Пошук по сайту


Методична розробка відкритого позакласного виховного заходу «така вже доля всіх співців чудовних їх тернами увінчує життя»

Методична розробка відкритого позакласного виховного заходу «така вже доля всіх співців чудовних їх тернами увінчує життя»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ»
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА


ВІДКРИТОГО ПОЗАКЛАСНОГО ВИХОВНОГО ЗАХОДУ

«ТАКА ВЖЕ ДОЛЯ ВСІХ СПІВЦІВ ЧУДОВНИХ –

ЇХ ТЕРНАМИ УВІНЧУЄ ЖИТТЯ»

Піпенко Анна Андріївна,

викладач кваліфікаційної категорії

«Спеціаліст вищої категорії»
2015
Методична розробка відкритого виховного заходу «Така вже доля всіх співців чудовних – їх тернами увінчує життя» (сценарій літературно-музичної композиції).

Підготувала Піпенко А.А. – викладач кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» ДВНЗ «Маріупольський будівельний коледж» – 2015.

Викладено методику проведення виховного заходу (з використанням ІКТ), спрямованого на популяризацію сучасної української пісні, підвищення загального рівня культури студентів, розвиток їхніх естетичних смаків, розширення кругозору.

Для викладачів вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації.

Рецензенти:

Годорожа В.М. – викладач кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» Маріупольського будівельного коледжу – 2015.

Тур О.М. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського – 2014.

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії суспільно-філологічних дисциплін (протокол № 2 від 28.10. 2014 р.)
ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………….…3

1. План відкритого позакласного виховного заходу .…….………4

2. Сценарій літературно-музичної композиції……………………………..6

4. Висновки ………………………………………………….………………12

Література……………………………………………………………………13

Додатки…………………………………………………………………..…..14

ВСТУП

Як відомо, виховання здавна стало провідною функцією суспільства. Найкращі мислителі всіх часів і народів закликали до вирішення багатьох суспільних проблем шляхом виховання, бо лише воно є тією силою, що безкровно змінює людей. Наш народ вижив і зміцнів завдяки вихованню, завдяки тому, що вистражданий попередніми поколіннями досвід наслідувався, використовувався і примножувався нащадками. Без української душі ми ніхто, у кращому разі – населення без роду і племені, що займає відведену територію. А державу розбудовують не мешканці, а громадяни.

Розбудова української державності та створення громадянського суспільства передбачають орієнтацію на духовні пріоритети, людину та її права, націю. Національна ідея, як стрижень усієї системи виховання, має відігравати роль об’єднувального чинника в суспільному розвиткові, спрямованого на вироблення патріотичної життєвої позиції людини.

У Державній національній програмі «Освіта» одним із пріоритетних напрямків виховання визначається формування любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави.

Вища школа покликана виховувати не тільки професіоналів, високоосвічених працівників, а й формувати національно свідому особистість.

Тому у Маріупольському будівельному коледжі багато уваги приділяють національному вихованню. Пропонована методична розробка відкритого позакласного виховного заходу «Така вже доля всіх співців чудовних – їх тернами увінчує життя» допоможе викладачам популяризовувати українську культуру, розширювати кругозір студентів.

А власне захід емоційно вплине на студентів, примусить замислитися над життям, над усвідомленням того, хто вони є, діти чиїх батьків, бо без коріння людина, як і дерево, є мертвою.

План відкритого позакласного виховного заходу

«Така вже доля всіх співців чудовних – їх тернами увінчує життя»
Група ТОП-11 Дата 27.02.2015
Тема: «Така вже доля всіх співців чудовних – їх тернами увінчує життя».

Мета:

Методична – вдосконалювати методику проведення позакласних виховних заходів з використанням ІКТ.

Виховна й дидактична:

- сприяючи організації змістовного дозвілля студентів, популяризовувати українську сучасну пісню. Формувати національну свідомість майбутніх фахівців, виховувати любов до української пісні, шанобливе ставлення до невичерпної скарбниці української культури, сприяти утвердженню і розвитку української мови;

- ознайомити студентів з життєвим і творчим шляхом видатного композитора В. Івасюка; розвивати естетичні смаки, розширювати кругозір студентів.

Форма проведення: літературно-музична композиція.

Методи та прийоми проведення виховного заходу: розповідь, презентація, відеоролики, виразне читання віршів.

Технічні засоби: мультимедійний проектор, персональний комп’ютер, екран.

Методичне забезпечення: сценарій, аудіо-та відеоматеріали, фото, презентація.

Література:

Основна :

 1. Білобрицька І. На перехресті Музи й Долі: сценарій свята // Шкільний світ. – 2009. - № 6. – С.16-20.

 2. Кондрашова Л.В. Методика організації виховної роботи в сучасній школі. – Кривий Ріг: КДПУ, 2008.

 3. Шкільний календар: літературно-мистецькі свята/Упоряд. Голобородько К.Ю. – Х.: Вид.група «Основа», 2005. – 144с. – (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу»; вип.5).

 4. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002.

Допоміжна:

Федорчук Т. Рекомендації щодо проведення заходів з підготовки літературно-музичної композиції// Інформаційно-методичний збірник КОІПОПК. – 2008. - № 12. – С.77-78

Інтернет-ресурси:

https://ru.wikipedia.org/wiki

http://tsn.ua/special-projects/skryabin/

https://www.youtube.com/watch?v=oCQIOYJXYWw https://www.youtube.com/watch?v=_8Jbbz184Oc https://www.youtube.com/watch?v=Xpmf7UQGZjM https://www.youtube.com/watch?v=6ZIYUTfuA7g https://www.youtube.com/watch?v=26X3BlGgjvk https://www.youtube.com/watch?v=wIrCpOhPhOQ https://www.youtube.com/watch?v=yUdwrxAEYQI
Етапи проведення заходу


 1. Організаційна частина заняття.

На першому етапі проводиться перевірка явки студентів та їх готовності до заходу (аудиторія ж та обладнання підготовлені заздалегідь).

Мета організаційної частини – організувати студентів, налаштувати їх на відповідну емоційну хвилю.

2. Повідомлення теми, мети заходу.

На даному етапі викладач виголошує вступне слово, визначаючи перебіг виховного заходу. Налаштовує студентів на глибоке емоційне сприйняття. Із цього підсвідомо випливає мотивація: любити життя і все, що є у ньому, любити свою країну і своїх батьків, адже, як відомо, батьків і Батьківщину не вибирають.

3. Літературно-музична композиція.

На цьому етапі (найбільшому за обсягом) викладач передає слово ведучим, які ознайомлюють присутніх з життєвим і творчим шляхом Володимира Івасюка. Виступи супроводжуються презентацією, відео-та аудіоматеріалами.

4. Підсумками виховного заходу слід вважати завершальне слово викладача, яке плавно випливатиме з усього сказаного та почутого під час заходу.
Сценарій позакласного виховного заходу

«Така вже доля всіх співців чудовних – їх тернами увінчує життя»

(літературно-музична композиція)
Вступне слово викладача: Вітаю, шановні добродії! Ми сьогодні зібралися тут, аби вшанувати пам'ять видатного українського композитора і палкого громадянина, який дуже рано покинув цей світ, бо така вже доля всіх співців чудовних - їх тернами увінчує життя… (на екрані висвічується перший слайд зі словами «Така вже доля всіх співців чудовних - їх тернами увінчує життя…» - слайд 1, відеозапис 1). Є багато випадків, коли люди забувають людей. Його ж забути неможливо, бо він наскрізь вріс в українську землю, ставши знаковою фігурою України. Коротким було його життя, але дуже яскравим! Він вийшов у широкий світ з чудовими піснями, пропахлими повітрям Карпат, він подарував нам «Червону руту» і «Водограй» та інші прекрасні пісні… І от тепер, коли його нема, ми вповні усвідомлюємо велич його таланту.

Мабуть, то звичай в наших генах, І нерозумний, і сумний,
Вважать, що геній - ще не геній,
Коли він поруч і живий…

1 Ведучий. Володимир Михайлович Івасюк (на екрані з’являється фото Івасюка, слайд 2). Український соловейко, непогасна зоря якого запалала на заході України (довга пауза)

Він дуже мало жив, він - тільки віть Людських шукань, здобутків та політь, Він - тільки іскра ватри молодої, Буремний крик у сніжному завої, Клітина вибуху нових століть!

2 Ведучий. Він був одним із основоположників української естрадної музики. Автор ста семи пісень, музики до спектаклів, п’ятдесяти трьох інструментальних творів, був професійним медиком та скрипалем, чудово грав на фортепіано, віолончелі, гітарі (слайд 3).

3 Ведучий. Народився Володимир Михайлович Івасюк 4 березня 1949 року у районному містечку Кіцмань Чернівецької області в сім'ї вчителів (слайди 4-5). Вже у три роки він виявив величезну увагу до музики. У п’ять рочків потрапляє до підготовчого класу філії Чернівецької школи № 1, де починає оволодівати скрипкою. А в 1956 році йде до першого класу середньої школи. Час спливає. Хлопець виявляє неабиякі нахили до гри на скрипці, його запрошують грати на місцевих оглядах художньої самодіяльності, батьківських зборах. За свою чудову гру Володимир отримує від земляків подарунок – гарну справжню німецьку скрипку (слайди 6).

4 Ведучий. В 1964 році Володимир створює в школі ансамбль «Буковинка» й пише для нього пісні (слайди 7-8). Потім вступає до Чернівецького медичного інституту (слайд 9), де його обирають старостою групи, запрошують в оркестр народних інструментів «Трембіта». Отож, молоде життя вирує: з групою студентів він сходить на гору Говерла, після чого і з'являється талановитий твір «Я піду в далекі гори» (музика і слова Володимира Івасюка) – слайд 10 (лунає пісня «Я піду в далекі гори»).

1 Ведучий Після закінчення третього курсу Володимир починає працювати над піснею «Червона рута» (слайд 11) . Хоча й раніше були пісні про загадкове зілля, саме «Червоній руті» судилось полонити багато сердець: вона вражала художнім символом, навіяним українськими легендами. «Червона рута» Володимира Івасюка символізує Україну, її мову, пісню, одвічне прагнення до волі. Чари цієї небаченої в природі квітки торкнулися мільйонів сердець і залишилися там навіки символом душі Володимира Івасюка, а також символом України (слайд 12), як, скажімо, калина і тополя, Дніпро і Карпати. Цю пісню виконувало багато співаків: група «Піккардійська терція», Т. Повалій, С.Ротару та інші виконавці (лунає пісня «Червона рута»).

2 Ведучий. У 1971 році в Карпатах був знятий фільм «Червона рута», в якому брали участь Софія Ротару, Василь Зінкевич, Назарій Яремчук, ансамблі «Смерічка» і «Росинка» (слайди 13-14). Це був перший український музичний фільм. У ньому і прозвучали пісні Івасюка. Цього ж року у передачі «Алло, ми шукаємо таланти» звучить пісня «Водограй» (лунає уривок пісні «Водограй»). Саме з «Водограєм» стане лауреатом фестивалю естрадної пісні «Сопіт-74» відома співачка Софія Ротару (слайд 15).

3 Ведучий. Навесні 1972 року починається львівський період у житті Володимира Івасюка: він переїжджає до Львова, де навчається у Львівській консерваторії (слайд 16). Тут його захоплює плідна творча діяльність. Володимир проводить багато часу на зйомках. У видавництві «Музична Україна» виходить збірка пісень Івасюка. Софія Ротару з його піснею «У долі своя весна» перемагає на фестивалі «Сопіт –77». А сам він працює над підготовкою платівки-гіганта, що після виходу розійшлася вмить.

4 Ведучий. У 1978 році Володимир перемагає на Всесоюзному конкурсі молодих композиторів (уже у Москві!!!). Він дає інтерв’ю, про нього пише преса, його пісні звучать на радіо. Він є затребуваним скрізь (слайд 17). Його знають як палкого патріота та полум’яного сина України.

1 Ведучий. 24 квітня Івасюк повертається до Львова, у його квартирі лунає телефонний дзвінок, за чиїмось викликом в обідню пору він іде до консерваторії і більше не повертається!18 травня 1979 року тіло Володимира Івасюка знайшли на дереві у Брюховецькому лісі поблизу Львова (слайд 20).

2 Ведучий. Заридала Україна, затужила,

Почорнів Дніпро від чорних днів.

Голову схилила Буковина,

У зажурі й досі Львів…

3 Ведучий. І дотепер обставини цієї трагедії залишаються нез’ясованими. Одне відомо точно: годинник Івасюка зупинився у день його загибелі

(відеоуривок з фільму «Пам’яті Володимира Івасюка»).

4 Ведучий. Ховали Володимира Івасюка 22 травня. Труну, прибрану гілками калини і вишитим рушником, люди несли до самого Личаківського цвинтаря Львова. Цей день перетворився на масову демонстрацію, в якій взяло участь понад 10 тисяч людей. Коли пливла труна, злива квітів встеляла останній його земний шлях. На вінку написали:

Спасибі, друже, за любов жагучу

До рідної вкраїнської землі!

Повік твою «Червону руту»

Співати будуть солов'ї.

1 Ведучий. Минуло тридцять шість років, як Володимир Івасюк покинув цей світ. Але з нами залишився вогонь його пісень. У 1989 році «Червона рута» стала назвою однойменного фестивалю. У 1994 році Володимиру Івасюку (посмертно) присуджено Державну премію України ім. Т.Г. Шевченка за видатний внесок у розвиток національного музичного мистецтва. В Чернівцях відкрито Меморіальний музей Володимира Івасюка.

2 Ведучий. Червону руту не шукайте…

І ніжних пелюсток-вогнів.

В лісах даремно не блукайте:

Ніхто цю квітку не зустрів.

Це символ мрійника-поета,

Вогонь душі, вогонь митця,

Що враз згорів, немов комета…

Коротке зоряне життя!

Червону руту не шукайте,

Бо вам забракне вечорів.

Навік ім'я запам’ятайте

Того, хто в творчості згорів!

Завершальне слово викладача:

Проте коли в полон бере осмута,

Все ж радість у серцях гніздечко в’є

Від того, що в нас є «Червона рута»,

Що Івасюк Володя був і є!

- Шановні студенти! Пам’ятайте: життя людини, на жаль, є скінченним. І другого не буде! Ніколи не буде! Пам’ятайте і про те, що народ, який не розвиває своєї культури, приречений на духовне зубожіння, що людина без коріння, як і дерево, є мертвою. Отож, любіть свою Батьківщину, бо її, як відомо, не вибирають, як не вибирають батьків, любіть свою землю так, як любили її Володимир Сосюра, Володимир Івасюк, Назарій Яремчук та Кузьма Скрябін! Любіть і будьте щасливими…

Висновки
Як викладач української мови та літератури, переконана, що національне виховання починається із засвоєння моральних надбань рідного народу, і тому, дотримуючись принципу наступності поколінь і використовуючи інноваційні технології, активно займаюся позакласною роботою з метою пропагування української культури та формування національно свідомої особистості.

Виховний захід «Така вже доля всіх співців чудовних – їх тернами увінчує життя» має неабияку актуальність, бо сьогодення вимагає залучення молоді до української культури. Захід позначений певним емоційним навантаженням. Студенти, відчувши любов іншої людини до своєї країни, й самі починають пройматися нею і задумуватися над складними питаннями сьогодення, а отже, перестають бути байдужими. І це головне!

Таким чином, спираючись на традиції вітчизняної педагогіки і кращі її здобутки, інтегруючи сучасні ІКТ, намагаюся розвивати творчі здібності студентів, формувати національно свідому особистість майбутнього фахівця, керуючись словами великого майстра педагогічної справи

В.О. Сухомлинського: «Якщо не буде вогника у вас, вам ніколи не запалити його в інших…»

Література


 1. Антонюк P. Національне та громадянське виховання учнів і студентів як аспект полікультурного виховання.//Мандрівець.-2001.№3-4.

 2. Білобрицька І. На перехресті Музи й Долі: сценарій свята // Шкільний світ. – 2009. - № 6. – С.16-20.

 3. Вишневецький О. Орієнтири національного виховання //Рідна школа.-1994.- Воловенко О. Пласт: 90-річний досвід національного та громадянського виховання//Наука. Релігія.Суспільство.-2003.-№з.

 4. Зязюн І. А. Особливості формування національної свідомості молоді на сучасному етапі державотворення //Рідна школа.-2006.-N95.-C 19-23

 5. Класякова Н. Ідеали і ціннісні орієнтації сучасних підлітків//Рідна школа.-1993.-№8.-С. 11-13

 6. Кондрашова Л.В. Методика організації виховної роботи в сучасній школі. – Кривий Ріг: КДПУ, 2008.

 7. Концепція національного виховання//Рідна школа. 1995.- №5.-С. 18-25

 8. Мартинюк І. Національна система виховання: шляхи реалізації. //Рідна школа.-1994.-№3-4.-С. 13-17

 9. Пащенко Д. Патріотичне і національне виховання – складові становлення громадянина//Шлях освіти.-2002.-№1.-С. 9-14

 10. Петронговський А. Виховання не можна відкладати до «кращих часів» //Людина і влада.-2001.-№1-2.-С. 14-16

 11. Федорчук Т. Рекомендації щодо проведення заходів з підготовки літературно-музичної композиції// Інформаційно-методичний збірник КОІПОПК. – 2008. - № 12. – С.77-78Додаток

до відкритого позакласного виховного заходу

«Така вже доля всіх співців чудовних – їх тернами увінчує життя»
СД-диск (презентація, аудіо-та відеоматеріали)

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Днз «Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування»...
Урок за темою «Комерційна мозаїка» з дисципліни «Технології торгівлі» розроблений відповідно до календарно-тематичним плануванням...

Методична розробка на тему: «Життя І творчість Григорія Косинки»
Г. Косинка. Трагічна доля митця. Змалювання строкатої картини життя крізь призму долі й душі людини. Перевага імпресіонізму в стильовій...

Методична розробка виховного заходу з хімії та біології
Гра «Хімічно-біологічний футбол» створює емоційний тонус діяльності, стосунки змагання, взаємної підтримки та впливає на стосунки...

Сценарій відкритого виховного заходу до Дня Матері "Нехай вам, любі, доля усміхнеться!"
Мета. Відроджувати давні українські звичаї І традиції, пробуджувати в дітях прекрасні І благородні почуття – святе І ніжне ставлення...

Сценарій відкритого виховного заходу до тижня світової літератури...
Ведуча: Адже свято любові, свято найкращого почуття, яке окрилює, дає сили І натхнення, радість І захоплення. Завдячуючи якому продовжується...

Методична розробка та вимоги до неї
Методична розробка це посібник, що розкриває форми, засоби, методи навчання, елементи сучасних педагогічних технологій або самі технології...

Методична розробка літературно-музичної композиції «ми українці»
Мета: виховувати почуття національної самосвідомості, любові до рідної неньки – України, відповідальності за її долю, розуміння своєї...

Позакласного заходу з мови
Мета: вшанувати пам’ять славнозвісних просвітителів слов’ян – Кирила та Мефодія

Методична розробка №7 для студентів IV курсу медичного
Тема: Формування здорового способу життя та засоби гігієнічного виховання населення, (заняття проводиться на базі Вінницького обласного...

Методична розробка містить відомості про використання та роль навчально...
Тетяна Галич, заступник директора з нвр, учитель-дефектолог Лубенської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Полтавської...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка