Пошук по сайту


Закон №71

Закон №71

Військовий збір у 2015 році утримується з усіх виплат, що обкладаються ПДФО


(коментар до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. № 71-VIII, далі — Закон № 71)

Набрав чинності 01.01.2015 р.

Як пам’ятаємо, законотворець мав намір підвищити ставку для оподаткування військовим збором, але цього не сталося, і вона залишилася на рівні 1,5%. Але дві редакторські правки, унесені Законом № 71 до п. 161 підрозділу 10 р. ХХ ПКУ, насправді, мають вельми неприємні наслідки для фізичних осіб.

На який період запроваджено військовий збір

Зайвий раз варто нагадати, що військовий збір уводився тимчасово (до кінця 2014 року), але традиційно тимчасове надто часто стає постійним, особливо якщо мовиться про додаткові надходження до казни держави за рахунок громадян. Тож військовий збір тепер установлено тимчасоводо набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України. А військова реформа може тривати й роками. Тож насамперед з’ясуймо, хто має сплачувати військовий збір у 2015 році.

Платники військового збору

Платниками військового збору є особи, визначені п. 162.1 ПКУ, і їх перелік не змінився порівняно із 2014 роком (пп. 1.1 п. 161 підрозділу 10 р. ХХ ПКУ).

Ураховуючи, що об’єкт оподаткування змінився, спочатку нагадаємо, хто є платниками військового збору. Згідно з п. 162.1 ПКУ, це:

 • фізична особа — резидент, яка отримує доходи як із джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;

 • фізична особа ― нерезидент, яка отримує доходи із джерела їх походження в Україні;

 • податковий агент. Визначення податкового агента щодо податку на доходи фізичних осіб містить пп. 14.1.180 ПКУ, тому його й надалі застосовуватимуть і щодо військового збору.

Об’єкт обкладення військовим збором змінився

Норму пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 р. ХХ ПКУ щодо визначення об’єкта обкладення військовим збором викладено в новій редакції. Із 1 січня 2015 року об’єктом обкладення військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ (фактично всі ті самі доходи, що обкладаються ПДФО).

Зверніть увагу!

Об’єкт оподаткування військовим збором усіх доходів, які обкладаються ПДФО, виникає лише для доходів, нарахованих після 01.01.2015 р. Тобто під час виплати в поточному році доходів, нарахованих у 2014 році, які не були до 01.01.2015 р. об’єктом оподаткування військовим збором, його не утримують.

Об’єктом оподаткування резидента, відповідно до п. 163.1 ПКУ, є:

 • загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід (пп. 163.1.1 ПКУ);

 • доходи із джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування, виплати, надання (пп. 163.1.2 ПКУ);

 • іноземні доходи — доходи (прибуток), отримані із джерел за межами України (пп. 163.1.3 ПКУ).

Об’єктом оподаткування нерезидента, згідно з п. 163.2 ПКУ, є:

 • загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід із джерела його походження в Україні (пп. 163.2.1 ПКУ);

 • доходи із джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування, виплати, надання (пп. 163.2.2 ПКУ).

Доходом із джерелом їх походження з України є будь-який дохід, отриманий резидентами чи нерезидентами, у т.ч. від будь-яких видів їх діяльності на території України, включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями, приблизний перелік яких визначено пп. 14.1.54 ПКУ, а саме:

 • проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші пасивні (інвестиційні) доходи, сплачені резидентами України;

 • доходи від надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) майна, розташованого в Україні, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих в Україні портів;

 • доходи від продажу рухомого та нерухомого майна, доходи від відчуження корпоративних прав, цінних паперів, у т.ч. акцій українських емітентів;

 • доходи, отримані у вигляді внесків і премій на страхування та перестрахування ризиків на території України;

 • доходи страховиків-резидентів від страхування ризиків страхувальників-резидентів за межами України;

 • інші доходи від діяльності, у т.ч. пов’язані з повною або частковою переуступкою прав та обов’язків за угодами про розподіл продукції на митній території України або на територіях, що перебувають під контролем контролюючих органів (у зонах митного контролю, на спеціалізованих ліцензійних митних складах тощо);

 • спадщина, подарунки, виграші, призи;

 • заробітна плата, інші виплати й винагороди, виплачені відповідно до умов трудового та цивільно-правового договору;

 • доходи від зайняття підприємницькою та незалежною професійною діяльністю.

Доходом, отриманим із джерел за межами України, є будь-який дохід, одержаний резидентами, у т.ч. від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України з переліку, наведеного у пп. 14.1.55 ПКУ:

 • проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів;

 • спадщина, подарунки, виграші, призи;

 • доходи від виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими та трудовими договорами;

 • доходи від надання резидентам в оренду (користування) майна, розташованого за межами України, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих за межами України портів;

 • доходи від продажу майна, розташованого за межами України;

 • дохід від відчуження інвестиційних активів, у т.ч. корпоративних прав, цінних паперів тощо;

 • інші доходи від будь-яких видів діяльності за межами митної території України або територій, не підконтрольних контролюючим органам.

Отже, об’єктом оподаткування військовим збором є ті самі об’єкти, що підлягають обкладенню ПДФО.

Які види доходів обкладаються військовим збором

Для конкретизації видів доходів, які оподатковуються військовим збором, скористаємося переліком видів доходів, що включаються згідно з п. 164.1 ПКУ до загального оподатковуваного доходу. Відповідно до пп. 164.1.1 ПКУ загальний оподатковуваний дохід складається із доходів, які:

 • остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);

 • оподатковуються в складі загального річного оподатковуваного доходу;

 • доходів, які оподатковуються за іншими правилами, визначеними ПКУ.

Керуючись пп. 164.1.3 ПКУ, загальний річний оподатковуваний дохід дорівнює сумі:

 • загальних місячних оподатковуваних доходів;

 • іноземних доходів, отриманих протягом такого звітного податкового року;

 • доходів, отриманих фізособою-підприємцем від провадження господарської діяльності згідно зі ст. 177 ПКУ;

 • доходів, отриманих фізособою, яка провадить незалежну професійну діяльність згідно зі ст. 178 ПКУ.

Важливо!

Доходи, перелічені в п. 165.1 ПКУ, не повинні оподатковуватися військовим збором.

Наведемо орієнтовний перелік доходів, які підлягають оподаткуванню військовим збором, у таблиці.

Таблиця

Перелік видів доходів, які включаються до загального річного (місячного) доходу й підлягають обкладенню військовим збором

№ з/п

Види оподатковуваних військовим збором доходів

Норма ПКУ

Примітки, уточнення

1

Заробітна плата, нарахована (виплачена) відповідно до умов трудового договору (контракту)

пп. 164.2.1

основна та додаткова заробітні плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом

2

Суми винагород й інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору

пп. 164.2.2

ця норма не стосується сум винагород, нарахованих (виплачених) підприємцю, який перебуває на спрощеній системі оподаткування. Тобто дохід, виплачений єдиннику, не обкладається військовим збором

3

Доходи від продажу об'єктів майнових і немайнових прав, зокрема, інтелектуальної (промислової) власності, та прирівняні до них права

пп. 164.2.34

Доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури чи іншими нематеріальними активами), об'єкти права інтелектуальної промислової власності та прирівняні до них права, у т.ч. отримані спадкоємцями власника такого нематеріального активу

5

Частина доходів від операцій із майном, розмір якої визначається згідно з положеннями ст.ст. 172–173 ПКУ

пп. 164.2.4

ідеться про продаж, обмін об'єкта нерухомості, інший (інші) дохід (доходи) у вигляді отриманої ним грошової компенсації від відчуження нерухомого майна

6

Дохід від надання майна в лізинг, оренду чи суборенду (строкове володіння та/або користування)

пп. 164.2.5

дохід визначається в порядку, установленому п. 170.1 ПКУ

7

Оподатковуваний дохід (прибуток), не включений до розрахунку загальних оподатковуваних доходів минулих податкових періодів та самостійно виявлений у звітному періоді платником податку або нарахований контролюючим органом

пп. 164.2.6
8

Сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50% місячного прожиткового мінімуму, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності згідно з р. II ПКУ, що встановлює порядок стягнення заборгованості з податків, зборів і погашення податкового боргу

пп. 164.2.7

фізична особа самостійно сплачує податок із таких доходів та зазначає їх у річній Декларації про майновий стан і доходи, але стосовно військового збору незрозуміло, коли та хто має його сплачувати, адже в декларації військовий збір нині не зазначається

9

Пасивні доходи (крім зазначених у пп. 165.1.41 ПКУ), доходи у вигляді виграшів, призів

пп. 164.2.8

доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті (пп. 14.1.268 ПКУ)

10

Інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій із цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, аніж цінні папери, формах

пп. 164.2.9

окрім доходу від операцій, зазначених у пп.пп. 165.1.2, 165.1.40 і 165.1.52

11

Дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна

пп. 164.2.10

у межах, що оподатковуються згідно з р. IV ПКУ

12

Сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернених у встановлені законодавством строки

пп. 164.2.11

розмір оподатковуваного доходу обчислюється відповідно до п. 170.9 ПКУ

13

Кошти або майно (нематеріальні активи), отримані платником податку як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із законом

пп. 164.2.12

у сумах, визначених обвинувальним вироком суду незалежно від призначеної міри покарання

14

Доходи, що становлять позитивну різницю між сумою коштів, отриманих платником податку внаслідок його відмови від участі у фонді фінансування будівництва, та сумою коштів, унесених платником податку до такого фонду

пп. 164.2.13

окрім випадків, коли платник податку одночасно передає кошти, отримані з фонду фінансування будівництва, в управління тому самому управителю в той самий або інший фонд фінансування будівництва

15

Доходи, що становлять позитивну різницю між сумою коштів, отриманих платником податку від інших осіб унаслідок відступлення на їх користь права вимоги за договором про участь у фонді фінансування будівництва, та сумою коштів, унесених платником податку до такого фонду за цим договором

так само оподатковуються доходи, якщо таке відступлення здійснено на підставі договору купівлі-продажу

16

Дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди

пп. 164.2.14

окрім сум, спрямованих на відшкодування збитків, сум відсотків, пені, втрат,  виплат із держбюджету у випадках, перелічених у пп.пп. «а»–«ґ» пп. 164.2.14 ПКУ

17

Сума страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум або пенсійних виплат, що сплачуються платнику податку за договорами довгострокового страхування життя (у т.ч. за договорами страхування довічних пенсій) та недержавного пенсійного забезпечення, за договорами пенсійного вкладу, договорами довірчого управління, укладеними з учасниками фондів банківського управління

пп. 164.2.15

оподатковуються доходи у випадках та розмірах, визначених пп. 170.8.2 ПКУ

18

Сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), у т.ч. за договорами добровільного медичного страхування та за договором страхування додаткової пенсії, внесків на пенсійні вклади, внесків до фонду банківського управління

пп. 164.2.16

оподатковуються суми, сплачені будь-якою особою-резидентом за платника податку чи на його користь, окрім сум, що сплачуються:

а) особою-резидентом, що визначається вигодонабувачем (бенефіціаром) за такими договорами;

б) одним із членів сім'ї першого ступеня споріднення платника податку;

в) роботодавцем-резидентом за власний рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податку, якщо така сума не перевищує 15% суми зарплати протягом кожного звітного податкового місяця, за який сплачується пенсійний внесок, внесків до фондів банківського управління, але не більш як 5 розмірів мінзарплати в розрахунку за місяць за сукупністю таких внесків

19

Дохід, отриманий платником податку як додаткове благо, крім випадків, передбачених ст. 165 ПКУ

пп. 164.2.17

ідеться про випадки, перелічені в абз. «а»–«е» пп. 164.2.17 ПКУ

20

Дохід, отриманий платником податку за зданий (проданий) ним брухт дорогоцінних металів, окрім доходу, одержаного за брухт дорогоцінних металів, проданий НБУ

пп. 164.2.18

під час виплати доходів за зданий (проданий) брухт дорогоцінних металів податковим агентом вважається особа, яка його закуповує, котра зобов'язана утримати податок із суми такої виплати

21

Суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з ПФУ чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує три розміри мінімальної зарплати

пп. 164.2.19

оподаткуванню підлягає частина суми пенсії, що перевищує три розміри мінімальної зарплати

22

Суми пенсій з іноземних джерел

якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України (якщо такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати)

23

Інші оподатковувані доходи

пп. 164.2.20

окрім доходів, зазначених у ст. 165 ПКУ

Окрім перелічених у таблиці видів оподатковуваних доходів, варто звернути увагу на доходи, що оподатковуються за нульовою ставкою згідно з пп. 174.2.1 ПКУ, зокрема, доходи у вигляді:

 • вартості власності, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення;

 • вартості власності, зазначеної в пп.пп. «а», «б», «ґ» п. 174.1 ПКУ (об’єкти нерухомості й рухомого майна, готівка чи кошти, що зберігаються на рахунках спадкодавця), що успадковується особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та вартість власності, зазначеної в пп.пп. «а», «б» п. 174.1 ПКУ (об’єкти нерухомості й рухомого майна), що успадковуються дитиною-інвалідом.

Оскільки перелічені вище доходи виходячи з п. 174.2 ПКУ обкладаються ПДФО за нульовою ставкою, тобто з таких доходів не сплачується ПДФО, виникає запитання: чи обкладати такі доходи військовим збором?

Без попередніх роз’яснень органів ДФС однозначно відповісти на це запитання важко. На користь платників податку в цьому випадку може говорити дослівне трактування норми пп. 164.2.10 ПКУ: до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включається дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого в дарунок майна в межах, що оподатковується згідно із цим розділом. Тож якщо дохід, який обкладається ПДФО за нульовою ставкою, фіскальні органи вважатимуть таким, що НЕ оподатковується згідно з р. IV ПКУ, то такі доходи не обкладатимуться військовим збором.

Однак не виключаємо, що ДФС може зайняти більш фіскальну позицію. Залишається тільки дочекатися роз’яснень контролерів.

Чи застосовується негрошовий коефіцієнт для негрошових доходів

Як пам’ятаємо, база нарахування із застосуванням негрошового коефіцієнта визначається під час обкладення деяких видів доходів ПДФО. Перед-усім це виплати в натуральній формі та суми надміру витрачених коштів у відрядженні.

Оскільки ПКУ не передбачає визначення бази нарахування при  оподаткуванні військовим збором, то немає й підстав для застосовування негрошового коефіцієнту, передбаченого п. 164.5 ПКУ. Таку ж точку зору раніше висловили фахівці ДФС у листі від 08.09.2014 р. № 3095/6/99-99-17-03-03-15).

Отже, нормами п. 161 підрозділу 10 р. ХХ ПКУ не передбачено застосування негрошового коефіцієнта, визначеного відповідно до п. 164.5 ПКУ.

Які підприємницькі доходи є об’єктом оподаткування

До складу загального річного оподатковуваного доходу згідно з пп. 164.1.3 ПКУ належать, зокрема: доходи, отримані фізособою-підприємцем від провадження господарської діяльності згідно зі ст. 177 ПКУ; доходи, отримані фізособою, яка провадить незалежну професійну діяльність відповідно до ст. 178 ПКУ.

Проте, чи можна враховувати витрати підприємців та суб’єктів незалежної професійної діяльності під час визначення об’єкта оподаткування військовим збором?

Переконані, усе ж об’єктом оподаткування військовим збором має бути сума доходу, що підлягає обкладенню ПДФО.

Об’єктом оподатковування для підприємців-загальносистемників є  чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка в грошовій та негрошовій формах) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізособи-підприємця (п. 177.2 ПКУ).

Оподатковуваним доходом для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, є сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду діяльності (п. 178.3 ПКУ).

Отже, за логікою, об’єктом оподаткування військовим збором для підприємців-загальносистемників мають бути суми чистого оподатковуваного доходу, а для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, ― чистий оподатковуваний дохід.

Об’єктом оподаткування військовим збором є загальний оподатковуваний дохід, визначений відповідно до р. IV ПКУ, тому підприємницькі доходи єд инника не є об’єктом оподаткування військовим збором.

Обкладення військовим збором і звітність

За умови якщо платником податку є податковий агент, то саме він здійснює утримання та сплату  військового збору. Але протягом п’яти місяців із запровадження військового збору і до сих пір не ухвалено форми податкової звітності для військового збору (проект нової редакції форми № 1ДФ, яку передбачалося доповнити р. ІІ, у якому наводити дані про нарахування та сплату військового збору, так і не затвердили). Тому, як податковим агентам звітувати — наразі залишається відкритим питанням.

Також незрозуміло, як бути з обкладенням військовим збором доходів, ПДФО з яких платники податків сплачують самостійно за результатами річного декларування. Говоримо про такі випадки, як: продаж фізособою корпоративних прав іншій фізособі; коли платник податку отримував іноземні доходи; якщо платник податку отримав дарунки, спадщину, що підлягають оподаткуванню; дохід від продажу (обміну) рухомого майна.

В описаних випадках незрозуміло, яким чином і де саме платник податку має визначити податкові зобов’язання з військового збору (принаймні, чинна форма Декларації про майновий стан і доходи такої можливості не надає). Не виключено, що форму Декларації про майновий стан і доходи теж змінять, і саме в ній визначатимуть податкові зобов’язання як із ПДФО, так і з військового збору.

Світлана ЛІСТРОВА,

шеф-редактор
газети «Інтерактивна бухгалтерія»

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон україни від
Цей Закон визначає статус бі­бліотек, правові та організаційні засади діяльності бібліотек І бі­бліотечної справи в Україні. Цей...

Тема заняття
Закон України «Про страхування» Верховна Рада України; Закон від 07. 03. 1996 №85/96-вр [Електронний ресурс] Режим доступу

Закон збереження маси І енергії
Основні поняття І закони хімії, періодичний закон І будова речовини. Будова молекул І хімічний зв’язок

П л а н
Закон України «Про освіту», Закон «Про мови в Україні», реформа освітньої галузі накреслили основні напрямки розвитку всіх ланок...

Закон України «Про банки І банківську діяльність»
Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» // ввр. 2003. №25. с. 274

Закон про прибуток Закон України від 28. 12. 94 р. №334/94-вр «Про...
Відображення операцій з обліку фінансових інвестицій на рахунках бухгалтерського обліку

Лекція на тему: Отримання, обробка, облік, зберігання І поводження...
Закон України “Про інформацію”: Закон України від 02. 10. 92 №2657-хii // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №29. – Ст....

Лекція на тему: Отримання, обробка, облік, зберігання І поводження...
Закон України “Про інформацію”: Закон України від 02. 10. 92 №2657-хii // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №29. – Ст....

Закон україни

Закон України «Про адвокатуру І адвокатську діяльність»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка