Пошук по сайту


Методичні вказівки по вивченню тем, винесених на самостійне опрацьовування студентами з предмету «Організація пасажирських перевезень» [Текст] : Кіровський транспортний технікум уклад. С. В. Мельникова. Кіровськ: ктт, 2010 Тема: Військові квитки

Методичні вказівки по вивченню тем, винесених на самостійне опрацьовування студентами з предмету «Організація пасажирських перевезень» [Текст] : Кіровський транспортний технікум уклад. С. В. Мельникова. Кіровськ: ктт, 2010 Тема: Військові квитки

Дисципліна: «Організація пасажирських перевезень»

для студентів гр.1ЗТ-11
Викладач: Мельникова С.В.

Студентам групи 1ЗТ-11 необхідно вивчити нижче надані теми і законспектувати їх у зошиті. Питання для самоперевірки допоможуть Вам скласти більш повний і якісний конспект. Зошит потім необхідно надати викладачеві на перевірку. Основна література вказана після кожної теми, але конспектувати можна з будь-яких джерел, які на Ваш розсуд відповідають цій темі. Конспект можна вести російською або українською мовами.

Захист тем та семінарів буде очний! Наявність зошита з усіма темами - ОБОВ’ЯЗКОВА! При захисті, по кожній темі Ви отримаєте відповідну оцінку. Відсутність зошита - буде еквівалентна пропуску занять!

Практичні роботи виконуються після з’явлення в навчальний заклад на листах формату А4, завдання для виконання видається особисто викладачем кожному студенту.

Якщо студенту потрібна консультація викладача, свої запитання відсилайте на поштову скриньку melnikova_sv@mail.ru.

Необхідна література:

1 Организация грузовых и пассажирских перевозок и коммерческой работы [Текст] : учебник для средних ПТУ / А.А.Шрамов, В.Г.Шубко. - М.: Транспорт, 1979 - 328с.

2 Технологія галузі і технічні засоби залізничного транспорту. Частина 2. [Текст] : Підручник / М.П.Корнійчук, Н.В.Липовець, Д.О. Шамрай. - К.: "Видавництво Дельта", 2009 - 424с. – ISBN 978-966-8797-18-7.

3 Правила перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України зі змінами та доповненнями [Текст]. - К.: Транспорт України, 2003. - 156с.

4 Организация железнодорожных пассажирских перевозок [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А.А. Авдовский, А.С. Бадаев, К.А. Белов [и др. ] ; под ред. В.А. Кудрявцева. – 3-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2008. - 256с. - ISBN5-978-5-7695-5764-

5 Методичні вказівки по вивченню тем, винесених на самостійне опрацьовування студентами з предмету «Організація пасажирських перевезень» [Текст] : Кіровський транспортний технікум уклад. С. В. Мельникова. – Кіровськ: КТТ, 2010
Тема: Військові квитки
План

 1. Правила оформлення військових квитків

 2. Розрахунок при проїзді по військовим квиткам

 3. Оформлення військових квитків в системі ″Експрес″

 4. Повернення, погашення, переоформлення військових проїзних документів

 5. Зупинка військовослужбовця на шляху прямування


Питання для самоперевірки:

 1. Яке призначення військових вимог форми 1 та 3?

 2. Які дані повинні бути у військовому квитку?

 3. Ким сплачується вартість військового квитка?

 4. У чому полягає особливість оформлення військових проїзних документів?

 5. Який порядок повернення, погашення, переоформлення військових проїзних документів?

 6. Який порядок зупинки військовослужбовця на шляху прямування?


Література:

[1] стор. 281-282
Підготуйся до семінару

1. Загальні відомості про проїзні документи

2. Документи для проїзду в прямому і місцевому сполученні

3. Документи для проїзду в приміському сполученні

4. Пільгові квитки в залізничному сполученні

5. Військові квитки

6. Службові квитки і спеціальні дозволи на проїзд
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Які види проїзних документів застосовуються на залізницях?

2. Які дані містить кожна частина бланкового квитка?

3. Які дані містить проїзний документ системи «Експрес» ?

4. Скільки квитків можна замовити за один раз?

5. Як оформлюються групові квитки?

6. Скільки проїзних документів видається пасажиру, якщо він прямує з пересадками?

7. В яких випадках проїзний документ вважається недійсним?

8. В яких випадках залізниця має право відмовити в оформленні проїзних документів?

9. Який порядок оформлення проїзду в поїзді?

10. Яке призначення військових вимог форми 1 та 3?

11. Які дані повинні бути у військовому квитку?

12. Ким сплачується вартість військового квитка?

13. У чому полягає особливість оформлення військових проїзних документів?

14. Який порядок повернення, погашення, переоформлення військових проїзних документів?

15. Як класифікуються і кому видаються службові квитки?

16. В яких випадках видаються службові квитки та спеціальні дозволи?

17. Перерахуйте пільгові квитки в залізничному сполученні та термін їх дії.

18. Які види проїзних документів видаються в приміському сполученні?

19. Який порядок зупинки військовослужбовця на шляху прямування?
Тема: Порядок продажу квитків. Термін придатності квитків
План

 1. Порядок продажу квитків

 2. Черговість видачі проїзних документів

 3. Термін дійсності проїзних документів

 4. Переоформлення проїзних документів

 5. Продаж квитків при відмові технічних засобів


Питання для самоперевірки:

 1. Який порядок продажу квитків?

 2. Хто має право позачергового та першочергового оформлення проїзду?

 3. Який термін дії приміських квитків?

 4. В якому випадку продовжується дійсність проїзного документа?

 5. Який порядок переоформлення проїзних документів?

 6. Який порядок продажу квитків при відмові технічних засобів?


Література:

[1] стор. 289-291
Тема: Умови проїзду пасажирів

План:

 1. Посадка до вагона

 2. Умови проїзду

 3. Продовження поїздки

 4. Проїзд станції призначення

 5. Повернення пасажирам використаних проїзних документів


Питання для самоперевірки:

 1. Який порядок посадки пасажирів до вагону?

 2. Який порядок дії начальника поїзда у випадку відсутності місця у вагоні, до якого придбано проїзний документ?

 3. Який порядок дії у випадку втрати провідником вагона прийнятих на зберігання проїзних документів?

 4. Який порядок дії, якщо пасажир помилково сів у поїзд не того напрямку, що вказаний у проїзному документі?

 5. Який порядок дії у разі проїзду станції призначення?

 6. Який порядок продажу квитків при відмові технічних засобів?


Література:

[1] стор. 291-293
Тема: Зупинка на шляху прямування
План:

 1. Припинення поїздки

 2. Переривання поїздки

 3. Зміна маршруту на шляху прямування


Питання для самоперевірки:

 1. Які особливості оформлення проїзних документів встановлені у випадку зупинки на шляху прямування?


Література:

[1] стор. 294-295
Практична робота

Тема: Розрахунок доплат при зміні умов проїзду. Оформлення повернення

платежів

Підготуйся до семінару

1 Порядок продажу квитків

2 Термін придатності квитків

3 Умови проїзду пасажирів

4 Умови проїзду дітей

5 Проїзд пасажирів в непередбачених умовах

6 Зупинка на шляху прямування

7 Розв'язання спорів при перевезенні пасажирів
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1 Який порядок продажу квитків?

2 Хто має право позачергового та першочергового оформлення проїзду?

3 Який термін дії приміських квитків?

4 В якому випадку продовжується дійсність проїзного документа?

5 Який порядок переоформлення проїзних документів?

6 Який порядок продажу квитків при відмові технічних засобів?

7 Який порядок посадки пасажирів до вагону?

8 Який порядок дії начальника поїзда у випадку відсутності місця у вагоні, до якого придбано проїзний документ?

9 Який порядок дії у випадку втрати провідником вагона прийнятих на зберігання проїзних документів?

10 Який порядок дії, якщо пасажир помилково сів у поїзд не того напрямку, що вказаний у проїзному документі?

11 Який порядок дії у разі проїзду станції призначення?

12 Які особливості оформлення проїзних документів встановлені у випадку зупинки на шляху прямування? Перериванні поїздки? Припинення поїздки?

13 Які умови перевезення дітей?

14 Скільки дитячих проїзних документів необхідно придбати при проїзді 3-х дітей до 5-ти років?

15 Як оформлюється проїзд пасажира, що відстав від поїзда?

16 Як оформлюється проїзд пасажира, якщо проїзні документи забуті у особи, яка проводжала пасажира?

17 Як оформлюється проїзд пасажира при запізненні на поїзд?

18 Як оформлюється проїзд пасажира у випадку зміни маршруту прямування?

19 В яких випадках залізниці вправі відмовити в перевезенні?

20 В яких випадках має місце повернення коштів за перевезення, що не відбулося?
Тема: Відомості про ручну поклажу, багаж і вантажобагаж. Перевезення ручної поклажі
План:

 1. Поняття про ручну поклажу, багаж і вантажобагаж

 2. Правила перевезення ручної поклажі

 3. Зберігання ручної поклажі на вокзалах

 4. Забуті та знайдені речі


Питання для самоперевірки:

 1. За якими ознаками розрізняють ручну поклажу, багаж та вантажобагаж?

 2. В чому складаються основні правила перевезення ручної поклажі?

 3. Який порядок зберігання ручної поклажі на вокзалах?

 4. Який порядок дії при виявленні забутих чи загублених речей?


Література:

[1] стор. 298-299
Тема: Умови прийому та оформлення перевезення багажу
План:

 1. Умови прийому і оформлення перевезення багажу

 2. Предмети, які допускаються, і предмети, заборонені до перевезення багажем

 3. Приймання багажу від пасажирів


Питання для самоперевірки:

 1. Які речі приймаються до перевезення багажем?

 2. Які предмети заборонені до перевезення багажем?

 3. В які строки і де приймається багаж?

 4. На підставі якого документа приймається багаж?

 5. Скільки повинна складати загальна вага місць, пред'явлених для перевезення як багаж?

 6. Як встановлюється сума оголошеної цінності?

 7. Який документ видається пасажиру на підтвердження прийняття багажу до перевезення?

 8. Які дані містить у собі багажна квитанція?


Література:

[1] стор. 299-300
Тема: Видача багажу на шляху прямування і на станції призначення
План:

 1. Перевезення багажу між нетарифними пунктами

 2. Упакування і маркування багажу

 3. Перевезення багажу

 4. Видача багажу пасажиру

 5. Пошкодження, зіпсування, втрата багажу

 6. Зберігання багажу на станції видачі


Питання для самоперевірки:

 1. Як здійснюється перевезення вантажу між нетарифними пунктами?

 2. В якому вигляді слід пред'являти багаж до перевезення?

 3. Як визначається термін доставки багажу?

 4. Який порядок видачі багажу пасажиру?

 5. Який порядок дій при виявленні пошкодження, зіпсування, втрати багажу?

 6. Який порядок зберігання багажу на станції призначення?


Література:

[1] стор. 300-302
Тема: Умови прийому і перевезення вантажобагажу
План:

 1. Предмети, що дозволені та заборонені до перевезення вантажобагажем

 2. Приймання вантажобагажу до перевезення

 3. Перевезення саджанців і рослин

 4. Оголошування цінності вантажобагажу

 5. Відповідальність відправника і одержувача вантажобагажу

 6. Упакування та маркування вантажобагажу

 7. Доставка вантажобагажу

 8. Видача вантажобагажу

Питання для самоперевірки:

 1. Які речі приймаються до перевезення вантажобагажем?

 2. На підставі якого документа приймається багаж?

 3. Скільки повинна складати загальна вага місць, пред'явлених для перевезення як вантажобагаж?

 4. Який документ видається пасажиру на підтвердження прийняття багажу до перевезення?

 5. Чи здійснюється перевезення вантажобагажу між нетарифними пунктами?

 6. В якому вигляді слід пред'являти вантажобагаж до перевезення?

 7. Як визначається термін доставки вантажобагажу?

 8. Який порядок видачі вантажобагажу?

 9. Який порядок дій при виявленні пошкодження, зіпсування, втрати вантажобагажу?

 10. Який порядок зберігання вантажобагажу на станції призначення?


Література:

[3] стор. 80-83

Практична робота

Тема: Оформлення перевезення багажу і вантажобагажу. Розрахунок перевізних плат
Підготуйся до семінару

1. Відомості про ручну поклажу, багаж і вантажобагаж. Перевезення ручної поклажі

2. Умови прийому та оформлення перевезення багажу

3. Видача багажу на шляху прямування і на станції призначення.

4. Перевідправлення багажу

5. Перевезення пошти і виробів друку

6. Перевезення дрібних тварин і птахів

7. Оформлення і визначення вартості перевезення багажу

8. Умови прийому і перевезення вантажобагажу

9. Розшук багажу і вантажобагажу. Збереження і реалізація багажу і вантажобагажу
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. За якими ознаками розрізняють ручну поклажу, багаж та вантажобагаж?

2. В чому складаються основні правила перевезення ручної поклажі?

3. Який порядок зберігання ручної поклажі на вокзалах?

4. Який порядок дії при виявленні забутих чи загублених речей?

5. Які речі приймаються до перевезення багажем?

6. Які предмети заборонені до перевезення багажем?

7. В які строки і де приймається багаж?

8. На підставі якого документа приймається багаж?

9. Скільки повинна складати загальна вага місць, пред'явлених для перевезення як багаж?

10. Як встановлюється сума оголошеної цінності?

11. Який документ видається пасажиру на підтвердження прийняття багажу до перевезення?

12. Які дані містить у собі багажна квитанція?

13. Як здійснюється перевезення вантажу між нетарифними пунктами?

14. В якому вигляді слід пред'являти багаж до перевезення?

15. Як визначається термін доставки багажу?

16. Який порядок видачі багажу пасажиру?

17. Який порядок дій при виявленні пошкодження, зіпсування, втрати багажу?

18. Який порядок зберігання багажу на станції призначення?

19. Які речі приймаються до перевезення вантажобагажем?

20. На підставі якого документа приймається багаж?

21. Скільки повинна складати загальна вага місць, пред'явлених для перевезення як вантажобагаж?

22. Який документ видається пасажиру на підтвердження прийняття багажу до перевезення?

23. Чи здійснюється перевезення вантажобагажу між нетарифними пунктами?

24. В якому вигляді слід пред'являти вантажобагаж до перевезення?

25. Як визначається термін доставки вантажобагажу?

26. Який порядок видачі вантажобагажу?

27. Який порядок дій при виявленні пошкодження, зіпсування, втрати вантажобагажу?

28. Який порядок зберігання вантажобагажу на станції призначення?
Тема: Види ревізій. Планування, здійснення і оформлення контрольно-ревізійної роботи
План:

 1. Види ревізій

 2. Планування ревізій

 3. Методи проведення ревізій

 4. Оформлення проведення ревізії


Питання для самоперевірки:

 1. Назвіть види ревізій станцій

 2. У яких випадках з пасажира може бути стягнений штраф?

 3. Що мають право перевіряти посадові та службові особи залізниць?

 4. Якими методами виконується перевірка первинних документів?


Література:

[4] с.219-223

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки по вивченню тем, винесених на самостійне опрацьовування...
Вам скласти більш повний І якісний конспект. Зошит потім необхідно надати викладачеві на перевірку. Основна література вказана після...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Кіровський...
Економіка (від грец оіїсопотіа керування домашнім господарством) -найважливіша сфера суспільних відносин, виробництва, розподілу,...

Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів
Методичні вказівки та контрольні завдання з предмету “Технічна експлуатація автомобілів” складено у відповідності з програмою затвердженою...

Реферат На тему: «Аналіз діяльності суб’єктів підприємницької діяльності...
Характеристика дорожньо-транспортного комплексу та структури пасажирських перевезень

Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів...
Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів при виконанні контрольних робіт за курсом «Організація підприємства»...

Методичні вказівки з дисципліни «Організація рекламної діяльності»

Конспект лекцій з предмету «Автомобільні перевезення»
Тара, її призначення та класифікація. Обсяг перевезень І вантажообіг. Вантажопотоки, їхня характеристика

Інструкція про організацію обліку, зберігання І видачі стрілецької зброї та боєприпасів
Положення Інструкції розповсюджуються на органи військового управління всіх рівнів, об’єднання, з’єднання, військові частини (кораблі),...

Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи із курсу “Основи бізнесу” (для студентів заочної форми...

К. М. Задорожний. Х. Основа, 2010. 110 с табл. (Б-ка журн. "Хімія";...
Методи підвищення ефективності навчання на уроках хімії [Текст] : [навч метод посіб.] / уклад. К. М. Задорожний. – Х. Основа, 2010....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка