Пошук по сайту


На новий 201 2 -201 3

На новий 201 2 -201 3

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7
АНАЛІЗ РОБОТИ ШКОЛИ
ЗА МИНУЛИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА ЗАВДАННЯ
НА НОВИЙ 201
2-2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

У 2011-2012 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти,інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до статуту

Педагогічний колектив працював над єдиною методичною проблемою школи: «Стратегія гуманної педагогіки та сучасні педагогічні технології – шлях до розвитку життєздатної творчої особистості», яка підпорядкована науково-методичній проблемі області «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості».

Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну.

Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На початок 2011 -2012 навчального року в закладі було відкрито 28 класів, із них 1-4-х -12 класів, 5-9-х - 13 класів, 10-11-х -3 класи.

Мова навчання — російська. Станом на 05.09.2011 кількість учнів становила 801 учень. Середня наповнюваність учнів у класах складала 28,6 учнів. Протягом року із закладу освіти вибуло 10 учнів:

у межах району – 3 учень, у межах міста – 3, за межі області – 4..


Шкільна мережа

2009-2010 навчальний рік

2010-2011

навчальний рік

2011-2012 навчальний рік

Кількість класів на початок року

Кількість учнів на початок року


28

803

27

772

28

801

наповнюваність

29

29

29

Охоплення о профільног і профільним навчанням

8 – А – 29

9-А- 31

10 – А – 22

11 – А – 29

11-Б -28

9 – А – 28

10 – А – 32

11 – А – 23

10 – А – 28

10- Б -18

11 – А – 30

Організація індивідуального навчання

1 – В – 1

6 – А – 1

2 – В – 1

7– А – 1

11-А-1


Організація допрофільного навчання
Навчальний рік

Загальна кількість 8-9 класів

Допрофільні

класи


% охоплення

класів

учнів

класів

учнів

2008-2009


4

133

134

26

2009-2010

6

182

2

62

34

2010-2011

6

156

1

28
18Організація профільного навчання


Навчальний рік


Загальна кількість 10-11 класів

Профільні класи


% охоплення


класів

учнів

класів

учнів2009-2010

3

79

3

79

100

2010-2011

2

55

2

55

100

2011-2012

3

77

3

77

100


Відслідковуються такі напрямки профілізації навчання в школі:

  • математичний;

  • філологічний.

  • Інформаційно-технологічний

Однак потребує покращення матеріально-технічна база кабінетів, а саме: поновлення устаткування кабінетів фізики, хімії, біології, праці. Не завжди здійснюється рання діагностика щодо виявлення нахилів і здібностей учнів з метою вибору профілізації. Відсутня система підготовки вчителів з профільного навчання.

У 2011-2012 навчальному році в школі за індивідуальною формою навчалося 3 учнів, які за станом здоров'я не могли відвідувати школу.

Індивідуальне навчання здійснювалось за індивідуальними навчальними планами, розробленими школою з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей та потреб.

На підставі цих планів учителі-предметники розробили індивідуальні програми з кожного предмета, у яких визначався зміст і обсяг матеріалу, що підлягав вивченню. Розклад занять був погоджений з батьками і затверджений директором школи.

До проведення індивідуальних занять залучалися вчителі, з відповідною педагогічною освітою, їх склад було затверджено наказом директора школи. Кількість годин для організації навчання визначалася відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

Мають достатній рівень навчальних досягнень учень 11-А класу Матвійко О., учениця 7 – А класу Філоненко Н.,учень 1 – В класу Задонський В.

Учителі-предметники відповідально ставилися до своїх обов'язків і без нарікань відвідували дітей удома. Класні керівники підтримували тісний зв'язок з батьками, відвідували учнів, оформили відповідну документацію.


Виконання ст. 53 Конституції України,

ст. 35 Закону України «Про освіту»,

ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»

На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу. Усього таких дітей — 1049, з них шкільного віку — 991 ,дошкільного віку — 58. Усі діти охоплені навчанням.

Усі випускники 9-х, 11-го класів 2011-2012 навчального року працевлаштовані, про що свідчать результати наведених нижче таблиць:Клас


Випущено


10 клас


ПТНЗ


ВНЗ I—II

рівня акредитації


ВНЗ III-1V рівня

акредитації


Працюють

9 клас

79

32

4

25

-

-

11 клас

30

-

3

2

18

-
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

201 4 –201 5 н р. З нової історії країн європи І америки
Габсбурзька монархія наприкінці ХІХ на початку ХХ ст.: соціально-економічне становище, політичний розвиток, національно-визвольні...

Наказ про результати атестації педагогічних працівників у 201 5 -201 6 навчальному році
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту №1473 від 20. 12. 2011 р., наказом Міністерства освіти І науки України №1135 від 08....

Список студентів 3 курсу 201 1 рік вступу Факультет економіки та...

1. (1г). Вступ
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів/ Автори Р. В. Мовчан, Н. В. Левчик, О. А. Камінчук, М. П. Бондар, О. Б. Поліщук,...

Підручник Авраменко О. М
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів/ Автори Р. В. Мовчан, Н. В. Левчик, О. А. Камінчук, М. П. Бондар, О. Б. Поліщук,...

У 2012-2013 навчальному році вивчення української літератури в 5-9 класах
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів/ Автори Р. В. Мовчан, Н. В. Левчик, О. А. Камінчук, М. П. Бондар, О. Б. Поліщук,...

Пояснювальна записка Згідно з Національною доктриною розвитку освіти,...
Книга Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією зі світової літератури Науково-методичної ради з...

Затверджено
Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2010-2011 н р та основні завдання на новий навчальний рік

Жанрова своєрідність творів О. Вишні
У процесі натхненної праці народився й розцвів створений Остапом Вишнею новий жанр усмішка

Сценарій ювілейного концерту
Фоногрма – пісня «Новий день», у виконанні старшої групи театру естрадної пісні «Тік-Так»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка