТУ 4163-2003,Міністерства освіти і науки ,молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423 « Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності»,Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності,затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 28.08.2013 № 1239 , з метою встановлення єдиних вимог і подальшого вдосконалення системи роботи навчального закладу з веденням діловодства впродовж 2014 року,підвищення відповідальності працівників за ведення ділової документації

НАКАЗУЮ:

1.Забезпечити ведення ділової документації українською мовою з безумовним дотриманням правил і рекомендацій щодо порядку здійснення ділових процесів,установлених Типовою інструкцією з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності.

Упродовж 2015 року

2. Призначити відповідальними за ведення ділової документації М В Рябуху, Р.О.Ісайченко

3. Відповідальним за ведення ділової документації М В Рябусі, Р.О.Ісайченко:

3.1.Ознайомлювати прийнятих на роботу педагогічних працівників навчального закладу з Типовою інструкцією з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності.

3.2.Проводити журнальну форму реєстрації пропозицій,заяв і скарг громадян.

Упродовж 2015 року

4. Вважати обов’язковою в навчальному закладі документацію відповідно до додатка 4 та додатка 9 Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності.

Постійно

5. Установити вимоги до оформлення документів,що виготовляються за допомогою друкувальних засобів.

Упродовж 2015 року

6. Покласти відповідальність за своєчасну та якісну підготовку документів на таких працівників навчального закладу : заступника директора з навчально – виховної роботи Ісайченко Р.О,соціального педагога Сухоломенко Л.В.,бібліотекаря Олійник О.А..

Упродовж 2015 року

7. Працівникам навчального закладу ,відповідальним за підготовку документів Ісайченко Р.О,соціального педагога Сухоломенко Л.В.,бібліотекаря Олійник О.А. забезпечити обов’язкове дотримання нормативно встановлених вимог ведення діловодства.

Упродовж 2015 року

8.Установити ,що в друкованому варіанті ведуться документи ,за які відповідають зазначені нижче працівники навчального закладу :

8.1. Накази з основної діяльності – М В Рябуха,директор.

8.2. Накази з кадрових питань – М В Рябуха,директор.

8.3. Протоколи засідань педагогічної ради – Р.О.Ісайченко ,заступник директора школи з навчально – виховної роботи ,секретар педагогічної ради.

8.5.Протоколи проведення загальних зборів колективу загальноосвітнього навчального закладу – М В Рябуха,директор.

8.6.Протоколи засідань ради навчального закладу – Н О Рябуха,голова ради.

8.7. План роботи ради навчального закладу - Н О Рябуха,голова ради.

8.8.Протоколи проведення нарад при директорові – Р.О.Ісайченко.

8.9.План роботи Писарівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Золочівської районної державної адміністрації Харківської області-М.В.Рябуха.

8.10.Протоколи предметних методичних об’єднань учителів – Р.О.Ісайченко , заступник директора з навчально – виховної роботи.

8.11.Протоколи проведення класних батьківських зборів - Р.О.Ісайченко , заступник директора з навчально – виховної роботи.

8.12. Протоколи проведення загальношкільних батьківських зборів - Ісайченко Р.О., заступник директора з навчально – виховної роботи.

8.13.План роботи соціального педагога – Сухоломенко Л.В.

Упродовж 2015 року.

9.Відповідальним особам за ведення справ ,зазначених у пунктах 8.-1.- 8-13 :

9.1. Вести книги реєстрації відповідних документів ,що поаркушно пронумеровані,прошиті та скріплені печаткою :

- книгу реєстрації наказів з основної діяльності;

- книгу реєстрації наказів з кадрових питань;

- книгу реєстрації протоколів засідань педагогічної ради;

- книгу реєстрації протоколів проведення загальношкільних батьківських зборів;

- книгу реєстрації протоколів засідань ради навчального закладу ;

- книгу реєстрації протоколів загальних зборів колективу загальноосвітнього навчального закладу;

Упродовж 2015 року

9.2. Забезпечити збереження справ на робочих місцях.

Упродовж 2015 року

10.Документи,що ведуться в друкованому варіанті ,формувати у справи згідно з вимогами до формування справ,прошивати,поаркушно нумерувати та скріплювати печаткою:

- два рази на рік :

- накази директора школи з основної діяльності;

- накази директора школи з кадрових питань.

До 10.07.2015

До 10.01.2015

 • один раз на рік :

 • протоколи засідань педагогічної ради ;

 • протоколи проведення загальношкільних батьківських зборів;

 • протоколи загальних зборів колективу загальноосвітнього навчального закладу;

До 10.01.2015

 • один раз на рік :

 • протоколи засідань ради навчального закладу;

 • протоколи проведення класних батьківських зборів;

 • протоколи засідань атестаційної комісії І-го рівня;

 • протоколи засідань предметних методичних об’єднань учителів.

До 31.08.2015

11.Проводити експертною комісією навчального закладу списання документів,строки зберігання яких вийшли на підставі складеного акта.

12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи М В Рябуха.

З наказом ознайомлені :
_______ Р.О. Ісайченко

________ Л.В. Сухоломенко

________ Л.А.Постольна

________ В.М.Корінько

________ О.А.Олійник

________ Л.С. Кобець

________ І.О.Пасюк

________ О.О. Горішня

________ Д.В.Сойко

________ О.В.Литвин
УКРАЇНА

ПИСАРІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I – III СТУПЕНІВ

ЗОЛОЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Н А К А З

с. Писарівка

15.01.2015 № 2
Про введення в дію номенклатури справ

Писарівської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів на 2015 рік.


Відповідно до законів України « Про освіту»,» про загальну середню освіту»,переліку типових документів,що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування,інших установ,підприємств та організацій ,із зазначенням строків зберігання документів,затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5.зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.04.2012 за № 571/20884 , керуючись « Методичними рекомендаціями з розробки та застосування примірних та типових номенклатур справ» Українського державного науково- дослідного інституту архівної справи та документознавства Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України,згідно з Типовою інструкцією з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності ,затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 28.08.2013 № 1239 , з метою систематизації та якісного ведення діловодства в навчальному закладі,посилення персональної відповідальності працівників за належну організацію роботи зі зверненнями громадян,службовою кореспонденцією та діловими паперами
НАКАЗУЮ:
1.Ввести в дію номенклатуру справ Писарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золочівської районної державної адміністрації Харківської області на 2015 рік ( додаток 1).

2.Працівникам навчального закладу:

2.1.Забезпечити приведення справ у відповідність до затвердженої номенклатури справ.

До 01.02.2015

2.2.Вести справи згідно з функціональними обов’язками відповідно до затвердженої номенклатури.

Упродовж 2015 року

2.3.Забезпечити збереження справ на робочому місці .

Під час ведення справ

3.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор школи М В Рябуха.

З наказом ознайомлені :
_______ Р.О. Ісайченко

________ Л.В. Сухоломенко

________ Л.А.Постольна

________ В.М.Корінько

________ О.А.Олійник

________ Л.С. Кобець

________ І.О.Пасюк

________ О.О. Горішня

________ Д.В.Сойко

________ О.В.Литвин


УКРАЇНА

ПИСАРІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I – III СТУПЕНІВ

ЗОЛОЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Н А К А З

с. Писарівка

16.01.2015 № 3

Про результат перевірки

класних журналів 2 - 11 класів
Згідно плану роботи школи на 2014/2015 навчальний рік та з метою контролю за роботою вчителів щодо оформлення сторінок класних журналів на кінець І семестру адміністрацією школи було здійснено перевірку класних журналів 2-11 класів. Перевіркою встановлено , класні керівники та вчителі – предметними при оформленні журналів керуються:

- листом Міністерства освіти і науки 11.06.2014 № 1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року»;

-листом МОНМСУ від 01.06.2012 № 1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін»;

-листом МОНМСУ від 01.02.2012 № 1/9-72 «Про інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів»

-наказом Головного управління освіти і науки від 05.10.2012 № 526

-“Про затвердження Науково – методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області” ;

- « Науково – методичними рекомендаціями щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 5-11 класах ( з предметів)» .

Перевірці підлягали класні журнали 2-11 класів з них:

- 4 журнали 2 класу ( індивідуальні);

- 4 журнали 9 класу (індивідуальні).

- журнали 4,8,11 класів.

Перевіркою встановлено,щ всі журнали на кінець першого семестру 2014/2015 навчального року оформлені,оцінки за семестр з предметів виставлені.

До зауважень загального плану слід віднести :

-облік пропущених днів /уроків з предметів здійснюється вчителями не чітко;

-мають місце виправлення з оцінок на « н»,або з « н « на оцінки;

-виставлення оцінок учням,що відсутні у цей день у школі;

-виправлення оцінок;

-відсутній ,або здійснений не вірно , запис про проведення інструктажів з безпеки;

-облік бесід по застереженню всіх видів дитячого травматизму (2,4, 8 класи) здійснюється з порушенням методичних рекомендацій .
Враховуючи вище перелічене
НАКАЗУЮ: 1. Всім педагогічним працівникам школи :

  1. Класні журнали оформляти згідно « Науково – методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх закладах Харківської області ».

Постійно.

  1. Зазначені недоліки виконати до 15.01.15.

  2. Вчителю Ісайченко Р.О. вивчити« Науково – методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх закладах Харківської області » з предметів російської мови та світової літератури.

  3. Вчителю Литвину О.В. скласти пояснення щодо не проведення обов’язкових контрольних робіт.

До 15.01.15


  1. Вчителям Сухоломенко Л.В, Постольній Л.А,Корінько В.М скласти пояснення щодо пропущених уроків.

До 15.01.15

  1. Вчителям Горішній о.О.,Пасюк І.О.,Сухоломенко Л.В. скласти пояснення щодо не виконання вимог програми з обліку бесід по застереженню всіх видів дитячого травматизму.

До 15.01.15

  1. Вчителям Сухоломенко Л.В.,Корінько В.М.,Жерновій Л.М. тримати на контролі облік відсутніх учнів на уроках.

Постійно.

Директор школи М В Рябуха.

З наказом ознайомлені:

_______ Р.О. Ісайченко

________ Л.В. Сухоломенко

________ Л.А.Постольна

________ В.М.Корінько

________ О.А.Олійник

________ Л.С. Кобець

________ І.О.Пасюк

________ О.О. Горішня

________ Д.В.Сойко

________ О.В.ЛитвинУКРАЇНА

ПИСАРІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I – III СТУПЕНІВ

ЗОЛОЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Н А К А З

с. Писарівка
12.01.2015 № 4

Про виконання навчальних програм

з предметів у І семестрі 2014/2015 навчального року
Згідно з річним планом роботи школи на 2014/2015 навчальний рік та з метою контролю за якістю навчально - виховної роботи у грудні 2014 року адміністрацією школи проводилась перевірка виконання навчальних програм та практичного мінімуму письмових робіт учителями природничо - математичного та суспільно - гуманітарного циклу у 2 - 11класах. Результативність виконання навчальних програм визначається співставленням записів учителями в класних журналах із вимогами навчальних програм та у відповідності до календарного планування на 2014/2015 навчальний рік.

Перевірка засвідчила , що вчителі початкових класів програму виконали повністю як за кількістю годин та практичним мінімумом письмових робіт , так і змістовно у 2та 4 класах.

У 8 класі програми змістовно, за кількістю годин та практичним мінімумом письмових робіт програма виконана повністю. Кількість контрольних робіт відповідає плану.

У 9 класі впроваджено індивідуальне навчання , тому програми з навчальних предметів виконані за змістом.

У 10 класі програмовий матеріал виконано за змістом і за кількістю, кількість контрольних робіт відповідає вимогам.

11 клас – змістовно та за практичним мінімумом письмових робіт програма виконана повністю.

Не в повному обсязі виконується лабораторний практикум у 7-11 класах з таких предметів як біологія, фізика, хімія. Причина - недостатнє матеріально – технічне забезпечення.

На підставі зазначеного :
НАКАЗУЮ :
1. Всім вчителям :

1.1. Чітко планувати та неухильно дотримуватись змісту навчальної програми та її вимог щодо виконання практичного мінімуму , не допускаючи перевантаження учнів.

Постійно.

2.Вчителям природничого циклу виконувати лабораторний практикум у 8-11 класах з таких предметів як біологія, фізика, хімія в повному обсязі.

Постійно.

3.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор школи М В Рябуха.

З наказом ознайомлені :

_______ Р.О. Ісайченко

________ Л.В. Сухоломенко

________ Л.А.Постольна

________ В.М.Корінько

________ О.А.Олійник

________ Л.С. Кобець

________ І.О.Пасюк

________ О.О. Горішня

________ Д.В.Сойко

________ О.В.Литвин  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

поділитися в соціальних мережахСхожі:

С. Писарівка
Затвердити графік прийому громадян в Писарівській загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2016 рік (додаток 1)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка