Пошук по сайту


Методичні рекомендації щодо участі у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у 2016/2017 навчальному році

Методичні рекомендації щодо участі у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у 2016/2017 навчальному році
Методичні рекомендації

щодо участі у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у 2016/2017 навчальному році
Міський етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології проводиться серед учнів 10-х та 11-х класів 30.10.2016 року на базі ХЕЛ. Перший тур теоретичний, другий – практичний.

За тиждень до олімпіади (до 24.10.2016 року) конкурсанти (або їх представники) здають свої екологічні проекти членам журі олімпіади для перевірки та попереднього оцінювання (МЦ, каб№20 Денисенковій Т.М.).

Роботи, у яких не розглядаються екологічні аспекти, до участі в олімпіаді не приймаються.

Перший (теоретичний) тур

При виконані теоретичного туру не допускається користування будь-якими джерелами інформації, в тому числі, мобільними телефонами та планшетами. Дозволено використовувати для розрахунків звичайні калькулятори.

На початку першого туру олімпіади конкурсантам видаються комплекти завдань, папір для чорнових записів і подвійний аркуш паперу для підпису, в який потім вкладуться комплекти з розв’язаними завданнями та чернетки. Комплекти та чернетки не підписуються.

Керівникам команд забороняється контактувати з учасниками до закінчення туру. У разі контакту учасник знімається з туру.

По закінченні першого туру представники Оргкомітету шифрують роботи учасників. Шифровані роботи передаються журі, яке їх перевіряє. Перевірені роботи журі передає в оргкомітет для дешифрування і оформлення протоколу.

Другий (практичний) тур

Учасники повинні коротко, протягом 5-7 хвилин представити журі основний зміст проекту, а потім відповісти на запитання.

Після виступу всіх учасників секції члени журі на закритому засіданні підводять підсумки і оформляють протокол.

З протоколом засідання знайомляться всі фахівці предметного журі та підписом висловлюють свою згоду з його змістом.

Екологічний проект - це завершена та належним чином оформлена розробка з екологічної тематики; це може бути робота біологічного, фізичного, хімічного, чи навіть математичного напрямку, в якій пропонуються науково обґрунтовані конкретні дії (саме пропозиція певних дій мається на увазі, коли говорять "проект"), направлені на розв'язок конкретних екологічних проблем. Обґрунтування дій повинно бути науковим і повинно містити певну сукупність результатів, отриманих самим учнем. Якщо проект містить не лише конкретні пропозиції певних дій та їх наукове обґрунтування, а ще й результати реалізації цих дій (звіт про їх виконання) - це дає додаткові шанси його авторам.

Слід наголосити, що екологічні проекти повинні містити наукові (наскільки це слово можна застосувати до роботи школярів) результати; вони повинні бути практичними, дослідницькими (лабораторні або польові дослідження) роботами. Математичні розрахунки, виконані автором роботи - теж науковий результат. Простий виклад чужих думок - ні. Реферативні роботи з викладом відомих наукових даних або літературні чи публіцистичні твори до участі в конкурсі екологічних проектів не допускаються.

Вимоги до оформлення проекту:

 • важливо правильно оформити здобуті результати. Це допоможе вірно сформулювати висновки та пропозиції. Крім того, важливо, щоб робота була зрозуміла не лише автору, а й іншим людям (членам журі, зокрема);

 • при підготовці тексту слід керуватись загальноприйнятими вимогами, які висуваються до наукових публікацій. Зокрема, проект повинен мати певну структуру: титульний лист, анотацію та основний текст;

 • на титульному листі вказують назву роботи, прізвище, ім'я та по батькові автора (авторів), клас і навчальний заклад, у якому він навчається, відомості про наукових керівників (вчителя біології та інших) роботи.;

анотація повинна містити короткий, але змістовний виклад суті роботи.

Основний текст може мати такі розділи:

Вступ. Ця частина містить основну ідею, її теоретичне обґрунтування, дані літератури, опис структури запланованого експерименту.

Матеріали та методи. Тут мають бути представлені методи та обладнання, якими користувався виконавець під час досліджень.

Результати. Сюди слід включати текст, формули, малюнки, фото, схеми, таблиці, які мають відношення до проекту і необхідні для розуміння роботи.

Обговорення - оцінка результатів та їх порівняння з відомими з літератури даними; що вони дають для розв'язання проблеми

Висновки та список використаної літератури.

Основні вимоги до оформлення рукопису

Кожен проект має ґрунтуватись на певній науковій та експериментальній базі і містити посилання на відповідну літературу, її перелік, відображати власну позицію дослідника.

Текст роботи друкується державною мовою з одного боку аркуша А4, шрифт Тіmes New Roman – 14 через 1,5 інтервали. Поля: ліворуч – 20-25 мм, праворуч – 10мм, зверху та знизу – 20мм.

Оптимальний обсяг – 25-30 сторінок.

Постерна або мультимедійна презентація

Постер - це плакат. Ідея постерної сесії полягає в тому, щоб якнайдоступніше подати матеріали свого проекту. На наукових конференціях це найбільш прийнятна форма наукової доповіді.

Оптимальним варіантом постерної сесії є розміщення матеріалів проекту (текст, фото, схеми та ін) у вигляді постеру - плаката на стенді. Для кожного проекту оргкомітет забезпечує окреме місце для експозиції - стенд та (або) стіл. Стенд - для постера, а на столі можна розмістити всі матеріали, що мають відношення до проекту. Це власне текст проекту, колекції, моделі, щоденники проведення досліджень, буклети тощо.

На жаль, приміщення з достатнім числом стендів в умовах Олімпіади знайти не завжди можливо, тому дозволено замінити постерну сесію на мультимедійну з представленням проекту у вигляді мультимедійної презентації, або мультимедійного постеру.

Після закінчення роботи журі бали, отримані учасниками за кожен з турів, оргкомітет заносить до протоколу. Загальна оцінка учасника – це сума його оцінок за перший і другий тури. На основі цих даних журі визначає переможців та призерів у кожній віковій групі, що фіксується в протоколі. Протокол підписується всіма членами журі.

У разі виникнення додаткових запитань чи пропозицій прошу звертатися до методиста методичного центру управління освіти департаменту гуманітарної політики Денисенкової Тетяни Миколаївни т. 376 56 15.

Рекомендовані джерела:


 1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи «Екологія». МОН України – Київ: Поліграфкнига, 2010. – 32 с.

 2. Гетьман А. П., Шульга М. В. Екологічне право України /Підручник/. – Харків: Право. -2005.- 376 с.

 3. Тимченко О.І, Сердюк А.М., Турос О.І. Гігієна довкілля: політика, практика, перспективи. – К. – 2000. – 128 с.

 4. Барна І.В. Біологія. Методика розв’язування задач: Навчальний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 216 с.

 5. Мердух І.І. Готуємось до зовнішнього незалежного оцінювання з біології: Довідкові матеріали та тестові завдання. – Тернопіль: мандрівець, 2009. – 464 с.

 6. Овчинников С.О. Збірник задач і вправ із Загальної біології: навч. посіб. – К.: Генеза, 2000. – 152 с.

 7. Готуємось до зовнішнього незалежного оцінювання: біологія. – Тернопіль:Підручники і посібники, 2010. – 418 с.

 8. Сайти екологічної тематики.

 9. Сайт «Вчителю біології» кабінету біології та екології Кафедри природничої освіти ДОІППО (вхід через сайт doippo.dp.ua у розділі «предмети»).

 10. Кораблева А.И., Шматков Г.Г. Экология человека: в аспекте энвайронментологии. Учебное пособие для вузов. – Днепропетровск: «ПГАСА», 2011. – 250 с.Зразок бланку підсумкового протоколу
ПРОТОКОЛ

Результати ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології 2015-2016 н.р.


№ № з/п

П.І.П.

Клас

Навчальний заклад

Вчитель

Кількість балів


Теоретичний тур

Захист екологічного проекту

Всього

11.Голова журі:

___________________________________ / П.І.П.
Члени журі:

 1. ___________________________________ / П.І.П.

 2. ___________________________________ / П.І.П.

 3. ___________________________________ / П.І.П.

 4. ___________________________________ / П.І.П.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо проведення ІІI етапу Всеукраїнської учнівської...
У ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури беруть участь учні 8-11класів. Олімпіада проводиться...

Методичні рекомендації щодо вивчення російської мови у 2016-2017 навчальному році
...

Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади...
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012...

Методичні рекомендації щодо проведення І та ІІ етапів Всеукраїнської...
Відповідно до вимог чинного Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових І спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти...

Методичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури...
У 2016/2017 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з екології
Участь старшокласників в учнівській олімпіаді з екології сприяє екологічному вихованню й залученню їх до проектної діяльності, розширенню...

Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у 2016-2017 навчальному році
У 2016-2017 навчальному році учні старшої школи вивчатимуть економіку як базову дисципліну в 11 класі на рівні стандарту та академічному...

Наказ 20
«Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році», на підставі протоколів...

Методичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської...
Всеукраїнської предметної олімпіади з педагогіки І психології: І етапу – у жовтні, ІІ етапу – в листопаді-грудні 2011 року, ІІІ етапу...

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у...
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка