Пошук по сайту


Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2015-2016 навчальному році, 8 клас Тести - Сторінка 3

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2015-2016 навчальному році, 8 клас Тести

Сторінка3/3
1   2   3

5. Заповніть пропуски в хронологічній таблиці.

Дата

Країна, територія, місто, історико-географічний обєкт

Подія

843 р.

Верден

Розпад імперії Карла Великого

1097 р.

Любеч

Загальний з’їзд князів Русі-України

1265 р.

Англія

Скликання парламенту

1579 р.

Нідерланди

Укладення Утрехтської унії

1385р.

Крево

Угода між Польщею і Великим князівством Литовським

1784 р.

Львів

Заснування університету


10 клас

тести

1А 2Б 3В 4В 5А 6Г 7Б 8В 9Г 10А

  1. Північна Буковина, Австро-Угорська імперія, Шипинська земля, Чернівці, 1843-1844 рр. селянські виступи під проводом Лук’яна Кобилиці, 1875 р. заснування Чернівецького університету

2.

1. «Сінокіс» М.Пимоненка

  1. «Дівчина з Поділля» В. Тропініна

  2. «Катерина» Т.Шевченка

  3. «Козаки в степу» С.Васильківського

  1. М.Костомаров

  2. Визначте спільні та відмінні ознаки воєнних кампаній 1915 та 1916 років

Спільні ознаки

1. І в 1915 році, і в 1916 році, Німеччина вдавалася до дуже активних наступальних дій.

2. І в 1915 році, і в 1916 році, на Західному фронті велися надзвичайно кровопролитні бої. Просування наступаючих сил як з боку англо – французької армії, так і з боку німецької армії були незначними, однак при цьому втрати з обох сторін були непомірно великими з огляду на дуже скромні результати наступальних операцій.

3. І в 1915 році, і в 1916 році, бойові дії на Східному фронті були набагато динамічнішими ніж на Західному.

4. І в 1915 році, і в 1916 році, у війну вступили нові держави.

Відмінні ознаки

1. У 1915 році Німеччина вирішила нанести основний удар на Східному фронті, маючи намір при цьому вивести Росію з війни і примусити її до підписання сепаратного миру. У зв’язку з тим, що поставлена мета не була досягнута (Росія не була виведена з війни, хоча і втратила великі території, ресурси, озброєння і живу силу), у 1916 році Німеччина вирішила нанести основний удар на Західному фронті і вивести із війни Францію. Як і в 1915 році мета не була досягнута.

2. Якщо у 1915 році армії Центральних держав захопили значні території на Східному фронті, то у 1916 році вони втратили значні території у результаті Брусиловського прориву.

3. Якщо у 1915 році при нанесенні німецькою армією головного удару на Східному фронті союзники Росії не здійснили великого наступу на німецькі позиції, щоб ослабити наступ німців проти російської армії, то у 1916 році російська армія здійснила дуже потужний наступ (Брусиловський прорив), у результаті якого наступальний порив німецької армії на Західному фронті значно ослаб.

4. Якщо у 1915 році із європейських країн у війну вступили Болгарія (на боці Центральних держав) та Італія (на боці Антанти), тобто обидві воюючі коаліції отримали поповнення, то у 1916 році у війну вступила Румунія на боці Антанти. У ряди коаліції Центральних держав ніхто з європейських країн уже не вступав.

5. У 1916 році, на відміну від 1915 року, значно зросла роль військово – морських сил воюючих сторін у перебігу воєнних подій. Саме у 1916 році відбулася єдина за всю війну велика морська битва біля берегів Данії (Ютландська битва), яка суттєво вплинула на подальший розвиток подій, зокрема тим, що різко погіршила можливості постачання Німеччини морським шляхом усім необхідним для війни.

6. У 1915 році на європейському театрі воєнних дій стратегічна ініціатива була в руках Німеччини. У 1916 році стратегічна ініціатива перейшла до Антанти. Німецьке командування змушене було перейти на всіх фронтах до оборони через нестачу сил.

7. У 1916 році, на відміну від 1915 року, стратегічна ініціатива на Кавказькому фронті перейшла до російської армії, яка захопила значні території ворога.

8. У 1916 році значно більше відчувалася перевага Антанти над Центральними державами в економіці, людських ресурсах, техніці тощо ніж у 1915 році. Це змусило Центральні держави виступити з пропозицією про укладення миру, яка була відкинута Антантою.

9. У 1916 році, на відміну від 1915 року, Центральні держави у результаті падіння Сербії і вступу у війну Болгарії отримали можливість прямої комунікації по суші із Османською імперією.

10. У 1915 році бойові дії з Туреччиною закінчилися на її користь (зокрема це стосується боїв за Дарданелли). У 1916 році Туреччина зазнала воєнних невдач.

11. У 1915 році, на відміну від 1916 року, велися бойові дії на території єдиної держави, для якої війна носила справедливий характер – Сербії.

12. У 1916 році у порівнянні з 1915 роком відбулися значні зміни у технології ведення воєнних дій. Німецька армія почала застосовувати вогнемети і літаки – винищувачі, а армії Антанти вперше застосували танки та відпрацювали принципи ведення бойових дій літаками.


  1. Заповніть пропуски в хронологічній таблиці.

Дата

Країна, територія, місто, історико-географічний обєкт

Подія

1040 р.

Київ

Облога монгольським військом на чолі з ханом Батиєм

Травень 1652 р.

Батіг

Перемога українського війська Б.Хмельницького над польською армією М.Калиновського

2 травня 1848 р.

Львів

Заснування Головної руської ради

14 липня 1789 р.

Париж

Взяття Бастилії

4 липня 1776 р.

США

Проголошення Декларації незалежності

28 жовтня 1922 р.

Італія

Призначення Муссоліні главою уряду11 клас

Тести

1В 2Г 3А 4Г 5В 6А 7А 8А 9В 10В

  1. вересень 1941 р.

2. 1. Будинок з химерами у Києві, В. Городецький

2. Будинок резиденції митрополита Буковини в Чернівцях, Й. Главка

3. Будинок Полтавського земства, В.Кричевський

4. Памятник Б.Хмельницькому у Києві, М.Микешин

  1. М.С.Грушевський

  2. АГРАРНА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ І ГЕТЬМАНА СКОРОПАДСЬКОГО


Спільне

1. Аграрні реформи Центральної Ради і Гетьманату були реалізо­вані на практиці.

2. І Центральна Рада, і гетьман мили намір наділити селян землею.

3. Аграрну політику як Центральної Ради, так і Гетьманату як селянство, так і землевласники сприймали критично.

4. Центральна Рада, як і Гетьманат, виступала проти самовіль­ного захоплення землі селянами і вимагала юридичної відпо­відальності за такі дії.

5. Обидва уряди прагнули запровадити державну хлібну монополію.
Відмінне

1. Гетьман, на відміну від Центральної Ради, прагнув продовжи­ти столипінську аграрну реформу.

2. Третім Універсалом ЦР скасовувалося право власності на зем­лю поміщицьких та інших нетрудових господарств, запрова­джувався принцип урівнювання землекористування. Гетьман передбачав збереження приватної власності на землю і своїми рішеннями відновив це право.

3. Центральна Рада планувала передати народові землю без вику­пу, а за планами Скоропадського земля мала надаватися за ви­куп лише «справжнім хліборобам», які мали власне господар­ство з худобою і реманентом, використовуючи державні, уділь­ні, а також викуплені у великих приватних власників землі.

4. За планами Центральної Ради лісові угіддя мали перейти у загальнонародну власність і їх не можна бул$ передавати у влас­ність селян, тоді як Гетьманат планував ці угіддя залишити за власниками.

5. Центральна Рада визначила розмір земельного наділу на одну сім'ю у 50 десятин, тоді як гетьман обмежував розмір земель­ного наділу на одну особу 25 десятинами.

6. Гетьман, на відміну від Центральної Ради, надавав право по­міщикам використовувати примусову працю.

7. Центральна Рада, на відміну від гетьмана, не примушувала селян повертати поміщикам землі і реманент, відшкодовувати витрати, яких зазнали поміщики.

8. Аграрна програма Центральної Ради, на відміну від аграрної програми гетьмана, передбачала широкий розвиток сільсько­господарської кооперації.

9. Згідно з аграрною реформою гетьмана всі землі сільськогосподарського призначення підлягали оподаткуванню, а за пла­нами Центральної Ради оподаткуванню, зокрема, підлягала лише земля понад установлену норму, а також надприбутки, які залежали від якостей ділянки.

10. Аграрна реформа гетьмана, на відміну від положень земельної реформи Центральної Ради, не покладала на сільські громади обов'язок забезпечувати селянам право на користування зем­лею, із захисту природних багатств від виснаження і вживан­ня заходів щодо нагромадження багатств.
5. Заповніть пропуски в хронологічній таблиці.

Дата

Країна, територія, місто, історико-географічний обєкт

Подія

988 р.

Корсунь (Херсонес)

Хрещення київського князя Володимира

1572 р.

Франція

Варфоломіївська ніч

1765 р.

Англія

Винайдення механічної прядки Дженні

1834 р.

Київ

Заснування університету

27 січня 1918 р.

Брест

Мирний договір між УНР і державами німецько-австрійського блоку

18 грудня 1942 р.

с. Півнівка Міловського району Ворошиловградської області

Перший український населений пункт, з якого вигнали нацистів
1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації щодо участі у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської...
Міський етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології проводиться серед учнів 10-х та 11-х класів 30. 10. 2016 року на базі...

Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади...
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012...

Наказ 20
«Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році», на підставі протоколів...

У збірнику подані завдання обласного етапу Всеукраїнських учнівських...
Завдання обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології розміщені на сайті

Методичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської...
Всеукраїнської предметної олімпіади з педагогіки І психології: І етапу – у жовтні, ІІ етапу – в листопаді-грудні 2011 року, ІІІ етапу...

Протокол результатів оцінювання робіт учнів учасників ІІ етапу Всеукраїнської...

Ііі етап обласної учнівської олімпіади із зарубіжної літератури....
Установіть відповідність у вигляді комбінації цифр І літер (0,5 б за кожну правильну відповідь)

Зразок Завдання для І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
Поясніть, яких змін в історичному часі зазнавав адміністративно-територіальний устрій України

Методичні рекомендації щодо проведення ІІI етапу Всеукраїнської учнівської...
У ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури беруть участь учні 8-11класів. Олімпіада проводиться...

Протокол проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської...
Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 2013/2014 н рБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка