Пошук по сайту


Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2015-2016 навчальному році, 8 клас Тести

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2015-2016 навчальному році, 8 клас Тести

Сторінка1/3
  1   2   3
Завдання

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

у 2015-2016 навчальному році, 8 клас

Тести

1. У який з цих періодів кам’яного віку людина винайшла лук і стріли:

А палеоліт; Б мезоліт; В неоліт; Г енеоліт.

2. У якій сучасній державі знаходяться залишки шумерського міста-держави Ур:

А Іран; Б Кувейт; В Ірак; Г Сирія.

3. Як називалися області, на які було розділено Перське царство за часів Дарія І:

А провінції; Б сатрапії; В номи; Г улуси.

4. Який з скіфських царів карбував власну монету:

А Аспарух; Б Лік; В Таксакій; Г Атей.

5. Як називалися кораблі, на яких нормани здійснювали свої походи:

А дракар; Б дредноут; В галера; Г фрегат.

6. Як називалися укріплені місця, центри князівської адміністрації започатковані княгинею Ольгою для збору данини у підкорених племенах:

А застави; Б погости; В дитинці; Г гради.

7. Після смерті Ярослава Мудрого троє його синів утворивши тріумвірат правили Руссю. З нижче перерахованих варіантів оберіть той, де правильно вказані імена цих трьох Ярославичів:

А Ізяслав, Святослав, Всеволод; Б Ігор, В’ячеслав, Святослав; В Святослав, Всеволод, Ігор; Г Ігор, Ізяслав, Святослав.

8. За часів правління якого князя під Вишгородом було збудовано міст через Дніпро:

А Ярослава Мудрого; Б Данила Галицького; В Володимира Мономаха; Г Ізяслава Ярославича.

9. Дочкою якого галицького князя, ймовірно, була Ярославна зі «Слова о полку Ігоровім»:

А Данила Галицького; Б Ярослава Осмомисла; В Романа Мстиславича;Г Василька Ростиславича.

10. Скільки років мало виповнитися людині, щоб її у XIV-XV ст. могли обрати членом магістрату:

А 30; Б 20; В 25; Г 35.

(Максимум 10 балів)
Завдання 1. Розгляньте картосхему.

Дайте відповіді на питання.

Якою літерою позначено давньоруське князівство де було побудовано П’ятницьку церкву?

Напишіть назву князівства.

З яким літературним шедевром, сучасним їй, її порівнюють?

(Максимум 5 балів=1+2+2)

 1. Розгляньте ілюстрації. Назвіть їх та співвіднесіть з відповідним періодом історії України. (Максимум 4+4=8 балів)
1 2


3 4

 1. Про кого йдеться. Дайте відповідь на запитання.

«Муж сильної руки, з великим розумом та іншими перевагами, який не мав рівних собі серед сучасників. Був воїном видатним. Тридцять три рази здобував він перемоги, завжди отримуючи славні тріумфи над ворогами батьківщини. Це преславний вождь, під чиї командуванням здобуто славні в цілому світі перемоги над Москвою під Оршею, над Татарами під Каневом» (Шимон Старовольський).

Хто цей історичний діяч? Чому автор називає його «преславним вождем»?

Максимум балів (2+4=6 балів)


 1. Визначте спільні та відмінні ознаки Кревської та Люблінської уній та їх наслідків для українських земель (Максимум 3+8=11 балів)
 1. Заповніть пропуски в хронологічній таблиці.

Події всесвітньої історії

Дати

Події історії України
1054 р.
Смерть французького короля Філіпа ІІ Августа
Битва на р. Калці
1492 р.
Скасування Ю’рєва дня у Московській державі
Видання І.Федоровим Біблії в Острозі

(Максимум 6 балів)

Всього балів за практичний тур 46

Теоретичний тур

 1. Розгляньте картину відомого американського художника к. ХVIII – пер. пол. ХІХ ст. Джона Вандерліна. Яка історична подія лежить в основі сюжету картини? Яке історичне значення мала? В чому полягає трагічність долі її головного персонажу? Свою думку обґрунтуйте.

(Максимум 4+4+4=12 балів)
 1. Яку позицію зайняли на Люблінському сеймі 1569 р. українські посли? Чого вони добилися?

(Максимум балів 12)


Всього балів за теоретичний тур 24

Разом балів 70
Бажаємо успіхів!

Завдання

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

у 2015-2016 навчальному році, 9 клас

Тести

1. У гробниці якого китайського імператора було знайдено знамениту теракотову армію:

А Цінь Шихуанді; Б Лю Бана; В Хуа Гофена; Г Мао Цзедуна.

2. Який з цих народів виготовляв з мушлі пурпурову фарбу, що не втрачала яскравості та цінувалася в давнину:

А фрігійці; Б фракійці; В фінікійці; Г філістимляни.

3. Скільки років було Наполеону Бонапарту коли він став імператором:

А 24, Б 34, В 36, Г 44.

4. У якому місті 325 року відбувся Перший Вселенський собор християнських єпископів:

А Рим; Б Константинополь; В Нікея; Г Ефес.

5. Хто з нижче перерахованих володарів правив у Києві найдовше:

А Олег; Б Ігор; В Ольга; Г Святослав.

6. У XIV століття на території нинішньої Буковини у складі Молдовії виникла автономна територіальна одиниця під назвою:

А Покуття; Б Шипинська земля; В Теребовлянське князівство; Г Пониззя

7. Першим ректором Львівської братської школи був:

А Іпатій Потій; Б Йосафат Кунцевич; В Арсеній Еласонський; Г Захарій Копистенський.

8. До якого архітектурного стилю належить каплиця Боїмів у Львові:

А ренесанс; Б готика; В ампір; Г бароко.

9. Хто вперше видав друком «Історію русів»:

А В. Татищев; Б І. Срезневський; В А. Скальковський; Г О. Бодянський.

10. Хто з цих відомих літераторів був ректором Харківського університету:

А Г. Квітка-Основ’яненко; Б А. Метлинський; В П. Гулак-Артемовський;

Г Л. Боровиковський.

(Максимум балів 10)

Завдання

 1. Розгляньте картосхему. Назвіть українські губернії, що позначені цифрами. Напишіть їх адміністративні центри. До складу яких генерал-губернаторств входили ці губернії? (Максимум 3+3+3=9 балів)


2.Розгляньте ілюстрації. Укажіть назви зображених архітектурних памяток, коли і де вони побудовані. (Максимум 4+4+4=12 балів)


1 2


3 4

3.Про кого йдеться. Дайте відповідь на запитання.

Український історик О.Оглоблін про нього писав: “відомий письменник…, з походження напівгрек-напівукраїнець, завжди і скрізь – і в чужому російському оточенні, і на закордонній чужині, і на батьківщині…, залишався українцем у найкращому розумінні цього слова – українським патріотом.” Його донька Софія якось згадувала: “Взагалі він брав участь у всьому, що стосувалося Малоросії, і немов страждав разом з нею… Єдиним бажанням його було – відновити колишній добробут і багатство Малоросії , оживити, так би мовити, народ, який пам’ятав ще свою волю…”

Хто цей діяч? Яку роль він відіграв в українському національному русі?

Максимум балів (2+4=6 балів)
4. Визначте спільні та відмінні ознаки боротьби за незалежність США та нідерландської революції.

(Максимум 7+9=16 балів)

 1. Заповніть пропуски в хронологічній таблиці.

Дата

Країна, територія, місто, історико-географічний обєкт

Подія
Верден

Розпад імперії Карла Великого

1097 р.

Любеч
1265 р.
Скликання парламенту
Нідерланди

Укладення Утрехтської унії

1385р.
Угода між Польщею і Великим князівством Литовським

1784 р.

Львів
(Максимум 6 балів)

Всього балів за практичний тур 59
Теоретичний тур

 1. Розгляньте карикатуру.

Хто зображений на ній? Використовуючи карикатуру, назвіть основні етапи життя і діяльності цієї особи. Як Ви думаєте, чи можна говорити про цю особу як про особистість, яка багато в чому персоніфікувала свою епоху? Чому в наш час до неї прикута загальна увага й навіть замилування великої кількості людей? (Максимум 2+4+4+4=14 балів) 1. «Декабристи уявляються в масовій свідомості або корисними узурпаторами, або великодушними мрійниками, які вирішили привести себе в жертву. А вони були – насамперед! – політиками. Політиками некорисливими в більшості своїй і, головне, тверезомислячими», − писав Я. Гордін у книзі «Заколот реформаторів». Чому в Російській імперії зароджується рух декабристів? Який він мав вплив на розвиток суспільно-політичних рухів в українських землях? Які ідеї просвітників було втілено у програмних документах декабристів? (Максимум 4+4+4=12 балів)


Всього балів за теоретичний тур 26

Разом балів 85

Бажаємо успіхів!

Завдання

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

у 2015-2016 навчальному році, 10 клас

Тести (Максимум балів 10)

1. Давньоєгипетське Пер-О грецькою звучало як фараон, що означає цей титул у перекладі:

А «Великий дім»; Б «Володар володарів»; В «Сонцесяйний»; Г «Підкорювач ріки».

2. Хто з єгипетських фараонів уклав перший в історії людства мирний міжнародний договір, відомості про який дійшли до нашого часу:

А Тутмос ІІІ; Б Тутанхамон; В Яхмос І; Г Рамзес ІІ.

3. Хто з цих князів був страчений в Орді за відмову брати участь в язичницькій церемонії і у подальшому зарахований православною церквою до лику святих:

А Данило Галицький; Б Олександр Невський; В Михайло Чернігівський; Г Ярослав Суздальський.

4. У якому стилі споруджені Троїцька церква Густинського монастиря, та Спасо-Преображенська церква у Великих Сорочинцях: А класицизм; Б ампір; В бароко; Г готика.

5. Хто автор малюнка «Смерть Богдана Хмельницького», виконаного у 1832-1837 роках:

А Т. Шевченко; Б К. Трутовський; В К. Брюллов; Г І. Сошенко.

6. Хто був ініціатором першого з’їзду діячів української культури, науки та освіті, що відбувся у Львові в жовтні 1848 року:

А Я. Головацький; Б Л. Кобилиця; В М. Лучкай; Г М. Устиянович.

7. За життя Т. Шевченка цінували як майстра гравюри. Відомо, що його перша гравюра була ілюстрацією до твору В. Шекспіра. Якого саме:

А «Гамлет»; Б «Король Лір»; В «Отелло»; Г «Макбет».

8. Емблемою республіканської партії США є – слон. А хто зображений на емблемі демократів: А тигр; Б лев; В віслюк; Г кінь.

9. Вільгельм фон Габзбург-Лотрінген – австрійський архикнязь, поет, полковник армії УНР. Під яким псевдонімом він відомий як полковник УСС:

А Олесь Тихий; Б Тарас Чупринка; В Віктор Грім; Г Василь Вишиваний.

10. «Це не мир. Це перемир’я на двадцять років». Хто так охарактеризував Версальський договір: А Ф. Фош; Б Е. Людендорф; В В. Вільсон; Г Д. Ллойд Джордж.

Завдання

 1. Розгляньте картосхему. Укажіть назву заштрихованого українського регіону, до складу якої держави він входив напередодні Першої світової війни? Якою була історична назва цього регіону? Назвіть його адміністративний центр. Які історичні події (мінімум 2) відбулись на території регіону у ХІХ ст.? (Максимум 1+1+1+1+2х2=8 балів)

 1. Розгляньте ілюстрації. Укажіть назви творів живопису та їх авторів. (Максимум 4+4=8 балів)
1 2


3 4 1. Про кого йдеться. Дайте відповідь на запитання

Особистістю цього вченого-історика захоплювалися передові діячі Росії й України – О. Герцен, М. Чернишевський, В. Стасов, Т. Шевченко, В. Білозерський, П. Куліш. За висловом сучасника, з словами якого можна погодитися й нині, уявлення цього вченого про діячів і події вітчизняної історії майже завжди співпадають з істиною або близькі до неї.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо участі у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської...
Міський етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології проводиться серед учнів 10-х та 11-х класів 30. 10. 2016 року на базі...

Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади...
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012...

Наказ 20
«Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році», на підставі протоколів...

У збірнику подані завдання обласного етапу Всеукраїнських учнівських...
Завдання обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології розміщені на сайті

Методичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської...
Всеукраїнської предметної олімпіади з педагогіки І психології: І етапу – у жовтні, ІІ етапу – в листопаді-грудні 2011 року, ІІІ етапу...

Протокол результатів оцінювання робіт учнів учасників ІІ етапу Всеукраїнської...

Ііі етап обласної учнівської олімпіади із зарубіжної літератури....
Установіть відповідність у вигляді комбінації цифр І літер (0,5 б за кожну правильну відповідь)

Зразок Завдання для І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
Поясніть, яких змін в історичному часі зазнавав адміністративно-територіальний устрій України

Методичні рекомендації щодо проведення ІІI етапу Всеукраїнської учнівської...
У ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури беруть участь учні 8-11класів. Олімпіада проводиться...

Протокол проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської...
Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 2013/2014 н рБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка